O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje

Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,97  34,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

20,9734,95

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Do rąk Czytelników oddajemy opracowanie wyjątkowe pod każdym względem. Publikacja ta. wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce. Oddaje to skalę popularności Jubilatki i zasięg oddziaływań Jej prac naukowych. Rozległe zainteresowania naukowe Profesor Małgorzaty Stahl znajdują też istotne odzwierciedlenie w tematyce tekstów zawartych w księdze, dotyczących aktualnych zagadnień części ogólnej nauki prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego). problematyki prawa procesowego (postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego) oraz materialnego prawa administracyjnego. Wyrażamy nadzieję, że publikacja spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu Czytelników - nie tylko teoretyków prawa administracyjnego, lecz także przedstawicieli innych gałęzi prawa, praktyków oraz studentów kierunków prawa i administracji.


Liczba stron728
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-378-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo o Jubilatce     9
  
  Barbara Adamiak – Refleksje o wpływie administracyjnego prawa procesowego na formę działania administracji publicznej    13
  Leszek Bielecki – Władztwo administracyjne jako istotna cecha definicyjna administracji publicznej    27
  Jolanta Blicharz – Kilka uwag na temat projektu ustawy z 2012 r. o fundacjach politycznych    37
  Eugeniusz Bojanowski – O niektórych relacjach między administracyjnym prawem materialnym oraz administracyjnym prawem procesowym a prawem ustrojowym administracji publicznej    45
  Rafał Budzisz – Przedsiębiorcy jako szczególnego rodzaju podmioty administrujące w działalności leczniczej    51
  Jacek Chlebny – Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu w związku z pozbawieniem ochrony międzynarodowej    67
  Wojciech Chróścielewski – Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwoławczym w świetle projektu nowelizacji k.p.a. z dnia 29 grudnia 2016 r.    81
  Ewa Cisowska-Sakrajda, Joanna Wyporska-Frankiewicz – Zmiana nazwiska przez osobę pozostającą w nieformalnym związku    91
  Zbigniew Czarnik – O potrzebie nowego ujęcia kontroli władztwa planistycznego gminy     119
  Jarosław Dobkowski – Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej    133
  Piotr Dobosz – Niepublikowane aspekty życia oraz działalności naukowej i literackiej Profesora Szczęsnego Wilhelma Wachholza – pseudonim „Tomasz Strażyc” (1897–1957) we wspomnieniach Profesora Janusza Homplewicza (1931–2006)    149
  Bogdan Dolnicki – Pojęcie funkcjonariusza publicznego w przepisach antykorupcyjnych     157
  Zofia Duniewska – Dobro wspólne – wielość w swoistej jedności    171
  Marek Górski – Ponowna procedura oceny oddziaływania na środowisko w sytuacji zmiany zakresu przedsięwzięcia    187
  Roman Hauser – Nadzór nad legalnością działalności samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane    199
  Jacek Jagielski – Prawo Polaka do osiedlenia się w Polsce. Kilka refleksji na tle art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej    211
  Barbara Jaworska-Dębska – O istocie związków metropolitalnych    225
  Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – Model odpowiedzialności administracyjnej w polskim prawie ochrony środowiska. Ocena krytyczna    241
  Jan Jeżewski – Idea wolności człowieka wobec aksjologicznych uwarunkowań zasad ogólnych prawa administracyjnego    257
  Agnieszka Kalinowska-Sługocka, Janusz Sługocki – Obowiązki informacyjne w warunkach prywatyzacji zadań publicznych (wybrane przykłady)    265
  Łukasz Kamiński – O adekwatności podziału na akty administracyjne osobiste i rzeczowe     273
  Maria Karcz-Kaczmarek – Sprawa administracyjna (sprawa z zakresu administracji publicznej) a sprawa cywilna na przykładzie sprawy dotyczącej ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków publicznych. Pomiędzy poprawnością teoretycznoprawną a paradygmatem racjonalnego ustawodawcy    285
  Michał Kasiński – Dobro wspólne a lojalność pracowników i funkcjonariuszy pełniących służbę publiczną w administracji    297
  Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka – Administracyjne kary pieniężne w ustawie – Prawo farmaceutyczne    319
  Wiesław Kisiel – Europejska Karta Samorządu Lokalnego: geneza i ratyfikacja przez kraje Unii Europejskiej    335
  Piotr Korzeniowski – Kształtowanie się instytucji prawnej lasów ochronnych    349
  Mariusz Kotulski – Kontrola sądowoadministracyjna wniosku w sprawie referendum lokalnego    365
  Artur Krakała – Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP    377
  Renata Lewicka – Zakres postępowania dowodowego przed sądami administracyjnymi    395
  Marek Lewicki – Kontrola tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego    413
  Irena Lipowicz – Województwo w systemie polskiej administracji publicznej – współczesne wyzwania    431
  Ryszarda Michalska-Badziak – Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako zadanie samorządu lokalnego    447
  Alina Miruć – Swoistość zadań publicznych w sferze pomocy społecznej    463
  Iwona Niżnik-Dobosz – Mechanizm tworzenia i działania przepisów podustawowych w obliczu klęski żywiołowej    479
  Ewa Olejniczak-Szałowska – Dobro wspólne, interes publiczny a interes indywidualny – refleksje na tle prawotwórczych i orzeczniczych kompetencji wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych    489
  Robert Sawuła, Ludwik Żukowski – Petitio w polskim prawie administracyjnym (wybrane uwagi)    503
  Rafał Stankiewicz, Marek Wierzbowski – Prawo administracyjne wobec kształtowania i realizacji polityk publicznych    517
  Jerzy Stelmasiak – Kontrola aktów prawa miejscowego sejmiku województwa w zakresie ochrony przyrody w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych    529
  Jerzy Supernat – Rządy prawa w konstytucji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej    537
  Małgorzata Szalewska – Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako podmioty administracji publicznej    549
  Ewa Szewczyk – Remonstracja – zapomniany środek prawny    567
  Marek Szewczyk – Ustrój samorządu terytorialnego jako jeden z nurtów badawczych Jubilatki    579
  Elżbieta Ura – Zatrudnienie w służbie cywilnej – zmiany wprowadzane w okresie 20 lat jej funkcjonowania    589
  Agnieszka Wilczyńska – Prawo do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej (wybrane zagadnienia)    609
  Przemysław Wilczyński – Paradygmat ograniczonej ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne (uwagi na tle postanowień przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)    639
  Mirosław Wincenciak – Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy    651
  Lidia Zacharko – Francuski model polityki kulturalnej. Kodeks dziedzictwa    663
  Krystian Ziemski – Czynności kontrolne a akty nadzoru – wyróżnianie i jego konsekwencje    671
  
  Bibliografia    691
  Wykaz skrótów    725
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia