Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913–2013 - 02 Zarys fizyczno-geograficzny i rys historyczny rozwoju Mysłowic

-15%

Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913–2013 - 02 Zarys fizyczno-geograficzny i rys historyczny rozwoju Mysłowic

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

4,24  4,99

Format: pdf

4,244,99

cena zawiera podatek VAT

Monografia posiada charakter empiryczno-teoretyczny i podejmuje próbę wyjaśnienia przemian przestrzeni i funkcji dzielnicy staromiejskiej w Mysłowicach od feudalizmu po współczesność, koncentrując się zwłaszcza na dwóch etapach ewolucji tego obszaru – maksymalnym rozwoju i międzynarodowej randze ośrodka (okres historyczny – 1913 r.) oraz współczesnym regresie funkcjonalnym i znaczeniu lokalnym miasta (2013 r.). W opracowaniu zastosowano ewolucyjne podejście do problemu badawczego, jednak wyjaśnianie przemian Starego Miasta przeprowadzono w odniesieniu do całej struktury funkcjonalno-przestrzennej Mysłowic, co wskazuje z kolei na podejście systemowe. Ponadto każdy zasadniczy rozdział zakończony jest próbą modelowego wyjaśniania przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych, tak obszaru badań, jak i całego miasta. Ważnym elementem niniejszego studium jest również zastosowanie koncepcji teoretycznych takich jak miast-wrót i struktur dyssypatywnych. Procedurę badawczą oparto na obszernych materiałach archiwalnych (m.in. kartograficznych, księgach adresowych, publikacjach prasowych) oraz współczesnych (m.in. inwentaryzacji urbanistycznej i dokumentach planistycznych), których analiza umożliwiła odtworzenie lokalizacji poszczególnych działalności gospodarczych w przestrzeni Starego Miasta w obydwu wydzielonych okresach czasowych. Efektem przeprowadzonych badań, poza wspomnianą już uprzednio próbą skonstruowania modelu przemian funkcjonalno-przestrzennych Mysłowic ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy staromiejskiej, są również wielkoformatowe mapy prezentujące rozmieszczenie działalności gospodarczych w 1913 r. i 2013 r.


Niniejsze studium adresowane jest przede wszystkim do badaczy problematyki miejskiej, a zatem m.in. geografów, historyków, urbanistów i planistów, ale także do nauczycieli i mieszkańców miasta Mysłowice.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-885-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    5
  
  Rozdział 1
  Założenia metodologiczne opracowania /    11
  Pojęcie miasta i złożoność kryteriów jego identyfikacji w dotychczasowej literaturze przedmiotu /    11
  Problemy badawcze miasta. Ujęcie strukturalne /    13
  Przestrzeń miasta i jej własności /    16
  Kryteria i podziały koncepcji badawczych dotyczących przestrzeni miejskiej /    17
  Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta w świetle literatury przedmiotu /    21
  Badania własne /    24
  
  Rozdział 2
  Zarys fizyczno-geograficzny i rys historyczny rozwoju Mysłowic /    29
  Środowiskowe uwarunkowania rozwoju miasta /    29
  Mysłowice na tle kształtowania się miast konurbacji katowickiej /    30
  Zarys rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta /    37
  Kształtowanie się historycznego styku trzech cesarstw /    42
  
  Rozdział 3
  Mysłowice w 1913 r. jako miasto o znaczeniu międzynarodowym /    45
  Uwarunkowania rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta /    45
  Międzynarodowa ranga Mysłowic jako wyraz funkcji granicznych /    49
  Układ przestrzenny Starego Miasta /    54
  Przestrzeń gospodarcza Starego Miasta /    57
  Modelowe ujęcie Mysłowic jako miasta nadgranicznego /    66
  
  Rozdział 4
  Mysłowice w 2013 r. jako miasto o znaczeniu lokalnym /    69
  Uwarunkowania regresu funkcjonalno-przestrzennego miasta /    69
  Układ przestrzenny Starego Miasta /    71
  Degradacja i rewitalizacja przestrzeni Starego Miasta /    76
  Przestrzeń gospodarcza Starego Miasta /    80
  Modelowe ujęcie regresu funkcjonalnego Mysłowic /    84
  
  Rozdział 5
  Dynamika przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej Starego Miasta /    89
  Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Starego Miasta /    89
  Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Rynku /    98
  Modelowe ujęcie przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej Starego Miasta w Mysłowicach /    101
  
  Podsumowanie i wnioski /    107
  
  Aneks /    111
  Literatura i materiały źródłowe /    153
  
  Summary /    165
  Zusammenfassung /    167
  
  Spis fotografii /169
  Spis rycin /    171
  Spis tabel /    175
  Spis załączników /    177
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia