X

  Spis treści
  
  Wstęp (Wojciech Świątkiewicz) / 7
  
  Miasto w badaniach
  Andrzej Majer: Miasta przeszłości i nowoczesności / 11
  Małgorzata Dymnicka: W stronę spersonalizowanego miasta? / 28
  Barbara Lewicka, Marek S. Szczepański: Miasto (post)socjalistyczne i świat społeczny jego
  Mieszkańców / 48
  Kazimiera Wódz, Monika Szpoczek‑Sało: Praca ze społecznością jako element kluczowy
  i warunek powodzenia programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. / 62
  
  Studium przypadku
  Katarzyna Kajdanek: Aktywność obywatelska a zaspokajanie potrzeb w miejskim systemie
  konsumpcji w świetle budżetów partycypacyjnych. Przykład Wrocławia / 87
  Krzysztof Bierwiaczonek: Miasto jako przestrzeń identyfikacji jego mieszkańców / 102
  Robert Pyka: Metropolizacja bez metropolii. Perspektywy upodmiotowienia polskich obszarów metropolitalnych na przykładzie konurbacji górnośląskiej / 117
  Adam Bartoszek: Badania opinii mieszkańców o warunkach życia społeczności miejskich — problemy metodologii i komunikacji społecznej 138
  
  Miasto w praktyce
  Bartlomiej Barcik: Miasto jako aktywny aktor działań w zakresie równego traktowania. Paradoksy i problematyka polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnym — Grenoble (Francja) / 167
  Grzegorz Libor: Od regionalizacji do dewolucyjnych miast przyszłości — brytyjskie inspiracje / 187
  Krzysztof Nawratek: Uniwersytet jako przyłącze: lokalna infrastruktura społecznej zmiany / 201
  
  Recenzje
  Paweł Pistelok, Elżbieta Ziobro: Marta Smagacz‑Poziemska, Czy miasto jest niepotrzebne?
  (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta. Warszawa: Wydawnictwo
  Naukowe Scholar 2015 /213
  Tomasz Nawrocki: Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek. Red. Marta Klekotko,
  Clemente J. Navarro. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015 / 221
  
  Z życia Instytutu Socjologii UŚ
  Robert Pyka: Aktywność naukowo‑badawcza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / 229
  
  Noty o Autorach / 235
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7 - 05 Aktywność obywatelska a zaspokajanie potrzeb w miejskim systemie konsumpcji w świetle budżetów partycypacyjnych. Przykład Wrocławia
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Socjologia miasta i wsi

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 0,46 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Tomasz Nawrocki
0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

2,00

1,60

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Nauk „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”. W tomie siódmym został podjęty problem szeroko rozumianej socjologii miasta i problemów miejskich. "Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” – to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyka społeczną.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!