X

  Nota edytorska 9
  Słowo wstępne 11
  Rozdział I
  Rodzina Mniszchów • Młodość Maryny • Współczesne stosunki w Moskwie
  ? Dymitr Samozwaniec • Czy Maryna istotnie była piękna? • Powierzchowność
  Dymitra • Z jakich pobudek wojewodzianka, jako też
  ojciec jej postanowili oddać mu jej rękę? • Powodzenie Dymitra • Ślub
  Maryny w Krakowie i uroczystości weselne w Moskwie 15
  Rozdział II
  Rzeź w Moskwie • Wybór Wasyla Szujskiego • Zabiegi jego nieprzyjaciół
  ? Wasyl Szujski stara się władzę swą utrwalić • Sprowadzenie zwłok
  carewicza Dymitra • Zaburzenia w stolicy • Bunt w ziemi siewierskiej 29
  Rozdział III
  Położenie Polaków w Moskwie • Wasyl Szujski rozsyła ich do kilku
  grodów oddalonych • Ciężkie życie więźniów polskich w Biełoziersku
  ? Pobyt Mniszchów w Jarosławiu • Zabiegi nieprzyjaciół Wasyla Szujskiego
  ? Iwan Bołotnikow i inni przywódcy tego stronnictwa • Piotraszko
  ? Zwycięstwa odniesione przez Wasyla Szujskiego 45
  Rozdział IV
  Pojawienie się drugiego Dymitra • Mikołaj Miechowiecki • Zabiegi popleczników
  Dymitra Samozwańca • Pierwsze działania wojenne • Spory
  z Romanem Rożyńskim • Starania o pomoc Zygmunta III • Memoriał
  Jerzego Mniszcha 59
  Rozdział V
  Bitwa pod Bołchowem • Dymitr Samozwaniec podstępuje pod Moskwę
  ? Bitwa nad rzeką Chodynką • Rokowania między Polską a Moskwą
  ? Zawarcie rozejmu czteroletniego 75
  Rozdział VI
  Nowe wojska polskie pod Moskwą • Koniec rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego
  ? Dalsze zabiegi malkontentów • Przybycie Jana Piotra Sapiehy
  ? Jego stanowisko polityczne • Konfederacja zawiązana przez wojsko
  Jana Piotra Sapiehy • Utarczki pod Smoleńskiem • Spotkanie z partią
  więźniów polskich • Maryna dowiaduje się o śmierci pierwszego Dymitra
  ? Targi Mniszchów z Samozwańcem • Niekorzystne wrażenie wywołane
  postępowaniem wojewodzianki • Rokowania Wasyla Szujskiego
  z Dymitrem 87
  Rozdział VII
  Plan wygłodzenia stolicy • Bitwa pod Rachmancewem • Oblężenie Siergiejewa
  ? Coraz nowe grody poddają się Dymitrowi • Obóz w Tuszynie
  ? Nieporozumienia między wojskiem a Dymitrem • Jerzy Mniszech powraca
  do Polski 109
  Rozdział VIII
  Zabiegi popleczników Dymitra Samozwańca, ażeby pozyskać dlań pomoc
  Zygmunta i poparcie Stolicy Apostolskiej • Misja Fiedora Niechoroszego
  Łopuchina • Korespondencja z Rzymem • Nadużycia poborców
  i rozboje pacholików • Powstanie przeciw Dymitrowi • Rokowania
  z wojskiem o wypłatę żołdu • Niepowodzenia pod Kołomną, Siergiejewem
  i Moskwą • Walki pod Twierem i Kalazinem • Życie Maryny
  w obozie tuszyńskim 123
  Rozdział IX
  Wasyl Szujski nie dotrzymuje rozejmu zawartego w lipcu roku 1608
  ? Głosy przemawiające za wojną z Moskwą • Chwiejność i nieudolność
  Zygmunta • Polacy z niechęcią patrzą na plany królewskie • Rady hetmana
  Stanisława Żółkiewskiego • Wyprawa Zygmunta pod Smoleńsk
  ? Próby zawiązania rokowań z Michałem Szeinem • Liczba i skład wojska
  polskiego • Stan ówczesny Smoleńska • Pierwsze usiłowania zdobycia
  tej twierdzy 147
  Rozdział X
  Wojsko polskie w Tuszynie zawiązuje konfederację • Odmienne stanowisko
  Jana Piotra Sapiehy • Zuchwałe żądania konfederatów • Poselstwo
  Zygmunta pod Moskwę • Układy z wojskiem skonfederowanym
  Samozwańca
  ? Ugoda z 14 lutego roku 1610 161
  Rozdział XI
  Duma Maryny • Coraz trudniejsze jej położenie • Zabiegi stronników
  Dymitra • „Bunt” Dońców • Maryna w Dymitrowie • Wojewodzianka
  odjeżdża do Kaługi 179
  Rozdział XII
  Zaburzenia w Tuszynie • Polacy ustępują spod Moskwy • Rozdział wojska
  ? Trudne położenie Zygmunta • Śmierć Michała Skopina Szujskiego
  ? Zwycięski pochód wojsk szwedzko-moskiewskich • Zygmunt stara się
  porozumieć z Dymitrem • Rola Jana Piotra Sapiehy 193
  Rozdział XIII
  Dymitr Szujski idzie na odsiecz Smoleńska • Utarczki pod Cariewem
  Zajmiszczem • Bitwa pod Kłuszynem • Dymitr Samozwaniec podstępuje
  pod stolicę • Zamieszanie w Moskwie • Złożenie z tronu Wasyla
  Szujskiego • Kandydaci do korony carskiej 209
  Rozdział XIV
  Stanisław Żółkiewski podstępuje pod stolicę • Stanowisko dumy bojarskiej
  w Moskwie • Rokowania jej z hetmanem • Układ z 27 sierpnia
  ? Rokowania Stanisława Żółkiewskiego z Janem Piotrem Sapiehą
  ? Ucieczka Dymitra 227
  Rozdział XV
  Bojarowie moskiewscy wysyłają poselstwo do Zygmunta • Rola Wasyla
  Golicyna • Rokowania pod Smoleńskiem • Niezadowolenie w stolicy
  ? Odjazd Stanisława Żółkiewskiego • Aleksander Gosiewski surowo karze
  wybryki żołnierzy polskich • Nieprzyjaciele Zygmunta porozumiewają
  się z Samozwańcem • Uraz-Mahmet • Śmierć drugiego Dymitra
  ? Zamieszanie w Kałudze 241
  Rozdział XVI
  Nowy zwrot w stosunkach moskiewskich • Błędy popełnione przez
  Zygmunta • Powstanie przeciw Polakom • Usposobienie sapieżyńców
  ? Ich rokowania z Prokopem Lapunowem i Iwanem Zarudzkim w Moskwie • Wybuch powstania • Uwięzienie patriarchy • Powstańcy oblegają
  stolicę 261
  Rozdział XVII
  Bezowocne rokowania z załogą smoleńską • Uwięzienie posłów moskiewskich
  ? Dalsze usiłowania zdobycia tej twierdzy • Ostatni szturm
  uwieńczony zdobyciem zamku 279
  Rozdział XVIII
  Wojsko Jana Piotra Sapiehy powraca pod stolicę • Dwuznaczna rola starosty
  uświatskiego • Jana Piotra Sapiehy wyprawa po żywność • Utrata
  i odzyskanie „białych murów” • Śmierć Prokopa Lapunowa • Rozprzężenie
  w wojsku polskim • Śmierć Jana Piotra Sapiehy • Jan Karol Chodkiewicz
  wyrusza pod Moskwę 289
  Rozdział XIX
  Powrót tryumfalny Zygmunta • Rozprawy o stosunkach naszych z Moskwą
  na sejmie z roku 1611 • Ostatni występ Jerzego Mniszcha • Nowe
  poselstwo moskiewskie w Warszawie 305
  Rozdział XX
  Jan Karol Chodkiewicz przybywa pod Moskwę • Brak żywności zmusza
  Polaków do odstąpienia od stolicy • Wojsko polskie zawiązuje konfederację
  ? Przybycie Mikołaja Strusia • Zygmunt przez pół roku wybiera
  się na wyprawę do Moskwy • Iwan Zarudzki • Nowy ruch w państwie
  moskiewskim • Jan Karol Chodkiewicz usiłuje zaopatrzyć w żywność
  stolicę • Zygmunt pod Fiedorowskiem • Straszny głód w Moskwie
  ? Poddanie się załogi polskiej • Zygmunt stara się o zawiązanie rokowań
  ? Śmiałe zamysły i ostatnie walki Iwana Zarudzkiego • Charakterystyka
  Maryny 313
Maryna Mniszchówna
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

354

Kategoria

Nowożytność

ISBN-13

978-83-231-3629-3

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 8,61 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

26,00

20,80

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Redakcja naukowa: Wojciech Polak


Maryna Mniszchówna – postać tajemnicza, podobnie jak jej mąż Dymitr I Samozwaniec. Co o niej wiadomo? Jaka była naprawdę? Co czuła? Czego pragnęła? Tę zagadkę niczym detektyw dziejów próbuje rozwikłać Aleksander Hirschberg. Zmaga się z mrokami historii, usiłując wyciągnąć na światło dzienne skrawki informacji przemycane w różnych źródłach, wyśledzić fakty ukrywające się w zakamarkach kronik, listów, pamiętników i stworzyć z nich logiczną całość. Szkieletem, na którym autor buduje swoją książkę, jest pytanie: jaka była Maryna, caryca Rosji? Czy była tylko bezwolnym pionkiem w grze prowadzanej przez jej ród – uwikłanych w intrygi i długi Mniszchów? Czy raczej była wdową, samotną matką, która za wszelką cenę usiłowała ochronić siebie i dziecko? Może była przebiegłą manipulantką, opętaną rządzą władzy? A może odpowiedź jest jeszcze inna? Sprawdź.


Maryna Mniszchówna to nie kolejny podręcznik historii ani suche połączenie faktów biograficznych. To opowieść pełna nagłych zwrotów akcji, ludzkich namiętności, zbrodni i bohaterskich czynów. Przede wszystkim jednak to powieść o kobiecie, która chciała być kimś więcej niż tylko córką wojewody sandomierskiego.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!