X

  Spis treści
  
  Wstęp / 5
  
  Rozdział 1
  Założenia metodologiczne opracowania / 11
  Pojęcie miasta i złożoność kryteriów jego identyfikacji w dotychczasowej literaturze przedmiotu / 11
  Problemy badawcze miasta. Ujęcie strukturalne / 13
  Przestrzeń miasta i jej własności / 16
  Kryteria i podziały koncepcji badawczych dotyczących przestrzeni miejskiej / 17
  Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta w świetle literatury przedmiotu / 21
  Badania własne / 24
  
  Rozdział 2
  Zarys fizyczno-geograficzny i rys historyczny rozwoju Mysłowic / 29
  Środowiskowe uwarunkowania rozwoju miasta / 29
  Mysłowice na tle kształtowania się miast konurbacji katowickiej / 30
  Zarys rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta / 37
  Kształtowanie się historycznego styku trzech cesarstw / 42
  
  Rozdział 3
  Mysłowice w 1913 r. jako miasto o znaczeniu międzynarodowym / 45
  Uwarunkowania rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta / 45
  Międzynarodowa ranga Mysłowic jako wyraz funkcji granicznych / 49
  Układ przestrzenny Starego Miasta / 54
  Przestrzeń gospodarcza Starego Miasta / 57
  Modelowe ujęcie Mysłowic jako miasta nadgranicznego / 66
  
  Rozdział 4
  Mysłowice w 2013 r. jako miasto o znaczeniu lokalnym / 69
  Uwarunkowania regresu funkcjonalno-przestrzennego miasta / 69
  Układ przestrzenny Starego Miasta / 71
  Degradacja i rewitalizacja przestrzeni Starego Miasta / 76
  Przestrzeń gospodarcza Starego Miasta / 80
  Modelowe ujęcie regresu funkcjonalnego Mysłowic / 84
  
  Rozdział 5
  Dynamika przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej Starego Miasta / 89
  Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Starego Miasta / 89
  Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Rynku / 98
  Modelowe ujęcie przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej Starego Miasta w Mysłowicach / 101
  
  Podsumowanie i wnioski / 107
  
  Aneks / 111
  Literatura i materiały źródłowe / 153
  
  Summary / 165
  Zusammenfassung / 167
  
  Spis fotografii /169
  Spis rycin / 171
  Spis tabel / 175
  Spis załączników / 177
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913–2013 - 01 Założenia metodologiczne opracowania
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Geografia regionalna

ISBN-13

978-83-8012-885-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,68 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

6,00

5,40

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Monografia posiada charakter empiryczno-teoretyczny i podejmuje próbę wyjaśnienia przemian przestrzeni i funkcji dzielnicy staromiejskiej w Mysłowicach od feudalizmu po współczesność, koncentrując się zwłaszcza na dwóch etapach ewolucji tego obszaru – maksymalnym rozwoju i międzynarodowej randze ośrodka (okres historyczny – 1913 r.) oraz współczesnym regresie funkcjonalnym i znaczeniu lokalnym miasta (2013 r.). W opracowaniu zastosowano ewolucyjne podejście do problemu badawczego, jednak wyjaśnianie przemian Starego Miasta przeprowadzono w odniesieniu do całej struktury funkcjonalno-przestrzennej Mysłowic, co wskazuje z kolei na podejście systemowe. Ponadto każdy zasadniczy rozdział zakończony jest próbą modelowego wyjaśniania przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych, tak obszaru badań, jak i całego miasta. Ważnym elementem niniejszego studium jest również zastosowanie koncepcji teoretycznych takich jak miast-wrót i struktur dyssypatywnych. Procedurę badawczą oparto na obszernych materiałach archiwalnych (m.in. kartograficznych, księgach adresowych, publikacjach prasowych) oraz współczesnych (m.in. inwentaryzacji urbanistycznej i dokumentach planistycznych), których analiza umożliwiła odtworzenie lokalizacji poszczególnych działalności gospodarczych w przestrzeni Starego Miasta w obydwu wydzielonych okresach czasowych. Efektem przeprowadzonych badań, poza wspomnianą już uprzednio próbą skonstruowania modelu przemian funkcjonalno-przestrzennych Mysłowic ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy staromiejskiej, są również wielkoformatowe mapy prezentujące rozmieszczenie działalności gospodarczych w 1913 r. i 2013 r.


Niniejsze studium adresowane jest przede wszystkim do badaczy problematyki miejskiej, a zatem m.in. geografów, historyków, urbanistów i planistów, ale także do nauczycieli i mieszkańców miasta Mysłowice.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!