WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną
z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.


Liczba stron359
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRAWO – THE LAW
  Anna BARAN
  Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w stanach nagłych nieubezpieczonym .    11
  Financing of Health Care Services Provided in Emergency Uninsured People
  
  Karolina M. CERN
  Jak rozumieć rolę konstytucji we współczesnym społeczeństwie demokratycznym? .............    23
  How to Understand the Role of the Constitution in the Contemporary Democratic Society?
  
  Jacek CHOJNACKI
  Problem jurysdykcji karnej w strefie przyległej na przykładzie incydentu z udziałem tankowca Enrica Lexie ................................    41
  The Problem of Criminal Jurisdiction in the Contiguous Zone in the Light of Enrica Lexie Incident
  
  Izabela JĘDRZEJOWSKA-SCHIFFAUER
  Lawfulness of the EU Economic Governance According to National and Supranational Case Law .........53
  Legalność zarządzania gospodarczego w ue w krajowym i ponadnarodowym orzecznictwie
  
  Ewa KABZA
  Problem opodatkowania świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.) ...........    71
  The Problem of Taxation of the Benefits to Satisfy the Family Needs (Art. 27 of the Family and Guardianship Code)
  
  Kamil Olczak
  Polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii –
  ramy prawne ...................................    87
  The Energy Policy of the European Union in Relation to Renewable Sources of Energy – Legal Framework
  
  Mateusz OSIECKI
  Zestrzelenie samolotu a zasada zwierzchnictwa powietrznego ...................................    99
  Shooting Down Aircraft in the Light of Sovereignty of Aerospace
  
  Magdalena PALUSZKIEWICZ
  Wybrane środki prawne wspomagające utrzymanie zatrudnienia przez pracowników starszych w Niemczech...................................    113
  Selected Legal Measures Supporting Employment of the Elderly in Germany
  
  Eltjo J.H. SCHRAGE
  Aemulatio. Über die historische Rechtsvergleichung und das Rechtsmissbrauch......................133
  Aemulatio. On Comparative Law and the Abuse of Law in Historical Contextm Aemulatio.
   O prawie porównawczym i nadużyciu prawa w ujęciu historycznym
  
  Tomasz TULEJSKI
  Sir Robert Filmer. Sam przeciwko wszystkim! Część I .............................................    151
  Sir Robert Filmer. Alone against All! Part    1
  
  R e c e n z j a
  Noctes iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki [red. Piotr Niczyporuk, Anna Tarwacka]. Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, ss. 319.
  (rec. Dagmara SKRZYWANEK-JAWORSKA) ..........    173
  
  EKONOMIA – THE ECONOMICS
  Agnieszka CZAJKOWSKA
  Dylematy dla Polski związane z przystąpieniem do unii bankowej ...........................    179
  Dilemmas for Poland of the Accession to the Banking Union
  
  Karolina DRELA
  Płeć jako determinanta bezrobocia ............    193
  Gender as a Determinant of Unemployment
  
  Monika FIEDORCZUK
  Inwestorzy instytucjonalni w systemie nadzoru korporacyjnego w Rosji – wstępne wyniki badań ...............................................    209
  Institutional Investors in Corporate Governance System in Russia
  
  Katarzyna FILIPOWICZ
  Oddziaływanie efektów grawitacyjnych na wybrane czynniki rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego ............................    223
  Influence of Gravity Effects on Selected Factors of Economic Development of Dolnośląskie Voivodeship Counties
  
  Ireneusz GÓROWSKI
  Weryfikacja założenia kontynuacji działalności – rola biegłego rewidenta w systemie ładu korporacyjnego .............................    241
  The Assessment of Going Concern Assumption – Auditor’s Role in Corporate Governance
  
  Katarzyna KLIMCZAK
  Prezentacja informacji o założeniach, osądach i szacunkach w sprawozdaniach finansowych – przegląd i ocena rozwiązań stosowanych przez największe
  spółki giełdowe w Polsce ...................    255
  Reporting on Accounting Estimates, Assumptions and Discretionary Judgements in Financial Statements – Review of Solutions Used by the Largest Public
  Companies in Poland
  
  Katarzyna Kowalska
  Outsourcing a odpowiedzialny łańcuch dostaw międzynarodowych korporacji..................    273
  Outsourcing and Responsible Supply Chain of Multinational Corporations
  
  Barbara MICHALAK-PRYMON
  Rola banków w nadzorze korporacyjnym w Polsce .............................................    285
  The Role of Banks in Corporate Governance
  
  Stanisław RUDOLF
  Przedstawicielstwo załogi w organach nadzoru w Niemczech i Szwecji. Przegląd doświadczeń .....    303
  The Impact of Employee Representatives in Corporate Governance on Company’s Operations: The Cases of Germany and Sweden
  
  Rafał SZYMANOWSKI
  Geoekonomia strefy euro .....................    321
  Geo-Economics of the Eurozone
  
  Iwona WOJCIECHOWSKA-TORUŃSKA
  Stawki podatkowe a wzrost gospodarczy ......    337
  Tax Rate and Economic Growth
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia