X

  Wstęp 7
  
  Rozdział 1 Miejsce inwestora indywidualnego na rynku kapitałowym 13
  1.1. Struktura instytucjonalna rynku kapitałowego 13
  1.2. Inwestor indywidualny jako uczestnik obrotu giełdowego 33
  1.3. Ryzyko związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym 46
  1.4. Prawna, techniczna i organizacyjna ochrona inwestora indywidualnego 67
  
  Rozdział 2 Możliwości inwestycyjne inwestora indywidualnego na polskim rynku kapitałowym 77
  2.1. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego 77
  2.2. Instrumenty udziałowe 81
  2.3. Instrumenty wierzytelnościowe 95
  2.4. Instrumenty pochodne 98
  
  Rozdział 3 Narzędzia wspomagające decyzje inwestycyjne inwestora indywidualnego 117
  3.1. Problem asymetrii informacji na rynku kapitałowym 117
  3.2. Analiza techniczna 130
  3.3. Analiza fundamentalna 146
  3.4. Analiza portfelowa 157
  
  Rozdział 4 Determinanty udziału inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym – wyniki badań empirycznych 181
  4.1. Statystyczny obraz potencjalnego inwestora giełdowego 181
  4.2. Poziom wiedzy i doświadczenia 192
  4.3. Dochody 201
  4.4. Płeć 210
  4.5. Wiek 219
  4.6. Miejsce zamieszkania 230
  
  Rozdział 5 Perspektywa dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego pod kątem jego atrakcyjności dla inwestorów indywidualnych 243
  5.1. Ocena stopnia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych 243
  5.2. Czynniki ograniczające atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego 250
  5.3. Determinanty potencjalnego wzrostu atrakcyjności rynku kapitałowego w Polsce 258
  5.4. Najbardziej prawdopodobny dalszy rozwój polskiego rynku kapitałowego z punktu widzenia inwestora indywidualnego 265
  
  Zakończenie 271
  Bibliografia 276
  Spis tabel 296
  Spis rysunków 298
  Aneks 302
  Summary 342
Inwestor indywidualny na polskim rynku kapitałowym

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

343

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-7972-090-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Inwestor, Finanse, Rynek kapitałowy

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Celem autora monografii jest analiza możliwości inwestycyjnych inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym, diagnoza przyczyn malejącego zainteresowania tym rynkiem wśród inwestorów detalicznych oraz prognoza dalszego rozwoju tego rynku ze szczególnym uwzględnieniem miejsca, roli i znaczenia na nim inwestorów indywidualnych. Jako szczegółowe cele przyjęto: 1) identyfikację występujących na rynku instrumentów finansowych, umożliwiających budowanie określonych strategii inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych; 2) analizę technicznych, organizacyjnych i prawnych mechanizmów zabezpieczających prawa i interesy inwestorów indywidualnych na poziomie porównywalnym z inwestorami instytucjonalnymi (w uwzględnieniem naturalnych różnic, jakie między tymi obiema grupami inwestorów występują); 3) zidentyfikowanie czynników determinujących określone postrzeganie rynku kapitałowego oraz jego atrakcyjności, jako miejsca lokowania potencjalnych nadwyżek finansowych, przez inwestorów indywidualnych. Przedstawione w monografii wyniki badań oraz płynące z nich wnioski, które pozwoliły na rozwinięcie i zweryfikowanie postawionej hipotezy, można postrzegać jako wkład teoretycznyw istniejący dorobek naukowy z zakresu rynków kapitałowych, natomiast przegląd i analiza determinant dalszego rozwoju tego rynku w Polsce ma również aspekt aplikacyjny. Wykazane w pracy uwarunkowania determinujące określony charakter zmian na rynku kapitałowym, umożliwia lepsze zrozumienie dynamiki dotychczas zachodzących zmian w badanym obszarze oraz pozwala zobiektywizować uwarunkowania przyszłych zmian.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!