Prawna ochrona zdrowia pacjenta

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,75  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

66,7589,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zakres problemów wskazanych w opracowaniu jest bardzo szeroki.
Książka, pomimo specjalistycznej problematyki, została napisana bardzo przystępnym i zrozumiałym językiem. Publikacji zawiera szereg rozważań na temat ochrony pacjenta. Udało się zgromadzić cenne i dotyczące ważnych oraz aktualnych tematów prace, pióra związanych z naukami prawnymi i medycznymi Autorek i Autorów.


Liczba stron192
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5348-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów XIII
  
  1. Aksjologiczne podstawy ochrony zdrowia Marian Zdyb     1
    1.1. Wstęp     1
    1.2. Podstawowe i fundamentalne prawa i wolności     1
    1.3. Standardy ochrony zdrowia i życia     10
    1.4. Podsumowanie     15
    Piśmiennictwo     16
  
  2. Bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w świetle obowiązujących przepisów Wojciech Lis     19
    2.1. Wstęp     19
    2.2. Zakres przedmiotowy pojęcia „bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów”    20
    2.3. Prawa pacjenta związane z ochroną życia i zdrowia     23
    2.4. Prawa pacjenta w praktyce działalności lekarskiej     26
    2.5. Podsumowanie     28
    Piśmiennictwo     29
  
  3. Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Grzegorz Lubeńczuk     31
    3.1. Wstęp     31
    3.2. Definicje pojęć     32
    3.3. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień     37
    3.4. Posiadanie prawa wykonywania zawodu jako pozwolenie na wykonywanie czynności zawodowych     42
    3.5. Podsumowanie     44
    Piśmiennictwo     44
  
  4. Prawo do informacji, czyli od paternalizmu do autonomii pacjenta Jolanta Pacian     47
    4.1. Wstęp     47
    4.2. Zakres przedmiotowy prawa do informacji     47
    4.3. Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia     49
    4.4. Prawo do informacji o prawach pacjenta     53
    4.5. Ograniczenie informacji przekazywanej pacjentowi a prawo do informacji o zamiarze odstąpienia od leczenia     54
    4.6. Od paternalizmu do autonomii – teoria czy praktyka?     56
    4.7. Podsumowanie     56
    Piśmiennictwo     57
  
  5. Błędy pracowników medycznych w prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz ochronie danych osobowych pacjentów Monika Sadowska     59
    5.1. Wstęp     59
    5.2. Wyjaśnienie pojęć: dokumentacja medyczna i osobowe dane medyczne     60
      5.2.1. Dokumentacja medyczna     60
      5.2.2. Osobowe dane medyczne     61
    5.3. Zasady przetwarzania danych osobowych     62
    5.4. Błędy dotyczące dokumentacji pacjenta, w tym związane z ochroną danych osobowych     64
      5.4.1. Błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej     64
      5.4.2. Błędy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej     65
      5.4.3. Błędy dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej     66
    5.5. Podsumowanie     67
    Piśmiennictwo     67
  
  6. Granice legalności eksperymentu medycznego warunkujące zgodę pacjenta Monika Bartnik, Anna Bartnik     69
    6.1. Wstęp     69
    6.2. Zakres przedmiotowy pojęcia „eksperyment medyczny”     69
    6.3. Legalność eksperymentu medycznego     70
    6.4. Przesłanki prawnie skutecznej zgody na eksperyment medyczny     74
    6.5. Podsumowanie     77
    Piśmiennictwo     77
  
  7. Pacjent jako podmiot mający prawo do świadczeń zdrowotnych Agnieszka J. Kowalska-Olczyk     81
    7.1. Wstęp     81
    7.2. Konstytucyjna gwarancja prawa do ochrony zdrowia     82
    7.3. System ochrony zdrowia w Polsce – rys historyczny     84
    7.4. Zakres podmiotowy prawa do świadczeń zdrowotnych     85
    7.5. Stosunki prawne w ubezpieczeniu zdrowotnym     87
    7.6. Dostęp do świadczeń zdrowotnych w świetle ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta     88
    7.7. Podsumowanie     94
    Piśmiennictwo     94
  
  8. Pacjent a system Państwowego Ratownictwa Medycznego – stan regulacji prawnej w perspektywie praktycznej Paweł Lipowski     97
    8.1. Wstęp     97
    8.2. Prawne podstawy dla zarządzania systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego     97
    8.3. Zadania podmiotów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zasady ich finansowania     102
    8.4. Podsumowanie     107
    Piśmiennictwo     107
  
  9. Zadania Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie ochrony praw pacjentów Anna Jacek     109
    9.1. Wstęp     109
    9.2. Geneza instytucji Rzecznika Praw Pacjenta     109
    9.3. Status Rzecznika Praw Pacjenta     110
    9.4. Zadania Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie ochrony praw pacjentów     111
    9.5. Podsumowanie     116
    Piśmiennictwo     117
  
  10. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów Katarzyna Mełgieś     119
    10.1. Wstęp     119
    10.2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć     119
    10.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów     121
    10.4. Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów     122
    10.5. Charakterystyka postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów     125
    10.6. Podsumowanie     130
    Piśmiennictwo     130
  
  11. Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w perspektywie świadczeń gwarantowanych dla pacjentów Anna Pruszkowska     133
    11.1. Wstęp     133
    11.2. Świadczenia gwarantowane     135
    11.3. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych     138
    11.4. Kryteria oceny ofert w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych     141
    11.5. Podsumowanie     145
    Piśmiennictwo     147
  
  12. Programy polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego jako instrument realizacji dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz     149
    12.1. Wstęp     149
    12.2. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia     149
    12.3. Koncepcja i zakres przedmiotowy programu polityki zdrowotnej     150
    12.4. Ocena programu polityki zdrowotnej przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji     152
    12.5. Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej     156
    12.6. Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych     157
    12.7. Podsumowanie     160
    Piśmiennictwo     160
  
  13. Regulacje prawne dotyczące walki z otyłością. Otyłość a śmiertelność – analiza porównawcza sytuacji w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Magdalena Kludacz-Alessandri     163
    13.1. Wstęp     163
    13.2. Otyłość i umieralność w krajach OECD     165
    13.3. Regulacje prawne wprowadzane na potrzeby walki z otyłością     169
    13.4. Regulacje prawne jako instrument walki z otyłością w Polsce     173
    13.5. Podsumowanie     175
    Piśmiennictwo     175
  
  14. Prywatne finansowanie opieki zdrowotnej przez gospodarstwa domowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Marlena Piekut     179
    14.1. Wstęp     179
    14.2. Dane empiryczne i metoda badawcza     180
    14.3. Wydatki na zdrowie w Polsce na tle innych krajów     180
    14.4. Wydatki na zdrowie w różnych typach polskich gospodarstw domowych     183
    14.5. Podsumowanie     187
    Piśmiennictwo     188
  
  Skorowidz     189
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia