Życie i ewolucja biosfery

Życie i ewolucja biosfery

Podręcznik ekologii ogólnej

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik współczesnej ekologii, rozumianej jako program badawczy biologii - nauki podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii ekosystemów, w tym funkcjonowania globalnego ekosystemu Ziemi (biogeochemia, paleoekologia) oraz problematyki kształtowania się różnorodności biosfery. 

Nacisk położono także na  problemy metodologii nauk przyrodniczych i naukowy krytycyzm - jest to szczególnie ważne w obecnym okresie burzliwego rozwoju ekologii, kiedy to formułuje się więcej pytań niż odpowiedzi, utarte poglądy często stają się nieaktualne, a równocześnie praktyka ochrony przyrody i ochrony środowiska człowieka oczekują na wiarygodne wyniki badań naukowych.

Nowatorskie podejście polega na wyjaśnianiu, jak zjawiska obserwowane na poziomie ekosystemów, populacji i poszczególnych organizmów wynikają z wielkoskalowych procesów, przebiegających od miliardów lat w całej biosferze, na skutek działania praw termodynamiki i doboru naturalnego. Autor przedstawił też ekologię w odmienny, niż inni autorzy, sposób - swój wywód rozpoczął od biosfery, a zakończył na osobniku.

Nowe, poprawione i unowocześnione wydanie, uzupełniono m.in. o rozdział dotyczący metapopulacji oraz słownik najważniejszych pojęć ekologii. 

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów biologii i ochrony środowiska wszystkich uczelni w Polsce, na których jest wykładana ekologia, a także dla doktorantów i pracowników naukowych.


Liczba stron610
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-174-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  
  1. Wstęp    15
  
    1.1. Czego czytelnik powinien się spodziewać po tej książce?    15
    1.2. O metodzie naukowej    16
    1.3. Ekologia współczesna    22
    Literatura uzupełniająca    26
  
  2. Życie biosfery    29
  
    2.1. Żywy organizm    29
    2.2. Żywa biosfera    30
    2.3. Ekologia jako program badawczy biologii    30
    2.4. Planeta Ziemia    31
      2.4.1. Ziemia we wszechświecie    31
      2.4.2. Planety Układu Słonecznego    33
      2.4.3. Środowisko kosmiczne    35
      2.4.4. Ruch Ziemi wokół Słońca, pory roku    36
      2.4.5. Ruch obrotowy Ziemi wokół osi    37
      2.4.6. Magnetosfera Ziemi    38
      2.4.7. Hipoteza Milankovića    39
    2.5. Ziemia pod nogami    41
      2.5.1. Co jest w środku    41
      2.5.2. "A jednak się rusza"    42
    2.6. Cyrkulacja atmosferyczna i cykl hydrologiczny    47
    Literatura uzupełniająca    51
  
  3. Biogeneza i historia biosfery    52
  
    3.1. Powstanie życia na Ziemi    52
      3.1.1. Co to jest: życie    52
      3.1.2. Teoria Oparina    53
      3.1.3. Eksperymenty z "syntetycznymi funkcjami życiowymi"    55
      3.1.4. Współczesne hipotezy    54
      3.1.5. Powstanie współczesnych form życiowych    61
    3.2. Prehistoria życia i paleoekologia    62
    3.3. Wielkie wymierania    67
      3.3.1. Dokumenty paleontologiczne    67
      3.3.2. Przyczyny katastrof    73
      3.3.3. Zderzenia z meteorytami    73
      3.3.4. Okresowość wymierań    76
      3.3.5. Wulkanizm i inne hipotezy konkurencyjne    78
    Literatura uzupełniająca    79
  
  4. Metabolizm biosfery    80
  
    4.1. Cykl redoks    80
    4.2. Heterotrofia    86
    4.3. Autotrofia    87
    4.4. Pobieranie azotu i siarki    91
    4.5. Oddychanie    92
    4.6. Ewolucja systemów metabolicznych    96
      4.6.1. Ekosystemy cieplic głębinowych    96
      4.6.2. Ewolucja fotosyntezy    98
    Literatura uzupełniająca    101
  
  5. Produkcja pierwotna biosfery    102
  
    5.1. Energetyka produkcji biomasy    102
    5.2. Metody pomiaru produkcji pierwotnej?    106
      5.2.1. Metody żniwne    108
      5.2.2. Pomiary fizjologiczne    110
      5.2.3. Metody pośrednie    112
    5.3. Od czego zależy tempo produkcji pierwotnej?    113
    5.4. Produkcja pierwotna w oceanach    115
    5.5. Produkcja pierwotna na lądach    119
    5.6. Bilans energetyczny biosfery    122
    Literatura uzupełniająca    124
  
  6. Dekompozycja, czyli rozkład biomasy    125
  
    6.1. Istota procesu    125
    6.2. Dekompozycja dokonywana przez rośliny    127
    6.3. Dekompozycja dokonywana przez konsumentów    127
    6.4. Destruenci, detrytusożercy, saprofagi, "reducenci"    128
    6.5. Procesy dekompozycji w wodach    129
    6.6. Procesy dekompozycji na lądach    130
    6.7. Od czego zależy tempo dekompozycji i jak się je mierzy?    132
    6.8. Niedomknięte bilanse: deponowanie materii organicznej    140
    Literatura uzupełniająca    141
  
  7. Cykle biogeochemiczne    142
  
    7.1. Krążenie pierwiastków w biosferze    142
    7.2. Cykl węgla    144
    7.3. Bilans węgla a klimat globalny    146
      7.3.1. Klimat się zmienia    146
      7.3.2. Przyczyny zmian klimatu    149
      7.3.3. Gazy cieplarniane    152
      7.3.4. Spodziewane skutki wzrostu zawartości CO2 w atmosferze    158
      7.3.5. Bilans węgla w biosferze: gdzie się podziewa CO2    159
      7.3.6. Międzynarodowe badania globalnych zmian klimatycznych    159
    7.4. Cykl azotu    160
    7.5. Cykl siarki    167
    7.6. Cykl fosforu    172
    7.7. Żelazo    174
    Literatura uzupełniająca    175
  
  8. Ekosystem    176
  
    8.1. Warunki życia w oceanie i na lądzie    176
    8.2. Biomy Ziemi    178
      8.2.1. Zróżnicowanie biosfery    178
      8.2.2. Gleba    180
    8.3. Biosfera, biom, ekosystem    184
    8.4. Pojęcie ekosystemu: problemy terminologiczne    190
    8.5. Struktura troficzna ekosystemu    193
    8.6. Modele ekosystemów    198
    8.7. Bioenergetyka ekologiczna    202
    Literatura uzupełniająca    205
  
  9. Jezioro, las, step, ocean    206
  
    9.1. Cztery przykłady    206
    9.2. Jezioro    207
    9.3. Las strefy umiarkowanej    220
      9.3.1. Badania ekosystemów leśnych    220
      9.3.2. Las Puszczy Niepołomickiej    221
    9.4. Step    234
      9.4.1. Ekosystem trawiasty    234
      9.4.2. Suchy step karaganowo-ostnicowy w Mongolii    235
      9.4.3. Wpływ gryzoni na obieg materii i produktywność stepu    237
    9.5. Ocean    240
      9.5.1. Ekosystem globalny    240
      9.5.2. Biomy morskie    240
      9.5.3. Prądy wstępujące (upwellingi)    242
      9.5.4. El Nińo    244
    Literatura uzupełniająca    246
  
  10. Funkcjonowanie ekosystemów - w poszukiwaniu ogólnych zasad    247
  
    10.1. Struktura sieci troficznej i przepływ energii w ekosystemach    247
    10.2. Przepływ energii między poziomami troficznymi    253
    10.3. Analiza sieci troficznych    255
    10.4. Od czego zależy długość łańcuchów troficznych    258
    10.5. Regulacja ekosystemu: "z góry" czy "z dołu"?    260
    10.6. Jak powstaje ekosystem    261
    10.7. Stabilność ekosystemów    265
    10.8. Trwałość biosfery    276
    Literatura uzupełniająca    282
  
  11. Różnorodność biosfery    283
  
    11.1. Zagadka różnorodności biosfery    283
    11.2. Zróżnicowanie form życiowych    286
      11.2.1. Źródła zmienności organizmów żywych    286
      11.2.2. Każdy organizm jest unikatem    287
      11.2.3. Różnorodność gatunkowa    289
      11.2.4. Różnorodność prebiotyczna i wczesna ewolucja form życiowych    289
      11.2.5. Nieciągłość zmienności    291
    11.3. Zmiany liczby gatunków w historii biosfery    291
    11.4. Ile gatunków żyje obecnie na Ziemi?    299
      11.4.1. Stan znajomości współczesnej flory i fauny    299
      11.4.2. Próby oszacowania rzeczywistej liczby gatunków    302
    11.5. Przestrzenna zmienność różnorodności gatunkowej w biosferze    309
      11.5.1. Geograficzne wzorce różnorodności gatunkowej    309
      11.5.2. Przyczyny geograficznego zróżnicowania liczby gatunków    314
      11.5.3. Zależność liczby gatunków od wielkości areału    320
    11.6. Znaczenie globalnej różnorodności gatunkowej i jej zagrożenia    323
      11.6.1. Wymierania plejstoceńskie i współczesne    323
      11.6.2. Pożytki z różnorodności biologicznej    325
    Literatura uzupełniająca    328
  
  12. Organizm wśród organizmów    329
  
    12.1. Śodowisko biotyczne    329
    12.2. Ewolucja interakcji międzygatunkowych    330
    12.3. Konkurencja    334
      12.3.1. Model konkurencji    335
      12.3.2. Eksperymentalne badania nad konkurencją    344
      12.3.3. Znaczenie konkurencji międzygatunkowej dla różnorodności biosfery    355
    12.4. Eksploatacja    355
      12.4.1. Niesymetryczne interakcje międzygatunkowe    355
      12.4.2. Pasożytnictwo    356
      12.4.3. Drapieżnictwo    360
      12.4.4. Roślinożerność    372
    12.5. Mutualizm    377
      12.5.1. Symbiozy metaboliczne    377
      12.5.2. Zoogamia i zoochoria    385
      12.5.3. Przymierze obronne    392
      12.5.4. Komensalizm    392
      12.5.5. Znaczenie mutualizmu dla różnorodności biosfery    393
    Literatura uzupełniająca    395
  
  13. Różnorodność gatunkowa w skali lokalnej    396
  
    13.1. Struktura różnorodności    396
      13.1.1. Składowe różnorodności gatunkowej    396
      13.1.2. Powtarzalność składu gatunkowego    398
    13.2. Zespół i biocenoza    399
      13.2.1. Czy to, czym zajmuje się ekologia, w ogóle istnieje?    399
      13.2.2. Burzliwe dzieje kilku pojęć    403
      13.2.3. Wzorce i mechanizmy    407
    13.3. Powtarzalne wzorce w strukturze zespołów    407
      13.3.1. Wzorzec I: Redundancja biocenoz. Gatunków jest zawsze "za dużo", o wiele więcej niż kategorii troficznych realizujących funkcje ekosystemu    407
      13.3.2. Wzorzec II: Wielkość populacji gatunków wchodzących w skład zespołów ma charakterystyczny rozkład: mało dużych, dużo małych    410
      13.3.3. Wzorzec III: Wielkości ciała gatunków wchodza˛cych w skład zespołów mają charakterystyczne rozkłady: mało dużych, dużo małych    418
      13.3.4. Wzorzec IV: Gatunki wchodzące w skład zespołu w sposób charakterystyczny różnią sią od siebie ("zasada ograniczonego podobieństwa")    425
      13.3.5. Wzorzec V: Z danej puli gatunków, w podobnych warunkach, mogą się tworzyć różne zespoły, ale ich skład nie jest przypadkowy    432
      13.3.6. Wzorzec VI: Konwergencja zespołów    434
      13.3.7. Co wynika z analizy powtarzalnych wzorców w strukturze zespołów?    438
    13.4. Dynamika biocenoz    440
      13.4.1. Wzorce zmian struktury biocenozy w czasie: sukcesja    440
      13.4.2. Sukcesja: proces deterministyczny, czy losowy?    446
      13.4.3. Równowaga w biocenozie    449
      13.4.4. Mechanizm zrównoważenia liczby gatunków w zespole - model biogeografii wysp    450
      13.4.5. Dynamika biocenoz - brak teorii a praktyka    452
    13.5. Znaczenie lokalnej różnorodności gatunkowej    453
      13.5.1. Czy różnorodność gwarantuje stabilność?    453
      13.5.2. Rozważania teoretyczne    453
      13.5.3. Potwierdzenia eksperymentalne    456
      13.5.4. Czy różnorodność jest dobra dla ekosystemu?    458
    Literatura uzupełniająca    458
  
  14. Ekologia gatunku    459
  
    14.1. Populacja jednogatunkowa    459
      14.1.1. Poziomy organizacji życia    459
      14.1.2. Dynamika populacji    460
      14.1.3. Wpływ czyników niezależnych od zagęszczenia na dynamikę populacji    462
    14.2. Regulacja liczebności populacji    465
      14.2.1. Czynniki zależne od zagęszczenia    465
      14.2.2. Konkurencja wewnątrzgatunkowa - podział zasobów    472
      14.2.3. Samoprzerzedzenie    473
      14.2.4. Terytorializm    477
      14.2.5. Stabilizujący wpływ zmienności indywidualnej    478
      14.2.6. Warunki przetrwania gatunku    481
      14.2.7. Populacja populacji, czyli metapopulacja    483
    14.3. Demografia    487
      14.3.1. Losy poszczegoónych osobników    487
      14.3.2. Wskaźnik zastępowania    488
      14.3.3. Tabela życia dla kohorty    490
      14.3.4. Macierz projekcji    503
      14.3.5. Zwiazki między współczynnikami dynamiki populacji    507
    14.4. Strategie ewolucyjne gatunków    508
      14.4.1. Historie życiowe    508
      14.4.2. Kształtowanie strategii życiowej przez dobór naturalny    512
    Literatura uzupełniająca    516
  
  Epilog    517
  
  Dodatki     519
  
    Dodatek 1. Zastosowanie badań satelitarnych w ekologii    519
    Literatura uzupełniająca    527
    Dodatek 2. Przewodnik po metodach statystyki wielowymiarowej    528
    Słownik wybranych pojęć z zakresu ekologii    542
    Literatura źródłowa    552
  
  Źródła ilustracji    574
  Indeks rzeczowy    580
  Indeks nazw organizmów    600
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia