Płeć w instytucje uwikłana

-20%

Płeć w instytucje uwikłana

Reprodukowanie wzorców kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,20  34,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,2034,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest obszerną analizą procesów instytucjonalizacji wzorów płciowych, opartą o badania empiryczne przeprowadzone przez Autorkę wśród świeckich pracowniczek i pracowników struktur organizacyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. (…). Ujęcie płci jako instytucji i badanie tejże instytucji od strony codziennych praktyk stanowi kluczowy zabieg heurystyczny, fundamentalny, nie waham się stwierdzić, dla ostatecznego kształtu i wartości naukowej rozprawy.
z recenzji dr. hab. prof. UJ Andrzeja Bukowskiego


Katarzyna Leszczyńska podejmuje temat ważny i właściwie zupełnie nierozpoznany. Jej publikacja wnosi szczególnie potrzebny wymiar naukowego namysłu nad problemami nie tylko budzącymi emocje, lecz także otoczonymi stereotypami i uprzedzeniami. Chodzi mianowicie o właściwe rozumienie problemów płci obecnych w instytucjach kościelnych. Najciekawszym jej wymiarem jest zderzenie założeń teoretycznych i doktryny Kościoła rzymskokatolickiego z praktyką, a dokładniej ze świadomością świeckich katolików pracujących w kościelnych instytucjach.
z recenzji profesora dr. hab. Stanisława Obirka


Liczba stron342
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-810-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Gender, religia i instytucje religijne
  w badaniach socjologicznych. Refleksje wprowadzające    17
  1. O miejscu kategorii gender w studiach nad religią     17
  2. Relacje gender i religii w wymiarze mikro-, makro- i mezospołecznym –
  przegląd ustaleń badawczych    21
  3. Świeccy w Kościele jako przedmiot badań socjologicznych.
  Kościoły jako organizacje pracy – przegląd ustaleń badawczych    31
  Rozdział 2. Wokół reguł i praktyk społecznych.
  O instytucjach społecznych i ich reprodukowaniu    35
  1. Instytucje społeczne w socjologicznej refleksji –
  od faktu do społecznego działania    37
  2. Instytucje jako rezerwuar społecznych reguł i praktyk    42
  2.1. Instytucje jako ograniczenie i ułatwienie działań    42
  2.2. Rekursywność reguł i działań społecznych –
  praktyki społeczne i logika stosowności    44
  2.3. Heterogeniczność i procesualność reguł instytucjonalnych    48
  2.4. Językowe reprodukowanie reguł instytucjonalnych    51
  2.5. Formalne i nieformalne komponenty instytucji    54
  Podsumowanie    56
  Rozdział 3. O instytucjonalnym rozumieniu gender i wymiarach
  reprodukowania wzorów płciowych w porządkach religijnych    58
  1. Wieloznaczność pojęciowa i problemy z definicją gender    58
  2. Między esencją a konstruktem płciowym. Esencjalizm, konstrukcjonizm
  w badaniach nad płcią i ich ograniczenia    63
  2.1. Esencja płciowa i opresyjność gender w studiach nad religią    63
  2.2. Krytyka konstrukcjonistyczna i jej implikacje
  w studiach socjologicznych    66
  3. Gender jako instytucja społeczna – przegląd ujęć teoretycznych
  i definicja operacyjna    69
  3.1. W poszukiwaniu syntezy – koncepcje integracyjne gender    69
  3.2. Gender jako zinstytucjonalizowane reguły stosowności    75
  6
  3.3. Praktyki płciowe i dynamika gender jako instytucji    79
  3.4. Sprawstwo płciowe i refleksyjność w porządkach religijnych    82
  3.5. Gender regimes, organizacje społeczne i intersekcjonalność
  płci społeczno-kulturowej    86
  Rozdział 4. Oficjalnym głosem o płci. Kobiecość i męskość
  w formalnych dokumentach i regułach Kościoła rzymskokatolickiego    92
  1. Kobiecość i męskość w dokumentach kościelnych –
  próba rekonstrukcji stanowiska    95
  2. Kobiecość i męskość w porządku wyobrażeniowo-symbolicznym
  Kościoła rzymskokatolickiego    99
  2.1. Domyślna męskość, problematyczna kobiecość?    100
  2.2. Esencjalizm, boskie fundamenty i niezmienność porządku płci    103
  2.3. Mężczyzna i trzy kobiety – wokół kategorii płciowych    110
  2.4. Relacja płciowa – między komplementarnością a hierarchią    116
  3. Kobiecość i męskość w porządku prawnym – podział pracy
  i dostęp do władzy w porządku instytucjonalnym Kościoła    121
  3.1. Miejsce świeckich kobiet i mężczyzn w porządku prawnym
  Kościoła rzymskokatolickiego    122
  Rozdział 5. Reprodukowanie wzorów kobiecości i męskości
  jako problem badawczy.
  Metodologia badań i charakterystyka ich realizacji    129
  1. Perspektywa interpretacyjna    129
  2. Struktura Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.
  Metodologia badań i koncepcja badań    134
  2.1. Struktura Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce135
  2.2. Badania ilościowe – rekonstrukcja struktury płciowej
  organizacji kościelnych    138
  2.3. Metody jakościowe    141
  3. Dylematy etyczne, problem lojalności i jego rozwiązanie    148
  4. Reprodukowanie gender przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn
  w Kościele – schemat analizy    152
  Rozdział 6. Kobiety świeckie i mężczyźni świeccy
  na mapie instytucjonalnej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce –
  konteksty badawcze    155
  1. Kobiety świeckie i mężczyźni świeccy w Kościele rzymskokatolickim
  w Polsce – umiejscowienie w strukturach, role i zadania    155
  1.1. Maskulinizacja a klerykalizacja struktur kościelnych w Polsce    156
  7
  1.2. Specyfika organizacji kościelnych a rozmieszczenie kobiet i mężczyzn
  w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła
  w Polsce    159
  1.3. Zakres tematyczny instytucji kurialnych – segregacja pozioma
  wśród świeckich    162
  1.4. Kobiety świeckie i świeccy mężczyźni na pozycjach formalnej władzy
  w organizacjach kościelnych w Polsce    165
  1.5. Kontekst kulturowy a upłciowienie pozycji    167
  2. Świeckie kobiety i świeccy mężczyźni jako pracownicy kościelni –
  charakterystyka badanych    174
  2.1. Reguły zatrudnienia    174
  2.2. Kościół jako miejsce pracy – generalna ocena sytuacji    180
  Rozdział 7. Wokół normy i nienormy płciowej. Domeny, praktyki,
  wzory kobiecości i męskości w świetle materiału empirycznego    183
  1. Domeny kulturowe kobiecości i męskości    185
  1.1. Esencjalizacja i naturalizacja kobiecości i męskości    189
  1.2. Kobiecość i męskość w relacjach władzy i pracy    196
  1.3. Kobiecość i męskość w ucieleśnieniu     201
  2. Poza normą kobiecości i męskości.
  Praktyki dyskursywne i reprodukowanie wyobrażeń płciowych    203
  2.1. (Samo)wykluczanie kobiecości z porządków władzy i pracy.
  Dystansowanie od esencji kobiecości    205
  2.2. Wykluczanie ze stanowisk kościelnych – dystansowanie od kobiecości
  (i męskości) w porządku kościelnych struktur    208
  2.3. Kobiecość w dominacji jako nienormatywność –
  dystansowanie się od niestereotypowej kobiecości    212
  2.4. Dystansowanie się od feministek i feminizmu    215
  2.5. Męskość marginalna – dystansowanie się od nienormatywnych
  praktyk męskich    217
  3. Kobiecość normatywna, męskość hegemoniczna i jej uwiarygodnienie    221
  Rozdział 8. Między wyobrażeniem a doświadczeniem kobiecości i męskości
  świeckich kobiet i mężczyzn w Kościele     225
  1. Podział pracy w Kościele rzymskokatolickim a wzory kobiecości i męskości
  w doświadczeniu świeckich kobiet i świeckich mężczyzn    227
  1.1. Praca biurowa jako praktyka normatywnej kobiecości    227
  1.2. Praca specjalistek i specjalistów kurialnych – sprzeczności
  i napięcia w obrębie wzorów kobiecości i męskości    232
  1.3. Praca dyrektorek i kierowniczek kurialnych, macierzyństwo
  a wzór normatywnej kobiecości    239
  2. Męskość, kobiecość a władza w strukturach organizacji kościelnych    241
  2.1. Władza, męskość i kobiecość w doświadczeniu świeckich
  kobiet i mężczyzn    243
  2.2. Zarobki świeckich w organizacjach kościelnych a praktyki
  normatywnej i hegemonicznej męskości    248
  3. Ucieleśnienie w doświadczeniu kobiet
  a wzory normatywnej kobiecości    254
  4. Sfera symboliczna Kościoła rzymskokatolickiego w doświadczeniu
  badanych jako nośnik kobiecości i męskości    258
  Rozdział 9. Kobiecość i męskość (zre)produkowana.
  Strategie radzenia sobie ze sprzecznościami wzorów płciowych
  jako praktyki reprodukujące gender    265
  1. Strategie genderowe jako praktyki społeczne.
  Przegląd literatury przedmiotu    267
  2. Wokół sprzeczności – strategie radzenia sobie z nimi
  jako reprodukowanie wzorów płciowych    272
  2.1. Hegemoniczny pakt – alternatywne drogi do męskiej dominacji    273
  2.2. Praca zawodowa jako praktyki rodzinne –
  w stronę normatywnej kobiecości    277
  2.3. Wycofanie – praca w Kościele jako etap w drodze do męskości    280
  2.4. W poszukiwaniu legitymizacji – sakralizacja sprzeczności
  jako praktyka reprodukowania status quo    284
  2.5. Enklawy kobiecości w pracy w kuriach diecezjalnych    288
  2.6. W stronę konstruowania pozytywnej nienormy    290
  Zakończenie    292
  Aneks (wybrane mapy instytucji diecezjalnych)    301
  Bibliografia    311
  Spis rozmówców i rozmówczyń    334
  Indeks nazwisk    336
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia