X

  WSTĘP 7
  
  Rozdział 1. Źródła i rozwój zarządzania strategicznego 11
    1.1. Przedmiot i zakres decyzji strategicznych 11
    1.2. Źródła oraz kierunki rozwoju zarządzania strategicznego 19
    1.3. Zarządzanie strategiczne a teorie firmy oraz teorie wzrostu firmy 28
    1.4. Klasyczne koncepcje zarządzania strategicznego 35
    1.5. Nowe kierunki w zarządzaniu strategicznym 50
    1.6. Nowe technologie informacyjne. Nowa Gospodarka a zarządzanie strategiczne 53
    Pytania kontrolne 60
    Zalecana literatura 60
  
  Rozdział 2. Koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa oraz analiza strategiczna 62
    2.1. Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa 62
    2.2. Procedury i etapy zarządzania strategicznego 69
    2.3. Cele i zadania przedsiębiorstwa 78
    2.4. Wizja strategiczna, zamierzenie strategiczne oraz misja przedsiębiorstwa 83
    2.5. Cele, zakres oraz metody analizy strategicznej 88
    2.6. Modele i metody analizy otoczenia oraz zasobów przedsiębiorstwa 99
    Pytania kontrolne 124
    Zalecana literatura 125
  
  Rozdział 3. Metoda SWOT oraz modele portfelowe formułowania strategii przedsiębiorstwa 126
    3.1. Metoda SWOT formułowania strategii 126
    3.2. Zasady budowy oraz rodzaje modeli portfelowych (portfolio) 136
    3.3. Macierz wzrostu/udziału BCG 141
    3.4. Macierz atrakcyjności sektorów/siły konkurencyjnej firmy McKinsey 147
    3.5. Model cyklu życia sektora/siły konkurencyjnej firmy A.D. Little 155
    3.6. Zalety i wady modeli portfelowych 161
    Pytania kontrolne 163
    Zalecana literatura 163
  
  Rozdział 4. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów, krajów oraz zasobów i umiejętności 164
    4.1. Podstawowe obiekty i czynniki analizy konkurencyjności 164
    4.2. Rynkowe determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw 169
    4.3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia odbiorców 177
    4.4. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządu, właścicieli oraz potencjalnych inwestorów 181
    4.5. Metody oceny konkurencyjności oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 184
    4.6. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa 189
    Pytania kontrolne 197
    Zalecana literatura 198
  
  Rozdział 5. Koncepcje źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz strategie konkurencji 199
    5.1. Podstawowe koncepcje osiągania i utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa 199
    5.2. Marketingowa koncepcja konkurencyjności. Strategia marketingowa a strategia konkurencji 205
    5.3. Przedsiębiorcza koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa 209
    5.4. Koncepcja kluczowych kompetencji firmy 224
    5.5. Wyróżniające firmę zdolności 231
    5.6. Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa na bazie czasu 238
    5.7. Informacja oraz Internet jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 244
    5.8. Wirtualizacja przedsiębiorstwa a przewaga konkurencyjna 248
    5.9. Organizacja ucząca się 252
    5.10. Relacje przedstawionych koncepcji źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 257
    5.11. Zewnętrzne (krajowe i regionalne) źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 263
    5.12. Wybrane warianty strategii konkurencji 265
    5.13. Ogólne zasady wyboru strategii konkurencji 275
    Pytania kontrolne 279
    Zalecana literatura 280
  
  Rozdział 6. Strategie wzrostu i rozwoju firmy wyspecjalizowanej 281
    6.1. Klasyfikacja strategii wzrostu i rozwoju firmy 281
    6.2. Podstawowe warianty strategii na poziomie korporacji 286
    6.3. Zasady i metody wyboru strategii na poziomie korporacji 288
    6.4. Warianty strategii wzrostu przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego ze względu na stopień specjalizacji produkcji oraz rynków 300
    6.5. Zasady wyboru stopnia specjalizacji oraz zakresu ekspansji geograficznej 306
    6.6. Zasady wyboru strategii penetracji rynku oraz rozwoju rynku 312
    6.7. Strategie konkurencji oraz wzrostu małych przedsiębiorstw 320
    Pytania kontrolne 335
    Zalecana literatura 335
  
  Rozdział 7. Strategie dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa 336
    7.1. Istota oraz rodzaje dywersyfikacji 336
    7.2. Przykłady dywersyfikacji przedsiębiorstw 344
    7.3. Metody oceny poziomu dywersyfikacji przedsiębiorstwa 347
    7.4. Skala i tendencje rozwoju dywersyfikacji struktury działalności przedsiębiorstw 351
    7.5. Tendencje dywersyfikacji w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych oraz na początku XXI wieku 354
    7.6. Efekty dywersyfikacji produkcji 360
    7.7. Przesłanki decyzji o dywersyfikacji oraz jej kierunkach 366
    7.8. Dywersyfikacja a nowe sektory oraz zmienność rynku 376
    7.9. Specjalizacja czy dywersyfikacja przedsiębiorstw 378
    Pytania kontrolne 382
    Zalecana literatura 382
  
  Rozdział 8. Fuzje i przejęcia oraz alianse strategiczne 383
    8.1. Rodzaje fuzji i przejęć przedsiębiorstw 383
    8.2. Skala oraz intensywność procesów fuzji i przejęć w krajach rozwiniętych 387
    8.3. Fuzje i przejęcia w wybranych sektorach 393
    8.4. Przyczyny, cele i efekty fuzji i przejęć 414
    8.5. Fuzje i przejęcia jako metoda kreowania i rozwoju Nowej Gospodarki 420
    8.6. Metoda wewnętrzna versus zewnętrzna oraz procedury M 422
    8.7. Alianse strategiczne 428
    Pytania kontrolne 451
    Zalecana literatura 452
  
  Rozdział 9. Umiędzynarodowienie oraz globalizacja przedsiębiorstwa 453
    9.1. Istota umiędzynarodowienia oraz globalizacji przedsiębiorstwa 454
    9.2. Rozwój korporacji ponadnarodowych 459
    9.3. Strategia rozwoju umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa 467
    9.4. Strategia multinarodowa, międzynarodowa, transnarodowa oraz globalna 471
    9.5. Formy i metody wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne oraz penetracji tych rynków 488
    Pytania kontrolne 497
    Zalecana literatura 498
  
  BIBLIOGRAFIA 499
Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

508

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-14085-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Zarządzanie strategiczne jest młodą dyscypliną, powstałą na zapotrzebowanie praktyki, która stanęła wobec złożonych problemów rozwoju organizacji. Wraz z postępem technicznym oraz rozwojem gospodarczym i społecznym, coraz większą zmiennością otoczenia – z jednej strony, a wzrostem możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw – z drugiej, opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć rozwojowych staje się coraz bardziej złożone i wymaga wsparcia ze strony nauki. W ten sposób, na bazie teorii organizacji i zarządzania, ekonomii, teorii systemów i cybernetyki, powstała gałąź wiedzy, nazwana zarządzaniem strategicznym.


Niniejsza książka koncentruje się na najważniejszych współczesnych koncepcjach konkurencyjności oraz wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa z podkreśleniem nowych warunków działania, tj. globalizacją oraz nowymi technologiami informacyjnymi, związanymi z tzw. Nową Gospodarką.


Publikacja przeznaczona dla studentów i wykładowców wydziałów ekonomicznych i zarządzania, konsultantów, badaczy oraz pracowników firm.


Opinie o książce:


[...] Praca Z. Pierścionka to wartościowy podręcznik akademicki. Może być przydatna dla badaczy zarządzania strategicznego, strategii konkurencji głównie ze względu na kompleksowość ujęcia [...].


prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!