Studia Prawno-Ekonomiczne t. 99

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną
z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.


Liczba stron371
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRAWO – THE LAW
  Jacek BERNAL
  Dopuszczalność orzekania kary wolnościowej na podstawie art. 37a k.k. a instytucja występku o charakterze chuligańskim ......................    11
  Admissibility Rule of Libertarian Punishment on the Basis of Article 37a of the Criminal Code and the Institution of Vice Hooligan
  
  Przemysław DĄBROWSKI
  Geneza Ligi Morskiej i Kolonialnej w Wilnie – struktura prawna i działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego ...............    29
  Genesis of Maritime and Colonial League in Vilnius – Legal Structure and Activities in the Interwar Period
  
  Izabela JĘDRZEJOWSKA-SCHIFFAUER
  Judicial Dialogue on the ECB’s OMT Decision: From Autopoietic Discourse to Legal Leveraging ......    43
  Orzecznictwo dotyczące decyzji EBC w sprawie OMT: między autopoezą a zastosowaniem dźwigni prawnej
  
  Janusz ORŁOWSKI, Marek SALAMONOWICZ
  Dochody nauczycieli akademickich z praw do utworów pracowniczych i ich opodatkowanie .............    63
  Academic Teachers’ Revenues from Transfer and Exploitation of Copyrights and its Taxation
  
  Татьяна Владимировна САХНОВА
   Исковость: в поисках утраченного? ...........    75
  Zaskarżalność – w poszukiwaniu utraconego?
  
  Gintaras ŠVEDAS, Paulius VERŠEKYS
  The Tendencies and Issues of Transposing EU Law to the General Part of Lithuanian Criminal Code ...    89
  Tendencje i problemy związane z wdrożeniem prawa unijnego do Części ogólnej litewskiego Kodeksu Karnego
  
  Tomasz SZCZYGIEŁ
  Kadry wojskowej służby wymiaru sprawiedliwości i ich szkolenie w Polsce w okresie międzywojennym – podstawy prawne ...............................    117
  Polish Army Lawyers and their Education of the Interwar Period – Law Basics
  
  Tomasz TULEJSKI
  Behemot i Lewiatan w oceanie polityczności. Carl Schmitt: przestrzeń, prawo, polityka. Część II ..............................................    137
  Behemoth and Leviathan in the Ocean of the Political. Carl Schmitt: Space, Law, Politics. Part    2
  
  Rafał Bernat
  Ochrona następcy prawnego wynikająca z interpretacji podatkowej – Glosa do wyroku NSA z 17.11.2015 roku, II FSK 2085/13 ...............    157
  Protection of the Successor in the Tax Interpretation – Gloss to the Supreme
  Administrative Court Verdict from 17th November 2015, II FSK 2085/13
  
  R e c e n z j a
  Janusz Sondel, Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem), Universitas, Kraków 2015, ss. 354 (rec. Ireneusz JAKUBOWSKI) ....................    169
  
  EKONOMIA – THE ECONOMICS
  
  Sławomir I. BUKOWSKI, Joanna E. BUKOWSKA
  Czynniki determinujące kurs euro wobec dolara amerykańskiego (USD/EUR) w długim okresie .....    175
  Determinants of Euro Against US Dollar Rate of Exchange (USD/EUR)in the Long Run
  
  Cristina CIUMAS, Diana-Maria CHIS, Emilia-Anuta COROVEI The Development of Alternative Strategies for the Issuers of Unit-Linked Life Insurance Contracts with Investment Guarantees .........    187
  Rozwój alternatywnych strategii dla emitentów polis ubezpieczeniowychtypu unit-linked z gwarancją inwestycyji
  
  Joanna DZIAŁO
  Indeks reguł fiskalnych jako miara jakości reguł fiskalnych w Unii Europejskiej ...............    207
  Fiscal Rules Index as a Measure of Quality of Fiscal Rules
  
  Wacław JARMOŁOWICZ, Sławomir KUŹMAR
  Innowacje w regionach Unii Europejskiej w latach 2000–2011 ...................................    223
  Innovations in European Union Regions in 2000–2011
  
  Magdalena JAWORZYŃSKA
  Publiczne czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – analiza porównawcza ..............    243
  Public or Nonpublichealth Care Organizations – Comparative Analysis
  
  Baha KALINOWSKA-SUFINOWICZ, Wiktoria DOMAGAŁA
  Occupational Segregation on the Polish Labour Market in the Years 2004–2014 .................    257
  Zjawisko segregacji zawodowej na polskim rynku pracy w latach 2004–2014
  
  Witold Kasperkiewicz
  Wyzwanie innowacyjne dla gospodarek Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020 ...............................................    275
  Innovative Challenge for EU Economies in Light of the Europe 2020 Strategy
  
  Joanna KONIECZNA-SAŁAMATIN
  Wschodnioeuropejskie transformacje. Wzrost PKB w czasie jako miara sukcesu transformacji .......    293
  East-European Transformations. GDP Growth over Time as a Measure of the Transformation Success
  
  Walentyna KWIATKOWSKA
  Zmiany sektorowej struktury pracujących w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej 28 w latach 2005–2014 ....................................    309
  Changes of the Sectoral Employment Structure in Poland as Compared with other EU Countries in the Years 2005–2014
  
  Stanisław RUDOLF
  Formy i zakres przekazywanych pracownikom informacji w polskich przedsiębiorstwach ......    327
  Forms and Scope of Information Provided to Employees in Polish Companies
  
  Andrzej SOŁDEK
  Aktywność otwartych funduszy emerytalnych w nadzorze korporacyjnym ........................    345
  Open-end Pension Funds Engagement in Corporate Governance
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia