X

  Wstęp 9
  ROZDZIAŁ 1. Organizacja – zagadnienia terminologiczne 11
    1.1. Pojęcie organizacji 11
    1.2. Systemowe ujęcie organizacji 12
    1.3. Analogie jako sposób opisu problemów organizacyjnych 16
  ROZDZIAŁ 2. Ewolucja nauk organizacji i zarządzania 20
    2.1. Szkoły w nauce zarządzania 20
    2.2. Szkoła klasyczna 22
    2.3. Polska szkoła prakseologiczna 31
    2.4. Nurt behawioralny 34
    2.5. Nurt ilościowy 38
    2.6. Szkoła systemowa 39
    2.7. Podejście sytuacyjne 42
  ROZDZIAŁ 3. Proces zarządzania 44
    3.1. Istota zarządzania 44
    3.2. Funkcje zarządzania 48
      3.2.1. Pojęcie i klasyfikacje funkcji zarządzania 48
      3.2.2. Planowanie 49
      3.2.3. Organizowanie 50
      3.2.4. Motywowanie 51
      3.2.5. Kontrola 53
      3.2.6. Zarządzanie przez określanie celów a system kontroli 57
    3.3. Role kierownicze 57
    3.4. Umiejętności kierownicze 59
    3.5. Styl kierowania a sposób realizacji ról i funkcji kierowniczych 64
  ROZDZIAŁ 4. Prawa nauki organizacji i zarządzania 72
    4.1. Prawo podziału 72
    4.2. Prawo koncentracji 76
    4.3. Prawo wzrastającej produkcji 77
    4.4. Prawo harmonii 79
    4.5. Reguła przekory 82
    4.6. Zasada racjonalnego gospodarowania 83
    4.7. Satyryczne zasady zarządzania 84
  ROZDZIAŁ 5. Struktury organizacyjne – wybrane zagadnienia 87
    5.1. Pojęcie struktury organizacyjnej 87
    5.2. Elementy struktury organizacyjnej 89
    5.3. Więzi organizacyjne 94
    5.4. Zasady budowy struktur organizacyjnych 95
    5.5. Modele rozwiązań strukturalnych 99
      5.5.1. Struktura liniowa 100
      5.5.2. Struktura funkcjonalna 101
      5.5.3. Struktura sztabowo-liniowa 102
      5.5.4. Struktura dywizjonalna 104
      5.5.5. Struktura macierzowa 105
      5.5.6. Współczesne tendencje w tworzeniu struktur organizacyjnych 107
      5.5.7. Rozpiętość kierowania, delegowanie uprawnień decyzyjnych i formalizacja jako kwalifikatory struktur organizacyjnych 109
  ROZDZIAŁ 6. Wybrane koncepcje zarządzania 113
    6.1. Nowa fala w zarządzaniu 113
    6.2. Teoria Z 115
    6.3. Lean management 117
    6.4. Reengineering 120
    6.5. Zarządzanie jakością 122
    6.6. Organizacje uczące się 125
  ROZDZIAŁ 7. Procesy decyzyjne w zarządzaniu organizacjami 128
    7.1. Istota procesów decyzyjnych 128
    7.2. Algorytmiczne wyznaczniki procesu decyzyjnego 131
    7.3. Decydowanie a rozwiązywanie problemów 132
    7.4. Grupowe i indywidualne podejmowanie decyzji 134
    7.5. Ryzyko i niepewność w procesach decyzyjnych 138
    7.6. Intuicja w procesie podejmowania decyzji 141
    7.7. Psychologia a proces podejmowania decyzji 143
      7.7.1. Psychologiczne pułapki podejmowania decyzji 143
      7.7.2. Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji 145
  ROZDZIAŁ 8. Strategiczny i globalny wymiar zarządzania organizacjami 148
    8.1. Geneza strategicznego zarządzania organizacjami 148
    8.2. Pojęcie zarządzania strategicznego 151
    8.3. Zasady zarządzania strategicznego 152
    8.4. Proces strategicznego zarządzania organizacją 155
    8.5. Istota i pojęcie strategii 158
    8.6. Rodzaje strategii 160
    8.7. Zarządzanie w dobie globalizacji 163
      8.7.1. Globalizacja a strategiczny rozwój organizacji 163
      8.7.2. Mikroekonomiczne determinanty rozwoju organizacji w warunkach globalizacji 167
  ROZDZIAŁ 9. Kulturowy kontekst zarządzania organizacją 170
    9.1. Poziomy i elementy kultury organizacyjnej 170
    9.2. Funkcje kultury organizacyjnej 173
    9.3. Koncepcja kultury organizacyjnej G. Hofstede 175
    9.4. Wpływ założen kulturowych na sposób zarządzania organizacją 179
  ROZDZIAŁ 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi 181
    10.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 181
    10.2. Modele polityki personalnej 185
    10.3. Obszary zarządzania zasobami ludzkimi 188
  ROZDZIAŁ 11. Marketing w naukach o zarządzaniu 192
    11.1. Istota marketingu 192
      11.1.1. Geneza i definicje marketingu 192
      11.1.2. Cele, funkcje i zasady marketingu 198
    11.2. Koncepcja marketingu 202
      11.2.1. Marketing-mix – charakterystyka instrumentów 202
      11.2.2. Produkt 204
      11.2.3. Cena 210
      11.2.4. Dystrybucja 212
      11.2.5. Promocja 215
  ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie marketingowe 219
    12.1. Proces zarządzania marketingowego 219
    12.2. Planowanie marketingowe 222
    12.3. Organizacja marketingu 230
    12.4. Monitorowanie działalności marketingowej 234
    12.5. Technologie informacyjne w zarządzaniu – aspekt marketingowy 236
    12.6. Rola badań marketingowych w działalności marketingowej 243
  ROZDZIAŁ 13. Problematyka innowacji w naukach o zarządzaniu 247
    13.1. Pojęcie i ewolucja innowacji 247
    13.2. Problematyka klasyfikacji innowacji 251
    13.3. Cele wprowadzania innowacji 256
    13.4. Źródła innowacji 258
    13.5. Strategie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 263
  Bibliografia 270
  Spis tabel 277
  Spis rysunków 278
  Indeks 280
Podstawy zarządzania

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

268

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-15808-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Zarządzanie, Organizacje, Ekonomia

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania organizacjami – jest ściśle dostosowany do nowych wymagań programowych nauczania przedmiotu podstawy zarządzania.


Przedstawiono w nim m.in.:podstawowe definicje organizacji oraz opis ich najważniejszych modeli,
koncepcje różnych szkół zarządzania i ewolucję podejścia do zarządzania organizacją,
najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem współczesną organizacją, takie jak:

            •  strategie organizacyjne,


            •  podejście do innowacji,


            •  zarządzanie zasobami ludzkimi,


            •  kultura organizacyjna,


            •  podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu.


Książka jest adresowana do wykładowców i studentów szkół państwowych i prywatnych na kierunkach: zarządzanie (do przedmiotu podstawy zarządzania), prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, ekonomia, polityka społeczna, administracja publiczna, a także do praktyków gospodarczych i przedsiębiorców.


Autorzy są pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!