Nauki o Zarządzaniu 4(29)

Nauki o Zarządzaniu 4(29)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Kolejny numer czasopisma „Nauki o Zarządzaniu” zawiera 10 artykułów odnoszących się do różnych zagadnień związanych z profilem czasopisma, a szczególnie do: teorii organizacji, zarządzania strategicznego, zarządzania procesowego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania marketingowego. Układ treści niniejszego numeru odpowiada ujęciu alfabetycznemu nazwisk autorów artykułów, reprezentujących różne ośrodki akademickie i prowadzących badania w obrębie dyscypliny nauki o zarządzaniu.
Zawartość merytoryczna artykułów prezentowanych w niniejszym numerze nawiązuje do najnowszych wyzwań i problemów współczesnych organizacji, działających na rynku krajowym i zagranicznym, poszukujących skutecznych modeli i narzędzi zarządzania oraz dobrych praktyk działania.
W zbiorze tym omawiane są przede wszystkim takie zagadnienia, jak: modele biznesu zagranicznych jednostek międzynarodowych przedsiębiorstw (artykuł współautorski M. Benabdallah, K. Ćwika, M. Kachoura, G. Krzosa, D. Leszczynskiej, K. Oleka oraz E. Piwoni-Krzeszowskiej), wykorzystanie zdolności relacyjnych do rozwoju zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa (opracowanie W. Danielaka), jakość informacji jako mediatora pomiędzy wykorzystaniem badań marketingowych a wynikami nowych produktów (tekst D. Dąbrowskiego), rola i funkcjonalność kokpitów menedżerskich w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie (analiza G. Golik-Góreckiej), orientacja na tworzenie wartości biznesowej w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi (artykuł D. Jasińskiego), zasady realizacji procesu rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie (opracowanie A. Koziny), wartość otwartych innowacji w zarządzaniu rozwojem klastrów kreatywnych (kwestię tę omówili K. Moszkowicz i B. Bembenek), narzędzia analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa (omówione przez A. Paluch), orientacja procesowa w urzędach administracji samorządowej w świetle koncepcji good governance (tekst W. Szumowskiego) oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych przyszłych młodych przedsiębiorców (artykuł D. Wójcik).
Redakcja czasopisma wyraża nadzieję, że zaprezentowana problematyka stanie się inspiracją do dalszych badań oraz dyskusji naukowych w kolejnych numerach. Należy też odnotować, że począwszy od roku 2017 publikacja czasopisma będzie kontynuowana pod nazwą „Management Science Review’.
Mirosława Pluta-Olearnik


Liczba stron162
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Mounia Benabdallah, Krzysztof Ćwik, Macher Kachour, Grzegorz Krzos, Dorota Leszczynska, Krystian Olek, Estera Piwoni-Krzeszowska: Business models of foreign subsidiary units of international companies – theoretical considerations / Modele biznesu zagranicznych jednostek międzynarodowych przedsiębiorstw – rozważania teoretyczne    9
  Wiesław Danielak: Zdolności relacyjne w kształtowaniu dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa / Relational abilities in shaping the dynamic abilities of the company    28
  Dariusz Dąbrowski: Badania marketingowe a wyniki nowych produktów – efekt mediacyjny jakości informacji rynkowych / Marketing research vs. new products performance – mediation effect of market information quality    38
  Grażyna Golik-Górecka: Prezentacja i modelowanie analityki marketingowej w aplikacji kokpitu menedżerskiego / Presentation and modelling of marketing analysis in the application of managerial dashboards    50
  Dawid Jasiński: Wartość biznesowa w projektach badawczo-rozwojowych / Business value in R&D projects    58
  Andrzej Kozina: Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie / The principles of labor disputes settlement in an enterprise    77
  Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek: Otwarte innowacje jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami kreatywnymi / Open innovations as a strategic challenge in the management of creative clusters    99
  Agata Paluch: Metody analizy strategicznej jako narzędzie do tworzenia strategii dla przedsiębiorstwa z sektora produkcji urządzeń chłodniczych / Methods of strategic analysis as a tool for creating a strategy for an enterprise from the refrigeration appliances industry    117
  Witold Szumowski: Zarządzanie procesami w administracji samorządowej zgodne z koncepcją dobrego rządzenia / Process management in local government administration coherent with good governance concept    133
  Dagmara Wójcik: Identyfikacja potrzeb szkoleniowych potencjalnych przedsiębiorców branży ICT / Training needs analysis of future ICT entrepreneurs    146
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia