X

  Wstęp
  
  Rozdział 1. Świadomość jako zjawisko związane z aktywnością mózgu
  
  1.1. Istota i zakres semantyczny pojęcia świadomość
  1.2. Zaburzenia ilościowe i jakościowe świadomości
  1.3. Śpiączka
  1.4. Stan wegetatywny/Stan Niereaktywnego Czuwania
  1.5. Stan minimalnej świadomości
  1.6. Zespół zamknięcia
  1.7. Mutyzm akinetyczny
  1.8. Metody badania świadomości
  
  Rozdział 2. Procesy rozpatrywane w powiązaniu ze świadomością – badania własne
  
  2.1. Komunikacja osób z obniżoną świadomością
  2.2. Czytanie i pisanie jako złożone czynności psychiczne
  2.3. Analiza ciągłości uwagi osób z obniżoną świadomością
  2.4. Motywacja wewnętrzna osób z obniżoną świadomością
  2.5. Przetwarzanie wzrokowe
  
  Rozdział 3. Funkcje czytania i pisania u osób z obniżoną świadomością
  
  3.1. Problematyka badań
  3.2. Charakterystyka osób badanych
  3.3. Narzędzia badawcze
  3.4. Organizacja i przebieg badań
  
  Rozdział 4. Ilościowa i jakościowa analiza wyników Testu Agrafia i Aleksja uzupełniona o obserwację – badania własne
  
  4.1. Szczegółowa analiza wyników
  4.2. Wnioski z badań osób z obniżoną świadomością wybudzonych ze śpiączki
  
  Rozdział 5. Kierunki dalszych poszukiwań świadomości
  
  5.1. Dalszy rozwój badań z zakresu agrafii i aleksji
  5.2. Wielomodalne metody komunikacji człowiek-komputer
  5.3. Nowoczesne interfejsy EEG
  5.4. Stymulacja elektryczna mózgu
  5.5. Obiektywne badania słuchu
  5.6. Aplikacje muzyczne
  5.7. Analiza rytmów fal mózgowych z elektrod implantowanych
  5.8. Cyberprzestrzeń wokół chorego
  
  Zakończenie. Pozwólmy Im mówić
  Wykaz skrótów
  Bibliografia
  Spis tabel
  Spis rycin
  Aneksy
  
  1. Szczegółowy opis zadań Testu Agrafia i Aleksja
  2. Wyniki ocen GCS i epikryzy wybranych osób
  3. Badania słuchu metodą ABR
  4. Promowanie idei badań
Komputerowe oko świadomości

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

240

Kategoria

Inne

ISBN-13

978-83-7837-576-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Komunikowanie się za pomocą urządzeń komputerowych, powszechne w obecnej epoce, nie jest na ogół dostępne osobom po ciężkich urazach mózgu. Tymczasem, osoby w śpiączce lub w stanie wegetatywnym często zachowują ograniczoną świadomość, od minimalnej, aż w pewnych przypadkach po wysoką. Nie mogąc komunikować się, nie są jednak w stanie poinformować o tym rodzin, ani terapeutów, bez umożliwienia im dostępu do odpowiednich rozwiązań technicznych służących do tego celu. Takie rozwiązania zostały opracowane, m. in. w wyniku współpracy autorów tej książki. W wyniku tego odnotowano liczne sukcesy w komunikowaniu się i w odkrywaniu śladów świadomości u tych ciężko poszkodowanych osób, wiele z nich zaczęło wyrażać tą drogą swoje emocje i potrzeby. Następstwem tych dokonań był zamysł przeprowadzenia pogłębionych badań naukowych z zakresu metod oceny stopnia świadomości pacjentów po ciężkich urazach mózgu. Dotychczasowe wyniki swoich badań, które zaprezentowali autorzy w tej książce, dotyczą na wstępie usystematyzowania pojęć dotyczących świadomości, jako wyrazu aktywności mózgu. Wiele uwagi poświęcono analizie dokumentacji medycznej badanych osób, zagadnieniom agrafii i aleksji, odzwierciedlającym ich zdolności do komunikowania się, wpływowi różnych czynników na możliwość ich porozumiewania się z otoczeniem. Wykazano eksperymentalnie, że większość spośród tych osób ma zachowaną możliwość słuchowego odbioru dźwięków. Znaczna część książki jest związana z zaprezentowaniem możliwości, jakie wynikają z zastosowania nowoczesnych technologii śledzenia wzroku, analizy fal mózgowych oraz różnych metod stymulacji do diagnozowania i usprawniania procesów komunikowania się z pacjentami po ciężkich urazach mózgu.
Książka jest pierwszą pozycją na krajowym i nie tylko na krajowym rynku wydawniczym, która w pogłębiony sposób prezentuje zastosowania techniki komputerowej do oceny stanu świadomości i do podejmowania prób porozumiewania się z osobami w śpiączce. Zastosowania te są na tyle nowe, że wcześniej nie pojawiły się na rynku wydawniczym opracowania monograficzne z tego zakresu. Może być wykorzystywana przez specjalistów zarówno z dziedzin technicznych, takich jak: inżynieria biomedyczna, teleinformatyka, jak i przez lekarzy neurologów oraz specjalistów z zakresu audiologii i logopedii. Będzie także przydatna psychologom, terapeutom, studentom zarówno uczelni technicznych, jak i medycznych, specjalizującym się we wyżej wymienionych dziedzinach.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!