Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa

-20%

Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,40  33,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,4033,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W VIII edycji Nagrody Teofrasta magazynu Charaktery
książka otrzymała to wyróżnienie w kategorii
NAJLEPSZEJ KSIĄŻKI NAUKOWEJ!


Adaptacja do rodzicielstwa zakłada złożoność doświadczeń i wymaga dojrzałości – podobnie jak empatia. Oba te zagadnienia budzą w ostatnich latach szczególne zainteresowanie. Prezentowane badania ukazują specyfikę i znaczenie wymiarów empatii dla jakości stawania się rodzicami w kontekście obrazu siebie oraz doświadczeń pochodzących z rodziny pierwotnej. Formułowane wnioski dotyczą funkcjonowania par i zwracają uwagę na skłonności obojga partnerów do empatii.
Książka jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką rodziny i rodzicielstwa, w tym do specjalistów pracujących z przyszłymi rodzicami przygotowującymi się na narodziny dziecka, jak również interesujących się zagadnieniem empatii.


Pracę przeczytałem z zainteresowaniem, poszerzając w sposób istotny swoją wiedzę na temat empatyzującego rodzicielstwa. Rekomendując książkę do druku jako dzieło kompletne, z całym przekonaniem stwierdzam, że znajdzie ona czytelników zarówno wśród nielicznych w Polsce badaczy tego problemu, jak i praktyków oraz studentów, nie tylko psychologii, lecz także innych nauk społecznych.
z recenzji prof. dr. hab. Janusza Trempały


Empatia w badaniach psychologicznych jest uwzględniana rzadko,co sprawia, że analizy przedstawione w recenzowanej pracy nabierają istotnego znaczenia. Ze względu na rozważaną w badaniach grupę, którą stanowią rodzice oczekujący narodzin dziecka i wychowujący niemowlę – ich wyniki, obok wartości teoretycznej, mogą mieć także walor aplikacyjny. W szczególności mogą zostać wykorzystane w działaniach profilaktycznych, ukierunkowanych na promowanie adaptacji do rodzicielstwa w okresie okołoporodowym.
z recenzji prof. UŁ, dr hab. Eleonory Bielawskiej-Batorowicz


Maria Kaźmierczak – psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania nad zagadnieniem empatii, współautorka Skali Wrażliwości Empatycznej. Jej zainteresowania naukowe obejmują również problematykę relacji w rodzinie, kwestię roli osobowości i różnic indywidualnych dla jakości relacji interpersonalnych oraz zagadnienia kobiecości i męskości. Autorka i współautorka ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii Oblicza empatii w relacjach małżeńskich. Perspektywa psychologiczna (2008) i Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania (2012). Laureatka m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Otrzymała Stypendium Naukowe „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zasiadała w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia psychologicznego the International Association for Relationship Research. Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego Current Issues in Personality Psychology.


Liczba stron322
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-732-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  WPROWADZENIE     9
  CZĘŚĆ I
  PREZENTACJA ZAGADNIEŃ
  ROZDZIAŁ I
  RODZICIELSTWO JAKO ZMIANA ŻYCIOWA     17
  1.1. Zagadnienie podejmowania ról rodzicielskich –
  problemy definicyjne     17
  1.2. Przejście do rodzicielstwa w perspektywie cyklu życia rodziny
  i jednostki     20
  1.2.1. Przejście do rodzicielstwa jako etap w ciągu życia człowieka
  na przykładzie modeli fazowych. Pojęcie generatywności     22
  1.2.2. Przejście do rodzicielstwa jako etap w ciągu życia człowieka
  na przykładzie modeli cyklicznych     26
  1.2.3. Przejście do rodzicielstwa jako normatywna zmiana w cyklu
  życia systemu rodzinnego     30
  1.3. Rodzicielstwo w perspektywie współczesnych wyzwań     36
  1.3.1. Adaptacja do macierzyństwa jako proces     38
  1.3.2. Adaptacja do ojcostwa jako proces     43
  1.4. Emocjonalne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn jako wskaźnik
  adaptacji do rodzicielstwa     50
  1.5. Adaptacja do macierzyństwa i ojcostwa w perspektywie doświadczeń
  z rodziny pochodzenia     57
  ROZDZIAŁ II
  RODZICIELSTWO JAKO ZMIANA W FUNKCJONOWANIU PARY     63
  2.1. Satysfakcja ze związku w procesie adaptacji do rodzicielstwa –
  konstrukt wielowymiarowy     63
  2.2. Rola czynników intra- i interpersonalnych dla zmian satysfakcji
  ze związku w procesie adaptacji do rodzicielstwa     74
  2.2.1. Orientacje wobec macierzyństwa i ojcostwa a jakość relacji
  między rodzicami     79
  2.3. Dzietność jako kryterium oceny satysfakcji małżeńskiej     83
  2.4. Szkoła rodzenia jako forma wspierania partnerów w sytuacji
  okołoporodowej     87
  ROZDZIAŁ III
  OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA ADAPTACJI DO RODZICIELSTWA     90
  3.1. Funkcjonowanie mechanizmów osobowościowych w procesie
  adaptacji do ról rodzicielskich     91
  3.1.1. Wybrane uwarunkowania osobowościowe adaptacji
  do macierzyństwa i ojcostwa – przegląd badań    94
  3.1.2. Wybrane aspekty obrazu siebie a proces adaptacji
  do macierzyństwa     97
  3.1.3. Obraz siebie jako matki i ojca a proces adaptacji do ról
  rodzicielskich     100
  3.2. Podmiotowe zasoby matek i ojców w teoretycznych modelach
  adaptacji do rodzicielstwa. Znaczenie empatii dla bliskich relacji
  i rodzicielstwa     103
  3.3. Empatia jako potencjał jednostki i pary w procesie adaptacji
  do rodzicielstwa     108
  3.3.1. Empatia a rozumienie relacji interpersonalnych
  i mechanizmy regulacji emocjonalnej     108
  3.3.2. Empatia matek i ojców a ich emocjonalne przystosowanie
  do rodzicielstwa     114
  3.3.3. Empatia w parze rodzicielskiej a proces adaptacji
  do macierzyństwa i ojcostwa     119
  CZĘŚĆ II
  BADANIA WŁASNE
  ROZDZIAŁ IV
  METODA     127
  4.1. Problematyka i cele badań własnych     127
  4.2. Założenia badawcze i model związków między zmiennymi     134
  4.3. Narzędzia badawcze     142
  4.4. Procedura badawcza     149
  4.4.1. Model badawczy (ogólny i rozbudowany) – uzasadnienie
  koncepcji badawczej     150
  4.5. Uczestnicy     152
  4.6. Analiza statystyczna     154
  ROZDZIAŁ V
  WYNIKI     156
  5.1. Znaczenie empatii dla adaptacji do rodzicielstwa     156
  5.1.1. Mediacyjna rola globalnej satysfakcji w relacji empatii
  z funkcjonowaniem emocjonalnym     156
  5.1.2. Kształtowanie obrazu rodzicielstwa w sytuacji okołoporodowej.
  Rola empatii     174
  5.1.3. Empatia partnerów a postrzegana, wieloaspektowa jakość
  związku małżeńskiego w sytuacji przejścia
  do rodzicielstwa     182
  5.1.4. Podsumowanie kluczowych wyników przeprowadzonego
  badania dotyczących znaczenia empatii dla adaptacji
  do rodzicielstwa     189
  5.1.5. DYSKUSJA. Rola empatii par zostających po raz pierwszy
  rodzicami w procesie adaptacji do rodzicielstwa     190
  5.2. Moderująca rola obrazu siebie w relacji empatii z adaptacją
  do rodzicielstwa     199
  5.2.1. Moderująca rola samooceny globalnej w relacji empatii
  z adaptacją do rodzicielstwa     199
  5.2.2. Moderująca rola Ja relacyjnego-współzależnego i cielesnego
  w relacji empatii z adaptacją do rodzicielstwa     207
  5.2.3. Podsumowanie kluczowych wyników przeprowadzonego
  badania dotyczących moderującej roli obrazu siebie
  (samooceny globalnej, Ja relacyjnego-współzależnego
  oraz Ja cielesnego) w relacji empatii z adaptacją
  do rodzicielstwa     219
  5.2.4. DYSKUSJA. Moderująca rola obrazu siebie w relacji empatii
  z adaptacją do rodzicielstwa     220
  5.3. Rola relacji z własnymi rodzicami dla adaptacji do rodzicielstwa
  w kontekście własnej empatii partnerów     227
  5.3.1. Analiza roli aktualnych relacji z własnymi rodzicami
  dla adaptacji do rodzicielstwa w kontekście własnej empatii
  partnerów     227
  5.3.2. Empatia jako moderator zależności między retrospektywną
  oceną postaw rodzicielskich własnych rodziców w dzieciństwie
  a adaptacją do rodzicielstwa     237
  5.3.3. Podsumowanie kluczowych wyników przeprowadzonego
  badania dotyczących roli relacji z własnymi rodzicami osób
  badanych, zarówno aktualnych (ocenianych przed porodem
  i po narodzinach dziecka), jak i ich wspomnień z dzieciństwa
  (retrospektywnie oceniane postawy rodzicielskie) dla adaptacji
  do rodzicielstwa w kontekście empatii partnerów     258
  5.3.4. DYSKUSJA. Ocena relacji z rodzicami – aktualnych
  oraz retrospektywnie ocenianych postaw rodzicielskich
  w kontekście roli empatii dla adaptacji do rodzicielstwa     259
  PODSUMOWANIE     267
  ZAKOŃCZENIE     279
  BIBLIOGRAFIA     282
  INDEKS NAZWISK     311
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia