Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich

-25%

Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich

Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,50  26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,5026,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podstawowym celem niniejszej monografii jest sformułowanie diagnozy stanu implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w wybranych samorządach terytorialnych oraz określenie kierunków przyszłych przekształceń nie tylko na badanym obszarze, ale i jako rekomendacje do działań ogólnopolskich. Całość opracowania została podzielona na 10 rozdziałów. Rozdziały 1-4 stanowią teoretyczne wprowadzenie do tematyki realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz usług publicznych. Następnie autorzy przedstawili metodologię zastosowaną w pracy oraz przybliżyli obszar badań w postaci charakterystyki analizowanych województw. Ostatnia część (rozdziały 7-10) stanowi syntezę wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w 2015 r. w gminach województw podlaskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. Przeprowadzona ankieta składa się z dwóch części: „Polityka społeczna” oraz „Polityka zrównoważonego rozwoju”, co odpowiada układowi pracy. Uzyskane wyniki uzupełniono danymi statystycznymi oraz analizą wybranych dokumentów strategicznych, a także literatury przedmiotu dla uzyskania pełniejszego obrazu analizowanych zagadnień. Całość pracy kończą wnioski i rekomendacje dotyczące stanu, a także możliwości implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w praktyce polskich samorządów terytorialnych.


Liczba stron253
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-344-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  1. Polityka zrównoważonego rozwoju    11
  2. Zrównoważony rozwój w aktach prawnych    20
  3. Instytucjonalno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju
  na poziomie krajowym    25
  3.1. Zrównoważony rozwój w aktach prawnych z zakresu ochrony środowiska    28
  3.2. Zrównoważony rozwój w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    29
  3.3. Zrównoważony rozwój w prawie gospodarczym    32
  3.4. Rola administracji publicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju    33
  3.5. Instytucjonalizacja zrównoważonego rozwoju    35
  4. Polityka zrównoważonego rozwoju w samorządzie terytorialnym    38
  4.1. Lokalna polityka zrównoważonego rozwoju    38
  4.2. Usługi publiczne jako element lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju    44
  4.2.1. Pojęcie „usług publicznych” i ich cechy    44
  4.2.2. Klasyfikacja usług publicznych    47
  4.2.3. Gmina jako podmiot świadczący usługi publiczne     51
  5. Przestrzenne aspekty zakresu badań    58
  5.1. Przyczyny doboru województw do badań porównawczych    59
  5.2. Podstawowe dane dotyczące wybranych województw    61
  5.3. Rozwój społeczno-gospodarczy badanych województw    63
  6. Metodologia badań    73
  7. Polityka zrównoważonego rozwoju w praktyce ankietowanych gmin    77
  7.1. Dokumenty z zakresu zrównoważonego rozwoju    77
  7.2. Cele zrównoważonego rozwoju    93
  7.3. Monitoring zrównoważonego rozwoju    101
  8. Usługi techniczne i środowiskowe w lokalnym rozwoju zrównoważonym i praktyce działalności gmin    107
  8.1. Priorytety gmin w zakresie rozwoju usług środowiskowych i technicznych    110
  8.2. Gospodarka wodno-ściekowa    118
  8.3. Transport    133
  8.4. Gospodarka odpadami    138
  9. Polityka społeczna a rozwój zrównoważony    146
  9.1. Polityka społeczna i rozwój zrównoważony – cechy własne oraz powiązania wzajemne w perspektywie holistycznej    146
  9.2. Ochrona zdrowia    149
  9.3. Pomoc społeczna    172
  9.4. Kultura i oświata    189
  9.4.1. Kultura i oświata w mniejszych gminach: potrzeby mieszkańców a działania władz (społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym)    191
  9.4.2. Badania satysfakcji odbiorców usług w zakresie oświaty i kultury w mniejszych gminach    200
  9.4.3. Kultura i oświata w większych gminach: potrzeby mieszkańców a działania władz (społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym)    201
  9.4.4. Badania satysfakcji odbiorców usług w zakresie oświaty i kultury w większych gminach    204
  9.4.5. Podsumowanie    205
  10. Bariery i korzyści wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w gminach    209
  Zakończenie    219
  Bibliografia    227
  Spis aktów normatywnych    238
  Źródła internetowe    239
  Spis tabel    241
  Spis rysunków    244
  Aneks 1    247
  Aneks 2    252
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia