Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

90,30  129,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

90,30129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono wymiar praktyczny onkologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z uwzględnieniem najnowszych procedur i standardów terapeutycznych.


W publikacji omówiono:


- Zakres i zasady profilaktyki chorób nowotworowych oraz szybkiej diagnostyki onkologicznej.
- Aktualnie obowiązujące standardy i procedury pielęgniarskie w opiece nad pacjentami ze schorzeniami onkologicznymi leczonymi różnymi metodami terapii przeciwnowotworowej.
- Środowiskowo-rodzinne aspekty opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową oraz systemy wsparcia pacjentów i ich opiekunów.
- Wytyczne dotyczące rehabilitacji chorych leczonych z powodu nowotworu.
- Wytyczne w zakresie opieki paliatywnej oraz zaprezentowano standardy i procedury pielęgniarskie realizowane u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej


Liczba stron634
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5307-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Podstawy onkologii    19
  
  1. Kliniczne podstawy onkologiiAndrzej Stanisławek, Marcin Rząca     21
    1.1. Definicja i podział nowotworów     21
    1.2. Charakterystyka etapów kancerogenezy     23
    1.3. Metody oceny stopnia zaawansowania procesu nowotworowego     25
    1.4. Epidemiologia nowotworów     27
      1.4.1. Świat     27
      1.4.2. Polska     27
  
  2. System opieki onkologicznej w Polsce     31
    2.1. Organizacja opieki onkologicznej w Polsce – Andrzej Stanisławek, Marcin Rząca, Ewa Łyjak, Izabela Kaptacz, Anna Kaptacz     31
      2.1.1. Wstęp     31
      2.1.2. Szybka diagnostyka i leczenie onkologiczne     32
      2.1.3. Organizacja opieki paliatywnej     35
    2.2. Profilaktyka nowotworów i promocja zdrowia w polityce zdrowia publicznego – Renata Domżał-Drzewicka, Marianna Charzyńska-Gula     38
      2.2.1. Wstęp     38
      2.2.2. Profilaktyka nowotworów w systemie opieki zdrowotnej     41
      2.2.3. Badania przesiewowe w profilaktyce nowotworowej     43
      2.2.4. Edukacja onkologiczna w profilaktyce i promocji zdrowia     46
  
  3. Diagnostyka onkologiczna     49
    3.1. Badania laboratoryjne – Magdalena Lodwich     49
      3.1.1. Wybrane badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce onkologicznej    51
    3.2. Diagnostyka patomorfologiczna – Franciszek Szubstarski     54
      3.2.1. Rodzaje i przedmiot badań     54
      3.2.2. Główne kryteria morfologiczne oceny procesu nowotworowego     56
      3.2.3. Badania immunohistochemiczne     57
      3.2.4. Badanie śródoperacyjne     58
      3.2.5. Diagnostyka cytologiczna     58
      3.2.6. Ogólne zasady postępowania z materiałem kierowanym do badania histopatologicznego i cytologicznego     60
    3.3. Diagnostyka obrazowa nowotworów – Franciszek Burdan     62
      3.3.1. Wstęp     62
      3.3.2. Charakterystyka podstawowych metod diagnostycznych     62
      3.3.3. Odrębności w ocenie dokumentacji obrazowej u pacjentów leczonych onkologicznie     73
    3.4. Diagnostyka endoskopowa     75
      3.4.1. Diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego – Cezary Czepło     75
      3.4.2. Diagnostyka endoskopowa w obrębie klatki piersiowej – Michał Szczyrek    82
    3.5. Diagnostyka inwazyjna nowotworów – Jacek Mendocha, Andrzej Stanisławek     86
      3.5.1. Operacja diagnostyczna (biopsja otwarta)     86
      3.5.2. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC)     87
      3.5.3. Biopsja gruboigłowa     88
      3.5.4. Biopsja mammotomiczna (wycinająca)     90
    3.6. Medycyna nuklearna – Beata Chrapko, Marcin Pachowicz     91
      3.6.1. Zarys medycyny nuklearnej w onkologii     91
      3.6.2. Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna     92
      3.6.3. Ogólne zasady opieki nad pacjentem w medycynie nuklearnej     93
      3.6.4. Techniki badania     95
      3.6.5. Onkologiczna diagnostyka izotopowa w klasycznej medycynie nuklearnej     95
      3.6.6. Badanie układu kostnego     96
      3.6.7. Badanie receptorów somatostatynowych     96
      3.6.8. Scyntygrafia tarczycy i scyntygrafia jodowa     96
      3.6.9. Scyntygrafia guzów adrenergicznych     98
      3.6.10. Diagnostyka onkologiczna z zastosowaniem techniki PET     98
      3.6.11. Terapia izotopowa w onkologii     100
  
  4. Terapia onkologiczna     103
    4.1. Chirurgiczne leczenie nowotworów – Jacek Mendocha, Andrzej Stanisławek     103
      4.1.1. Wstęp     103
      4.1.2. Operacje diagnostyczne     108
      4.1.3. Operacje radykalne     109
      4.1.4. Operacje paliatywne     110
      4.1.5. Operacje wznowy miejscowej i operacje przerzutów     111
      4.1.6. Operacje profilaktyczne     111
    4.2. Radioterapia w leczeniu onkologicznym. Podstawy teleterapii w leczeniu nowotworów złośliwych – Maria Dudek     113
      4.2.1. Rodzaje promieniowania jonizującego     113
      4.2.2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią     114
      4.2.3. Kwalifikowanie pacjenta do cyklu naświetlań     115
      4.2.4. Charakterystyka objawów ubocznych teleterapii     117
      4.2.5. Zasady leczenia onkologicznego z wykorzystaniem radioterapii metodą brachyterapii – Dariusz Kieszko     120
    4.3. Chemioterapia w leczeniu onkologicznym – Tomasz Kubiatowski     132
      4.3.1. Terapie celowane w leczeniu chorób nowotworowych     135
      4.3.2. Charakterystyka leków cytostatycznych i objawów ubocznych leczenia    137
      4.3.3. Powikłania chemioterapii     139
      4.3.4. Toksyczność cytostatyków dla personelu medycznego. Uregulowania prawne dotyczące przechowywania, przygotowania i podawania cytostatyków – Marzena Janczaruk     146
  
  5. Wybrane elementy rehabilitacji medycznej pacjenta leczonego onkologiczniePiotr Majcher     153
    5.1. Rehabilitacja onkologiczna – zagadnienia ogólne     153
    5.2. Standardy rehabilitacji onkologicznej     155
    5.3. Rehabilitacja onkologiczna początkowa     157
    5.4. Rehabilitacja onkologiczna wczesna i późna     161
    5.5. Leczenie uzdrowiskowe pacjentów leczonych onkologicznie     162
    5.6. Rehabilitacja medyczna pacjentek po leczeniu raka piersi     163
    5.7. Rehabilitacja medyczna pacjentów po leczeniu nowotworów głowy i szyi     165
    5.8. Rehabilitacja pacjentów po amputacji kończyn z przyczyn nowotworowych     166
  
  Część II. Podstawy teoretyczne pielęgniarstwa onkologicznego    169
  
  6. Znaczenie pielęgniarstwa onkologicznego     171
    6.1. Rozwój i kierunki rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego – Renata Matyjasek, Anna Koper     171
    6.2. Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego – Anna Koper, Ewa Madejewska     178
  
  7. Problemy pacjentów i ich rodzin w sferze psychicznej – Monika Zięzio, Aleksandra Szepietowska-Ilach     181
    7.1. Choroba nowotworowa jako sytuacja trudna     181
    7.2. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi     182
    7.3. Problemy psychologiczne pacjentów z chorobą nowotworową     184
    7.4. Problemy psychologiczne na etapie diagnozy     184
    7.5. Problemy psychologiczne na etapie leczenia onkologicznego     186
    7.6. Leczenie chirurgiczne     187
    7.7. Chemioterapia     187
    7.8. Radioterapia     188
    7.9. Hormonoterapia     189
    7.10. Problemy psychologiczne po zakończeniu leczenia i w okresie remisji choroby     190
    7.11. Problemy psychologiczne przy nawrocie choroby i w fazie terminalnej choroby nowotworowej     191
    7.12. Funkcjonowanie rodziny a choroba nowotworowa     192
    7.13. Komunikacja terapeutyczna między pielęgniarką a pacjentem     193
  
  Część III. Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym    197
  
  8. Podstawy teoretyczne standardów i procedur pielęgniarskich w opiece onkologicznejAnna Koper, Barbara Ślusarska     199
    8.1. Wstęp     199
    8.2. Kryteria szczegółowe standardów onkologicznej praktyki pielęgniarskiej     201
      8.2.1. Zasoby ludzkie: kwalifikacje, kompetencje     202
      8.2.2. Standaryzacja warunków organizacyjnych i technicznych     206
      8.2.3. Standaryzacja w zakresie sprzętu i wyposażenia     207
      8.2.4. Standaryzacja w opiece środowiskowej     208
      8.2.5. Standard onkologicznej praktyki pielęgniarskiej według kryterium procesu     211
  
  9. Ogólne standardy klinicznej i środowiskowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną     214
    9.1. Ogólny standard psychospołecznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową – Małgorzata Pasek     214
    9.2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chirurgicznie z przyczyn onkologicznych – Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska     230
    9.3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chemioterapią – Marzena Janczaruk     259
    9.4. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym radioterapią – Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marta Łuczyk     275
    9.5. Standard środowiskowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową – Renata Domżał-Drzewicka, Katarzyna Kocka, Barbara Ślusarska     284
    9.6. Standard środowiskowej opieki pielęgniarskiej nad rodziną pacjenta leczonego z powodu nowotworu – Katarzyna Kocka, Renata Domżał-Drzewicka, Barbara Ślusarska     298
  
  10. Standardy opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach klinicznych     314
  
    10.1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po torakotomii z powodu raka płuca – Janina Książek     314
    10.2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentką leczoną chirurgicznie z powodu raka piersi – Marta Łuczyk, Zdzisława Szadowska-Szlachetka     328
    10.3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentką poddawaną rekonstrukcji piersi – Marta Łuczyk     339
    10.4. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową w przebiegu chirurgicznego leczenia raka jelita grubego – Dariusz Bazaliński, Monika Binkowska-Bury     349
    10.5. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z rakiem żołądka w trakcie leczenia chirurgicznego – Dariusz Bazaliński, Paweł Więch     366
    10.6. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentką leczoną chirurgicznie w skojarzeniu z radio- i chemioterapią z powodu nowotworu narządu płciowego – Edyta Barnaś     380
    10.7. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chirurgicznie z powodu nowotworu krtani – Marta Łuczyk, Grażyna Suska     393
    10.8. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chirurgicznie z powodu nowotworu nerki – Krystyna Pikor     405
    10.9. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po amputacji kończyny z powodu nowotworu kości – Beata Barańska     418
    10.10. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z glejakiem mózgu leczonym metodami skojarzonymi – Regina Lorencowicz     428
    10.11. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym radioterapią okolicy głowy i szyi – Zdzisława Szadowska-Szlachetka     445
    10.12. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym radioterapią w obrębie jamy brzusznej – Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Małgorzata Matczuk     456
  
  11. Standardy postępowania pielęgniarskiego w opiece paliatywnej     463
    11.1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołem kacheksji–anoreksji–astenii – Anna Białoń-Janusz     463
    11.2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z bólem przewlekłym – Izabela Kaptacz     478
    11.3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w okresie agonii i umierania – Agnieszka Kwiecińska     492
  
  12. Wybrane procedury postępowania medycznego w terapii i opiece pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami onkologicznymi     507
    12.1. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta po laryngektomii całkowitej z wyłonioną tracheostomią – Grażyna Suska, Marta Łuczyk     507
    12.2. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z wyłonioną urostomią – Anna Trochimiuk     517
    12.3. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z chirurgicznie założonym dostępem do żywienia dojelitowego – Beata Barańska, Paweł Więch    526
    12.4. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta żywionego pozajelitowo – Lidia Bartoszewska     544
    12.5. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta po wynaczynieniu leku cytostatycznego – Marta Łuczyk, Marzena Janczaruk     554
    12.6. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z wszczepionym portem dożylnym – Rafał Młynarski     560
    12.7. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta podczas wykonywania zabiegu brachyterapii śródtkankowej techniką HDR – Lucyna Kotasz     575
    12.8. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta podczas wykonywania zabiegu brachyterapii HDR do jam ciała i wewnątrzprzewodowej – Lucyna Kotasz     582
    12.9. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta podczas wykonywania zabiegu brachyterapii kontaktowej metodą HDR – Lucyna Kotasz     591
    12.10. Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z owrzodzeniem nowotworowym – Dariusz Bazaliński, Paweł Więch     596
  
  Pytania sprawdzające     607
  
  Skorowidz     627
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia