Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw

-25%

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,25  35,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,2535,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsze opracowanie przedstawia teoretyczne podstawy koncepcji wirtualizacji łańcuchów dostaw oraz założeń wprowadzania do nich zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozważania teoretyczne wsparto badaniami empirycznymi doświadczeń polskich firm w tym zakresie. Badania prowadzono w ramach projektu „Logos”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2013-2015. Projekt ten miał następujący tytuł: Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu. Podstawowym założeniem przeprowadzonych badań było dociekanie, czy przedsiębiorstwa, które potencjalnie mogą tworzyć wirtualne łańcuchy dostaw, są przygotowane do stosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności. Nie oznacza to, że badaniu poddano kompletne wirtualne łańcuchy dostaw. Analizowane relacje przedsiębiorstw nie zawsze cechują się wirtualnością, choć firmy funkcjonują w różnych konfiguracjach. Zatem najczęściej badane przedsiębiorstwa są elementami klasycznych łańcuchów dostaw. Na podstawie studiów literaturowych i wcześniejszych doświadczeń badawczych w zakresie wirtualnych łańcuchów dostaw oraz ich społecznej odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, skonstruowano podstawowy instrument badawczy w postaci rozbudowanej ankiety. Badania ankietowe przeprowadzone zostały w okresie maj-czerwiec 2013 r. przez profesjonalnych ankieterów Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Liczba stron326
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-343-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Danuta Kisperska-Moroń)    9
  Rozdział 1. Koncepcja wirtualnego łańcucha dostaw (Artur Świerczek)     17
  1.1. Sieciowy charakter powiązań we współczesnych łańcuchach dostaw    17
  1.2. Rola podejścia sieciowego w tworzeniu wirtualnych łańcuchów dostaw    22
  1.3. Wirtualny charakter relacji międzyorganizacyjnych w łańcuchach dostaw    26
  1.4. Rola informacji w funkcjonowaniu wirtualnych łańcuchów dostaw    30
  1.5. Idea masowej indywidualizacji jako siła napędowa wirtualnych łańcuchów dostaw    38
  1.6. Relacje koopetycji w wirtualnych łańcuchach dostaw    50
  Rozdział 2. Społeczna odpowiedzialność firm w łańcuchach dostaw    59
  2.1. Podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu (Danuta Kisperska-Moroń)    59
  2.1.1. Geneza koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu    59
  2.1.2. Istota koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu    61
  2.1.3. Społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw    65
  2.1.4. Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu w logistyce    68
  2.2. Główne obszary społecznej odpowiedzialności firm w łańcuchach dostaw    73
  2.2.1. Zarządzanie organizacyjne (organizational governance) (Danuta Kisperska-Moroń)    73
  2.2.1.1. Organizacje gospodarcze i zarządzanie organizacyjne    73
  2.2.1.2. Zarządzanie organizacyjne a kwestia społecznej odpowiedzialności    75
  2.2.1.3. Przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych    77
  2.2.1.4. Skuteczność systemów zarządzania organizacyjnego w zakresie społecznej odpowiedzialności    87
  2.2.2. Prawa człowieka oraz prawa pracownicze (Edyta Klosa)    91
  2.2.2.1. Podstawy kształtowania koncepcji poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych    91
  2.2.2.2. Przestrzeganie przepisów prawa pracy    94
  2.2.2.3. Praktyki w zakresie wynagrodzeń    102
  2.2.2.4. Podejście do zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników    108
  2.2.2.5. Zapewnianie pracownikom organizacji funkcjonujących w łańcuchach dostaw odpowiednich warunków socjalnych    112
  2.2.2.5.1. Ogólne kwestie związane z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków socjalnych w miejscu pracy    116
  2.2.2.5.2. Przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów oraz zaangażowanie w opracowywanie i stosowanie dodatkowych wewnętrznych standardów dotyczących warunków socjalnych    120
  2.2.2.6. Zapewnianie warunków do dialogu społecznego z pracownikami organizacji funkcjonujących w łańcuchach dostaw    125
  2.2.2.7. Dbałość o rozwój kwalifikacji pracowników    131
  2.2.2.8. Podejście do problemu redukcji pracowników    137
  2.2.2.9. Dbałość o zabezpieczenie interesów grup wymagających szczególnej troski    143
  2.2.2.10. Zaangażowanie podmiotów funkcjonujących w łańcuchach dostaw w akcje społeczne    152
  2.2.2.11. Zachęcanie dostawców w łańcuchach dostaw do przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych oraz uczestnictwa w akcjach społecznych    158
  2.2.2.12. Wnioski dla przedsiębiorstw funkcjonujących w wirtualnych łańcuchach dostaw w zakresie poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych    163
  2.2.3. Problemy środowiska w łańcuchach dostaw (Ryszard Piniecki)    166
  2.2.3.1. Zapobieganie zanieczyszczeniom w łańcuchach dostaw    167
  2.2.3.2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów w wirtualnych łańcuchach dostaw    175
  2.2.3.2.1. Strategie ogólnobiznesowe a środowisko    182
  2.2.3.2.2. Struktura organizacyjna zarządzania a wymogi wynikające z polityki środowiskowej    187
  2.2.3.3. Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu    195
  2.2.3.3.1. Zmiany klimatyczne    195
  2.2.3.3.1.1. Efekt cieplarniany    195
  2.2.3.3.1.2. Degradacja ozonosfery    198
  2.2.3.3.2. Adaptacja do zmian klimatu    200
  2.2.3.4. Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych    205
  2.2.4. Praktyki biznesowe i aspekty współpracy z klientami w łańcuchach dostaw (Marek Kasperek)    215
  2.2.4.1. Uczciwe praktyki biznesowe w łańcuchach dostaw    215
  2.2.4.2. Problemy konsumenckie w łańcuchu dostaw    232
  2.2.4.3. Tendencje praktyk biznesowych i współpracy z klientami w badanych firmach    249
  2.2.5. Zaangażowanie firm łańcucha dostaw w sprawy lokalnej społeczności (Danuta Kisperska-Moroń)    251
  2.2.5.1. Wspólnota firm ze społecznością lokalną    251
  2.2.5.2. Aktualne tendencje wspierania lokalnej społeczności przez polskie firmy    253
  2.2.5.3. Podstawowe obszary wsparcia lokalnej społeczności wśród badanych firm    257
  2.2.5.4. Działania w zakresie rozwoju lokalnych społeczności    261
  Rozdział 3. Ryzyko i niepewność w łańcuchach dostaw (Edyta Klosa)    266
  3.1. Determinanty podatności łańcuchów dostaw na zakłócenia    266
  3.2. Definiowanie niepewności i ryzyka w kontekście łańcucha dostaw     270
  3.3. Źródła, przyczyny, rodzaje i skutki ryzyka w tradycyjnych i wirtualnych łańcuchach dostaw    278
  3.4. Wytyczne dla potrzeb zarządzania ryzykiem w wirtualnym łańcuchu dostaw    284
  Podsumowanie (Danuta Kisperska-Moroń)    295
  Literatura    299
  Spis rysunków    311
  Spis tabel    319
  Informacje o autorach    323
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia