Ekonometria 3(53)

Ekonometria 3(53)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

W pięćdziesiątym trzecim numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano dziewięć artykułów. Pierwsza praca, autorstwa Pawła Baranowskiego i Jana Sztaudyn-gera, dotyczy zmian w czasie reguł Taylora wraz ze wskazaniem wykorzystania w polityce pieniężnej w Polsce. Artykuł Adama Sagana i Mariusza Grabowskiego prezentuje rolę informacji wnoszonej na podstawie metaanalizy do oceny dopasowania i trafności predykcyjnej modeli TAM. Mariusz Kubus przedstawia zagadnienia agregowanego klasyfikatora kNN z selekcją zmiennych. Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania są zagadnieniem omawianym w artykule Łukasza Skowrona i Marcina Gąsiora. Kolejna autorka, Urszula Garczarek-Bąk, wskazuje użyteczność badań eye trackignowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych młodych nabywców. Jacek Szołtysek i Grażyna Trzpiot prezentują wyniki badań motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych. Anna Czapkiewicz i Paweł Jamer w swoim artykule zamieścili wnioski z badania wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności między wybranymi rynkami finansowymi. Grafy a teoria stabilnych alokacji to temat opracowania Doroty Kozioł-Kaczorek i Łukasza Pietrycha. W ostatnim artykule czasopisma Natalia Nehrebecka i Anna Białek-Jaworska zawarły ocenę determinant inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe, analizując zależność od cash flow i warunków kredytowych. W numerze zawarto również sporządzoną przez Antoniego Smoluka recenzję książki Geniusze. Lwowska Szkoła Ma¬tematyczna autorstwa Mariusza Urbanka.
Agnieszka Stanimir


Liczba stron161
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger: Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce / Polish monetary policy through the lens of regime switching Taylor rule    9
  Adam Sagan, Mariusz Grabowski: Informacja a priori w ocenie jakości modeli TAM na przykładzie platformy Moodle / A priori information in the assessment of TAM quality models on the example of Moodle platform     21
  Mariusz Kubus: Propozycja agregowanego klasyfikatora kNN z selekcją zmiennych / The proposition of the kNN ensemble with feature selection.    32
  Łukasz Skowron, Marcin Gąsior: Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki modelowania ścieżkowego / Influence of a sample size and a method of hand-ling missing values on the results and goodness of fit of the path relation model    42
  Urszula Garczarek-Bąk: Użyteczność badań eye trackignowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych nabywców / Usability of eye tracking research on the implicit determinants of customers’ behavior measurement    54
  Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot: Badanie motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych / Studying motives for the academic mobility of students – decision trees approach    72
  Anna Czapkiewicz, Paweł Jamer: Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi / An influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets    87
  Dorota Kozioł-Kaczorek, Łukasz Pietrych: Grafy a teoria stabilnych alokacji / Graphs and theory of stable allocation    102
  Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska: Determinanty inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Zależność od cash flow i warunków kredytowych / Determinants of corporate investment in fixed capital. Cash flow and credit conditions sensitivity    115
  Antoni Smoluk: Refleksje i uwagi przy lekturze książki Mariusza Urbanka Genialni. Lwowska szkoła matematyczna    146
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia