X

  Wstęp (Jarosław Rokicki) 7
  Część I. Globalizacja jako wyzwanie naukowe i polityczne 15
    Marek Waldenberg, Czy polityczna integracja Europy musi oznaczać kres państwa narodowego? 15
    Maria Marczewska-Rytko, Procesy globalizacji jako wyzwanie dla kultury i państwa narodowego 23
    Marcin Kula, Jak pisać historię Europy? 33
    Witold Sokała, Naród jako podmiot polityki bezpieczeństwa w kontekście procesów globalizacji i integracji 41
    Agata Ziętek, Kultura w procesie globalizacji i integracji europejskiej 51
    Elżbieta Chromiec, Kulturowy aspekt globalizacji jako nowy temat refleksji naukowej w Niemczech 63
  Część II. Regionalne oblicza globalizacji 79
    Lucjan Suchanek, Rosja: naród w procesie transformacji i globalizacji 79
    Hanna Kowalska, Rosyjscy konserwatyści wobec problemu globalizacji 95
    Ewa Michna, Pomiędzy marzeniami o państwie narodowym a realizmem politycznym. Casus Rusinów Karpackich 105
    Aleksander Posern-Zieliński, Globalizacja w krajach andyjskich a sytuacja ludności tubylczej 117
    Tadeusz Paleczny, Rodzaje tożsamości kulturowej a zjawiska pluralizmu w społeczeństwie Brazylijskim 139
    Monika Banaś, Kultura polityczna w krajach skandynawskich 147
    Karol B. Janowski, Kultura polityczna Polaków a procesy globalizacji 153
  Część III. Polskie oblicza wielokulturowości 173
    Henryk Siewierski, Pluralizm i tożsamość kultury polskiej w procesie globalizacji 173
    Urszula Swadźba, Śląsk jako społeczeństwo wielokulturowe. Dawniej, dziś i jutro 181
    Piotr Wróblewski, Formy wielokulturowości. Mniejszość niemiecka, Polacy i narodowość śląska na Górze św. Anny 193
    Ewa Nowicka, Rasa i naród. Afrykanie w Warszawie 205
    Renata Hołda, Obcy, inni, źli. Kulturowe fobie i uprzedzenia w kontekście procesów globalizacyjnych 223
  Część IV. Dylematy tożsamości kulturowej 235
    Paweł Ścigaj, Problematyzacja tożsamości kolektywnych a procesy globalizacyjne 235
    Magdalena Meller, Tożsamość dwukulturowa – geneza i szanse przetrwania 249
    Jarosław Rokicki, Zakorzenianie kosmopolity: czy jednostka może być wielokulturowa? 261
    Katarzyna Warmińska, Tożsamość wielokulturowa a spis powszechny 271
  Część V. Wielokulturowość w działaniu instytucjonalnym 281
    Andrzej Pankowicz, Tożsamość Europy – perspektywa samorządowa 281
    Witold Misiuda-Rewera, Autonomia regionalna jako usprawnienie funkcji państwa na przykładzie Włoch 297
    Małgorzata Bednarczyk, Krzysztof Wach, Kultura i biznes w procesie globalizacji 313
    Krzysztof Wach, Różnice kulturowe a prowadzenie międzynarodowej działalności gospodarczej 325
    Magdalena Meller, Piotr Piasta, Kultura pracy w dobie globalizacji i nowych mediów 335
    Anna Karwińska, Edukacja do dialogu. Szanse i bariery 347
  Zamiast zakończenia 365
    Andrzej Sepkowski, Człowiek i kultura jutra w projekcjach futurologicznych 365
    Biogramy 381
Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

386

Kategoria

Teoria kultury

ISBN-13

978-83-2331-904-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka stanowi plon konferencji zorganizowanej w grudniu 2003 roku przez Katedrę Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ. Autorzy zawartych w niej tekstów poszukują odpowiedzi na podstawowe pytanie, w jaki sposób grupy kulturowe, zwłaszcza największe z nich - narody - zmieniają swój status i naturę w procesach globalizacji, które przybierają postać unifikacji politycznej. Istotną rolę w kształtowaniu nowych struktur międzykulturowych odgrywają rządy państw narodowych. Drugi wymiar procesów globalizacji wyznaczają zjawiska standaryzacji ekonomicznej, której symbolicznym ekwiwalentem pojęciowym jest macdonaldyzacja. Trzeci wymiar globalizacji oznacza zachodzenie procesów uniwersalizacji kulturowej, czyli wyłaniania się nowych całości kulturowych, w rodzaju cywilizacji zachodniej, amerykańskiej, europejskiej czy islamskiej. Książka zawiera 29 tekstów napisanych przez różnych autorów. Wszystkie razem ukazują obszerny zakres zagadnień związanych z miejscem i rolą narodów oraz państw w procesach globalizacji.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!