Automatyczna kontrola nieświadomych emocji

Automatyczna kontrola nieświadomych emocji

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia empiryczna poświęcona ważnemu problemowi: czy i w jakim stopniu człowiek może poddać kontroli tzw. pierwotny afekt (czyli prymitywną, szybką odpowiedź emocjonalną na sygnały dobrostanu lub zagrożenia). Autorka stawia istotne pytania teoretyczne, proponuje ich niezwykle pomysłowe operacjonalizacje, a relacjonując wyniki swoich bardzo starannie przemyślanych i zrealizowanych badań wykazuje uzasadnioną ostrożność w formułowaniu uogólnień. Praca stanowiąca oryginalny, istotny wkład Autorki do problematyki emocji i samokontroli.


Liczba stron148
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1748-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Część I. Teoretyczny i empiryczny kontekst badań    16
  
    Rozdział I. Definicje pojęć wyznaczających zakres pracy    16
  
      Afekt – pierwotny i wtórny    16
      Afektywne poprzedzanie – optymalne i suboptymalne    17
      Asymetria pozytywno-negatywna    17
      Automatyczny i refleksyjny system regulacji    18
      Afektywno-automatyczny i refleksyjny system wartościowania    18
      Autokorekta    18
      Emocje    18
      Jawne i utajone procesy wartościowania    19
      Lateralizacja emocji    19
      Lateralna prezentacja bodźców: pole widzenia    19
      Ocenianie    20
      Samokontrola    20
      Standardy – wartościowania i samokontroli    20
  
    Rozdział II. Afekt jako podstawa wartościowania    22
  
      Reagowanie afektywne a ocenianie    22
      Afekt pierwotny i wtórny    22
      Afekt jawny i utajony    22
      Afekt jako podstawa wartościowania    25
      Paradygmat afektywnego poprzedzania: wyniki badań nad wpływem utajonego afektu na formułowanie sądów i zachowanie    25
      Efekt asymilacji i efekt kontrastu w badaniach nad utajonym afektem    28
  
    Rozdział III. Refleksyjny system wartościowania    32
  
      Procesy oceniania jako forma wartościowania opartego na wyartykułowanych standardach    32
      Standardy oceniania    34
        Standardy osobiste, standardy samokontroli    36
  
    Rozdział IV. Biologiczne podłoże procesów wartościowania    38
  
      Model Josepha LeDoux dolnej i górnej drogi wzbudzania afektu    38
      Udział procesów prawo- i lewopółkulowych w procesach wartościowania    41
      Hipotetyczne neuronalne korekty dwóch systemów wartościowania: afektywno-automatycznego i refleksyjnego    46
  
    Rozdział V. Interakcje pomiędzy dwoma systemami wartościowania: afektywno-automatycznym i refleksyjnym – założenia i problematyka badań własnych    51
  
      Wpływ systemu afektywno-automatycznego na refleksyjne przetwarzanie informacji    52
      Wpływ systemu refleksyjnego na przebieg procesów afektywno-automatycznych    54
      Wpływ doraźnej aktywizacji systemu refleksyjnego na przebieg procesów afektywno-automatycznych    56
      Dyspozycyjne wpływy systemu refleksyjnego na przebieg procesów afektywno-automatycznych    59
      Założenia badań własnych    62
      Cele badań własnych    62
      Hipotezy    64
  
  Część II. Program badań własnych    66
  
    Rozdział VI. Schematy badań i rejestr zmiennych    67
  
    Rozdział VII. Procedura afektywnego poprzedzania    69
  
      Operacjonalizacja zmiennych niezależnych    69
      Operacjonalizacja zmiennej zależnej    70
      Aparatura    72
  
    Rozdział VIII. Procedura refleksyjnego wzbudzania standardów samokontroli    73
  
    Rozdział IX. Przebieg badań i osoby badane    74
  
  Część III. Wyniki badań    78
  
    Rozdział X. Znak utajonych bodźców poprzedzających eksponowanych centralnie a oceny ideogramów: wyniki dotyczące hipotezy 1    79
  
      Efekty główne znaku poprzedzania w badaniu 1 oraz warunkach kontrolnych badań 2 i 3    79
      Wyniki badań dla centralnych ekspozycji utajonych bodźców afektywnych bez względu na warunki badania    81
      Konkluzja empiryczna    84
  
    Rozdział XI. Pole widzenia, w którym eksponowano utajone bodźce poprzedzające, a oceny ideogramów: wyniki dotyczące hipotezy 2a    85
  
      Efekty główne pola widzenia w badaniu 1 oraz warunków kontrolnych badań 2 i 3    85
      Efekty główne pola widzenia w badaniach 2 i 3 dla warunków kontrolnych oraz warunków refleksyjnego wzbudzania standardów samokontroli łącznie    88
      Konkluzja empiryczna    91
  
    Rozdział XII. Oceny ideogramów w zależności od pola widzenia i znaku poprzedzania afektywnego: wyniki dotyczące hipotezy 2b    92
  
      Prezentacja wyników    92
      Konkluzja empiryczna    98
  
    Rozdział XIII. Wzbudzanie refleksyjnych standardów samokontroli a oceny ideogramów poprzedzanych utajonymi bodźcami afektywnymi    99
  
      Efekty główne zmiennej samokontrola (bez względu na znak poprzedzania i pole widzenia)    99
      Efekty główne zmiennej samokontrola dla ocen ideogramów poprzedzanych centralnymi ekspozycjami bodźców utajonych    101
      Efekty główne zmiennej samokontrola dla ocen ideogramów poprzedzanych ekspozycjami bodźców utajonych w lewym polu widzenia    103
      Efekty główne zmiennej samokontrola dla ocen ideogramów poprzedzanych ekspozycjami bodźców utajonych w prawym polu widzenia    103
      Konkluzja empiryczna    105
  
    Rozdział XIV. Znak utajonego poprzedzania i pole widzenia a oceny ideogramów w warunkach uprzedniego wzbudzenia standardów samokontroli    106
  
      Prezentacja wyników    106
      Konkluzja empiryczna    109
      Znak poprzedzania i pole widzenia a oceny ideogramów w warunkach kontrolnych oraz warunkach wzbudzania refleksyjnych standardów wartościowania – porównanie ekspozycji w LVF i RVF z ekspozycjami w CVF    109
        Prezentacja wyników    109
        Konkluzja empiryczna    112
  
    Rozdział XV. Dyskusja wyników    113
  
      Hipotezy w świetle uzyskanych wyników    113
        Utajone afektywne bodźce poprzedzające a formułowane oceny – weryfikacja hipotezy 1    113
        Pole widzenia, w którym eksponowane były utajone bodźce afektywne, a formułowane oceny – weryfikacja hipotezy 2a i hipotezy 2b    115
        Utajone afektywne bodźce poprzedzające a formułowane oceny w warunkach refleksyjnego wzbudzania standardów samokontroli – weryfikacja hipotez 3a i 3b    117
      Wnioski końcowe. Implikacje    120
  
  Literatura cytowana    122
  
  Załączniki    134
    Załącznik 1. Zastosowana w badaniach kolejność eksponowania utajonych bodźców afektywnych w procedurze afektywnego poprzedzania    134
    Załącznik 2. Ideogramy wykorzystane w badaniach jako bodźce docelowe    136
    Załącznik 3. Ankieta wykorzystana w badaniach 2 i 3 jako manipulacja do refleksyjnego wzbudzania standardów samokontroli    137
    Załącznik 4. Wyniki dotyczące znaku utajonych bodźców poprzedzających i pola widzenia, w którym były one eksponowane, a oceny ideogramów    139
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia