Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej

Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Celem niniejszej monografii jest próba opisu i analizy słownictwa psychologicznego obecnego we współczesnej polszczyźnie, które ma wyraźnie dychotomiczny charakter – składają się na nie zarówno jednostki o szerokim zasięgu, jak i specjalistyczne terminy. Jak podkreślają sami psychologowie, pojęcia psychologiczne funkcjonują nie tylko w obrębie dyscypliny, lecz i w innych naukach, a także w życiu codziennym2. Dlatego w zakres badanego materiału wprowadzam jednostki o różnej sprawności funkcjonalnej, wykraczające poza kategorię terminów. W rozważaniach przyjmuję zatem szeroką definicję pojęcia słownictwo psychologiczne (wyrazy i połączenia wy¬razowe) i obejmuję nim:


- leksemy nazywające zjawiska z zakresu psychiki człowieka znane przeciętnemu użytkownikowi języka, czyli nazwy ogólne, potoczne i ekspresywne, np.: aspiracja, bzikować, bierność, depresja, dołować się, głupota, myślenie;
- leksemy funkcjonujące w psychologii jako nauce, a zatem wyrazy o węższym zasięgu, obecne przede wszystkim w komunikacji specjalistycznej, dyskursie naukowym bądź popularnonaukowym. Są to zwykle terminy, które określają nazwy metod terapeutycznych, jednostek chorobowych, koncepcji badawczych, np.: aktualizm, asocjacjonizm, neofobia, psychoonkologia.


Liczba stron324
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-104-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
    Cel pracy    9
    Dobór materiału badawczego, zakres badań i charakterystyka źródeł    10
    Próba definicji psychologii oraz zakresu jej badań na przestrzeni wieków    17
  Rozdział pierwszy Funkcjonalno-semantyczna klasyfikacja słownictwa psychologicznego    27
    1.1. Wprowadzenie    27
    1.2. Współczesna polszczyzna ogólna. Zasady przyjętego podziału funkcjonalnego    27
    1.3. Zasady opracowania klasyfikacji znaczeniowej słownictwa psychologicznego    32
    1.4. Opis sposobu prezentowania materiału badawczego    36
    1.5. Słownictwo nienacechowane    37
    1.6. Słownictwo nacechowane    44
      1.6.1. Słownictwo chronologiczne    44
      1.6.2. Słownictwo staranne    45
      1.6.3. Słownictwo potoczne i ekspresywne    73
      1.6.4. Słownictwo profesjonalno-naukowe    85
        1.6.4.1. Słownictwo psychologiczne    85
        1.6.4.2. Słownictwo medyczne    116
        1.6.4.3. Słownictwo profesjonalno-naukowe opatrzone kwalifikatorem z innych dziedzin    122
        1.6.4.4. Słownictwo profesjonalno-naukowe opatrzone podwójnymi kwalifikatorami    126
    1.7. Omówienie zjawisk    140
  Rozdział drugi Struktura i geneza słownictwa psychologicznego    155
    2.1. Wprowadzenie    155
    2.2. Struktura słownictwa rodzimego    155
      2.2.1. Słownictwo rodzime niepodzielne słowotwórczo    156
      2.2.2. Słownictwo rodzime podzielne słowotwórczo    157
        2.2.2.1. Derywaty rzeczownikowe    157
          2.2.2.1.1. Derywaty proste od podstaw czasownikowych    157
          2.2.2.1.2. Derywaty proste od podstaw przymiotnikowych    158
          2.2.2.1.3. Derywaty proste od podstaw rzeczownikowych    159
          2.2.2.1.4. Rzeczowniki złożone    162
          2.2.2.1.5. Derywaty semantyczne    163
          2.2.2.1.6. Substantywizacja przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych    163
        2.2.2.2. Derywaty czasownikowe    163
          2.2.2.2.1. Derywaty odrzeczownikowe    163
          2.2.2.2.2. Derywaty odprzymiotnikowe    163
          2.2.2.2.3. Derywaty odczasownikowe    164
    2.3. Zapożyczenia zewnętrzne    169
      2.3.1. Zapożyczenia łacińskie    171
      2.3.2. Zapożyczenia greckie    172
      2.3.3. Zapożyczenia niemieckie    176
      2.3.4. Zapożyczenia angielskie    176
      2.3.5. Zapożyczenia francuskie    177
      2.3.6. Zapożyczenia z innych języków    178
      2.3.7. Hybrydy językowe    178
    2.4. Połączenia wyrazowe    188
      2.4.1. Połączenia z członem nominalnym    189
        2.4.1.1. Połączenia dwuelementowe – rzeczownik + przymiotnik    192
        2.4.1.2. Połączenia dwuelementowe – rzeczownik + rzeczownik w dopełniaczu    192
        2.4.1.3. Połączenia dwuelementowe – przymiotnik substantywizowany + przysłówek    192
        2.4.1.4. Połączenia dwuelementowe – rzeczowniki + wyrażenie przyimkowe    193
        2.4.1.5. Nominalne połączenia trzyelementowe    193
      2.4.2. Połączenia z członem werbalnym    193
        2.4.2.1. Zwroty: czasownik (orzeczenie czasownikowe lub imienne) + przysłówek    193
        2.4.2.2. Zwroty w formie stałych i łączliwych związków frazeologicznych    193
    2.5. Omówienie zjawisk    197
  Rozdział trzeci Kształtowanie się słownictwa psychologicznego w polszczyźnie ogólnej – cezury czasowe    203
    3.1. Wprowadzenie    203
    3.2. Słownictwo przełomu XX i XXI wieku    205
    3.3. Słownictwo rejestrowane w polszczyźnie pierwszej połowy XX wieku    215
    3.4. Słownictwo XIX-wieczne i wcześniejsze    222
    3.5. Omówienie zjawisk    229
  Zakończenie    233
  Bibliografia    241
  Wykaz skrótów i oznaczeń    252
  Spis tabel    255
  Aneks    256
    Wyrazy i połączenia wyrazowe w podziale na cezury czasowe    256
    Alfabetyczny indeks wyrazów i połączeń wyrazowych    297
  Summary    315

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia