Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego

Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

9,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka autorstwa Grażyny Filip i Marii Krauz przedstawia analizę językowego obrazu wybranych emocji w twórczości Stefana Żeromskiego. Najwięcej uwagi autorki poświęciły językowym sposobom kreowania miłości. Z kolei tęsknota Żeromskiego za domem rodzinnym i podkreślanie relacji rodzice – dziecko zauważalne w wielu jego utworach stały się impulsem do podjęcia problematyki rodziny i rozważań o charakterze aksjologicznym. Ekspresywność form wyrazu, metaforyka pobudzająca wyobraźnię czytelnika, bogactwo leksykalne w przedstawianiu rzeczywistości oraz maksymalizacja w sposobie wyrażania uczuć bohaterów powieści, składające się na sztukę pisarską Żeromskiego, potwierdzają słowotwórczą kreatywność, a tak-że jego zainteresowania lingwistyczne pisarza.
Książka kierowana jest przede wszystkim do studentów i uczniów szkół licealnych oraz do wszystkich zainteresowanych twórczością Stefana Żeromskiego.


Liczba stron208
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7338-573-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  ROZDZIAŁ I    12
  Językowy obraz uczuć w powieściach Stefana Żeromskiego     12
  1. Językowy obraz świata – założenia teoretyczne     12
    1.1.Pojęcie językowego obrazu świata     12
    1.2. Składniki językowego obrazu świata     14
    1.3. Językowy obraz świata a literatura     15
  2. Uczucia, emocje, afekty – ustalenia definicyjne     16
  3. Językowy obraz uczuć na przykładzie Dziejów grzechu     17
    3.1. Uczucia komunikowane wprost     19
    3.2. Uczucia implikowane – metaforyczne obrazy uczuć     28
    3.3. Uczucia przejawiane w zachowaniu     34
  4. Obraz miłości w Ludziach bezdomnych i Przedwiośniu     38
    4.1. Pojęcie miłości     38
    4.2. Jednostki leksykalne nazywające uczucie     41
    4.3. Behawioralne sygnały miłości     44
    4.4. Miłość w metaforach pojęciowych     45
  5. Od miłości do grzechu – językowy obraz grzechu     54
  
  ROZDZIAŁ II    67
  Rodzina jako wartość – analiza wybranych utworów     67
  1. Pojęcie i typologia wartości     68
  2. Rodzina i tradycja rodzinna w wybranych utworach     69
    2.1. Rodzina jako wartość społeczna     69
    2.2. Dom rodzinny     71
    2.3. Sposoby określania relacji rodzinnych     75
    2.4. Wartości składające się na tradycję rodzinną     83
    2.5. Zrywanie z tradycją rodzinną i brak więzi rodzinnych     91
  3. Językowy obraz matki w wybranych powieściach     96
    3.1. Etymologia i znaczenie rzeczownika matka     97
    3.2. Portrety matek w powieściach Żeromskiego     100
  4. Językowy obraz ojca w wybranych powieściach     114
    4.1. Ojciec – pochodzenie i znaczenie leksemu     114
    4.2. Ojcowie w powieściach Żeromskiego     116
  
  ROZDZIAŁ III    127
  Słowotwórcza kreatywność pisarza     127
  1. Rzeczownikowe formacje słowotwórcze     128
    1.1. Derywaty o charakterze transpozycyjnym     128
    1.2. Konstrukcje mutacyjne proste     134
    1.3. Rzeczownikowe nazwy ekspresywne     140
    1.4. Rzeczowniki prefiksalne     145
    1.5. Konstrukcje od wyrażeń przyimkowych     147
    1.6. Rzeczowniki złożone     148
  2. Formacje przymiotnikowe     154
    2.1. Przymiotniki złożone     154
    2.2. Intensyfikacja za pomocą prefiksów     159
    2.3. Formy superlatywne     161
    2.4. Negacje słowotwórcze     163
    2.5. Konstrukcje odrzeczownikowe – użycia dzierżawcze, porównawcze, cha-rakterystyczne i ogólnorelacyjne     164
    2.6. Przymiotniki od wyrażeń syntaktycznych     166
    2.7. Derywaty odczasownikowe     170
  3. Czasowniki motywowane słowotwórczo     171
    3.1. Formacje odczasownikowe prefiksalne     171
    3.2. Derywaty aspektowe     180
    3.3. Czasowniki odimienne     182
    3.4. Nagromadzenie czasowników     184
    3.5. Konstrukcje analityczne     185
  
  Na zakończenie     189
  
  Wykaz literatury podmiotu (wraz ze skrótami)     193
  
  Literatura przedmiotu     194
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia