Medycyna Rodzinna

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

139,30  199,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

139,30199,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Znakomicie napisany podręcznik dla lekarzy rodzinnych doczekał się trzeciego wydania.
Pierwsze rozdziały nowego, zaktualizowanego wydania MEDYCYNY RODZINNEJ poświęcone zostały organizacji opieki zdrowotnej oraz relacji lekarz–pacjent. Ponieważ opieka lekarza medycyny rodzinnej obejmuje cały okres życia człowieka, od okresu prenatalnego aż po wiek senioralny, rozdziały te odnoszą się do chorego w jego środowisku społecznym i rodzinnym. W dalszej części książki omówiono zagadnienia z zakresu diagnostyki i terapii najczęstszych zaburzeń spotykanych w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. W rozdziałach tych szczególną uwagę zwrócono na badania podmiotowe, tzn. wywiad, czyli rozmowę z chorym lub jego opiekunami. Teksty wzbogacono licznymi rycinami, tabelami i przykładami z praktyki klinicznej. Podręcznik zyskał bardziej poręczą dla czytelnika formę.
Publikacja ta, rekomendowana przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, stanowi cenne źródło wiedzy dla specjalistów medycyny rodzinnej, a przede wszystkim dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie oraz studentów medycyny.


Liczba stron1200
WydawcaWydawnictwo Lekarskie PZWL
ISBN-13978-83-200-5334-0
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Podstawy medycyny rodzinnej    1
[].. Zarys historii podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce – Maciej Godycki-Ćwirko, Adam Windak, Katarzyna Kosiek    1
[]... Ewolucja lecznictwa otwartego do 98 roku    1
  1.1.. Lecznictwo otwarte w latach 1918–1939    2
  1.1.. Otwarta opieka zdrowotna w latach 1945–1989    3
  1.1.. Rozwój koncepcji instytucji lekarza rodzinnego w Polsce    4
  1.2. Pryncypia medycyny rodzinnejAdam Windak, Maciej Godycki-Ćwirko    6
  1.2.1. Koncepcja wszechstronnej medycyny    6
  1.2.2. Kompetencje lekarza rodzinnego    8
  1.2.3. Sześć podstawowych zasad dyscypliny    10
  Pytania kontrolne    11
  2. Lekarz rodzinny w systemie opieki zdrowotnej    13
  2.1. Uwarunkowania stanu zdrowia – Jacek R. Łuczak    13
  2.1.1. Stan zdrowia społeczeństwa polskiego    13
  2.1.2. Czynniki warunkujące stan zdrowia    15
  2.1.3. Rola lekarza rodzinnego w kształtowaniu stanu zdrowia społeczeństwa    19
  2.2. Współpraca z władzami regionu oraz innymi środowiskami zawodowymi – Jarosław Pinkas, Agnieszka Jankowska-Zduńczyk    21
  2.2.1. Zasady organizacji opieki społecznej w Polsce    21
  2.2.2. Rola lekarza rodzinnego w zakresie komunikowania pacjenta z placówkami pomocy społecznej    26
  2.2.3. Współpraca lekarza rodzinnego z samorządem terytorialnym    27
  Pytania kontrolne    28
  3. Przygotowanie lekarza rodzinnego    29
  3.1. Charakterystyka specjalizacji – Witold Lukas, Elżbieta Mizgała-Izworska    29
  3.1.1. Struktura programu specjalizacji    29
  3.1.2. Rola kierownika specjalizacji    31
  3.2. Kształcenie w praktyce lekarza rodzinnego – Witold Lukas, Zbigniew J. Król    32
  3.2.1. Cele kształcenia    32
  3.2.2. Zalecane zasady doboru lekarza rodzinnego-nauczyciela do szkoleń w praktyce    33
  3.2.3. Sposób doboru lekarza rodzinnego-nauczyciela oraz rezydenta-ucznia    34
  3.2.4. Lista podstawowych cech i zasad funkcjonowania praktyki lekarza rodzinnego    38
  3.2.5. Lista zagadnień związanych z organizacją praktyki lekarza rodzinnego i zarządzaniem nią    39
  3.2.6. Lista praktycznych umiejętności dotyczących opieki nad pacjentem    40
  3.2.7. Zasady praktycznego kształcenia rezydenta    41
  Pytania kontrolne    42
  Piśmiennictwo    42
  4. Charakterystyka praktyki lekarza rodzinnego    43
  4.1. Organizacja praktyki lekarza rodzinnego i zarządzanie nią – Maciej Godycki-Ćwirko, Katarzyna Kosiek    43
  4.1.1. Praktyka    43
  4.1.2. Osoby    43
  4.1.3. Rzeczy    47
  4.1.4. Finanse    50
  4.1.5. Informacja    51
  4.1.6. Czas    52
  4.1.7. Opieka    54
  4.2. Akredytacja jakości praktyk lekarzy rodzinnych – Jan Leszek Wolańczyk    56
  4.2.1. Co to jest akredytacja jakości?    56
  4.2.2. Akredytacja jakości na świecie    57
  4.2.3. Dlaczego taka akredytacja, a nie ISO    58
  4.2.4. Krótka historia programu akredytacji w Polsce    58
  4.2.5. Standardy akredytacyjne    60
  4.2.6. Wizytatorzy    64
  4.2.7. Procedury akredytacyjne    65
  Pytania kontrolne    67
  Piśmiennictwo    67
  5. Opieka lekarza rodzinnego nad pacjentem w kontekście rodziny    69
  5.1. Rola rodziny w zdrowiu i chorobie – Bogusława Franek    69
  5.1.1. Systemowe rozumienie rodziny    69
  5.1.2. Cykl życia rodziny    70
  5.1.3. Wpływ rodziny na proces chorowania    71
  5.1.4. Wpływ choroby przewlekłej na sytuację rodziny    72
  5.2. Badania przesiewowe – Sławomir Chlabicz    73
  5.2.1. Charakterystyka badań przesiewowych    73
  5.2.2. Programy badań przesiewowych i ich rodzaje    74
  5.2.3. Pożądane cechy testów przesiewowych    75
  5.2.4. Kryteria oceny testu przesiewowego    75
  5.2.5. Korzyści i ryzyko związane z zastosowaniem badań przesiewowych    76
  5.2.6. Testy przesiewowe do wykrywania schorzeń u dzieci i młodzieży    77
  5.2.7. Testy przesiewowe u kobiet w ciąży    78
  5.2.8. Testy przesiewowe do wykrywania chorób nowotworowych u osób dorosłych    78
  5.2.9. Testy przesiewowe u osób dorosłych do wykrywania chorób nienowotworowych    80
  5.3. Orzecznictwo lekarskie – Konstanty Radziwiłł    81
  5.3.1. Informacje ogólne    81
  5.3.2. Orzekanie w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego    82
  5.3.3. Orzekanie w sprawach dotyczących zatrudnienia i nauki    84
  5.3.4. Orzekanie w sprawach dotyczących kierowania pojazdami    85
  5.3.5. Orzekanie na potrzeby sądów    85
  5.3.6. Orzekanie w pozostałych sprawach    86
  Piśmiennictwo    86
  5.4. Opieka nad dzieckiemAgnieszka Jankowska-Zduńczyk    86
  5.4.1. Definicja    86
  5.4.2. Charakterystyka populacji dzieci    87
  5.4.3. Opieka nad dzieckiem    89
  5.4.4. Profilaktyka    90
  Piśmiennictwo    92
  5.5. Osoba niepełnosprawna – Małgorzata Prędka    93
  5.5.1. Definicje i orzecznictwo    93
  5.5.2. Rola rodziny w postępowaniu z osobą niepełnosprawną    95
  5.5.3. Rehabilitacja zawodowa    95
  5.5.4. Rehabilitacja społeczna    96
  5.5.5. Rehabilitacja lecznicza    96
  5.5.6. Rola lekarza w postępowaniu z osobą niepełnosprawną    96
  5.5.7. Podsumowanie    97
  Pytania kontrolne    97
  6. Jakość opieki medycznej    99
  6.1. Jakość opieki – Tomasz Tomasik, Adam Windak    99
  6.1.1. Podstawowe pojęcia i definicje    99
  6.1.2. Cykl poprawy jakości    100
  6.1.3. Metody zapewnienia jakości    105
  6.1.4. Ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy rodzinnych    108
  Pytania kontrolne    109
  Piśmiennictwo    109
  6.2. Elementy EBM – Roman Topór-Mądry, Tomasz Bochenek    110
  6.2.1. Co to jest EBM?    110
  6.2.2. Praktykowanie EBM    110
  6.2.3. Metodyka EBM    111
  6.2.4. Podsumowanie EBM    119
  Pytania kontrolne    120
  6.3. Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych – Tomasz Bochenek, Roman Topór-Mądry    120
  6.3.1. Farmakoekonomika    120
  6.3.2. Rodzaje kosztów    121
  6.3.3. Rodzaje analiz farmakoekonomicznych    121
  6.3.4. Analizy farmakoekonomiczne „krok po kroku”    123
  6.3.5. Praktyczne zastosowania analiz farmakoekonomicznych i HTA    125
  Pytania kontrolne    126
  Piśmiennictwo    126
  7. Psychologia na potrzeby lekarza rodzinnego – Ewa Wojtyna    127
  7.1. Wybrane problemy i zaburzenia psychiczne w okresie adolescencji    127
  7.1.1. Wprowadzenie    127
  7.1.2. Wybrane psychologiczne aspekty dojrzewania    128
  7.1.3. Adolescent w systemie rodzinnym – implikacje dla lekarza rodzinnego    129
  7.1.4. Wybrane problemy i zaburzenia psychiczne – rola lekarza rodzinnego w diagnozie i leczeniu    132
  7.2. Wybrane problemy i zaburzenia psychiczne w okresie dorosłości    138
  7.2.1. Psychologiczny aspekt wyzwań okresu dorosłości    138
  7.2.2. Zaburzenia związane ze stresem i zaburzenia depresyjno-lękowe    139
  7.2.3. Nadużywanie substancji psychoaktywnych, leczniczych i suplementów    144
  7.2.4. Zachowania zdrowotne    146
  7.2.5. Objawy psychiczne jako skutek problemów somatycznych i efekt zażywanych leków    147
  7.2.6. Korzyści wtórne z choroby    147
  Pytania kontrolne    148
  Piśmiennictwo    148
  8. Etyka w praktyce lekarza rodzinnego – Maciej Godycki-Ćwirko, Witold Lukas    149
  8.1. Wartości, zasady i postawy etyczne    149
  8.2. Tajemnica lekarska    151
  8.3. Prawa i odpowiedzialność pacjenta    151
  8.3.1. Prawa pacjenta    151
  8.3.2. Odpowiedzialność pacjenta    153
  Pytania kontrolne    153
  9. Informatyzacja w podstawowej opiece zdrowotnej – Rafał Kacorzyk    155
  9.1. Wprowadzenie    155
  9.2. Informatyzacja praktyki podstawowej opieki zdrowotnej    155
  9.3. Ochrona danych osobowych    157
  9.4. Telemedycyna    158
  9.5. Narzędzia informatyczne wspierające lekarza    159
  Pytania kontrolne    160
  Piśmiennictwo    160
  10. Stany zagrożenia życia w praktyce lekarza rodzinnego – Wojciech Gaszyński    161
  10.1. Reanimacja i resuscytacja    161
  10.1.1. Definicje    161
  10.2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa    161
  10.2.1. Podstawowe zabiegi podtrzymywania życia (ABC)    161
  10.2.2. Utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych    162
  10.2.3. Rozpoczęcie sztucznego oddychania    162
  10.2.4. Błędy i niebezpieczeństwa związane z wentylacją    164
  10.3. Podjęcie masażu serca – uciskanie klatki piersiowej    165
  10.3.1. Pośredni masaż serca    165
  10.4. Defibrylacje (mechaniczna i elektryczna)    166
  10.4.1. Postępowanie w przypadku resuscytacji dzieci poniżej 8. roku życia (pediatric basic life support, BLS-P)    168
  10.5. Wytyczne Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji    169
  10.5.1. A (airway) – utrzymywanie drożności górnych dróg oddechowych    169
  10.5.2. B (breathing) – rozpoczęcie sztucznego oddychania    169
  10.5.3. C (circulation) – podjęcie masażu serca    169
  10.5.4. D (drugs) – farmakoterapia    170
  10.5.5. E (electrocardiography) – elektrokardiografia    172
  10.5.6. F (fibrillation) – defibrylacja    172
  10.5.7. Czynniki mogące zwiększać szanse przeżycia pacjenta    173
  10.6. Ostra duszność krtaniowa    173
  10.7. Farmakoterapia w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca i zawale mięśnia sercowego    175
  10.7.1. Farmakoterapia w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca    175
  10.7.2. Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego (MONA)    175
  10.7.3. Leki stosowane w niestabilnej chorobie niedokrwiennej i zawale mięśnia sercowego    175
  10.8. Wyposażenie gabinetu lekarza rodzinnego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej    176
  10.8.1. Sprzęt    176
  10.8.2. Leki    176
  Pytania kontrolne    176
  11. Choroby serca i nadciśnienie – Jan Henryk Goch, Aleksander Goch    177
  11.1. Choroba niedokrwienna serca    177
  11.1.1. Informacje ogólne    177
  11.1.2. Podział kliniczny choroby niedokrwiennej serca    178
  11.1.3. Diagnostyka i leczenie stabilnej dławicy piersiowej    179
  11.1.4. Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST – zawał serca z uniesieniem ST (STEMI)    180
  11.1.5. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST – zawał serca bez uniesienia ST (NSTEMI)    181
  11.1.6. Niestabilna dusznica bolesna    182
  11.1.7. Zawał prawej komory serca    182
  11.1.8. Powikłania ostrych zespołów wieńcowych    182
  11.1.9. Postępowanie po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego    188
  11.2. Diagnostyka różnicowa bólów w klatce piersiowej    188
  11.2.1. Rozwarstwienie aorty (tętniak rozwarstwiający aorty) typu A (rozwarstwienie obejmuje aortę wstępującą) i B (rozwarstwienie nie obejmuje aorty wstępującej)    188
  11.2.2. Zapalenia osierdzia    188
  11.2.3. Bóle opłucnowe    189
  11.2.4. Zatorowość płucna    189
  11.2.5. Bóle mięśniowo-stawowe    189
  11.2.6. Choroba refluksowa przełyku    189
  11.2.7. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy    190
  11.2.8. Choroby wątroby i dróg żółciowych    190
  11.3. Zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia    190
  11.3.1. Gorączka reumatyczna    190
  11.3.2. Pierwotne zapalenie mięśnia sercowego    190
  11.3.3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW)    191
  11.4. Kardiomiopatie    192
  11.4.1. Kardiomiopatie pierwotne    192
  11.4.2. Kardiomiopatie wtórne    194
  11.5. Wady serca    194
  11.5.1. Wrodzone wady serca    194
  11.5.2. Nabyte wady serca    195
  11.6. Zaburzenia rytmu i przewodzenia    198
  11.6.1. Zaburzenia rytmu    198
  11.6.2. Zaburzenia przewodzenia    204
  11.7. Choroby osierdzia    204
  11.7.1. Ostre zapalenie osierdzia    204
  11.7.2. Zaciskające zapalenie osierdzia    205
  11.7.3. Tamponada serca    205
  11.8. Choroby serca u kobiet w ciąży    205
  11.9. Niewydolność serca    206
  11.10. Nadciśnienie tętnicze    208
  11.10.1. Nadciśnienie tętnicze pierwotne    208
  11.10.2. Nadciśnienie tętnicze wtórne    211
  11.10.3. Leczenie nadciśnienia tętniczego    213
  Pytania kontrolne    220
  12. Choroby układu oddechowego oraz problemy alergologiczne w praktyce lekarza rodzinnego    221
  12.1. Zakażenia układu oddechowego – Iwona Grzelewska-Rzymowska    221
  12.1.1. Zapalenie płuc (pneumonia)    221
  12.1.2. Ostre zapalenie oskrzeli    228
  12.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc – Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska    229
  12.2.1. Fenotypy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc    233
  12.2.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jako choroba wielonarządowa    233
  12.2.3. Całościowa, zindywidualizowana ocena POChP    234
  12.2.4. Postępowanie lecznicze    236
  12.2.5. Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc    243
  Pytania kontrolne (do podrozdz. 12.1 i 12.2)    244
  12.3. Astma – Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska    244
  12.3.1. Fenotypy astmy    247
  12.3.2. Ocena stopnia ciężkości astmy    248
  12.3.3. Ocena kontroli astmy    248
  12.3.4. Długotrwałe leczenie astmy    249
  12.3.5. Astma ciężka (oporna na leczenie)    252
  12.3.6. Zaostrzenia astmy    253
  12.3.7. Astma z nadwrażliwością na ASA (aspirynę) i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne    254
  12.3.8. Astma a ciąża    254
  12.3.9. Zespół nakładania astma–POChP    255
  Pytania kontrolne    256
  12.4. Ostry napad astmy – Paweł Górski    256
  Pytania kontrolne    258
  12.5. Wstrząs anafilaktyczny – Paweł Górski    258
  Pytania kontrolne    259
  12.6. Odma opłucnowa – Adam Antczak, Adam Białas, Paweł Górski    259
  12.6.1. Odma pourazowa    259
  12.6.2. Odma samoistna    259
  Pytania kontrolne    260
  12.7. Rak płuca – Iwona Grzelewska-Rzymowska    261
  Pytania kontrolne    267
  12.8. Choroby śródmiąższowe płuc – Wojciech J. Piotrowski    267
  12.8.1. Wybrane choroby śródmiąższowe    269
  12.8.2. Zadania lekarza rodzinnego    273
  Pytania kontrolne    273
  12.9. Alergiczny nieżyt nosa – Piotr Kuna, Marta Kołacińska-Flont    273
  12.10. Atopowe i kontaktowe zapalenie skóry – Piotr Kuna, Marta Kołacińska-Flont    279
  12.11. Pokrzywki i obrzęk naczynioruchowy – Piotr Kuna, Marta Kołacińska-Flont    283
  Pytania kontrolne (do podrozdz. 12.9–12.11)    286
  12.12. Obturacyjny bezdech senny w praktyce lekarza rodzinnego – Maciej Król, Dariusz Nowak    286
  Pytania kontrolne    289
  13. Podstawy onkologii – Piotr Potemski    291
  13.1. Profilaktyka pierwotna i wtórna    292
  13.1.1. Profilaktyka pierwotna    292
  13.1.2. Profilaktyka wtórna    293
  13.2. Najczęstsze objawy wskazujące na konieczność wdrożenia diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej    294
  13.2.1. Nieprawidłowe krwawienia    294
  13.2.2. Niegojące się owrzodzenia skóry lub błon śluzowych    294
  13.2.3. Zmiany barwnikowe, które zmieniają swój wygląd lub powiększają się    294
  13.2.4. Chrypka    294
  13.2.5. Kaszel    294
  13.2.6. Niedokrwistość    295
  13.2.7. Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego    295
  13.2.8. Objawy dyspeptyczne    295
  13.2.9. Zaburzenia połykania    295
  13.2.10. Objawy dysuryczne    295
  13.2.11. Utrata ciężaru ciała, przewlekła gorączka, osłabienie    295
  13.2.12. Ból    295
  13.2.13. Guz    295
  13.3. Zasady postępowania w wybranych objawach i stanach towarzyszących chorobie nowotworowej    295
  13.3.1. Ból    296
  13.3.2. Duszność    300
  13.3.3. Gorączka    300
  13.3.4. Infekcje    300
  13.3.5. Krwawienie    301
  13.3.6. Niedokrwistość    301
  13.3.7. Biegunka    301
  13.3.8. Obrzęki    302
  13.3.9. Powikłania zakrzepowo-zatorowe    302
  13.3.10. Oliguria    302
  13.3.11. Niedrożność przewodu pokarmowego    302
  13.3.12. Stany psychiatryczne    303
  13.3.13. Zespół ciasnoty śródczaszkowej (obrzęk mózgu)    303
  13.3.14. Zespół żyły głównej górnej    303
  13.3.15. Hiperkalcemia    303
  13.4. Postępowanie u chorych z wybranymi objawami niepożądanymi leczenia przeciwnowotworowego    303
  13.4.1. Powikłania hematologiczne    303
  13.4.2. Nudności i wymioty    304
  13.4.3. Zapalenie błon śluzowych jamy ustnej i przewodu pokarmowego    304
  13.4.4. Uszkodzenie układu krążenia    305
  13.5. Badania kontrolne po zakończonym leczeniu onkologicznym    305
  13.5.1. Rak piersi    305
  13.5.2. Rak jelita grubego    305
  13.5.3. Rak płuca    305
  13.5.4. Rak gruczołu krokowego    305
  Pytania kontrolne    306
  14. Choroby układu pokarmowego w praktyce lekarza rodzinnego – Maciej Gonciarz, Zbigniew Gonciarz    307
  14.1. Objawy chorobowe ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego    307
  14.1.1. Zgaga (łac. pyrosis)    307
  14.1.2. Choroba refluksowa (GERD)    307
  14.1.3. Dysfagia    307
  14.1.4. Zaburzenia motoryki przełyku    308
  14.1.5. Zakażenie bakteriami Helicobacter pylori    309
  14.1.6. Profilaktyka uszkodzeń przewodu pokarmowego wywołanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)    309
  14.1.7. Rak przełyku    310
  14.1.8. Zapalenia żołądka    310
  14.1.9. Wrzód trawienny żołądka i dwunastnicy    311
  14.1.10. Rak żołądka    312
  14.2. Choroby jelita cienkiego    312
  14.2.1. Choroba trzewna (celiakia)    312
  14.2.2. Wrażliwość na gluten niezwiązana z celiakią    313
  14.2.3. Alergie pokarmowe i nietolerancje pokarmowe    313
  14.2.4. Niedokrwienie jelit    313
  14.2.5. Zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego    314
  14.2.6. Guzy jelita cienkiego    314
  14.3. Objawy chorobowe ze strony dolnego odcinka przewodu pokarmowego    314
  14.3.1. Biegunka    314
  14.3.2. Choroby czynnościowe jelit    315
  14.3.3. Choroby jelita grubego    315
  14.4. Choroby wątroby    320
  14.4.1. Interpretacja laboratoryjnych testów wątrobowych    320
  14.4.2. Ocena zdolności syntetyzujących hepatocytów    321
  14.4.3. Badania wskazujące na etiologię chorób wątroby    321
  14.4.4. Zapalenia wątroby    322
  14.4.5. Metaboliczne choroby wątroby    324
  14.4.6. Alkoholowe choroby wątroby    325
  14.4.7. Niealkoholowe stłuszczeniowe choroby wątroby (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)    326
  14.4.8. Autoimmunologiczne choroby wątroby    326
  14.4.9. Polekowe uszkodzenia wątroby (drug induced liver injury, DILI)    328
  14.4.10. Marskość wątroby    328
  14.4.11. Choroby naczyniowe wątroby    331
  14.4.12. Zmiany ogniskowe wątroby    332
  14.4.13. Pierwotne nowotwory złośliwe wątroby    333
  14.5. Choroby dróg żółciowych    334
  14.5.1. Kamica żółciowa    334
  14.5.2. Kamica pęcherzyka żółciowego    334
  14.5.3. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego    335
  14.5.4. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego    335
  14.5.5. Kamica przewodowa    335
  14.6. Choroby trzustki    336
  14.6.1. Ostre zapalenie trzustki (OZT)    336
  14.6.2. Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT)    337
  14.6.3. Autoimmunologiczne zapalenie trzustki (AZT)    337
  14.6.4. Rak trzustki    337
  Pytania kontrolne    338
  15. Problemy pediatryczne w praktyce lekarza rodzinnego    339
  15.1. Opieka nad noworodkiem – Urszula Godula-Stuglik    339
  15.1.1. Pielęgnacja skóry i kikuta pępowiny    340
  15.1.2. Odrębności badania przedmiotowego noworodka    341
  15.1.3. Żywienie noworodka    343
  15.1.4. Szczepienia u noworodków – obowiązki lekarza rodzinnego    347
  15.1.5. Najczęstsze problemy zdrowotne noworodka    347
  15.1.6. Noworodek matki HIV (+)    354
  15.1.7. Postępowanie z noworodkiem z letalną wadą rozwojową (zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej i Dyrektywą Unii Europejskiej)    355
  15.1.8. Wizyta patronażowa    355
  15.2. Wybrane aspekty relacji lekarz–rodzice–dziecko – Witold Lukas, Aleksandra Oleksiak    356
  15.2.1. Podejmowanie decyzji o udaniu się do lekarza    358
  15.2.2. Wzajemne oddziaływanie – budowanie kontaktu    360
  15.2.3. Definiowanie problemu zdrowotnego pacjenta    363
  15.2.4. Wyjaśnienie sytuacji zdrowotnej pacjenta    366
  15.2.5. Ustalenie zakresu zgodności poglądów i planu działania (sformułowanie zaleceń lekarskich)    366
  15.3. Ocena rozwoju psychoruchowego niemowlęcia i małego dziecka – Witold Lukas, Elżbieta Mizgała-Izworska    367
  15.3.1. Podstawowe prawa rozwoju dziecka    367
  15.3.2. Metody oceny rozwoju psychoruchowego dostępne w praktyce lekarza rodzinnego    368
  15.3.3. Czynniki wpływające negatywnie na prawidłową ocenę rozwoju psychoruchowego    368
  15.3.4. Funkcjonalna diagnostyka rozwojowa jako ocena kompleksowa rozwoju dziecka    369
  15.3.5. Badanie niemowlęcia według Vojty    375
  15.4. Ocena rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka w wieku od 3 do 18 lat – Maria Rybakowa    379
  15.4.1. Wskaźniki prawidłowego wzrastania i dojrzewania    379
  15.4.2. Rozwój psychiczny w okresie wczesnego dzieciństwa, szkolnym i pokwitania – metody oceny    397
  15.5. Żywienie dzieci zdrowych – Janusz Książyk    398
  15.5.1. Żywienie dzieci w 1. roku życia    398
  15.5.2. Żywienie dzieci w 2.–3. roku życia    400
  Piśmiennictwo    401
  15.6. Prewencja w wieku rozwojowym – Witold Lukas    403
  15.6.1. Zapobieganie krzywicy    403
  15.6.2. Zapobieganie próchnicy    408
  15.6.3. Profilaktyczne badanie lekarskie populacji w wieku rozwojowym – Mirosław Ruciński    412
  Piśmiennictwo    418
  15.7. Szczepienia ochronne w praktyce lekarza rodzinnego – Honorata Błaszczyk    418
  15.7.1. Podstawy prawne wykonywania szczepień ochronnych    418
  15.7.2. Organizacja punktu szczepień    420
  15.7.3. Ogólne zasady wykonywania szczepień    421
  15.7.4. Realizacja szczepień ochronnych w sytuacjach szczególnych    423
  15.7.5. Objawy niepożądane i przeciwwskazania do szczepień    425
  Piśmiennictwo    426
  15.8. Częstość występowania chorób wieku dziecięcego – Urszula Godula-Stuglik    427
  15.8.1. Ostre epizody w codziennej praktyce ambulatoryjnej    427
  15.8.2. Wybrane choroby uwarunkowane genetycznie i choroby metaboliczne    431
  15.8.3. Choroby przewlekłe    433
  15.9. Dziecko z gorączką – codzienny gość w poradni i szpitalnym oddziale ratunkowym – Jacek Grygalewicz    438
  15.9.1. Gorączka – definicja i charakter zjawiska    438
  15.9.2. Pirogeneza    438
  15.9.3. Gorączka u dzieci – występowanie    440
  15.9.4. Stan gorączkowy – komponenty    440
  15.9.5. Bardzo wysoka gorączka i hipertermia    440
  15.9.6. Gorączka: granica bezpieczeństwa    441
  15.9.7. Gorączka jako sojusznik    441
  15.9.8. Postępowanie przeciwgorączkowe    441
  15.9.9. Miejsca i sposoby mierzenia ciepłoty ciała u dzieci    443
  15.9.10. Gorączka niejasnego pochodzenia u dzieci (fever of unknown origin, FUO; fever without source, FWS)    443
  15.9.11. Gorączki okresowe    445
  Piśmiennictwo    446
  15.10. Symptomatologia i leczenie chorób układu oddechowego – Andrzej Radzikowski, Aleksandra Banaszkiewicz    447
  15.10.1. Patofizjologia i leczenie objawowe zakażeń dróg oddechowych    447
  15.10.2. Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii w zakażeniach dróg oddechowych    453
  15.11. Symptomatologia najczęściej występujących chorób układu pokarmowego – Jerzy Socha    461
  15.11.1. Wymioty    461
  15.11.2. Bóle brzucha    461
  15.11.3. Biegunka    463
  15.11.4. Nieswoiste zapalenie jelit    464
  15.11.5. Zaparcia    465
  15.11.6. Żółtaczka    465
  15.11.7. Ostra i przewlekła niewydolność wątroby    467
  15.11.8. Niedożywienie    467
  15.12. Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia w wieku rozwojowym – Lesław Szydłowski, Maria Popczyńska-Marek    469
  15.12.1. Fizjologiczne odrębności układu krążenia w wieku rozwojowym    469
  15.12.2. Symptomatologia wad i chorób serca    472
  15.12.3. Badania pomocnicze w podstawowej diagnostyce układu krążenia    473
  15.12.4. Postępowanie doraźne w stanach naglących pochodzenia kardiogennego    478
  15.12.5. Udział i rola lekarza rodzinnego w kompleksowym leczeniu wad i chorób serca u dzieci    484
  15.13. Wybrane problemy z zakresu hematologii – Danuta Sońta-Jakimczyk    486
  15.13.1. Podział niedokrwistości    486
  15.13.2. Podstawowe badania laboratoryjne    486
  15.13.3. Niedokrwistości niedoborowe    486
  15.13.4. Zwiększony rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)    488
  15.13.5. Sferocytoza wrodzona    488
  15.13.6. Hemoglobinopatie    488
  15.13.7. Skazy krwotoczne    489
  15.13.8. Białaczki i chłoniaki złośliwe    493
  15.13.9. Powiększone węzły chłonne    495
  15.14. Wybrane problemy endokrynologiczne – Maria Rybakowa    497
  15.14.1. Opóźnione wzrastanie    498
  15.14.2. Choroby tarczycy u dzieci i młodocianych    501
  15.14.3. Zaburzenia odżywiania    504
  15.14.4. Wrodzony przerost nadnerczy    508
  15.14.5. Choroba i zespół Cushinga    509
  15.15. Reumatologia wieku rozwojowego – Lidia Rutkowska-Sak    510
  15.15.1. Gorączka reumatyczna    510
  15.15.2. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)    511
  15.15.3. Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (MZSM)    514
  15.15.4. Toczeń rumieniowaty układowy (TRU)    515
  15.15.5. Twardzina    516
  15.15.6. Zapalenia naczyń    517
  Piśmiennictwo    519
  15.16. Pediatria metaboliczna na potrzeby lekarza rodzinnego – Ewa Pronicka    519
  15.16.1. Rola i zasady konsultacji metabolicznej w pracy lekarza rodzinnego    522
  15.16.2. Formy konsultacji metabolicznej    524
  15.16.3. Szczegółowa symptomatologia wad metabolizmu    525
  15.17. Problemy nastolatków i młodocianych w praktyce lekarza rodzinnego – Maria Rybakowa    527
  15.17.1. Układ hormonalny w okresie pokwitania i dojrzewania    528
  15.17.2. Konstytucyjne opóźnienie wzrostu i rozwoju    529
  15.17.3. Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt    530
  15.17.4. Hirsutyzm    531
  15.17.5. Ginekomastia    531
  15.17.6. Psychospołeczne zaburzenia wieku młodzieńczego i ich profilaktyka    531
  15.18. Wybrane zagadnienia z nefrologii dziecięcej w praktyce lekarza rodzinnego – Danuta Zwolińska    533
  15.18.1. Podstawowe badania w diagnostyce chorób układu moczowego    533
  15.18.2. Wskaźniki funkcji nerek    536
  15.18.3. Diagnostyka radiologiczna chorób układu moczowego    536
  15.18.4. Zakażenie układu moczowego u dzieci    537
  15.18.5. Kamica układu moczowego    545
  15.18.6. Moczenie nocne    548
  15.18.7. Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN)    554
  15.18.8. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek (OKZN)    554
  15.18.9. Nefropatia IgA    555
  15.18.10. Zewnątrzwłośniczkowe kłębuszkowe zapalenie nerek    556
  15.18.11. Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek (nefropatia błoniasta)    557
  15.18.12. Błoniastorozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek (mezangiokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)    558
  15.18.13. Zespół nerczycowy (ZN)    559
  15.18.14. Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI)    563
  15.18.15. Przewlekła choroba nerek (PChN)    567
  Piśmiennictwo    569
  15.19. Wady postawy. Skrzywienia kręgosłupa – Ireneusz M. Kowalski    570
  Piśmiennictwo    586
  15.20. Problemy chirurgii dziecięcej – Józef Dzielicki, Wojciech Korlacki    587
  15.20.1. Rany    587
  15.20.2. Zakażenia tkanek miękkich    590
  15.20.3. Złamania kości    592
  15.20.4. Stłuczenia, skręcenia i zwichnięcia    593
  15.20.5. Oparzenia    594
  15.20.6. Obrażenia i schorzenia chirurgiczne w obrębie głowy    596
  15.20.7. Schorzenia chirurgiczne w obrębie szyi    598
  15.20.8. Urazy, wady rozwojowe i schorzenia klatki piersiowej    599
  15.20.9. Urazy i schorzenia chirurgiczne jamy brzusznej    604
  15.20.10. Pojęcia „ostrego brzucha” i „ostrej moszny”    608
  15.20.11. Wady zewnętrznych narządów płciowych    608
  15.20.12. Podstawowe zasady znieczulania    610
  15.20.13. Współpraca z oddziałem chirurgii jednego dnia    611
  15.20.14. Chirurgia małoinwazyjna    612
  15.21. Najczęstsze choroby zakaźne – Urszula Godula-Stuglik    613
  15.21.1. Choroby wysypkowe    613
  15.21.2. Inne choroby zakaźne    618
  15.21.3. Choroby odzwierzęce    621
  15.22. Problemy HIV i AIDS u dzieci i młodzieży – Magdalena Marczyńska, Małgorzata Szczepańska-Putz    625
  15.22.1. Drogi zakażenia HIV    625
  15.22.2. Przebieg zakażenia wertykalnego HIV u dzieci    626
  15.22.3. Diagnostyka dzieci matek HIV-dodatnich    626
  15.22.4. Klasyfikacja zakażenia HIV u dzieci    627
  15.22.5. Zasady leczenia zakażenia HIV    628
  15.22.6. Profilaktyka zakażeń oportunistycznych    629
  15.22.7. Program szczepień ochronnych    630
  Pytania kontrolne    631
  16. Problemy położnictwa i ginekologii w praktyce lekarza rodzinnego – Jacek Suzin, Wiesław Tyliński, Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Maria Szubert, Katarzyna Kowalczyk-Amico    633
  16.1. Fizjologia układu rozrodczego    633
  16.1.1. Anatomia żeńskich narządów płciowych    633
  16.1.2. Cykl miesiączkowy    633
  16.1.3. Zapłodnienie    635
  16.1.4. Menopauza    635
  16.1.5. Badanie ginekologiczne    636
  16.2. Stany nagłe w ginekologii    637
  16.2.1. Nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych    637
  16.2.2. Stany zapalne żeńskich narządów płciowych    639
  16.2.3. Bóle podbrzusza    644
  16.3. Uroginekologia    645
  16.3.1. Dolegliwości w obrębie pęcherza moczowego i cewki moczowej    646
  16.3.2. Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu i pęcherza nadreaktywnego    647
  16.3.3. Inne postacie nietrzymania moczu    650
  16.3.4. Zaburzenia statyki    650
  16.3.5. Skierowanie pacjentki z dolegliwościami uroginekologicznymi do specjalisty z dziedziny uroginekologii    651
  16.4. Ciąża i stany nagłe w położnictwie    651
  16.4.1. Określanie długości trwania ciąży i spodziewanego terminu porodu    654
  16.4.2. Zmiany ogólnoustrojowe w przebiegu ciąży    655
  16.4.3. Ogólne zalecenia dla ciężarnych    656
  16.4.4. Poród    656
  16.4.5. Połóg    657
  16.4.6. Patologia połogu    658
  16.4.7. Stany nagłe w położnictwie    659
  16.5. Leczenie hormonalne w ginekologii    660
  16.5.1. Antykoncepcja    660
  16.5.2. Menopauza    670
  16.5.3. Leczenie hormonalne z innych wskazań    673
  16.6. Niepłodność    673
  16.6.1. Przyczyny niepłodności    673
  16.6.2. Metody umożliwiające ocenę owulacji    675
  16.6.3. Badanie nasienia    675
  16.6.4. Metody stosowane w medycynie rozrodu    676
  16.7. Onkologia ginekologiczna    676
  16.7.1. Rak sromu    676
  16.7.2. Rak pochwy    677
  16.7.3. Rak szyjki macicy    678
  16.7.4. Rak endometrium    679
  16.7.5. Rak jajnika    680
  16.7.6. Rozrosty i nowotwory trofoblastu    682
  Pytania kontrolne    683
  17. Cukrzyca – Józef Drzewoski    685
  17.1. Patogeneza cukrzycy    686
  17.2. Główne czynniki sprzyjające rozwojowi T2DM    688
  17.3. Insulinooporność    689
  17.4. Osłabienie czynności i redukcja masy komórek β    690
  17.5. Rola lekarza medycyny rodzinnej w zapobieganiu stanom hiperglikemicznym (prediabetes i cukrzyca) oraz ich leczeniu    691
  17.5.1. Kryteria rozpoznania cukrzycy    691
  17.5.2. Leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej    693
  17.6. Podsumowanie    696
  Pytania kontrolne    697
  18. Podstawy otorynolaryngologii dla dorosłych i dzieci – red. J. Bożydar Latkowski    699
  18.1. Wybrane choroby uszu oraz współistniejące uszkodzenia słuchu i układu równowagi – J. Bożydar Latkowski, Alina Morawiec-Sztandera    699
  18.1.1. Narząd słuchu    699
  18.1.2. Układ równowagi    708
  18.2. Częste choroby nosa, gardła i krtani oraz stany zakłócające ich sprawność – J. Bożydar Latkowski, Jerzy Kopczyński    712
  18.2.1. Nos i zatoki przynosowe    712
  18.2.2. Gardło    719
  18.2.3. Krtań    723
  18.3. Otorynolaryngologia dziecięca – Anna Zakrzewska    726
  18.3.1. Stany nagłe w otolaryngologii dziecięcej    726
  18.3.2. Najczęstsze choroby laryngologiczne u dzieci    728
  Pytania kontrolne    732
  19. Choroby reumatyczne w praktyce lekarza rodzinnego – Irena Zimmermann-Górska    733
  19.1. Uogólnione choroby tkanki łącznej    733
  19.1.1. Reumatoidalne zapalenie stawów    733
  19.1.2. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów    736
  19.1.3. Toczeń rumieniowaty układowy    736
  19.1.4. Twardzina układowa    737
  19.1.5. Zapalenie wielomięśniowe    737
  19.1.6. Zespół antyfosfolipidowy    738
  19.1.7. Polimialgia reumatyczna    738
  19.1.8. Zespół Sjögrena    739
  19.1.9. Rumień guzowaty    740
  19.2. Spondyloartropatie    740
  19.2.1. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa    740
  19.2.2. Łuszczycowe zapalenie stawów    743
  19.2.3. Reaktywne zapalenie stawów    744
  19.3. Zapalenia stawów spowodowane bezpośrednio zakażeniem bakteryjnym    745
  19.4. Zapalenie stawów wywoływane przez kryształy    746
  19.4.1. Dna moczanowa    747
  19.5. Choroba zwyrodnieniowa stawów    749
  19.6. Osteoporoza    751
  19.7. Choroby reumatyczne a ciąża    753
  19.7.1. Reumatoidalne zapalenie stawów    753
  19.7.2. Toczeń rumieniowaty układowy    753
  19.7.3. Zespół antyfosfolipidowy    753
  19.7.4. Leczenie farmakologiczne chorób reumatycznych w okresie ciąży i karmienia piersią    753
  Pytania kontrolne    754
  20. Problemy neurologiczne w praktyce lekarza rodzinnego – Antoni Prusiński    755
  20.1. Diagnostyka najczęstszych objawów i zaburzeń neurologicznych    755
  20.1.1. Bóle głowy    755
  20.1.2. Zawroty głowy    757
  20.1.3. Bóle barku    758
  20.1.4. Bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej    758
  20.1.5. Zaburzenia czynności ruchowych    758
  20.1.6. Zaburzenia przytomności    759
  20.1.7. Zaburzenia mowy    760
  20.1.8. Zaburzenia snu    761
  20.2. Krótki przegląd ważniejszych jednostek chorobowych i zespołów w neurologii    762
  20.2.1. Choroby naczyniowe mózgu    762
  20.2.2. Urazy mózgu    765
  20.2.3. Guzy mózgu    766
  20.2.4. Zatrucia układu nerwowego    767
  20.2.5. Wybrane choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne    767
  20.2.6. Stwardnienie rozsiane    768
  20.2.7. Padaczka    769
  20.2.8. Migrena i inne samoistne bóle głowy    770
  20.2.9. Uszkodzenia pojedynczych nerwów (mononeuropatie)    772
  20.2.10. Bólowe zespoły korzeniowe    772
  20.2.11. Polineuropatie    773
  20.2.12. Choroby mięśni i nerwowo-mięśniowe    774
  20.2.13. Zaburzenia neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych i narządów wewnętrznych    775
  Pytania kontrolne    776
  21. Problemy chirurgiczne i choroby naczyń w praktyce lekarza rodzinnego – Ryszard Markert    777
  21.1. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego    777
  21.2. Kamica żółciowa    778
  21.3. Żółtaczka jako objaw    779
  21.3.1. Żółtaczka mechaniczna    779
  21.3.2. Wirusowe zapalenie wątroby    779
  21.4. Ostre zapalenie trzustki    780
  21.5. Niedrożność jelit    781
  21.5.1. Niedrożność wysoka    781
  21.5.2. Niedrożność niska    781
  21.6. Uwięźnięcie przepukliny zewnętrznej    782
  21.6.1. Przepuklina pachwinowa i udowa    782
  21.6.2. Przepuklina pępkowa    783
  21.7. Choroby sutka    783
  21.7.1. Rak sutka    783
  21.7.2. Zapalenie i ropień sutka    784
  21.8. Choroby naczyń    784
  21.8.1. Choroby układu tętniczego    785
  21.8.2. Choroby układu żylnego    787
  21.9. Proktologia    789
  21.10. Chirurgia ambulatoryjna    791
  21.10.1. Zakażenia skóry i tkanki podskórnej    791
  21.10.2. Kończyna górna    792
  21.10.3. Kaszak    795
  21.10.4. Brodawki skórne    796
  21.10.5. Rak skóry    796
  21.10.6. Kończyna dolna    796
  Pytania kontrolne    798
  22. Podstawowe problemy rehabilitacji w praktyce lekarza rodzinnego    799
  22.1. Metody lecznicze stosowane w rehabilitacji medycznej – Jolanta Kujawa, Jolanta Taczała, Agnieszka Zawadzka, Kamila Gworys    799
  22.1.1. Kinezyterapia    800
  22.1.2. Metody neurofizjologiczne    803
  22.1.3. Fizykoterapia    804
  22.1.4. Masaż leczniczy    806
  22.2. Wybrane zagadnienia z rehabilitacji medycznej – Jolanta Kujawa, Jolanta Taczała, Agnieszka Zawadzka, Kamila Gworys    807
  22.2.1. Rehabilitacja w przypadku chorób i zaburzeń wieku rozwojowego    807
  22.2.2. Rehabilitacja osób starszych    810
  22.2.3. Rehabilitacja kardiologiczna    812
  22.2.4. Rehabilitacja osób z chorobami układu oddechowego    813
  22.2.5. Rehabilitacja osób z chorobami reumatycznymi    816
  Pytania kontrolne    819
  Piśmiennictwo (do podrozdz. 22.1 i 22.2)    820
  22.3. Rehabilitacja głosu u chorych po laryngektomii całkowitej – Alina Morawiec-Sztandera    820
  Pytania kontrolne    822
  22.4. Rehabilitacja słuchu – Elżbieta Malenda-Modzelewska, J. Bożydar Latkowski    822
  22.4.1. Zasada rehabilitacji głuchot (metoda klasyczna)    825
  Pytania kontrolne    826
  23. Problemy osób starszych w praktyce lekarza rodzinnego – Krzysztof Socha, Tomasz Kostka    827
  23.1. Starzenie się człowieka    827
  23.1.1. Chorobowość osób starszych    828
  23.1.2. Całościowa ocena geriatryczna    829
  23.2. Wybrane geriatryczne jednostki i stany chorobowe    830
  23.2.1. Upadki    830
  23.2.2. Zespół słabości (zespół kruchości, frailty syndrome)    831
  23.2.3. Otępienie    832
  23.2.4. Nietrzymanie moczu    834
  23.2.5. Nietrzymanie stolca    835
  23.2.6. Odleżyny    836
  23.2.7. Odmienny obraz kliniczny chorób u osób starszych    838
  Pytania kontrolne    840
  Piśmiennictwo    840
  24. Podstawy farmakologii klinicznej – Józef Drzewoski, Agnieszka Śliwińska    843
  Pytania kontrolne    847
  25. Choroby układu krwiotwórczego w praktyce lekarza rodzinnego – Tadeusz Robak, Krzysztof Chojnowski, Piotr Smolewski, Halina Urbańska-Ryś, Agata Wrzesień-Kuś    849
  25.1. Najczęściej występujące niedokrwistości    849
  25.1.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza    851
  25.1.2. Niedokrwistości megaloblastyczne    852
  25.1.3. Niedokrwistości hemolityczne    853
  25.1.4. Niedokrwistość aplastyczna    854
  25.2. Skazy krwotoczne    855
  25.2.1. Naczyniowe skazy krwotoczne    855
  25.2.2. Skazy krwotoczne małopłytkowe    857
  25.2.3. Skazy krwotoczne osoczowe    860
  25.3. Ostre białaczki    863
  25.4. Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne    868
  25.4.1. Przewlekła białaczka szpikowa (CML)    869
  25.4.2. Czerwienica prawdziwa (PV)    870
  25.4.3. Nadpłytkowość samoistna (ET)    871
  25.4.4. Pierwotna mielofibroza (PMF)    872
  25.5. Chłoniaki złośliwe    873
  25.5.1. Chłoniaki nie-Hodgkina (NHL)    874
  25.5.2. Chłoniak Hodgkina    876
  25.5.3. Przewlekła białaczka limfocytowa    878
  25.5.4. Szpiczak mnogi    879
  Pytania kontrolne    881
  26. Choroby układu endokrynnego i choroby metaboliczne w praktyce lekarza rodzinnego    883
  26.1. Choroby tarczycy – Jolanta Kunert-Radek    883
  26.1.1. Badania diagnostyczne w chorobach tarczycy    883
  26.1.2. Nadczynność tarczycy    886
  26.1.3. Niedoczynność tarczycy    889
  26.1.4. Wole obojętne rozlane i guzkowe    891
  26.1.5. Rak tarczycy    892
  26.1.6. Zapalenia tarczycy    894
  26.1.7. Incydentaloma tarczycy    895
  Pytania kontrolne    896
  26.2. Choroby przysadki – Jolanta Kunert-Radek    896
  26.2.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy – nadrzędna rola w układzie endokrynnym    896
  26.2.2. Nadczynność przysadki    897
  26.2.3. Niedoczynność przysadki    901
  26.2.4. Incydentaloma przysadki    902
  Pytania kontrolne    903
  Piśmiennictwo    903
  26.3. Choroby kory nadnerczy – Henryk Stępień    903
  26.3.1. Regulacja czynności hormonalnej kory nadnerczy    903
  26.3.2. Niedoczynność kory nadnerczy    904
  26.3.3. Nadczynność kory nadnerczy    907
  26.3.4. Wskazania i przeciwwskazania do kortykoterapii    910
  26.3.5. Rakowiak    913
  Pytania kontrolne    915
  26.4. Pierwotna nadczynność gruczołów przytarczycznych – Jan Komorowski    915
  26.4.1. Nadczynność przytarczyc    915
  26.4.2. Niedoczynność przytarczyc    917
  26.4.3. Hipokalcemia    917
  Pytania kontrolne    918
  26.5. Otyłość i jadłowstręt psychiczny – Jan Komorowski    918
  26.5.1. Otyłość    918
  26.5.2. Jadłowstręt psychiczny    921
  Pytania kontrolne    923
  27. Podstawy chorób narządu ruchu    925
  27.1. Wady wrodzone narządu ruchu – Marek Synder    925
  27.1.1. Braki i ubytki kończyny    925
  27.1.2. Przerosty kończyn    925
  27.1.3. Wrodzony zrost promieniowo-łokciowy    925
  27.1.4. Rozwojowa (zwana dawniej wrodzoną) dysplazja stawu biodrowego (developmental dysplasia of the hip, DDH)    926
  27.2. Wady wrodzone klatki piersiowej – Marek Synder    927
  27.2.1. Wrodzone wysokie ustawienie łopatki (tzw. choroba Sprengla)    927
  27.2.2. Klatka piersiowa lejkowata    927
  27.2.3. Klatka piersiowa kurza (pectus carinatum)    928
  27.2.4. Wrodzony kręcz szyi (torticollis)    928
  27.3. Wady postawy – Marek Synder    928
  27.3.1. Plecy okrągłe    929
  27.3.2. Boczne skrzywienie kręgosłupa, tzw. skolioza    929
  27.3.3. Zaburzenia statyki    930
  27.4. Zmiany zwyrodnieniowe stawów – Marek Synder    931
  27.4.1. Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego    931
  27.4.2. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego    932
  27.4.3. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa    933
  27.4.4. Zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego    933
  27.5. Postępowanie po urazach narządu ruchu – Andrzej Grzegorzewski    933
  27.5.1. Postępowanie u pacjentów z opatrunkiem gipsowym    934
  27.5.2. Postępowanie po urazach więzadłowo-torebkowych    934
  27.6. Zmiany przeciążeniowe narządu ruchu – Andrzej Grzegorzewski    935
  Pytania kontrolne    936
  28. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa – zespoły bólowe – Andrzej Radek, Maciej Radek    937
  28.1. Rola krążka międzykręgowego i jego patologia    937
  28.2. Diagnostyka chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa    937
  28.3. Procesy chorobowe krążka międzykręgowego    938
  28.4. Leczenie    940
  Pytania kontrolne    941
  29. Problemy urologiczne w praktyce lekarza rodzinnego – Andrzej Prelich    943
  29.1. Krwiomocz    943
  29.2. Tamponada pęcherza moczowego    944
  29.3. Ostre zapalenie pęcherza moczowego    944
  29.4. Zatrzymanie moczu    945
  29.5. Ostre zapalenie gruczołu krokowego    946
  29.6. Kolka nerkowa    946
  29.7. Zakażone wodonercze    947
  29.8. Zapalenie najądrza i jądra    947
  29.9. Skręt jądra    947
  29.10. Zgorzel Fourniera    948
  29.11. Guzy jądra    948
  29.12. Rak stercza    949
  29.13. Parafimoza (zadzierzgnięcie napletka)    949
  29.14. Uraz nerki    950
  29.15. Uraz pęcherza moczowego    950
  29.16. Uraz cewki moczowej    950
  29.17. Urazy moszny i jąder    951
  Pytania kontrolne    951
  Piśmiennictwo    951
  30. Podstawowe problemy dermatologii w praktyce lekarza rodzinnego    953
  30.1. Zakażenia bakteryjne – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    953
  30.1.1. Zapalenie mieszków włosowych (folliculitis)    953
  30.1.2. Czyrak (furunculus)    953
  30.1.3. Róża (erysipelas)    954
  30.1.4. Liszajec zakaźny (impetigo contagiosa)    954
  30.1.5. Niesztowica (ecthyma)    955
  30.2. Gruźlica – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    955
  30.2.1. Gruźlica toczniowa (tuberculosis luposa)    955
  30.3. Grzybice skóry – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    955
  30.3.1. Grzybica skóry gładkiej (tinea cutis glabrae)    955
  30.3.2. Grzybica stóp (tinea pedis)    956
  30.3.3. Grzybica paznokci (tinea unguium)    956
  30.3.4. Łupież pstry (pityriasis versicolor)    957
  30.4. Zakażenia pasożytnicze – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    957
  30.4.1. Świerzb (scabies)    957
  30.4.2. Wszawica głowowa (pediculosis capillitii)    957
  30.5. Choroby wirusowe – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    958
  30.5.1. Półpasiec (zoster)    958
  30.5.2. Opryszczka zwykła (herpes simplex)    958
  30.5.3. Brodawki zwykłe (verrucae vulgares)    959
  30.6. Rumienie – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    960
  30.6.1. Rumień wielopostaciowy wysiękowy (erythema exsudativum multiforme)    960
  30.6.2. Toksyczna nekroliza naskórka (toxic epidermal necrolysis, syndroma Lyell – zespół Lyella)    960
  30.6.3. Rumień guzowaty (erythema nodosum)    961
  30.7. Atopowe zapalenie skóry    961
  30.8. Łuszczyca zwyczajna (psoriasis vulgaris) – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    961
  30.9. Choroby pęcherzowe – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    962
  30.9.1. Pęcherzyca (pemphigus)    962
  30.9.2. Pemfigoid    963
  30.9.3. Opryszczkowate zapalenie skóry (dermatitis herpetiformis, morbus Duhring – choroba Dühringa)    963
  30.10. Choroby tkanki łącznej – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    964
  30.10.1. Zmiany skórne w przebiegu tocznia rumieniowatego    964
  30.10.2. Zmiany skórne w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego    965
  30.10.3. Twardzina układowa (systemic sclerosis)    965
  30.10.4. Twardzina ograniczona (morphea, sclerodermia circumscripta)    966
  30.11. Owrzodzenie goleni    967
  30.12. Trądzik – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    967
  30.13. Nowotwory skóry – Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska    968
  30.13.1. Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma, BCC)    968
  30.13.2. Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare)    968
  30.13.3. Czerniak złośliwy (melanoma malignum)    969
  Pytania kontrolne (do podrozdz. 30.1–30.13)    969
  30.14. Choroby przenoszone drogą płciową – Jolanta Dorota Torzecka    970
  30.14.1. Kiła (lues, syphilis)    970
  30.14.2. Rzeżączka (gonorrhoea)    971
  30.14.3. Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej    973
  Pytania kontrolne    974
  31. Niektóre postacie grzybic – Piotr Kurnatowski, Anna J. Kurnatowska    975
  31.1. Grzybice układu oddechowego    975
  31.1.1. Grzybice nosa i zatok przynosowych    975
  31.1.2. Grzybice krtani    976
  31.1.3. Grzybice dolnych dróg oddechowych    977
  31.2. Grzybice układu pokarmowego    980
  31.2.1. Grzybice jamy ustnej i gardła    980
  31.2.2. Grzybice przełyku, żołądka i jelit    982
  31.3. Grzybice wieloogniskowe i uogólnione    983
  Pytania kontrolne    985
  Piśmiennictwo    985
  32. Podstawowe choroby jamy ustnej – Anna J. Kurnatowska, Piotr Kurnatowski    987
  32.1. Choroby jamy ustnej przebiegające z zanikiem błony śluzowej    987
  32.1.1. Zapalenie kątów ust (zajady)    987
  32.1.2. Zapalenie jamy ustnej protetyczne (stomatopatia protetyczna)    987
  32.1.3. Zapalenie jamy ustnej w przebiegu cukrzycy    988
  32.2. Choroby jamy ustnej przebiegające z wytwarzaniem aft    988
  32.3. Zapalenie jamy ustnej ze zmianami martwiczo-wrzodziejącymi    989
  32.3.1. Zapalenie jamy ustnej białaczkowe    989
  32.4. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu AIDS    989
  32.5. Stomatodynia (pieczenie jamy ustnej)    990
  32.6. Ropień okołozębowy (ropień przyzębny)    991
  32.7. Stany przedrakowe    991
  32.8. Zapalenie jamy ustnej uczuleniowe (kontaktowa alergia, alergiczne zapalenie błony śluzowej)    992
  32.9. Cuchnienie z ust (cuchnący oddech, halitosis, przykry zapach z ust)    994
  32.10. Zaburzenia czynności stawów skroniowo-żuchwowych (artropatia skroniowo-żuchwowa, dysfunkcja skroniowo-żuchwowa, mioartropatia, zespół Costena)    994
  Pytania kontrolne    995
  Piśmiennictwo    995
  33. Podstawy nefrologii – Michał Nowicki    997
  33.1. Przewlekła choroba nerek    997
  33.2. Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI)    1001
  33.3. Kłębuszkowe choroby nerek, diagnostyka białkomoczu i krwinkomoczu    1002
  33.4. Nefropatie cewkowo-śródmiąższowe (śródmiąższowe zapalenia nerek, ŚZN)    1006
  33.5. Wrodzone choroby nerek    1007
  33.6. Zmiany metabolizmu leków w chorobach nerek, nefrotoksyczność leków    1008
  Pytania kontrolne    1011
  Piśmiennictwo    1011
  34. Problemy psychiatryczne i zachowania samobójcze w praktyce lekarza rodzinnego – Antoni Florkowski    1013
  34.1. Stany zagrożenia życia w psychiatrii    1013
  34.1.1. Zachowania samobójcze    1013
  34.1.2. Zachowania agresywne    1016
  34.1.3. Majaczenie    1017
  34.1.4. Złośliwy zespół neuroleptyczny    1018
  34.1.5. Ostra katatonia    1019
  34.1.6. Zespół serotoninowy    1020
  34.2. Wybrane choroby i zaburzenia psychiczne przewlekłe    1021
  34.2.1. Depresja    1021
  34.2.2. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe    1026
  34.2.3. Schizofrenia i inne psychozy urojeniowe    1027
  34.2.4. Procesy otępienne i wybrane zagadnienia psychiatrii wieku podeszłego    1033
  34.2.5. Zaburzenia lękowe i związane ze stresem    1035
  34.2.6. Zaburzenia psychiczne spowodowane piciem alkoholu    1039
  34.2.7. Zaburzenia psychiczne spowodowane nadużywaniem benzodiazepin (BZD)    1042
  34.2.8. Zaburzenia psychiczne spowodowane nadużywaniem środków odurzających    1042
  Pytania kontrolne    1044
  Piśmiennictwo    1044
  35. Choroby zakaźne w praktyce lekarza rodzinnego – Anna Piekarska    1047
  35.1. Wirusowe zapalenia wątroby (WZW)    1047
  35.1.1. Ostre wirusowe zapalenie wątroby    1047
  35.1.2. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (PZW)    1048
  35.1.3. Pozapalna marskość wątroby oraz rak wątrobowokomórkowy    1048
  35.1.4. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B – postępowanie    1049
  35.1.5. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C – postępowanie    1049
  35.1.6. Immunoprofilaktyka WZW    1050
  35.2. Zakażenia przewodu pokarmowego    1050
  35.2.1. Zakażenia wirusowe    1050
  35.2.2. Zakażenia bakteryjne    1051
  35.3. Neuroinfekcje    1051
  35.4. Zakażenia przenoszone przez kleszcze    1053
  35.4.1. Borelioza z Lyme    1053
  35.4.2. Kleszczowe zapalenie mózgu    1054
  35.5. Zakażenia skóry i tkanki podskórnej    1055
  35.6. Zakażenie HIV/AIDS    1055
  35.7. Grypa    1057
  35.8. Gruźlica    1058
  35.9. Choroby wysypkowe    1059
  35.9.1. Ospa wietrzna i półpasiec    1059
  35.9.2. Różyczka    1060
  35.9.3. Odra    1061
  35.9.4. Płonica    1061
  35.9.5. Rumień zakaźny    1061
  35.9.6. Mononukleoza zakaźna    1062
  35.9.7. Zmiany skórne w przebiegu zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego    1062
  35.10. Zakażenia związane z podróżowaniem do strefy tropikalnej    1063
  35.10.1. Postępowanie przed wyjazdem    1063
  35.10.2. Postępowanie po powrocie    1064
  Pytania kontrolne    1065
  36. Okulistyka w praktyce lekarza rodzinnego – Mirosława Grałek    1067
  36.1. Odcinek przedni oka    1067
  36.1.1. Choroby aparatu ochronnego i dróg łzowych    1067
  36.1.2. Zapalenie rogówki (keratitis)    1070
  36.1.3. Zapalenie błony naczyniowej (uveitis)    1070
  36.1.4. Choroby soczewki    1071
  36.2. Odcinek tylny oka (siatkówka i nerw wzrokowy)    1072
  36.2.1. Obraz prawidłowy    1072
  36.2.2. Choroby siatkówki i nerwu wzrokowego    1072
  36.2.3. Jaskra (glaucoma)    1075
  36.3. Inne choroby narządu wzroku    1075
  36.3.1. Urazy oka (trauma oculi)    1075
  36.3.2. Nowotwory złośliwe    1076
  36.3.3. Wady refrakcji    1076
  36.3.4. Zaburzenia mięśni okoruchowych    1077
  Pytania kontrolne    1077
  37. Wybrane zagadnienia toksykologii klinicznej – Lech Panasiuk    1079
  37.1. Zatrucia lekami    1079
  37.2. Zatrucia alkoholami i glikolami    1081
  37.3. Zatrucie tlenkiem węgla    1084
  37.4. Zatrucia grzybami    1085
  37.5. Zatrucia substancjami żrącymi    1087
  37.6. Zatrucia narkotykami i środkami halucynogennymi    1088
  37.7. Zatrucia „pigułkami gwałtu” i dopalaczami    1090
  Pytania kontrolne    1092
  38. Wybrane zagadnienia medycyny sportowej dla lekarzy rodzinnych – Anna Jegier    1093
  38.1. Wpływ regularnej aktywności fizycznej na organizm człowieka    1093
  38.1.1. Układ krążenia osoby wytrenowanej, serce sportowca    1093
  38.1.2. Wpływ aktywności fizycznej na układ ruchu    1096
  38.2. Zasady orzekania o udziale w sporcie dzieci i młodzieży    1098
  38.3. Wydolność fizyczna organizmu podstawą programowania obciążeń treningowych    1102
  38.4. Medyczne aspekty sportu dzieci i młodzieży    1103
  38.5. Sportowe urazy i uszkodzenia układu ruchu    1104
  38.5.1. Entezopatie    1105
  38.5.2. Zapalenia ścięgien    1106
  38.5.3. Złamania zmęczeniowe    1107
  38.5.4. Jałowe martwice kości    1107
  38.5.5. Zespoły ciasnoty przedziałów powięziowych    1107
  38.5.6. Ostre urazy    1107
  38.6. Zalecenia aktywności fizycznej w promocji zdrowia i prewencji pierwotnej chorób przewlekłych dla osób dorosłych    1108
  Pytania kontrolne    1111
  Piśmiennictwo    1111
  Skorowidz    1113

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia