X

  Wstęp 9
    Cel pracy 9
    Dobór materiału badawczego, zakres badań i charakterystyka źródeł 10
    Próba definicji psychologii oraz zakresu jej badań na przestrzeni wieków 17
  
  Rozdział pierwszy Funkcjonalno-semantyczna klasyfikacja słownictwa psychologicznego 27
    1.1. Wprowadzenie 27
    1.2. Współczesna polszczyzna ogólna. Zasady przyjętego podziału funkcjonalnego 27
    1.3. Zasady opracowania klasyfikacji znaczeniowej słownictwa psychologicznego 32
    1.4. Opis sposobu prezentowania materiału badawczego 36
    1.5. Słownictwo nienacechowane 37
    1.6. Słownictwo nacechowane 44
      1.6.1. Słownictwo chronologiczne 44
      1.6.2. Słownictwo staranne 45
      1.6.3. Słownictwo potoczne i ekspresywne 73
      1.6.4. Słownictwo profesjonalno-naukowe 85
        1.6.4.1. Słownictwo psychologiczne 85
        1.6.4.2. Słownictwo medyczne 116
        1.6.4.3. Słownictwo profesjonalno-naukowe opatrzone kwalifikatorem z innych dziedzin 122
        1.6.4.4. Słownictwo profesjonalno-naukowe opatrzone podwójnymi kwalifikatorami 126
    1.7. Omówienie zjawisk 140
  
  Rozdział drugi Struktura i geneza słownictwa psychologicznego 155
    2.1. Wprowadzenie 155
    2.2. Struktura słownictwa rodzimego 155
      2.2.1. Słownictwo rodzime niepodzielne słowotwórczo 156
      2.2.2. Słownictwo rodzime podzielne słowotwórczo 157
        2.2.2.1. Derywaty rzeczownikowe 157
          2.2.2.1.1. Derywaty proste od podstaw czasownikowych 157
          2.2.2.1.2. Derywaty proste od podstaw przymiotnikowych 158
          2.2.2.1.3. Derywaty proste od podstaw rzeczownikowych 159
          2.2.2.1.4. Rzeczowniki złożone 162
          2.2.2.1.5. Derywaty semantyczne 163
          2.2.2.1.6. Substantywizacja przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych 163
        2.2.2.2. Derywaty czasownikowe 163
          2.2.2.2.1. Derywaty odrzeczownikowe 163
          2.2.2.2.2. Derywaty odprzymiotnikowe 163
          2.2.2.2.3. Derywaty odczasownikowe 164
    2.3. Zapożyczenia zewnętrzne 169
      2.3.1. Zapożyczenia łacińskie 171
      2.3.2. Zapożyczenia greckie 172
      2.3.3. Zapożyczenia niemieckie 176
      2.3.4. Zapożyczenia angielskie 176
      2.3.5. Zapożyczenia francuskie 177
      2.3.6. Zapożyczenia z innych języków 178
      2.3.7. Hybrydy językowe 178
    2.4. Połączenia wyrazowe 188
      2.4.1. Połączenia z członem nominalnym 189
        2.4.1.1. Połączenia dwuelementowe – rzeczownik + przymiotnik 192
        2.4.1.2. Połączenia dwuelementowe – rzeczownik + rzeczownik w dopełniaczu 192
        2.4.1.3. Połączenia dwuelementowe – przymiotnik substantywizowany + przysłówek 192
        2.4.1.4. Połączenia dwuelementowe – rzeczowniki + wyrażenie przyimkowe 193
        2.4.1.5. Nominalne połączenia trzyelementowe 193
      2.4.2. Połączenia z członem werbalnym 193
        2.4.2.1. Zwroty: czasownik (orzeczenie czasownikowe lub imienne) + przysłówek 193
        2.4.2.2. Zwroty w formie stałych i łączliwych związków frazeologicznych 193
    2.5. Omówienie zjawisk 197
  
  Rozdział trzeci Kształtowanie się słownictwa psychologicznego w polszczyźnie ogólnej – cezury czasowe 203
    3.1. Wprowadzenie 203
    3.2. Słownictwo przełomu XX i XXI wieku 205
    3.3. Słownictwo rejestrowane w polszczyźnie pierwszej połowy XX wieku 215
    3.4. Słownictwo XIX-wieczne i wcześniejsze 222
    3.5. Omówienie zjawisk 229
  
  Zakończenie 233
  
  Bibliografia 241
  
  Wykaz skrótów i oznaczeń 252
  
  Spis tabel 255
  
  Aneks 256
    Wyrazy i połączenia wyrazowe w podziale na cezury czasowe 256
    Alfabetyczny indeks wyrazów i połączeń wyrazowych 297
  
  Summary 315
Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

324

Kategoria

Kultura języka

ISBN-13

978-83-7972-104-7

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Adrianna Seniów
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Celem niniejszej monografii jest próba opisu i analizy słownictwa psychologicznego obecnego we współczesnej polszczyźnie, które ma wyraźnie dychotomiczny charakter – składają się na nie zarówno jednostki o szerokim zasięgu, jak i specjalistyczne terminy. Jak podkreślają sami psychologowie, pojęcia psychologiczne funkcjonują nie tylko w obrębie dyscypliny, lecz i w innych naukach, a także w życiu codziennym2. Dlatego w zakres badanego materiału wprowadzam jednostki o różnej sprawności funkcjonalnej, wykraczające poza kategorię terminów. W rozważaniach przyjmuję zatem szeroką definicję pojęcia słownictwo psychologiczne (wyrazy i połączenia wy¬razowe) i obejmuję nim:


- leksemy nazywające zjawiska z zakresu psychiki człowieka znane przeciętnemu użytkownikowi języka, czyli nazwy ogólne, potoczne i ekspresywne, np.: aspiracja, bzikować, bierność, depresja, dołować się, głupota, myślenie;
- leksemy funkcjonujące w psychologii jako nauce, a zatem wyrazy o węższym zasięgu, obecne przede wszystkim w komunikacji specjalistycznej, dyskursie naukowym bądź popularnonaukowym. Są to zwykle terminy, które określają nazwy metod terapeutycznych, jednostek chorobowych, koncepcji badawczych, np.: aktualizm, asocjacjonizm, neofobia, psychoonkologia.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!