Pomiar ryzyka kredytowego banku

Pomiar ryzyka kredytowego banku

Aspekty finansowe i rachunkowe

6 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Banki, jako instytucje zaufania publicznego, są zobowiązane do zachowania najwyższej ostrożności, ponieważ odpowiadają za środki powierzone im przez klientów. Aby sprostać tym wymogom dane zawarte w sprawozdaniach finansowych powinny uwzględniać poziom ryzyka związanego z prowadzoną działalnością bankową - w szczególności ryzyka kredytowego.


Autor publikacji w szerokim ujęciu ukazuje istotę ryzyka kredytowego nieodłącznie towarzyszącego działalności bankowej. W kolejnych rozdziałach podejmuje kwestie dotyczące:  • kluczowych aspektów zarządzania ryzykiem bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego, a zwłaszcza jego pomiaru,

  • rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości i sprawozdawczości bankowej,

  • zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych oraz ich odzwierciedlania w sprawozdawczości bankowej.


Publikacja adresowana jest przede wszystkim do:  • studentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu finansów i rachunkowości (zwłaszcza na specjalizacji bankowość),

  • słuchaczy szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem i finansami instytucji finansowych, •kadry menedżerskiej banków chcącej zapoznać się z mechanizmem wpływu skutków ponoszonego przez bank ryzyka kredytowego na sprawozdania finansowe,

  • analityków monitorujących sytuację ekonomiczno-finasową banków,

  • biegłych rewidentów.


Liczba stron235
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16053-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  1. Rodzaje ryzyka bankowego    11
    1.1. Ryzyko i niepewność jako nieodłączne elementy prowadzenia działalności gospodarczej    11
    1.2. Zarządzanie ryzykiem    14
    1.3. Identyfikacja ryzyka związanego z działalnością banku komercyjnego    16
      1.3.1. Klasyfikacja ryzyka bankowego    16
      1.3.2. Ryzyko operacyjne w banku komercyjnym    19
      1.3.3. Ryzyko finansowe w działalności banku komercyjnego    21
      1.3.4. Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego    29
    1.4. Metody pomiaru ryzyka niekredytowego w banku komercyjnym    31
      1.4.1. Miary ryzyka niekredytowego    31
      1.4.2. Pomiar ryzyka operacyjnego    32
      1.4.3. Pomiar ryzyka utraty płynności    33
      1.4.4. Pomiar ryzyka stopy procentowej    35
      1.4.5. Pomiar ryzyka walutowego    38
      1.4.6. Pomiar ryzyka zmian cen papierów wartościowych i kursów metali szlachetnych    38
    1.5. Sposoby sterowania ryzykiem niekredytowym w banku komercyjnym    40
      1.5.1. Znaczenie sterowania ryzykiem    40
      1.5.2. Sterowanie ryzykiem operacyjnym    41
      1.5.3. Sterowanie niekredytowym ryzykiem finansowym    42
  
  2. Metody pomiaru ryzyka kredytowego    47
    2.1. Metody pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego w banku komercyjnym    47
      2.1.1. Klasyfikacja metod pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego    47
      2.1.2. Metody eksperckie    50
      2.1.3. Metody klasyfikacyjne (ratingowe)    52
      2.1.4. Metody oceny ilościowej    56
      2.1.5. Metody punktowe    60
      2.1.6. Metody skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału    62
    2.2. Metody pomiaru ryzyka kredytowego dla portfela kredytowego w banku komercyjnym    63
      2.2.1. Metody VaR/CreditMetrics    63
      2.2.2. Metoda symulacji makroekonomicznej/CreditPortfolio View McKinseya    66
      2.2.3. Metoda CreditRisk+    66
      2.2.4. Metoda Portfolio Manager/KMV    67
    2.3. Sposoby sterowania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym    68
      2.3.1. Sterowanie indywidualnym ryzykiem kredytowym    68
      2.3.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym portfela kredytowego    71
  
  3. Uregulowania dotyczące rezerw celowych i odpisów aktualizujących wierzytelności w banku komercyjnym    74
    3.1. Istota rachunkowości finansowej w świetle prawa i literatury    74
    3.2. Zasady i funkcje rachunkowości w podmiotach działających w gospodarce rynkowej    77
      3.2.1. Zasady rachunkowości    77
      3.2.2. Funkcje rachunkowości    83
    3.3. Zasady wyceny składników sprawozdań finansowych oraz sposób ustalania wyniku finansowego w polskim prawie    85
    3.4. Rachunkowość banku komercyjnego    88
    3.5. Przyczyny tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów    97
      3.5.1. Rezerwy i odpisy aktualizujące w niebankowych podmiotach gospodarczych    97
      3.5.2. Rezerwy i odpisy aktualizujące w banku komercyjnym    105
    3.6. Polskie uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych w banku komercyjnym    106
      3.6.1. Odpisy na należności tworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości    106
      3.6.2. Rezerwy celowe tworzone do 31 grudnia 2003 r    107
      3.6.3. Rezerwy celowe tworzone po 31 grudnia 2003 r    109
    3.7. Międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych    113
      3.7.1. Uregulowania dotyczące tworzenia rezerw celowych zawarte w dokumentach Komitetu Bazylejskiego    113
      3.7.2. Uregulowania dotyczące tworzenia rezerw celowych w Unii Europejskiej    123
      3.7.3. Rezerwy celowe w bankach komercyjnych i instytucjach finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej    124
      3.7.4. Uregulowania dotyczące tworzenia rezerw celowych zawarte w amerykańskich standardach rachunkowości (US GAAP)    126
  
  4. Konsekwencje wyboru metody pomiaru ryzyka kredytowego    128
    4.1. Sprawozdawczość bankowa    128
    4.2. Obliczanie wartości rezerw celowych przy zastosowaniu różnych kryteriów pomiaru ryzyka kredytowego    135
      4.2.1. Metody kalkulacji rezerw celowych    135
      4.2.2. Wartość rezerw celowych obliczona na podstawie kryterium terminowości spłaty oraz kryterium sytuacji majątkowo-finansowej kredytobiorcy    135
      4.2.3. Wartość rezerw celowych obliczona przy wykorzystaniu systemu ratingów nadawanych kredytobiorcom    136
      4.2.4. Wartość rezerw celowych obliczona metodą VaR    137
    4.3. Analiza wpływu metody stosowanej do obliczania rezerw celowych na wybrane wskaźniki służące do oceny działalności banków komercyjnych    138
  
  Zakończenie    146
  Bibliografia    148
  Wykaz cytowanych aktów prawnych    154
  Załączniki    157
  Indeks    178
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia