Nauki o Zarządzaniu 3(28)

Nauki o Zarządzaniu 3(28)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Kolejny numer pisma, zgodnie z koncepcją wszechstronnej prezentacji problemów nauk o zarządzaniu, jest zróżnicowany wewnętrznie. Z jednej strony szeroko prezentuje dorobek naukowy pracowników naszego Uniwersytetu, ale z drugiej − tradycyjnie − przedstawia osiągnięcia naszych przyjaciół z innych uczelni ekonomicznych.
By uwzględniać różne nurty pojawiające się w naukach o zarządzaniu, również i tym razem zadbaliśmy o duże zróżnicowanie tematyczne numeru. W związku tym zaprezentowano w nim i ogólne, przekrojowe koncepcje zarządzania (w artykułach K. Grzybowskiej, M. Ćwiklickiego czy M. Wirkusa i E. Kusio), i silnie wyeksponowano bardziej szczegółowe ujęcia zarządzania, mające często aplikacyjny charakter. Dotyczą tego zarówno artykuły A. Koziny, J. Kudełki, N. Hop, W. Kozłowskiej-Pęciak i C. Bachowskiego, jak też reprezentujące ujęcie marketingowe publikacje, których autorami są A. Krycia-Chomińskia i A. Szpulak oraz M. Daszkiewicz i A. Pu-kas. Tak jak w poprzednich numerach, tak i w tym staraliśmy się zaprezentować mniej popularny, a jakże ważny w naukach o zarządzaniu nurt zarządzania publicznego. Za ważne teksty dotyczące tego obszaru uznajemy artykuły A. Sztandy oraz J. Ropęgi.
Wydaje się, że przedstawiony zestaw artykułów może być inspiracją do przemyśleń, dalszych badań i rozwoju nauk o zarządzaniu w różnych kierunkach. Życzymy czytelnikom atrakcyjnej i pożytecznej lektury.
Jako dotychczasowy redaktor naczelny czasopisma, w związku z zakończeniem pełnienia tej funkcji wynikającym z podjęcia innych, kolidujących z rolą redaktora obowiązków na uczelni, chciałbym podziękować za bardzo dla mnie cenną współpracę wszystkim osobom, z którymi przez parę ostatnich lat efektywnie pracowałem nad kolejnymi numerami „Nauk o Zarządzaniu”. Dotyczy to licznych pracowników uczelnianego Wydawnictwa oraz doktora Witolda Szumowskiego, który – jako sekretarz redakcji – wywierał najsilniejszy wpływ na kształt i rozwój czasopisma. Życzę „Naukom o Zarządzaniu” rozwoju i sukcesów. Przyszłość czasopisma jest waż-na zarówno dla środowiska nauk o zarządzaniu w Polsce, jak i dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Andrzej Kaleta


Liczba stron146
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Marek Ćwiklicki: Współczesna wersja metody QFD / The modern version of QFD    9
  Magdalena Daszkiewicz, Anetta Pukas: Integrated marketing communication – towards a holistic concept / Zintegrowana komunikacja marketingowa – w stronę holistycznej koncepcji    20
  Katarzyna Grzybowska: Koordynacja – syntetyczna dyrektywa sprawnego działania systemów złożonych – wybrane aspekty / Coordination – synthetic directive of effective functioning of complex systems – selected aspects    30
  Andrzej Kozina: Podejścia do badania negocjacji / Approaches to study negotiations    40
  Agata Krycia-Chomińska, Aleksandra Szpulak: Wpływ elementów nazwy na wizerunek marki – wyniki badań empirycznych / Effect of the suggestive name elements on the brand name − results of empirical research    56
  Jan Kudełko, Natalia Hop, Wioletta Kozłowska-Pęciak, Cezary Bachowski: Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym według wytycznych Global Reporting Initiative / Corporate Social Responsibility raporting in the mining industry according to the Global Reporting Initiative    72
  Jarosław Ropęga: Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP / The importance of the implementation of smart specialisations for the development of the SME sector    93
  Andrzej Sztando: Efemerydy, katedry na pustyni i balasty w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast / Ephemerides, cathedrals in the desert and ballast in local development governance of small towns    105
  Marek Wirkus, Ewa Kusio: Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu / Stakeholders management as the success factor of an innovative project    126
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia