Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce

Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce

Aspekty metodyczne i pragmatyczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

Przepraszamy, z powodów technicznych pozycja chwilowo niedostępna.

Przyjęty w Polsce w 1989 roku, na początku transformacji, neoliberalny model rozwoju państwa, związany był z ograniczeniem jego aktywności w procesy społeczno-gospodarcze. Stworzyło to warunki do rozwoju gospodarki rynkowej, ale z uwagi na jej istotę – ograniczyło zaangażowanie państwa w sferę realną rynku i wsparcie podmiotów gospodarczych ze środków publicznych. Wymagało to jednocześnie wprowadzenia rozwiązań ograniczających negatywne skutki funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Rolę korygującą miały pełnić między innymi jednostki samorządowe. Rozpoczęty proces decentralizacji państwa sprawił, że jednym z ważniejszych zadań samorządów stało się zaspakajanie potrzeb mieszkańców na poziomie lokalnym.


Liczba stron326
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-083-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Miejsce publicznego transportu zbiorowego w teorii dóbr publicznych    15
    1.1. Główne założenia teorii dóbr publicznych    15
    1.2. Transport pasażerski jako dobro publiczne    32
    1.3. Rola publicznego transportu zbiorowego w równoważeniu rozwoju społeczno-gospodarczego    54
  2. Dostępność transportowa jako przedmiot badań ekonomicznych    67
    2.1. Teoretyczne aspekty dostępności transportowej    67
    2.2. Przekroje analizy i oceny dostępności transportowej    74
    2.3. Mierniki dostępności transportowej    92
    2.4. Czynniki determinujące dostępność publicznego transportu zbiorowego    99
      2.4.1. Czynniki ekonomiczne    100
      2.4.2. Organizacja transportu    103
      2.4.3. Regulacje prawne    112
      2.4.4. Koszt dostępu do infrastruktury transportu    119
      2.4.5. Poziom motoryzacji indywidualnej    121
      2.4.6. Finansowanie transportu pasażerskiego    124
      2.4.7. Polityka społeczna    125
      2.4.8. Wymogi ochrony środowiska    126
  3. Potrzeby transportowe mieszkańców obszarów wiejskich    129
    3.1. Potrzeby transportowe społeczeństwa    129
    3.2. Obszar wiejski jako przedmiot badań    137
    3.3. Czynniki kształtujące potrzeby transportowe mieszkańców obszarów wiejskich    144
    3.4. Czynniki różnicujące popyt na usługi transportu pasażerskiego na obszarach wiejskich    152
      3.4.1. Aktywność zawodowa mieszkańców    153
      3.4.2. Edukacja    156
      3.4.3. Ochrona zdrowia    160
      3.4.4. Zakupy    162
      3.4.5. Demografia    163
      3.4.6. Zagospodarowanie przestrzenne    165
      3.4.7. Dochody    167
      3.4.8. Potrzeby mieszkańców w zakresie dóbr substytucyjnych a transport publiczny    170
      3.4.9. Infrastruktura transportu i oferta usług transportowych    172
  4. Obsługa potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich    181
    4.1. Organizacja transportu pasażerskiego na obszarach wiejskich w wybranych krajach    181
    4.2. Obsługa potrzeb transportowych na obszarach wiejskich w Polsce    201
    4.3. Ocena dostępności transportowej na obszarach wiejskich w Polsce    211
      4.3.1. Poziom dostępności transportowej w aspekcie zmian długości infrastruktury transportu oraz linii komunikacyjnych    212
      4.3.2. Opinia o dostępności transportu publicznego w wybranych regionach Polski – w świetle badań pierwotnych    219
  5. Kształtowanie dostępności publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce    251
    5.1. Typologia obszarów wiejskich w Polsce z uwzględnieniem zróżnicowania poziomu dostępności publicznego transportu zbiorowego    251
    5.2. Uwarunkowania poprawy dostępności publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce    257
    5.3. Scenariusze rozwoju dostępności transportu publicznego na obszarach wiejskich    261
  Zakończenie    283
  Bibliografia    289
  Spis tabel    309
  Spis rysunków    310
  Załączniki    313
  Summary    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia