Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego

Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

9,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka autorstwa Grażyny Filip i Marii Krauz przedstawia analizę językowego obrazu wybranych emocji w twórczości Stefana Żeromskiego. Najwięcej uwagi autorki poświęciły językowym sposobom kreowania miłości. Z kolei tęsknota Żeromskiego za domem rodzinnym i podkreślanie relacji rodzice – dziecko zauważalne w wielu jego utworach stały się impulsem do podjęcia problematyki rodziny i rozważań o charakterze aksjologicznym. Ekspresywność form wyrazu, metaforyka pobudzająca wyobraźnię czytelnika, bogactwo leksykalne w przedstawianiu rzeczywistości oraz maksymalizacja w sposobie wyrażania uczuć bohaterów powieści, składające się na sztukę pisarską Żeromskiego, potwierdzają słowotwórczą kreatywność, a tak-że jego zainteresowania lingwistyczne pisarza.
Książka kierowana jest przede wszystkim do studentów i uczniów szkół licealnych oraz do wszystkich zainteresowanych twórczością Stefana Żeromskiego.


Liczba stron208
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7338-573-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  ROZDZIAŁ I    12
  Językowy obraz uczuć w powieściach Stefana Żeromskiego    12
  1. Językowy obraz świata – założenia teoretyczne    12
    1.1.Pojęcie językowego obrazu świata    12
    1.2. Składniki językowego obrazu świata    14
    1.3. Językowy obraz świata a literatura    15
  2. Uczucia, emocje, afekty – ustalenia definicyjne    16
  3. Językowy obraz uczuć na przykładzie Dziejów grzechu    17
    3.1. Uczucia komunikowane wprost    19
    3.2. Uczucia implikowane – metaforyczne obrazy uczuć    28
    3.3. Uczucia przejawiane w zachowaniu    34
  4. Obraz miłości w Ludziach bezdomnych i Przedwiośniu    38
    4.1. Pojęcie miłości    38
    4.2. Jednostki leksykalne nazywające uczucie    41
    4.3. Behawioralne sygnały miłości    44
    4.4. Miłość w metaforach pojęciowych    45
  5. Od miłości do grzechu – językowy obraz grzechu    54
  ROZDZIAŁ II    67
  Rodzina jako wartość – analiza wybranych utworów    67
  1. Pojęcie i typologia wartości    68
  2. Rodzina i tradycja rodzinna w wybranych utworach    69
    2.1. Rodzina jako wartość społeczna    69
    2.2. Dom rodzinny    71
    2.3. Sposoby określania relacji rodzinnych    75
    2.4. Wartości składające się na tradycję rodzinną    83
    2.5. Zrywanie z tradycją rodzinną i brak więzi rodzinnych    91
  3. Językowy obraz matki w wybranych powieściach    96
    3.1. Etymologia i znaczenie rzeczownika matka    97
    3.2. Portrety matek w powieściach Żeromskiego    100
  4. Językowy obraz ojca w wybranych powieściach    114
    4.1. Ojciec – pochodzenie i znaczenie leksemu    114
    4.2. Ojcowie w powieściach Żeromskiego    116
  ROZDZIAŁ III    127
  Słowotwórcza kreatywność pisarza    127
  1. Rzeczownikowe formacje słowotwórcze    128
    1.1. Derywaty o charakterze transpozycyjnym    128
    1.2. Konstrukcje mutacyjne proste    134
    1.3. Rzeczownikowe nazwy ekspresywne    140
    1.4. Rzeczowniki prefiksalne    145
    1.5. Konstrukcje od wyrażeń przyimkowych    147
    1.6. Rzeczowniki złożone    148
  2. Formacje przymiotnikowe    154
    2.1. Przymiotniki złożone    154
    2.2. Intensyfikacja za pomocą prefiksów    159
    2.3. Formy superlatywne    161
    2.4. Negacje słowotwórcze    163
    2.5. Konstrukcje odrzeczownikowe – użycia dzierżawcze, porównawcze, cha-rakterystyczne i ogólnorelacyjne    164
    2.6. Przymiotniki od wyrażeń syntaktycznych    166
    2.7. Derywaty odczasownikowe    170
  3. Czasowniki motywowane słowotwórczo    171
    3.1. Formacje odczasownikowe prefiksalne    171
    3.2. Derywaty aspektowe    180
    3.3. Czasowniki odimienne    182
    3.4. Nagromadzenie czasowników    184
    3.5. Konstrukcje analityczne    185
  Na zakończenie    189
  Wykaz literatury podmiotu (wraz ze skrótami)    193
  Literatura przedmiotu    194
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia