X

  Edward Włodarczyk – Historyk, Mentor, Sternik nawy akademickiej, Przyjaciel (Włodzimierz Stępiński) XI
  Prof. dr hab. Edward Włodarczyk – bibliografia publikacji (zestawiła Agnieszka Szudarek) XLI
  Prof. dr hab. Edward Włodarczyk – wypromowani doktorzy (zestawił Dariusz K. Chojecki) LIX
  Uwagi redakcyjne LX
  
  Wstęp 1
  1. Cel i zakres pracy 1
  2. Podstawa źródłowa 7
  3. Stan badań 11
  
  Rozdział I. Następstwa pruskich reform dla gospodarki miast portowych i kryzys gospodarczy (1808–1834/1838) 17
  1. Reformy samorządowe i gospodarcze 17
  2. Warunki rozwoju gospodarczego miast portowych 26
    2.1. Nowa organizacja korporacji kupieckiej 26
    2.2. Miasta nadbałtyckie Prus wobec polityki handlowej Prus 29
  3. Załamanie gospodarcze w miastach portowych 35
    3.1. Położenie ekonomiczne zaplecza portów 35
    3.2. Handel morski miast portowych w okresie kryzysu 38
    3.3. Kryzys żeglugi morskiej 50
    3.4. Warunki rozwoju produkcji przemysłowej 54
  4. Konkluzje 55
  
  Rozdział II Przełamanie stagnacji gospodarczej i narastanie przekształceń kapitalistycznych w życiu gospodarczym miast portowych w latach 1834/1838–1870 57
  1. Warunki przemian 57
    1.1. Tło okresu 57
    1.2. Przemiany gospodarcze na bezpośrednim zapleczu portów 58
    1.3. Przemiany demograficzne 61
    1.4. Rola państwa, burżuazji i kapitału finansowego w inspirowaniu przemian 67
    1.5. Miasta portowe wobec rozwoju kolejnictwa 78
    1.6. Rola żeglugi śródlądowej w rozwoju miast portowych 82
  2. Zmiany w żegludze bałtyckiej i handlu morskim 83
    2.1. Inwestycje portowe 83
    2.2. Handel morski portów bałtyckich 86
    2.3. Zmiany w żegludze bałtyckiej 95
  3. Miasta portowe jako ośrodki produkcji przemysłowej 105
    3.1. Warunki rozwoju przemysłu 105
    3.2. Przemysł rolno-spożywczy 106
    3.3. Przemysł metalowo-maszynowy 109
    3.4. Przemysł chemiczno-cementowy 112
    3.5. Przemysł tytoniowy 113
    3.6. Stopień upowszechnienia napędu mechanicznego 114
  4. Rzemiosło 115
  5. Przemiany w strukturze zatrudnienia 117
  6. Konkluzje 119
  
  Rozdział III Przemiany w życiu gospodarczym nadbałtyckich miast portowych po zjednoczeniu Rzeszy i w dobie protekcyjnej polityki celnej (1871–1894) 121
  1. Warunki przemian 121
    1.1. Tło okresu 121
    1.2. Przemiany demograficzne 123
    1.3. Rola państwa i burżuazji w procesie przemian 125
    1.4. Rola banków 131
    1.5. Rozwój połączeń kolejowych 133
    1.6. Miasta portowe wobec rozwoju żeglugi śródlądowej 136
  2. Zmiany w żegludze i handlu morskim 141
    2.1. Inwestycje portowe 141
    2.2. Armatorzy bałtyccy wobec przemian w żegludze morskiej 143
    2.3. Rozwój handlu morskiego 151
  3. Miasta portowe jako ośrodki produkcji przemysłowej 163
    3.1. Warunki rozwoju 163
    3.2. Przemysł stoczniowy i maszynowy 166
    3.3. Przemysł chemiczny i cementowy 173
    3.4. Przemysł rolno-spożywczy 176
    3.5. Przemysł drzewny i papierniczy 180
    3.6. Przemysł tytoniowy, konfekcyjny i lniarski 181
  4. Struktura zatrudnienia 183
  5. Konkluzje 186
  
  Rozdział IV. Życie gospodarcze nadbałtyckich miast portowych w latach 1895–1914 187
  1. Warunki przemian 187
    1.1. Tło okresu 187
    1.2. Przemiany demograficzne 188
    1.3. Burżuazja wobec nowych koncepcji rozwoju gospodarczego 194
    1.4. Banki 199
    1.5. Zabiegi burżuazji o rozwój połączeń komunikacyjnych z zapleczem 202
  2. Rozwój handlu i żeglugi 207
    2.1. Inwestycje portowe 207
    2.2. Przemiany w żegludze morskiej 212
    2.3. Rozwój handlu morskiego 219
  3. Miasta portowe jako ośrodki produkcji przemysłowej 237
    3.1. Plan industrializacji G. Gosslera 237
    3.2. Przemysł metalowo-maszynowy 242
    3.3. Przemysł chemiczny i cementowy 254
    3.4. Przemysł rolno-spożywczy 257
    3.5. Przemysł drzewny i papierniczy 262
    3.6. Przemysł tytoniowy i konfekcyjny 265
  4. Przemiany w strukturze zatrudnienia 266
  5. Konkluzje 268
  
  Zakończenie 271
  
  Bibliografia 277
  Stosowane skróty 295
  Spis map i rysunku 296
  Spis tabel 297
  Spis wykresów 300
  Zusammenfassung 301
Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

302

Kategoria

Historia gospodarcza

ISBN-13

978-83-7972-073-6

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Edward Włodarczyk
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Opracowanie pod względem chronologicznym obejmuje okres od 1808 r. do wybuchu I wojny światowej. Powszechnie w historiografii przyjmuje się, iż w okresie wojen napoleońskich zapoczątkowany został, a po kongresie wiedeńskim kontynuowany był proces reform, który miał ułatwić w Prusach przejście na tory gospodarki kapitalistycznej. Wprowadzenie w życie tego programu rozciągało się na długi okres i przypadło na lata niepomyślnej koniunktury gospodarczej. Depresja gospodarcza sprawiła, iż w okresie reform poziom produkcji i konsumpcji w przeliczeniu na jednego mieszkańca był niższy od poziomu z lat 1804/1805. Stan przedwojenny osiągnięto dopiero w 1831 r. W okresie tym w miastach portowych szczególnego znaczenia nabierały reformy korporacji kupieckich i nowe uwarunkowania rozwoju handlu, zwłaszcza morskiego. Widocznym objawem wzrostu efektywności kapitału handlowego i jego aktywności po 1835 r. stały się inwestycje przemysłowe.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!