X

  Część I 1
  Wybrane zagadnienia z diabe tologii, pediatrii i psychologii klinicznej 1
  Rozdział 1. Definicja, klasyfikacja cukrzycy i zapadalności na cukrzycę typu 1 – Ewa Pańkowska 3
  1.1. Wprowadzenie 3
  1.2. Klasyfikacja cukrzycy według WHO 4
  1.3. Epidemiologia cukrzycy typu 1 4
  1.4. Zapadalność na cukrzycę typu 1 w Polsce 5
  1.5. Podsumowanie 6
  Piśmiennictwo 7
  Rozdział 2. Autoagresja w cukrzycy typu 1. Polimorfizm procesów autoimmunologicznych – Ewa Pańkowska, Zofia Rybka-Król 9
  2.1. Wprowadzenie 9
  2.2. Czynniki środowiskowe sprzyjające wystąpieniu cukrzycy typu 1 10
    2.2.1. Czynniki pokarmowe 10
    2.2.2. Mikrobiota przewodu pokarmowego i jej wpływ na procesy chorobowe organizmu 11
    2.2.3. Infekcje wirusowe 12
  2.3. Immunizacja i przeciwciała typowe dla cukrzycy typu 1 12
  2.4. Między psychologią a immunologią, inne spojrzenie na autoagresję 14
  Piśmiennictwo 15
  Rozdział 3. Dynamika progresji cukrzycy typu 1 od jej rozpoznania. Monitorowanie sekrecji C-peptydu – Ewa Pańkowska 17
  3.1. Typy kliniczne cukrzycy typu 1 pod względem dynamiki zmian w sekrecji insuliny 17
  3.2. O cena endogennej insuliny i funkcji wydzielniczej komórek beta 19
  3.3. Naturalna historia sekrecji insuliny u osób z rozpoznaną cukrzycą typu 1. Wiek pacjenta a dynamika przebiegu cukrzycy typu 1 w pierwszych latach od rozpoznania 21
  3.4. Podsumowanie 22
  Piśmiennictwo 23
  Rozdział 4. Podstawy insulinoterapii – Ewa Pańkowska 25
  4.1. Wprowadzenie 25
  4.2. Konwencjonalna insulinoterapia 25
  4.3. Funkcjonalna intensywna insulinoterapia (FIIT) 26
  4.4. Insuliny stosowane w praktyce pediatrycznej 27
    4.4.1. Analogi szybko działające 27
    4.4.2. Insuliny bezszczytowe, czyli analogi długo działające 28
  4.5. Ciągły podskórny wlew insuliny 29
    4.5.1. Pompa insulinowa 29
    4.5.2. Funkcja insuliny posiłkowej – bolus 30
    4.5.3. Funkcja insuliny podstawowej – bazy 31
    4.5.4. Rejestracja i transmisja danych 31
  4.6. Różnice między leczeniem metodą wielokrotnych wstrzyknięć (penami) a ciągłym podskórnym wlewem insuliny (pompą insulinową) 32
  4.7. Wyniki kontroli metabolicznej i powikłania w leczeniu pompą insulinową 33
    4.7.1. Kwasica ketonowa i hipoglikemie 33
    4.7.2. Powikłania skórne 34
  4.8. Dobór pacjentów do leczenia pompą insulinową 35
  4.9. Rozpoczęcie terapii pompowej i dawkowanie insuliny 36
    4.9.1. Obliczanie całkowitej dawki insuliny przy zmianie metody leczenia 36
    4.9.2. Obliczanie dawki insuliny bazalnej 37
    4.9.3. Insulina posiłkowa 38
  4.10. Podsumowanie 39
  Piśmiennictwo 39
  Rozdział 5. Żywienie w cukrzycy – zalecenia i rekomendacje – Karolina Mazurczak 41
  5.1. Wprowadzenie 41
  5.2. O gólne zalecenia dietetyczne – stanowiska polskich i zagranicznych towarzystw diabetologicznych 42
  5.3. Szczegółowe zalecenia dietetyczne dla dzieci i dorosłych z cukrzycą typu 1. Porównanie zaleceń ISPAD i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 45
  5.4. Podsumowanie 48
  Piśmiennictwo 48
  Rozdział 6. Zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży w kontekście zaleceń dotyczących odżywiania w cukrzycy typu 1 – wyzwania dla profesjonalisty – Karolina Mazurczak 49
  6.1. Wprowadzenie 49
  6.2. Realizacja zaleceń żywieniowych w cukrzycy – wczesny etap rozwoju dziecka 50
  6.3. Realizacja zaleceń żywieniowych w cukrzycy u dzieci w wieku szkolnym 54
  6.4. Realizacja zaleceń żywieniowych w cukrzycy u młodych dorosłych 55
  6.5. Podsumowanie 57
  Piśmiennictwo 57
  Rozdział 7. Monitorowanie rozwoju fizycznego dziecka w kontekście jego zapotrzebowania na energię i ważne składniki odżywcze – Karolina Mazurczak 59
  7.1. Wprowadzenie 59
  7.2. Siatki centylowe w ocenie rozwoju fizycznego 59
  7.3. Zapotrzebowanie energetyczne 62
  7.4. Znaczenie białek, tłuszczów i węglowodanów w żywieniu dziecka 63
    7.4.1. Białka 63
    7.4.2. Tłuszcze 64
    7.4.3. Węglowodany 65
  7.5. Podsumowanie 67
  Piśmiennictwo 67
  Rozdział 8. Rozwój somatyczny w przebiegu cukrzycy – Ewa Pańkowska, Mieczysław Szalecki 69
  8.1. Wprowadzenie 69
  8.2. Nadwaga i otyłość centralna 69
  8.3. Proces wzrastania 71
  8.4. Rozwój fizyczny przy rozpoznaniu cukrzycy – teoria akceleracji 72
  8.5. Podsumowanie 73
  Piśmiennictwo 73
  Rozdział 9. Hipoglikemia – Ewa Pańkowska 75
  9.1. Wprowadzenie 75
  9.2. Hipoglikemia bezobjawowa z dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego 76
  9.3. Czynniki ryzyka hipoglikemii. Diagnoza nawracających epizodów niedocukrzeń 78
  9.4. Hipoglikemia w okresie prepubertalnym 79
  9.5. Hipoglikemia w okresie dojrzewania 80
  9.6. Częstość występowania ciężkich hipoglikemii u dzieci i ich wpływ na ośrodkowy układ nerwowy 80
  9.7. Podsumowanie 81
  Piśmiennictwo 82
  Rozdział 10. Najczęstsze endokrynopatie w cukrzycy typu 1 w wieku rozwojowym – Elżbieta Lipska, Mieczysław Szalecki 83
  10.1. Wprowadzenie 83
  10.2. Patogeneza 85
  10.3. Jednostki chorobowe 87
    10.3.1. Autoimmunizacyjne choroby tarczycy 87
    10.3.2. Niedoczynność nadnerczy (choroba Addisona) 90
    10.3.3. Bielactwo (vitiligo) 90
    10.3.4. Zanik podskórnej tkanki tłuszczowej (lipoatrofia) 90
    10.3.5. Autoimmunizacyjne zespoły wielogruczołowe (APS) 91
    10.3.6. Zespół IPEX 92
  10.4. Podsumowanie 92
  Piśmiennictwo 93
  Rozdział 11. Najczęstsze choroby autoimmunizacyjne w cukrzycy typu 1 – Przemysław Witek, Marta Gutowska 95
  11.1. Wprowadzenie 95
  11.2. Choroby autoimmunizacyjne tarczycy 96
    11.2.1. Choroba Hashimoto 97
    11.2.2. Choroba Gravesa–Basedowa 98
  11.3. Celiakia 99
  11.4. Autoimmunizacyjne zapalenie błony śluzowej żołądka i niedokrwistość megaloblastyczna Addisona–Biermera 101
  11.5. Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona) 103
  11.6. Zespół przedwczesnego wygasania funkcji jajników 105
  11.7. Bielactwo (vitiligo) 106
  11.8. Autoimmunizacyjne zespoły wielogruczołowe 106
  11.9. Podsumowanie 108
  Piśmiennictwo 108
  Rozdział 12. Celiakia a cukrzyca – Piotr Albrecht, Izabella Łazowska-Przeorek, Katarzyna Karolewska-Bochenek 111
  12.1. Wprowadzenie 111
  12.2. Patofizjologia 112
  12.3. Epidemiologia 112
  12.4. Czynniki genetyczne 113
  12.5. O braz kliniczny celiakii 114
  12.6. Diagnostyka i leczenie celiakii 115
  12.7. Celiakia u pacjentów z cukrzycą typu 1 116
  12.8. Podsumowanie 117
  Piśmiennictwo 117
  Rozdział 13. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego – Agnieszka Gawrońska 119
  13.1. Wprowadzenie 119
  13.2. Epidemiologia i patofizjologia 119
  13.3. Aktualna klasyfikacja czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego – Kryteria Rzymskie IV 120
  13.4. Zaburzenia czynnościowe u niemowląt i małych dzieci 121
  13.5. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego związane z bólem brzucha 122
    13.5.1. Dyspepsja czynnościowa 123
    13.5.2. Zespół jelita drażliwego 123
    13.5.3. Migrena brzuszna 125
    13.5.4. Czynnościowy ból brzucha niespecyficzny 126
    13.5.5. Zaburzenia defekacji 126
  13.6. Podsumowanie 127
  Piśmiennictwo 128
  Rozdział 14. Najczęstsze choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego – Maria Kotowska, Michał Wronowski 131
  14.1. Wprowadzenie 131
  14.2. Toksokaroza 131
    14.2.1. Drogi zakażenia 132
    14.2.2. O bjawy kliniczne 132
    14.2.3. Leczenie 133
    14.2.4. Zapobieganie 133
  14.3. O wsica 134
    14.3.1. Drogi zakażenia 134
    14.3.2. O bjawy kliniczne 135
    14.3.3. Rozpoznanie 135
    14.3.4. Leczenie i profilaktyka 135
  14.4. Glistnica 136
    14.4.1. Drogi zakażenia 136
    14.4.2. O bjawy kliniczne 136
    14.4.3. Rozpoznanie 137
    14.4.4. Leczenie i profilaktyka 137
  14.5. Lamblioza 137
    14.5.1. Drogi zakażenia 138
    14.5.2. O bjawy kliniczne 138
    14.5.3. Rozpoznanie 139
    14.5.4. Leczenie 139
  14.6. Tasiemczyca 139
  14.7. Włośnica 141
    14.7.1. O bjawy kliniczne 141
    14.7.2. Rozpoznanie 141
    14.7.3. Leczenie i profilaktyka 142
  14.8. Włosogłówczyca 142
    14.8.1. Drogi zakażenia 142
    14.8.2. O bjawy kliniczne 142
    14.8.3. Rozpoznanie 143
    14.8.4. Leczenie 143
  Piśmiennictwo 143
  Rozdział 15. Zaburzenia psychiczne w cukrzycy – Agnieszka Pisula 145
  15.1. Wprowadzenie 145
    15.1.1. Skala problemu 145
    15.1.2. Proces adaptacji do przewlekłej choroby 147
    15.1.3. Zarządzanie leczeniem cukrzycy 148
    15.1.4. Podsumowanie .150
  Piśmiennictwo 151
  15.2. Depresja u dzieci i młodzieży z cukrzycą 151
    15.2.1. Przyczyny depresji 153
    15.2.2. Między stanem zapalnym, depresją a cukrzycą 155
    15.2.3. Przebieg depresji i obraz kliniczny 156
    15.2.4. Kryteria diagnostyczne 159
    15.2.5. Zaburzenia towarzyszące depresji 160
    15.2.6. Rozpoznanie depresji 161
    15.2.7. Leczenie depresji 162
    15.2.8. Podsumowanie 166
  Piśmiennictwo 166
  15.3. Zaburzenia odżywiania 167
    15.3.1. Rozpowszechnienie zaburzeń odżywiania 169
    15.3.2. Czynniki ryzyka 170
    15.3.3. Obraz kliniczny zaburzeń i kryteria diagnostyczne 173
    15.3.4. Diagnoza zaburzeń odżywiania w cukrzycy typu 1 179
    15.3.5. Leczenie 181
    15.3.6. Podsumowanie 187
  Piśmiennictwo 187
  15.4. Próby samobójcze 188
    15.4.1. Wykrywanie 190
    15.4.2. Postępowanie 191
    15.4.3. Podsumowanie 192
  Piśmiennictwo 193
  15.5. Zaburzenia lękowe 193
    15.5.1. Przyczyny 195
    15.5.2. Rodzaje zaburzeń lękowych 196
    15.5.3. Leczenie zaburzeń lękowych – informacje ogólne 201
    15.5.4. Podsumowanie 202
  Piśmiennictwo 202
  Rozdział 16. Cukrzyca, choroba przewlekła – wybrane zagadnienia psychologiczne – Zofia Rybka-Król 205
  16.1. Wprowadzenie 205
  16.2. Cukrzyca – choroba przewlekła 208
    16.2.1. Próby zdefiniowania choroby przewlekłej 209
    16.2.2. Kilka słów o neuronauce 211
    16.2.3. Czy cukrzyca jest chorobą psychosomatyczną? 213
  16.3. Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego 217
  16.4. Wzorce przywiązania 219
  16.5. Rodzina jako system 224
    16.5.1. Inni członkowie rodziny: rodzeństwo i dziadkowie 227
    16.5.2. Genogramy 231
  16.6. Reakcje na rozpoznanie choroby 232
    16.6.1. Kilka uwag o reakcjach na chorobę w zależności od wieku dziecka 239
    16.6.2. „Jaka piękna katastrofa” 246
  16.7. Młodzi dorośli, koniec opieki pediatrycznej 247
  16.8. Porozumienie personelu medycznego z pacjentem i jego rodziną 248
  16.9. Zamiast podsumowania: refleksja o odkrywaniu przez dziecko i jego rodzinę drogi do zdrowia i dobrych kontaktów ze światem 251
  Piśmiennictwo 253
  
  Część II 257
  Studium prz ypa dków i historie osób chorujących na cukrzycę 257
  Rozdział 17. Hipoglikemia jako wiodący objaw utrudniający codzienne funkcjonowanie pacjenta z cukrzycą typu 1 – Elżbieta Lipska, Przemysław Witek, Michał Wronowski, Maria Kotowska, Ewa Pańkowska, Zofia Rybka-Król, Agnieszka Pisula 259
  Ciężka hipoglikemia w przebiegu hipotyreozy – Elżbieta Lipska 259
    Pytanie do eksperta 260
    Komentarz endokrynologa dziecięcego 260
    Piśmiennictwo 261
  Hipoglikemia i zaburzenia hormonalne po przezklinowej resekcji gruczolaka przysadki – Przemysław Witek 262
    Aktualne leczenie cukrzycy 262
    Wywiad chorobowy 262
    Badanie fizykalne 262
    Analizy biochemiczne 263
    Komentarz endokrynologa 263
  Przypadek pacjentki z chorobą Hashimoto i niedocukrzeniami w przebiegu cukrzycy – Przemysław Witek 265
    Leczenie 265
    Komentarz endokrynologa 266
  Problem nawracających hipoglikemii – Michał Wronowski, Maria Kotowska, Ewa Pańkowska 267
    Leczenie i badanie fizykalne 267
    Komentarz gastrologa 269
    Piśmiennictwo 271
  Lęk przed hipoglikemią – Zofia Rybka-Król, Ewa Pańkowska 272
    Refleksja 273
    Komentarz diabetologa 274
  Lęk przed niedocukrzeniem przyczyną stałych przecukrzeń – Agnieszka Pisula, Ewa Pańkowska 276
    Badanie, wywiad rodzinny i diagnoza 278
    Komentarz psychiatry 279
    Komentarz diabetologa 279
  Ciężka hipoglikemia w przebiegu zaburzeń łaknienia i cukrzycy – Zofia Rybka- -Król, Ewa Pańkowska 281
    Wywiad chorobowy i badanie 281
    Konsultacje i komentarz psychologa 283
  Rozdział 18. Nadmierna masa ciała i nieprawidłowy rozwój fizyczny –Przemysław Witek, Karolina Mazurczak, Ewa Pańkowska, Izabella Łazowska- -Przeorek, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Zofia Rybka-Król 287
  Studium problemu nadmiernego i szybkiego przyrostu masy ciała u pacjentki z wieloletnią cukrzycą typu 1 – Przemysław Witek 287
    Zapis EKG i opis 287
    Wywiad chorobowy 287
    Kontrola metaboliczna cukrzycy 288
    Badania dodatkowe i leczenie 288
    Komentarz endokrynologa 288
  Studium przypadku chłopca z celiakią i nieprawidłowym rozwojem fizycznym – Karolina Mazurczak, Izabella Łazowska-Przeorek, Ewa Pańkowska 290
    Wywiad chorobowy 290
    Wyniki badań dodatkowych 291
    Rozwój fizyczny 291
    Konsultacje dietetyczne 291
    Podsumowanie z komentarzem diabetologa 295
  Wpływ metody leczenia insuliną na rozwój fizyczny dziecka – Karolina Mazurczak, Ewa Pańkowska 296
    Leczenie cukrzycy 296
    Konsultacje i komentarz dietetyka 297
    Komentarz diabetologa 299
  Zahamowanie wzrastania u 12-letniego chłopca chorującego na cukrzycę – przypadek nowo rozpoznanej celiakii – Izabella Łazowska-Przeorek, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Karolina Mazurczak 300
    Parametry rozwoju fizycznego 300
    Wyniki badań dodatkowych 300
    Konsultacje dietetyczne 301
    Komentarz gastrologa 302
  Przypadek 5-letniej dziewczynki z cukrzycą typu 1 i celiakią diagnozowaną z powodu nieprawidłowego rozwoju fizycznego – Izabella Łazowska-Przeorek, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Karolina Mazurczak, Zofia Rybka-Król 303
    Wywiad chorobowy 303
    Konsultacje i komentarz dietetyka 304
    Badanie endoskopowe i komentarz gastrologa 306
    Komentarz psychologa 307
  Rozdział 19. Hiperglikemia i wahania glikemii jako objaw i stan codziennych trudności, z którymi zmagają się osoby chorujące na cukrzycę – Ewa Pańkowska, Zofia Rybka-Król, Karolina Mazurczak, Przemysław Witek 309
  Hiperglikemie poranne – Ewa Pańkowska, Zofia Rybka-Król, Karolina Mazurczak 309
    Komentarz diabetologa 310
    Konsultacja dietetyczna 311
    Konsultacje psychologiczne 312
    Jej historia 312
    Wokół cukrzycy 313
  Hiperglikemie nocne u dziecka leczonego pompą insulinową – Karolina Mazurczak, Ewa Pańkowska 317
    Wywiad chorobowy 317
    Konsultacje dietetyczne 318
    Komentarz diabetologa 319
  Tyreotoksykoza i depresja u pacjentki z wieloletnią cukrzycą typu 1 – Przemysław Witek, Zofia Rybka-Król 321
    Wywiad chorobowy i badania dodatkowe 321
    Komentarz diabetologa 322
    Komentarz endokrynologa 322
    Konsultacje i komentarz psychologa 322
    Podsumowanie 324
  Pacjent z cukrzycą typu 2 powikłaną dodatkową chorobą tarczycy – Przemysław Witek 326
    Wywiad chorobowy 326
    Stan obecny i badania 326
    Komentarz endokrynologa 328
  Analiza przyczyn kwasicy ketonowej u dziewczynki chorującej na cukrzycę typu 1. Genogram w diagnozie psychologicznej – Zofia Rybka-Król 330
  Rozdział 20. Opisy różnych i częstych klinicznie istotnych problemów występujących w przebiegu cukrzycy – Anna Wielowiejska, Magdalena Neścioruk, Izabella Łazowska-Przeorek, Ewa Pańkowska, Elżbieta Lipska, Michał Wronowski,
  Maria Kotowska, Agnieszka Gawrońska, Agnieszka Pisula 333
  Anemia w przebiegu cukrzycy i celiakii – Anna Wielowiejska, Magdalena Neścioruk, Izabella Łazowska-Przeorek, Ewa Pańkowska 333
    Wywiad chorobowy i badania 333
    Badania kontrolne 334
    Komentarz gastrologa 335
    Komentarz diabetologa 336
  Pacjentka 15-letnia z cukrzycą typu 1, obserwowana w kierunku choroby Hashimoto – Elżbieta Lipska 338
    Leczenie cukrzycy 338
    Dodatkowe badania 338
    Komentarz endokrynologa dziecięcego 339
    Piśmiennictwo 340
  Bezobjawowa niedoczynność tarczycy w przebiegu cukrzycy typu 1 – Elżbieta Lipska 341
    Wywiad chorobowy 341
    Pytanie do eksperta 341
    Komentarz endokrynologa dziecięcego 341
    Piśmiennictwo 343
  Opis przypadku remisji choroby Hashimoto – Elżbieta Lipska. 344
    Wywiad chorobowy 344
    Pytania do eksperta 344
    Komentarz endokrynologa dziecięcego 344
    Piśmiennictwo 345
  Dolegliwości gastryczne w postaci biegunki u dziecka z cukrzycą typu 1 – Michał Wronowski, Maria Kotowska 346
    Wywiad chorobowy 346
    Komentarz gastroenterologa 347
  Nawracające bóle brzucha u chłopca z cukrzycą typu 1 – dyspepsja czynnościowa – Agnieszka Gawrońska 350
    Wywiad rodzinny i badania 350
    Konsultacja gastrologiczna 351
  Nawracające bóle brzucha u dziecka po rozpoznaniu cukrzycy – zespół jelita drażliwego – Agnieszka Gawrońska, Agnieszka Pisula, Ewa Pańkowska 353
    Wywiad chorobowy i badania 353
    Konsultacja diabetologiczna 354
    Konsultacje i komentarz gastrologa 354
    Konsultacje i komentarz psychiatry 355
    Podsumowanie 356
  Skorowidz 357
Cukrzyca. Personalizacja terapii i opieki nad pacjentem
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

384

Kategoria

Diabetologia

ISBN-13

978-83-200-5472-9

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

epub - 2,78 MB
mobi - 6,71 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Ewa Pańkowska
0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(epub ,
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
mobi
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

95,00

66,50

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

„Cukrzyca. Personalizacja leczenia i opieki nad pacjentem” to unikatowa książka przedstawiająca interdyscyplinarne i holistyczne podejście do leczenia osoby chorej na cukrzycę.
Charakter choroby jako choroby przewlekłej wraz z wszelkimi konsekwencjami emocjonalnymi i somatycznymi typowymi dla chorób nieuleczalnych i przewlekłych wskazuje na potrzebę personalizacji procesu leczenia i wyjście poza schematy terapeutyczne, które są bardzo mocno zakorzenione w postępowaniu leczniczym i diagnostycznym.
Złożoność procesów patofizjologicznych wynikających z cukrzycy i chorób współwystępujących oraz umiejętność rozpoznania dodatkowych chorób wymaga dostosowania adekwatnego leczenia, w którym ogromną rolę odgrywają specjaliści z różnych dziedzin:: gastroenterologii, endokrynologii, psychologii oraz specjaliści z zakresu żywienia.
Po raz pierwszy w tak dużym stopniu został przedstawiony problem kondycji emocjonalnej chorego i jego rodziny w związku z rozpoznaniem nieuleczalnej choroby.
Książka przedstawia najnowsze standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w schorzeniach gastrologicznych współwystępujących z cukrzycą, podstawy pracy psychoterapeutycznej i diagnozę zaburzeń psycho-emocjonalnych. Aspekty terapeutyczne przedstawione zostały w opisach przypadków, wskazujących na znaczny polimorfizm przebiegu choroby, przyczyny dodatkowych powikłań wraz z analizą szczegółową insulinoterapii oraz jej wpływu na jakość leczenia.
Chcemy, aby książka zachęciła czytelnika do wyjścia poza ramy wiedzy akademickiej aby poszukiwać odrębności zarówno diagnostycznych jak i leczniczych w kontakcie z pacjentem .


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!