Psychogeriatria

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

99,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesne opracowanie uwzględniające najważniejsze problemy dotyczące zaburzeń psychicznych w grupie osób w wieku podeszłym. Autorami publikacji są wybitni eksperci w dziedzinie psychiatrii oraz geriatrii, autorytety naukowe w Polsce i poza granicami kraju.


W książce omówiono główne choroby psychiczne występujące w grupie osób powyżej 60. roku życia, z uwzględnieniem uzależnień, a także podstawowe zasady pielęgnowania pacjentów psychogeriatrycznych, kluczowe zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji oraz psychogerontologii.


Publikacja stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy psychiatryczno-psychologiczno-rehabilitacyjnej dla specjalistów w zakresie medycyny i psychologii, a także dla studentów tych kierunków.


Liczba stron344
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5326-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PSYCHIKĄ OSÓB W WIEKU PODESZŁYM. PSYCHOPATOLOGIA Dominika Dudek    17
  Wprowadzenie    17
  Czynniki psychologiczno-społeczne związane ze starzeniem się    19
  Starzenie się mózgu i procesy neurodegeneracyjne. Zaburzenia psychoorganiczne    21
  Choroby somatyczne    24
  Zmiany w obrazie psychopatologicznym zaburzeń, które rozpoczęły się we wcześniejszych okresach życia    26
  Podsumowanie    28
  Piśmiennictwo    28
  
  Rozdział 2. ZABURZENIA OTĘPIENNE WŚRÓD OSÓB POWYŻEJ 60. ROKU ŻYCIA Kornelia Kędziora-Kornatowska, Anna Polak-Szabela    31
  Wprowadzenie    31
  Definicja    31
  Epidemiologia    34
  Etiopatogeneza    35
  Obraz kliniczny    36
  Rozpoznanie    39
  Leczenie    41
  Podsumowanie    43
  Piśmiennictwo    44
  
  Rozdział 3. CHOROBA ALZHEIMERA JAKO NAJCZĘSTSZA POSTAĆ OTĘPIENIA Maria Barcikowska    45
  Definicja    45
  Epidemiologia    45
  Etiopatogeneza    45
  Obraz kliniczny    47
  Badania dodatkowe w diagnostyce choroby Alzheimera    48
  Obraz kliniczny choroby Alzheimera – charakterystyka trzech stadiów choroby    51
  Kryteria diagnostyczne rozpoznawania choroby Alzheimera    53
  Różnicowanie    58
  Leczenie choroby Alzheimera    59
  Podsumowanie    61
  Piśmiennictwo    61
  
  Rozdział 4. ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE U OSÓB STARSZYCH Aleksander Araszkiewicz, Wojciech Kosmowski    63
  Wprowadzenie    63
  Definicja    63
  Epidemiologia    65
  Etiopatogeneza    66
  Obraz kliniczny    68
  Rozpoznanie    70
  Leczenie    81
  Podsumowanie    83
  Piśmiennictwo    84
  
  Rozdział 5. CHOROBA AFEKTYWNA DWUBIEGUNOWA U PACJENTÓW W PODESZŁYM WIEKU Tadeusz Parnowski    87
  Wprowadzenie    87
  Definicja    87
  Epidemiologia    88
  Etiopatogeneza    89
  Trudności w rozpoznawaniu CHAD o późnym początku    91
  Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny    97
  Kryteria diagnostyczne depresji i manii naczyniowej    99
  Leczenie    102
  Podsumowanie    104
  Piśmiennictwo    105
  
  Rozdział 6. ZABURZENIA DEPRESYJNE POWSZECHNYM ZABURZENIEM AFEKTYWNYM WŚRÓD OSÓB STARSZYCH Leszek Bidzan    107
  Wprowadzenie    107
  Epidemiologia    109
  Objawy depresyjne w przebiegu zaburzeń funkcji poznawczych    113
  Rokowanie    114
  Terapia zaburzeń depresyjnych    115
  Podsumowanie    118
  Piśmiennictwo    119
  
  Rozdział 7. ZABURZENIA LĘKOWE WŚRÓD OSÓB STARSZYCH Agata Szulc, Anna Mosiołek    121
  Wprowadzenie    121
  Definicja    122
  Epidemiologia    123
  Etiopatogeneza    124
  Obraz kliniczny    126
  Rozpoznanie    127
  Leczenie zaburzeń lękowych w podeszłym wieku    133
  Ryzyko związane ze stosowaniem farmakoterapii u pacjentów w podeszłym wieku    135
  Podsumowanie    135
  Piśmiennictwo    136
  
  Rozdział 8. ZABURZENIA SNU W GRUPIE SENIORÓW Wojciech Jernajczyk    137
  Wprowadzenie    137
  Elektroencefalografia i polisomnografia    138
  Znaczenie biologiczne snu    140
  Neurobiologia snu    140
  Ewolucja obrazu snu w zależności od wieku    143
  Sen osób w wieku senioralnym    143
  Zaburzenia snu w wieku senioralnym    147
  Choroby przebiegające z zaburzeniem funkcji poznawczych    150
  Podsumowanie    151
  Piśmiennictwo    152
  
  Rozdział 9. ZABURZENIA SEKSUALNE WŚRÓD OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Zbigniew Lew-Starowicz    153
  Wprowadzenie    153
  Seksualność w podeszłym wieku    154
  Badania epidemiologiczne zaburzeń seksualnych wśród osób w podeszłym wieku    157
  Najczęściej spotykane przyczyny zaburzeń seksualnych    158
  Klinika zaburzeń seksualnych wśród osób w podeszłym wieku    161
  Promocja zdrowia seksualnego wśród osób w podeszłym wieku    165
  Podsumowanie    166
  Piśmiennictwo    166
  
  Rozdział 10. UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU WŚRÓD OSÓB STARSZYCH Justyna Pełka-Wysiecka    169
  Wprowadzenie    169
  Definicja    170
  Epidemiologia    170
  Etiopatogeneza    171
  Obraz kliniczny    173
  Rozpoznanie    175
  Leczenie    179
  Podsumowanie    180
  Piśmiennictwo    181
  
  Rozdział 11. UZALEŻNIENIE OD LEKÓW W POPULACJI OSÓB STARSZYCH Mikołaj Kwiatkowski, Natalia Wygnał, Katarzyna Simonienko, Karolina Wilczyńska, Agata Szulc, Napoleon Waszkiewicz    183
  Wprowadzenie    183
  Definicja    184
  Etiopatogeneza    184
  Epidemiologia    187
  Obraz kliniczny    189
  Rozpoznanie    192
  Leczenie    194
  Podsumowanie    198
  Piśmiennictwo    198
  
  Rozdział 12. FARMAKOLOGIA W PSYCHOGERIATRII – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA Jerzy Leszek    201
  Wprowadzenie    201
  Specyfika patologii wieku podeszłego    201
  Stosowanie leków w podeszłym wieku    203
  Ryzyko działań niepożądanych    204
  Zaprzestanie farmakoterapii    206
  Najczęstsze nieprawidłowości leczenia w starszym wieku    206
  Jatrogenny zespół geriatryczny    209
  Zakończenie    210
  Podsumowanie    212
  Piśmiennictwo    213
  
  Rozdział 13. WYBRANE ASPEKTY PIELĘGNOWANIA PACJENTÓW PSYCHOGERIATRYCZNYCH Marta Muszalik    215
  Wprowadzenie    215
  Charakterystyka pacjentów geriatrycznych z zaburzeniami w zakresie zdrowia psychicznego    216
  Diagnoza pielęgniarska pacjenta psychogeriatrycznego i proces pielęgnowania    218
  Model diagnozy pielęgniarskiej pacjenta geriatrycznego z zaburzeniami psychicznymi    219
  Podsumowanie    229
  Piśmiennictwo    229
  
  Rozdział 14. TEORETYCZNE PODSTAWY WSPÓŁCZESNYCH METOD NEUROREHABILITACJI WŚRÓD PACJENTÓW W PODESZŁYM WIEKU Agnieszka Gorzkowska, Monika Rudzińska-Bar, Joanna Siuda, Grzegorz Opala    231
  Wprowadzenie    231
  Choroby neurologiczne wieku podeszłego    231
  Choroba Parkinsona    231
  Wybrane problemy psychogeriatryczne w neurorehabilitacji    239
  Podsumowanie    245
  Piśmiennictwo    245
  
  Rozdział 15. PRAKTYCZNE ASPEKTY NEUROREHABILITACJI CHORYCH W PODESZŁYM WIEKU Iwona Sarzyńska-Długosz    247
  Wprowadzenie    247
  Neurorehabilitacja w geriatrii    247
  Upadki    249
  Niedożywienie    253
  Praktyczne aspekty rehabilitacji po udarze mózgu    255
  Praktyczne aspekty rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona    256
  Praktyczne aspekty rehabilitacji osób z zespołami otępiennymi    258
  Podsumowanie    259
  Piśmiennictwo    260
  
  Rozdział 16. DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA OSÓB Z CHOROBAMI OTĘPIENNYMI Maria Pąchalska    261
  Wprowadzenie    261
  Istota otępienia    262
  Problematyka diagnozy zaburzeń funkcji neuropoznawczych    265
  Rehabilitacja neuropsychologiczna osób z otępieniem    276
  Podsumowanie    285
  Piśmiennictwo    286
  
  Rozdział 17. POTRZEBY I REAKCJE PSYCHICZNE NA PERSPEKTYWĘ ŚMIERCI W PRZEBIEGU CHOROBY U OSÓB STARSZYCH Krystyna de Walden-Gałuszko    287
  Wprowadzenie    287
  Potrzeby ludzi starych na tle aktualnej sytuacji społeczno-kulturalnej    288
  Problem śmierci    289
  Reakcje i postawy wobec śmierci    291
  Podsumowanie    297
  Piśmiennictwo    298
  
  Rozdział 18. WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PROCESU STARZENIA SIĘ I STAROŚCI Stanisława Steuden    299
  Wprowadzenie    299
  Czynniki demograficzne i ich konsekwencje społeczne    300
  Koncepcje wyjaśniające proces starzenia się    301
  Zmiany biologiczne    303
  Psychologiczny wymiar starości    304
  Teorie przystosowania do starości    305
  Doświadczanie własnej starości    308
  Podsumowanie    310
  Piśmiennictwo    312
  
  Rozdział 19. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY RADZENIA SOBIE Z CHOROBAMI I OGRANICZENIAMI W STAROŚCI Krzysztof Owczarek    313
  Wprowadzenie    313
  Organizacja percepcji u starszych ludzi    315
  Emocje starszych osób    317
  Obiektywne problemy i subiektywny punkt widzenia    319
  Choroby i problemy związane z ograniczeniem sprawności umysłowej i fizycznej    323
  Reakcja na zmiany w leczeniu    324
  Nieprzestrzeganie zasad leczenia    326
  Zagadnienia związane z ruchem i aktywnością fizyczną u osób w starszym wieku    329
  Dieta w okresie starzenia się    329
  Zjawisko wypalenia dotyczące otoczenia osób w podeszłym wieku    332
  Zakończenie    334
  Podsumowanie    336
  Piśmiennictwo    337
  
  SKOROWIDZ    339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia