Studia Prawno-Ekonomiczne t. 97

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną
z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.


Liczba stron376
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRAWO – THE LAW
  Cezary Błaszczyk
  Libertarianizm wobec kryminalizacji „insider tradingu” .....................................    11
  Libertarianism’s Perspective on Penalization of “Insider Trading”
  
  Jacek Izydorczyk
  Obowiązek badania kwalifikacji prawnej czynu przez organy stosujące tymczasowe aresztowanie ......    43
  Questions on Legal Qualification of a Crime and Detention Pending Trial
  
  Sebastian MATYJEK
  Prawne i faktyczne warunki realizacji mandatu radnego gminy .................................    53
  Legal and Factual Conditions for the Implementation of the Mandate of the Commune Councilor
  
  Monika PRZYBYLSKA-CZĄSTKIEWICZ
  Prawne zasady dostępu do sieci infrastrukturalnej w sektorze energii odnawialnej .... ............    69
  Legal Access to the Network Infrastructure in the Renewable Sector Title of the Paper
  
  Zofia Szafrańska-Czajka
  O „istocie ludzkiej” – status prawny i aksjologiczny życia ludzkiego w prenatalnej
  fazie rozwoju na przykładzie wybranych dokumentów prawnych Rady Europy na gruncie piśmiennictwa polskiego ......................................    83
  About Human Being – Legal and Axciological Status of Human Life in the Prenatal Stage of Development Based on Selected Acts of the Council of Europe in the Light of Polish Literature
  
  Kontraktualizm versus federalizm. Argument konstytucyjnoprawny Johna Caldwella Calhouna w okresie kryzysu nullifikacyjnego ..............    107
  Contractarianism versus federalism.John C. Calhoun’s constitutional arguments during Nullification Crisis
  
  Tatiana WROCŁAWSKA
  Szczególna pozycja posła-pracownika a interes pracodawcy ....................................    145
  The Specific Position of the Deputy as an Employee in the Light of Employer’s Interest
  
  R e c e n z j a
  Jean-Michel Lafleur, Transnational Politics and the State. The External Voting Rights of Diasporas, Routledge, New York 2013, 190 ss. (rec. Marcin RULKA )......................................    167
  
  EKONOMIA – THE ECONOMICS
  Agata ADAMSKA , Tomasz J. DĄBROWSKI
  Znaczenie reputacji spółek w różnych systemach ładu korporacyjnego ...............................    181
  The Importance of Corporate Reputation in Different Systems of Corporate Governance
  
  Janusz Bilski, Małgorzata Janicka
  Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji ..........    199
  The Eurozone Crises. The Case of Greece
  
  Natasza DURAJ, Tomasz SOSNOWSKI
  Zabezpieczenie finansowe rezerwami bilansowymi działalności nowych spółek giełdowych ........    217
  Financial Protection with the Balance Sheet Provisions of the New Stock Companies
  
  Alina GRYNIA
  Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa Litwy .........................................    239
  The Impact of Innovation on International Competitiveness of Lithuania
  
  Elżbieta KRYŃSKA
  Delokalizacja miejsc pracy w globalnej gospodarce ..............................................    259
  Relocation of Jobs in the Global Economy
  
  ustyna LUČINSKA
  Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy Litwy w latach 2008–2011 ...................................    273
  Human Capital and Economic Growth of Lithuania in Period 2008–2011
  
  Artur MODLIŃSKI, Aron WADLEWSKI
  Proces utraty pozycji monopolistycznej przez Pocztę Polską........................................    291
  The Process of Losing the Monopoly Position by Polish Post
  
  Damian Mowczan
  Optymalny poziom zróżnicowania płac w polskich województwach a wzrost gospodarczy ...........303
  Optimal Level of Wage Inequalities in Polish Regions and Economic Growth
  
  
  Aleksandra Nowakowska
  Budowanie inteligentnych specjalizacji – doświadczenia i dylematy polskich regionów ....    325
  Building Smart Specialization – Experiences and Dilemmas of Polish Regions
  
  Janusz SKODLARSKI
  Liberalizm gospodarczy w opinii współczesnych badaczy francuskich ..........................    341
  Economic Liberalism in the Opinion of Contemporary French Scientific Milieu
  
  Jarosław Wołkonowski
  Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego na Litwie w okresie 2001–2011 ..................    353
  Spatial Diversity of Human Capital in Lithuania in the Period 2001–2011
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia