X

  Wykaz skrótów XIII
  
  1. Aksjologiczne podstawy ochrony zdrowia Marian Zdyb 1
    1.1. Wstęp 1
    1.2. Podstawowe i fundamentalne prawa i wolności 1
    1.3. Standardy ochrony zdrowia i życia 10
    1.4. Podsumowanie 15
    Piśmiennictwo 16
  
  2. Bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w świetle obowiązujących przepisów Wojciech Lis 19
    2.1. Wstęp 19
    2.2. Zakres przedmiotowy pojęcia „bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów” 20
    2.3. Prawa pacjenta związane z ochroną życia i zdrowia 23
    2.4. Prawa pacjenta w praktyce działalności lekarskiej 26
    2.5. Podsumowanie 28
    Piśmiennictwo 29
  
  3. Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Grzegorz Lubeńczuk 31
    3.1. Wstęp 31
    3.2. Definicje pojęć 32
    3.3. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień 37
    3.4. Posiadanie prawa wykonywania zawodu jako pozwolenie na wykonywanie czynności zawodowych 42
    3.5. Podsumowanie 44
    Piśmiennictwo 44
  
  4. Prawo do informacji, czyli od paternalizmu do autonomii pacjenta Jolanta Pacian 47
    4.1. Wstęp 47
    4.2. Zakres przedmiotowy prawa do informacji 47
    4.3. Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia 49
    4.4. Prawo do informacji o prawach pacjenta 53
    4.5. Ograniczenie informacji przekazywanej pacjentowi a prawo do informacji o zamiarze odstąpienia od leczenia 54
    4.6. Od paternalizmu do autonomii – teoria czy praktyka? 56
    4.7. Podsumowanie 56
    Piśmiennictwo 57
  
  5. Błędy pracowników medycznych w prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz ochronie danych osobowych pacjentów Monika Sadowska 59
    5.1. Wstęp 59
    5.2. Wyjaśnienie pojęć: dokumentacja medyczna i osobowe dane medyczne 60
      5.2.1. Dokumentacja medyczna 60
      5.2.2. Osobowe dane medyczne 61
    5.3. Zasady przetwarzania danych osobowych 62
    5.4. Błędy dotyczące dokumentacji pacjenta, w tym związane z ochroną danych osobowych 64
      5.4.1. Błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej 64
      5.4.2. Błędy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej 65
      5.4.3. Błędy dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej 66
    5.5. Podsumowanie 67
    Piśmiennictwo 67
  
  6. Granice legalności eksperymentu medycznego warunkujące zgodę pacjenta Monika Bartnik, Anna Bartnik 69
    6.1. Wstęp 69
    6.2. Zakres przedmiotowy pojęcia „eksperyment medyczny” 69
    6.3. Legalność eksperymentu medycznego 70
    6.4. Przesłanki prawnie skutecznej zgody na eksperyment medyczny 74
    6.5. Podsumowanie 77
    Piśmiennictwo 77
  
  7. Pacjent jako podmiot mający prawo do świadczeń zdrowotnych Agnieszka J. Kowalska-Olczyk 81
    7.1. Wstęp 81
    7.2. Konstytucyjna gwarancja prawa do ochrony zdrowia 82
    7.3. System ochrony zdrowia w Polsce – rys historyczny 84
    7.4. Zakres podmiotowy prawa do świadczeń zdrowotnych 85
    7.5. Stosunki prawne w ubezpieczeniu zdrowotnym 87
    7.6. Dostęp do świadczeń zdrowotnych w świetle ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 88
    7.7. Podsumowanie 94
    Piśmiennictwo 94
  
  8. Pacjent a system Państwowego Ratownictwa Medycznego – stan regulacji prawnej w perspektywie praktycznej Paweł Lipowski 97
    8.1. Wstęp 97
    8.2. Prawne podstawy dla zarządzania systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego 97
    8.3. Zadania podmiotów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zasady ich finansowania 102
    8.4. Podsumowanie 107
    Piśmiennictwo 107
  
  9. Zadania Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie ochrony praw pacjentów Anna Jacek 109
    9.1. Wstęp 109
    9.2. Geneza instytucji Rzecznika Praw Pacjenta 109
    9.3. Status Rzecznika Praw Pacjenta 110
    9.4. Zadania Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie ochrony praw pacjentów 111
    9.5. Podsumowanie 116
    Piśmiennictwo 117
  
  10. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów Katarzyna Mełgieś 119
    10.1. Wstęp 119
    10.2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 119
    10.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów 121
    10.4. Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów 122
    10.5. Charakterystyka postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów 125
    10.6. Podsumowanie 130
    Piśmiennictwo 130
  
  11. Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w perspektywie świadczeń gwarantowanych dla pacjentów Anna Pruszkowska 133
    11.1. Wstęp 133
    11.2. Świadczenia gwarantowane 135
    11.3. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 138
    11.4. Kryteria oceny ofert w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych 141
    11.5. Podsumowanie 145
    Piśmiennictwo 147
  
  12. Programy polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego jako instrument realizacji dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz 149
    12.1. Wstęp 149
    12.2. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia 149
    12.3. Koncepcja i zakres przedmiotowy programu polityki zdrowotnej 150
    12.4. Ocena programu polityki zdrowotnej przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 152
    12.5. Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej 156
    12.6. Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 157
    12.7. Podsumowanie 160
    Piśmiennictwo 160
  
  13. Regulacje prawne dotyczące walki z otyłością. Otyłość a śmiertelność – analiza porównawcza sytuacji w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Magdalena Kludacz-Alessandri 163
    13.1. Wstęp 163
    13.2. Otyłość i umieralność w krajach OECD 165
    13.3. Regulacje prawne wprowadzane na potrzeby walki z otyłością 169
    13.4. Regulacje prawne jako instrument walki z otyłością w Polsce 173
    13.5. Podsumowanie 175
    Piśmiennictwo 175
  
  14. Prywatne finansowanie opieki zdrowotnej przez gospodarstwa domowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Marlena Piekut 179
    14.1. Wstęp 179
    14.2. Dane empiryczne i metoda badawcza 180
    14.3. Wydatki na zdrowie w Polsce na tle innych krajów 180
    14.4. Wydatki na zdrowie w różnych typach polskich gospodarstw domowych 183
    14.5. Podsumowanie 187
    Piśmiennictwo 188
  
  Skorowidz 189
Prawna ochrona zdrowia pacjenta
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

192

Kategoria

Zdrowie publiczne

ISBN-13

978-83-200-5348-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

mobi - 3,80 MB
epub - 1,61 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(mobi ,
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
epub
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

63,00

44,10

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Zakres problemów wskazanych w opracowaniu jest bardzo szeroki.
Książka, pomimo specjalistycznej problematyki, została napisana bardzo przystępnym i zrozumiałym językiem. Publikacji zawiera szereg rozważań na temat ochrony pacjenta. Udało się zgromadzić cenne i dotyczące ważnych oraz aktualnych tematów prace, pióra związanych z naukami prawnymi i medycznymi Autorek i Autorów.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!