Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

-20%

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

135,20  169,00

Format: epub

135,20169,00

cena zawiera podatek VAT

Prezentowany komentarz jest najobszerniejszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym zagadnieniu ochrony odmian roślin. Zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących wyłącznego prawa hodowcy do nowej odmiany rośliny jako specyficznego (jakkolwiek zbliżonego do patentu) prawa z zakresu tzw. własności intelektualnej. Są to w szczególności:
przesłanki i procedura uzyskania prawa,
treść prawa oraz cywilno- i karnoprawne skutki jego naruszenia.


Drugie wydanie komentarza uwzględnia m.in. najnowsze przykłady z praktyki decyzyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Community Plant Variety Office, a także orzecznictwa TSUE oraz polskich i zagranicznych sądów powszechnych.


Autorzy komentarza specjalizują się w prawie własności intelektualnej.


Komentarz oceniam jako bardzo dobre źródło komentatorskie do ustawy. Opracowanie ma wysoki poziom merytoryczny, może służyć istotną pomocą w wyjaśnianiu złożonych treści ustawy o ochronie prawnej odmian roślin zarówno praktykom stosującym to prawo, jak i sądownictwu, pracownikom naukowym, doktorantom i studentom, którzy będą chcieli interpretować te niełatwe, nawet hermetyczne ze względu na swoją specyfikę, przepisy. Autorzy wykonali ogromną i pożyteczną pracę komentatorską, opartą na imponująco zebranej literaturze przedmiotu, polskiej i zagranicznej, orzecznictwie sądowym i przykładach z zakresu praktyki stosowania prawa. Wnikliwość opracowania ze strony Autorów wyraża się nie tylko w przywoływaniu poglądów literatury i orzecznictwa, ale też zderzaniu poglądów polemicznych i zajmowaniu własnego stanowiska w sprawach spornych .
Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka


Liczba stron456
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-613-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Przedmowa do pierwszego wydania komentarza     23
  Przedmowa do drugiego wydania komentarza     29
  Wprowadzenie     33
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin     41
  Rozdział 1. Przepisy ogólne 43 Art. 1. [Przedmiot regulacji] 43 Art. 2. [Słowniczek, wspólność wyłącznego prawa hodowcy] 46 Art. 3. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed COBORU]     70
  Rozdział 2. Wyłączne prawo hodowcy do odmiany 74 Art. 4. [Powstanie i przejście wyłącznego prawa hodowcy] 74 Art. 4a. [Prawo do wynagrodzenia i prawa osobiste twórcy odmiany] 83 Art. 5. [Odrębność odmiany] 95 Art. 6. [Wyrównanie odmiany] 104 Art. 7. [Trwałość odmiany] 108 Art. 8. [Nowość odmiany] 111 Art. 9. [Nazwa odmiany] 120 Art. 10. [Pełnomocnik w postępowaniu w sprawie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] 165 Art. 11. [Wniosek o przyznanie wyłącznego prawa hodowcy] 168 Art. 12. [Prawo pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia w państwie stowarzyszonym] 174 Art. 13. [Diariusz COBORU, udostępnianie dokumentacji] 178 Art. 14. [Tymczasowe wyłączne prawo hodowcy] 181 Art. 15. [Badania OWT] 186 Art. 16. [Obowiązki i uprawnienia hodowcy w czasie trwania badań OWT] 192 Art. 17. [Zlecenie przeprowadzenia badań OWT innemu podmiotowi] 195 Art. 18. [Zastrzeżenia] 198 Art. 19. [Opłaty] 203 Art. 20. [Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] 206 Art. 21. [Treść wyłącznego prawa hodowcy] 211 Art. 22. [Treść "dodatkowych praw hodowcy", dozwolony użytek] 218 Art. 23. [Odstępstwo rolne] 244 Art. 23a. [Obowiązki informacyjne beneficjentów odstępstwa rolnego] 268 Art. 23b. [Obowiązki informacyjne przetwórców] 289 Art. 23c. [Kontrola wykonywania przez beneficjentów odstępstwa rolnego oraz przetwórców obowiązków informacyjnych względem hodowcy] 295 Art. 24. [Następcze obowiązki hodowcy] 300 Art. 25. [Roszczenia - norma pusta?] 302 Art. 26. [Notyfikacja COBORU zmiany podmiotu uprawnionego z tytułu wyłącznego prawa hodowcy] 304 Art. 27. [Okres trwania wyłącznego prawa hodowcy, zawieszenie wykonywania polskiego wyłącznego prawa hodowcy] 305 Art. 28. [Wyczerpanie wyłącznego prawa hodowcy] 310 Art. 29. [Pozbawienie hodowcy wyłącznego prawa] 320 Art. 30. [Licencja umowna] 326 Art. 31. [Licencja przymusowa] 332 Art. 32. [Postępowanie w sprawie udzielenia licencji przymusowej] 339 Art. 33. [Treść decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] 341 Art. 34. [Wydanie decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] 342 Art. 35. [Decyzja o cofnięciu licencji przymusowej] 343 Art. 36. [Księga ochrony wyłącznego prawa, spis odmian]     345
  Rozdział 2a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym 350 Art. 36a. [Roszczenia przysługujące w razie naruszenia wyłącznego prawa hodowcy] 350 Art. 36b. [Zabezpieczenie roszczeń i dowodów; roszczenie informacyjne]     380
  Rozdział 3. Przepisy karne 419 Art. 37. [Przestępstwa] 419 Art. 37a. [Wykroczenia] 431 Art. 37b. [Wykroczenia - stosowanie przepisów k.p.s.w.]     432
  Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe 440 Art. 38. [Ważność licencji przymusowych] 440 Art. 39. [Przepisy przejściowe dotyczące księgi ochrony wyłącznego prawa i spisu odmian] Art. 40. [Termin wejścia w życie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin]     441
  Bibliografia     443
  Autorzy     453
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia