Studia Prawno-Ekonomiczne t. 96

Studia Prawno-Ekonomiczne t. 96

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną
z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.


Liczba stron363
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRAWO – THE LAW
  Łukasz BŁASZCZAK
  Charakter prawny zażalenia na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w świetle kodeksu postępowania cywilnego ................    11
  The Legal Character of Complaint against the Decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection in the Light of the Code of Civil Procedure
  
  Adam DROZDEK
  Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego ....................    45
  The concept of duty in the light of the EU Customs Code
  
  Dominika K. DRÓŻDŻ
  W sprawie koncepcji art. 30 i 25 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego ............    65
  Conceptions of Articles 25 and Article 30 in the ICC Statute
  
  Ireneusz JAKUBOWSKI
  Rozważania o prawie i jego nauczaniu w korespondencji Hugona Kołłątaja z Tadeuszem Czackim ...............................................    81
  Opinions about the Law and its Teaching in the Correspondence of Hugo Kołłątaj and Tadeusz Czacki
  
  Mariusz KOPCZYŃSKI
  Reforma ustroju miast pruskich barona vom und zum Steina z 19 listopada 1808 roku
  w organicystycznej interpretacji Ottona von Gierke ................................................    95
  Die preussische Städteordnung des Freiherrn vom Stein vom 19 XI 1808 in organizistischer Deutung Otto von Gierkes
  
  
  
  Michał KRAKOWIAK
  Wybrane aspekty azione di classe w prawie włoskim ...............................................    127
  Selected aspects of azione di classe in Italian law
  
  Tadeusz SZULC
  Status prawnomajątkowy Ludwiki Marii de Gonzaga w świetle intercyz małżeńskich z roku 1645 i 1649 ...............................................    145
  The legal status and property of Ludwika de Gonzaga in the light of marriage settlements from 1645 and    1649
  
  R e c e n z j a
  Krzysztof Amielańczyk, Antoni Dębiński, Dariusz Słapek [red.], Prawo karne i polityka w państwie rzymskim (rec. Dagmara SKRZYWANEK-JAWORSKA)....    163
  
  EKONOMIA – THE ECONOMICS
  Michał ARASZKIEWICZ
  Efektywność ekonomiczna oraz inne kryteria oceny stanów rzeczy w ekonomicznej analizie prawa ...    169
  Economic efficiency and other criteria of assessment in the law and economics analysis
  
  Kamil BOROWSKI
  Czynniki podażowe i popytowe na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce .......................    183
  Supply and demand factors in residential real estate market in Poland
  
  Katarzyna FILIPOWICZ, Tomasz TOKARSKI
  Dwubiegunowy model wzrostu gospodarczego z przepływami inwestycyjnymi ....................    197
  Bipolar growth model with investment flows
  
  Ernest GINC
  Litwa w systemie transportowym Regionu Morza Bałtyckiego ..................................    223
  Lithuania in the transport system of the Baltic Sea Region
  
  Zdzisława JANOWSKA
  Aktywność życiowa i społeczna osób 60+ na przykładzie społeczności osiedlowej w Łodzi ...    239
  The activities of a daily living and social life of the 60+ community: a case study housing estate in Łódź, Poland
  
  
  Iwona KUKULAK-DOLATA, Tomasz KACPRZAK
  Wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy – potrzeby i możliwości ........................    253
  Support people with disabilities in the market needs and opportunities of work
  
  Agnieszka MATUSZEWSKA-PIERZYNKA
  Kapitałowo-własnościowe warunki tworzenia spółek pracowniczych w Polsce .......................    273
  Capital-ownership forming conditions of employee-owned companies in Poland
  
  Stanisław PILŻYS
  Hydroenergetyka na Litwie – potencjał i bariery rozwoju .......................................    287
  Hydropower in Lithuania – Potential and Barriers to Development
  
  Andrzej SKIBIŃSKI
  Uwarunkowania przemian struktury gospodarstw domowych i rodzin polskich na przykładzie województwa śląskiego – wybrane zagadnienia ...    303
  Conditions change the structure of households and polish families for example of Silesia Province – selected issues
  
  Klaudyna SZCZUPAK
  Maternal Separation Anxiety from the Family Policy Perspective: objective and subjective ratings of financial situation ...........................    325
  Matczyny Lęk Separacyjny w kontekście Polityki Rodzinnej: obiektywna i subiektywna ocena sytuacji finansowej
  
  Jan WINCZOREK
  Metodologia badań empirycznych nad pomocą prawną. Stan obecny i perspektywy rozwoju .............    337
  Methodology of empirical research into legal aid. The present state and development prospects
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia