Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,80  104,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 104,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 72,80 zł  


72,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych i najważniejszą metodą analizy związków organicznych. Chromatografy są używane we wszystkich laboratoriach analitycznych na świecie. Jest to dziedzina wiedzy, która jest wciąż rozwijana, tak w zakresie aparatury jak i jej zastosowań.
Niniejsza książka jest szóstym wydaniem publikacji noszącej najpierw tytuł „Podstawy Chromatografii” a od czwartego wydania „Podstawy Chromatografii i Technik Elektromigracyjnych”. Każda edycja, oprócz wiedzy niezmiennej, stanowiącej istotę rozdzielania chromatograficznego i zawierającej opis charakterystyki tego rozdzielania, prezentuje również wiedzę najnowszą.
Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków chemicznych, farmaceutycznych, biologicznych, biochemicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych i ochrony środowiska, którzy uczą się chromatografii od początku i dla pracowników laboratoriów przemysłowych i naukowych, którzy chcą pogłębiać, poszerzać i uaktualniać swoją wiedzę. Zawiera wiadomości teoretyczne oraz elementy poradnika ułatwiającego pracę w laboratorium chromatograficznym i pozwalającego unikać błędów podczas analizy chromatograficznej.


Rok wydania2017
Liczba stron456
KategoriaChemia analityczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19248-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  1. Wprowadzenie    13
    1.1. Krótka historia chromatografii    13
    1.2. Znaczenie chromatografii    21
    1.3. Istota rozdzielania chromatograficznego    25
    1.4. Rodzaje chromatografii i techniki chromatograficzne    28
    Literatura uzupełniająca    28
  2. Chromatografia gazowa    30
    2.1. Aparatura do chromatografii gazowej    30
    2.2. Gazy nośne    31
    2.3. Dozowniki i urządzenia dozujące    34
      2.3.1. Ogólne zasady dozowania próbek —    34
      2.3.2. Chromatografia pirolityczna —    34
      2.3.3. Dozowanie do kolumn pakowanych —    35
      2.3.4. Dozowanie próbek gazowych —    37
      2.3.5. Dozowanie do kolumn kapilarnych —    38
      2.3.6. Dozowniki automatyczne —    45
      2.3.7. Uwagi ogólne dotyczące dozowania próbek do chromatografu —    46
    2.4. Kolumny    47
      2.4.1. Kolumny pakowane —    47
      2.4.2. Kolumny kapilarne —    49
      2.4.3. Eksploatacja kolumn kapilarnych —    52
    2.5. Wypełnienia kolumn    53
      2.5.1. Wprowadzenie —    53
      2.5.2. Adsorbenty —    54
      2.5.3. Nośniki ciekłych faz stacjonarnych —    63
      2.5.4. Ciekłe fazy stacjonarne —    66
      2.5.5. Fazy stacjonarne zalecane do analizy różnych związków chemicznych —    84
      2.5.6. Dobór kolumny chromatograficznej —    87
    2.6. Wpływ temperatury kolumny na rozdzielanie chromatograficzne    88
    2.7. Sprawność kolumn    92
    2.8. Detektory    100
      2.8.1. Wprowadzenie —    100
      2.8.2. Detektor cieplno-przewodnościowy —    102
      2.8.3. Detektor płomieniowo-jonizacyjny —    105
      2.8.4. Detektor płomieniowo-fotometryczny —    107
      2.8.5. Detektor chemiluminescencyjny siarkowy —    108
      2.8.6. Detektor termojonowy —    109
      2.8.7. Detektor wychwytu elektronów —    109
      2.8.8. Detektor argonowy —    111
      2.8.9. Detektor helowy —    112
      2.8.10. Detektor fotojonizacyjny —    113
      2.8.11. Detektor jonizacyjno-wyładowczy —    113
      2.8.12. Detektor w zakresie nadfioletu próżniowego —    114
      2.8.13. Detektor jonizacyjny z wyładowaniem przez barierę —    116
      2.8.14. Detektor jonizacji elektronowej —    116
    2.9. Komputery    119
    2.10. Połączenie chromatografii gazowej z innymi technikami analizy instrumentalnej    120
      2.10.1. Wprowadzenie —    120
      2.10.2. Połączenie chromatografu gazowego ze spektrometrem mas —    120
      2.10.3. Chromatografia gazowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) —    124
      2.10.4. Połączenie chromatografu gazowego ze spektrometrem ruchliwości jonów —    128
      2.10.5. Połączenie chromatografu gazowego ze spektrometrem podczerwieni —    129
      2.10.6. Połączenie chromatografu gazowego ze spektrometrem emisji atomowej —    130
      2.10.7. Techniki łączone – ich zalety i wady —    133
    2.11. Szybka chromatografia gazowa    135
    2.12. Pełna dwuwymiarowa chromatografia gazowa    140
    2.13. Wielkości retencyjne    142
    2.14. Analiza jakościowa    148
    2.15. Analiza ilościowa    152
    2.16. Wybrane przykłady analitycznych zastosowań chromatografii gazowej łączonej ze spektrometrią mas    157
    Literatura uzupełniająca    165
  
  3. Chromatografia cieczowa    167
    3.1. Wprowadzenie    167
    3.2. Wysokosprawna chromatografia cieczowa kolumnowa    169
      3.2.1. Chromatografy cieczowe —    169
      3.2.2. Pompy —    170
      3.2.3. Dozowniki —    173
      3.2.4. Kolumny i ich napełnianie —    174
      3.2.5. Wypełnienia kolumn —    179
      3.2.6. Kolumny monolityczne —    190
      3.2.7. Trwałość kolumn do HPLC i zasady ich używania —    196
      3.2.8. Sprawność i selektywność kolumn —    197
      3.2.9. Temperatura kolumny —    201
      3.2.10. Fazy ruchome —    202
      3.2.11. Rozdzielanie związków chiralnych —    230
      3.2.12. Detektory —    232
      3.2.13. Analiza jakościowa —    246
      3.2.14. Analiza ilościowa —    247
      3.2.15. Chromatografia jonowa —    249
      3.2.16. Chromatografia wykluczania —    253
      3.2.17. Chromatografia powinowactwa —    256
      3.2.18. Chromatografia micelarna i mikroemulsyjna —    257
      3.2.19. Chromatografia oddziaływań hydrofilowych —    259
      3.2.20. Chromatografia par jonowych —    260
      3.2.21. Chromatografia przeciwprądowa —    260
      3.2.22. Szybka chromatografia cieczowa —    261
      3.2.23. Dwuwymiarowa chromatografia cieczowa kolumnowa —    265
      3.2.24. Wybrane przykłady zastosowania chromatografii cieczowej połączonej z innymi metodami analizy —    266
    3.3. Chromatografia planarna    272
      3.3.1. Wprowadzenie —    272
      3.3.2. Płytki do chromatografii cienkowarstwowej —    275
      3.3.3. Bibuły chromatograficzne —    280
      3.3.4. Sorbenty do chromatografii cienkowarstwowej —    283
      3.3.5. Eluenty —    286
      3.3.6. Nanoszenie próbek —    286
      3.3.7. Sposoby rozwijania chromatogramów —    288
      3.3.8. Komory do chromatografii cienkowarstwowej —    291
      3.3.9. Chromatografia cienkowarstwowa z zastosowaniem pola elektrycznego —    296
      3.3.10. Wizualizacja chromatogramów —    297
      3.3.11. Dokumentacja i przechowywanie chromatogramów —    301
      3.3.12. Chromatogramy planarne —    302
      3.3.13. Analiza jakościowa —    303
      3.3.14. Analiza ilościowa —    304
      3.3.15. Połączenie chromatografii cienkowarstwowej z innymi technikami chromatograficznymi —    305
      3.3.16. Normalizacja w TLC —    306
      3.3.17. Zastosowanie chromatografii bibułowej do szybkiego wykrywania jonów i związków chemicznych —    307
    Literatura uzupełniająca —    308
  4. Chromatografia nadkrytyczna    310
    4.1. Wprowadzenie    310
    4.2. Fazy ruchome    311
    4.3. Warunki chromatografowania    316
    4.4. Aparatura    320
      4.4.1. Wiadomości ogólne —    320
      4.4.2. Pompy —    321
      4.4.3. Dozowniki —    322
      4.4.4. Kolumny —    323
      4.4.5. Detektory —    330
      4.4.6. Restryktory —    339
    4.5. Połączenie ekstrakcji nadkrytycznej i chromatografii nadkrytycznej z innymi rodzajami chromatografii    343
    4.6. Zastosowanie chromatografii nadkrytycznej    344
      4.6.1. Wiadomości ogólne —    344
      4.6.2. Analiza węglowodorów i ich pochodnych —    345
      4.6.3. Analiza kwasów —    348
      4.6.4. Analiza leków i substancji biologicznie czynnych —    350
      4.6.5. Analiza amin —    353
      4.6.6. Rozdzielanie związków chiralnych —    354
      4.6.7. Rozdzielanie oligomerów —    355
      4.6.8. Analiza materiałów wybuchowych —    356
      4.6.9. Analiza różnych związków chemicznych —    357
    4.7. Wnioski    359
    Literatura uzupełniająca    360
  5. Kapilarne techniki elektromigracyjne    362
    5.1. Istota kapilarnych technik elektromigracyjnych    363
    5.2. Aparatura do elektroforezy kapilarnej i zasada rozdzielania składników mieszanin    364
      5.2.1. Kapilary —    365
      5.2.2. Bufory i naczynka na wlocie i wylocie kapilary —    367
      5.2.3. Dozowanie próbek —    369
      5.2.4. Zasilacze —    371
      5.2.5. Detektory —    372
      5.2.6. Kolektory frakcji —    375
    5.3. Interpretacja elektroforegramów    375
    5.4. Przepływ elektroosmotyczny    376
    5.5. Odwrócony przepływ elektroosmotyczny    378
    5.6. Mechanizm rozdzielania elektroforetycznego    379
    5.7. Ruchliwość elektroforetyczna    382
    5.8. Charakterystyka rozdzielania w elektroforezie kapilarnej    383
      5.8.1. Czas rozdzielania —    383
      5.8.2. Sprawność elektroforezy kapilarnej —    383
      5.8.3. Selektywność —    384
      5.8.4. Rozdzielczość —    384
    5.9. Micelarna chromatografia elektrokinetyczna (MEKC)    385
    5.10. Kapilarna elektroforeza żelowa (CGE)    388
    5.11. Kapilarne ogniskowanie izoelektryczne (CIEF)    389
    5.12. Izotachoforeza kapilarna (CITP)    390
    5.13. Elektrochromatografia kapilarna (CEC)    391
    5.14. Uwagi dotyczące opracowywania warunków i wyników analizy za pomocą elektroforezy kapilarnej    393
      5.14.1. Analiza jakościowa —    395
      5.14.2. Analiza ilościowa —    396
    5.15. Niektóre problemy występujące w elektroforezie kapilarnej    397
    5.16. Zastosowanie elektroforezy kapilarnej    400
    5.17. Wybrane przykłady zastosowań elektroforezy łączonej ze spektrometrią mas    401
    Literatura uzupełniająca    405
  6. Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej    406
    6.1. Znaczenie przygotowania próbek    406
    6.2. Przygotowanie próbek gazowych    409
      6.2.1. Pobieranie próbek bez zatężania —    409
      6.2.2. Absorpcja analitów w cieczy —    410
      6.2.3. Adsorpcja analitów —    411
    6.3. Przygotowanie próbek ciekłych    413
      6.3.1. Ekstrakcja ciecz-ciecz —    414
      6.3.2. Ekstrakcja ciecz-gaz —    416
      6.3.3. Ekstrakcja ciecz-ciało stałe —    420
      6.3.4. Mikroekstrakcja do fazy upakowanej —    427
      6.3.5. Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej —    428
      6.3.6. Dynamiczna ekstrakcja do fazy stacjonarnej —    433
      6.3.7. Ekstrakcja kroplą rozpuszczalnika —    433
      6.3.8. Ekstrakcja ruchomym elementem sorpcyjnym —    435
      6.3.9. Destylacja —    436
    6.4. Przygotowanie próbek stałych    437
      6.4.1. Ekstrakcja gazami i rozpuszczalnikami —    437
      6.4.2. Ekstrakcja nadkrytyczna —    439
    6.5. Przeprowadzanie analitów w pochodne    441
  Literatura uzupełniająca    444
  Stosowane akronimy    445
  Skorowidz    450
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia