Budownictwo zrównoważone

Wybrane zagadnienia z fizyki budowli

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,25  59,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,2559,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dobra znajomość cech fizycznych materiałów i procesów fizycznych zachodzących
w budynku pozwala na właściwe projektowanie jego elementów. To z kolei wpływa na
tworzenie odpowiedniego dla użytkownika komfortu wewnętrznego w obiekcie. Od
projektantów i wykonawców coraz częściej wymagane jest podnoszenie kwalifikacji
i zdobywanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie. Niniejsza
publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczestników procesu budowlanego
co do możliwości usystematyzowania wiedzy w zakresie fizyki cieplnej budynków,
akustyki i elementów zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
/Z opinii dr. inż. Arkadiusza Węglarza/
Rosnąca świadomość ograniczonych zasobów naturalnych jest przyczyną wzrostu
wymagań stawianych przez przepisy prawa obiektom i ich budowie. Projektanci
i wykonawcy muszą śledzić te zmiany oraz nowe wytyczne i stosować je w swoich
projektach. Wiedza z fizyki budowli jest tu niezbędna. Gdy projektant będzie potrafił
zaimplementować tę wiedzę w swojej pracy, a wykonawca będzie potrafił uniknąć
błędów podczas wykonywania budynku, będą powstawały obiekty coraz lepiej odpowiadające
na potrzeby użytkowników. Ci z kolei stają się coraz bardziej świadomi swoich
potrzeb i wymagań, oczekując, że koszty ponoszone na zapewnienie oczekiwanych
warunków będą możliwie najniższe.
W publikacji Czytelnik znajdzie informacje na temat definicji i metod zapewnienia
komfortu cieplnego, właściwości cieplno-wilgotnościowych materiałów budowlanych,
ruchu ciepła przez przegrody budowlane oraz wilgoci. Dowie się także wiele na temat
bilansu energetycznego budynku, podstaw stateczności cieplnej, zagadnień akustyki
budowlanej oraz wymagań stawianych współczesnym budynkom w tym zakresie.
Szczególnie godnymi polecenia są informacje dotyczące kierunków rozwoju i tendencji
w budownictwie.
Zamysłem Autorki było stworzenie materiału pomagającego zarówno projektantom
i naukowcom, dla których może on stanowić punkt wyjścia pogłębienia wiedzy z dziedziny
zrównoważonego rozwoju, jak i studentom, dla których może stanowić bazę
kursów fizyki budowli prowadzonych na wyższych uczelniach.


Liczba stron282
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18849-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp IX
  1. Fizyka budowli w kontekście współczesnego budownictwa     1
    1.1. Przyczyny rozwoju fizyki budowli     1
    1.2. Uregulowanie zagadnień fizyki budowli w Polsce    3
    1.3. Podstawowe pojęcia fizyki budowli     12
    Literatura     13
  2. Podstawowe zagadnienia cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych    14
    2.1. Wymiana ciepła     14
    2.2. Sposoby wymiany ciepła     15
    2.3. Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych     19
    2.4. Przewodność cieplna materiałów budowlanych     19
      2.4.1. Parametry fizyczne materiału kształtujące jego przewodność cieplną     20
      2.4.2. Zależność przewodności cieplnej od gęstości materiału     28
      2.4.3. Zależność przewodności cieplnej od wilgotności     32
      2.4.4. Zależność przewodności cieplnej od struktury materiałów     34
      2.4.5. Zależność przewodności cieplnej od temperatury     36
    2.5. Parametry wilgotnościowe materiałów budowlanych     36
      2.5.1. Współczynnik paroprzepuszczalności materiału     37
      2.5.2. Współczynnik oporu dyfuzyjnego materiału i dyfuzyjnie równoważna warstwa powietrza     38
      2.5.3. Właściwości sorpcyjne materiałów     39
    Literatura     40
  3. Ruch ciepła przez przegrody budowlane     42
    3.1. Strumień ciepła i gęstość strumienia ciepła     42
    3.2. Jednowymiarowy ustalony przepływ ciepła przez przegrodę     43
    3.3. Opór cieplny przegród budowlanych     45
      3.3.1. Opory przejmowania ciepła     45
      3.3.2. Opór cieplny warstwy materiałowej     47
      3.3.3. Całkowity opór cieplny przegrody     49
      3.3.4. Rozkłady temperatury w przegrodach     60
    3.4. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody     72
    3.5. Mostki termiczne     78
    3.6. Straty ciepła przez elementy przylegające do gruntu     91
    3.7. Straty ciepła przez przegrody przezroczyste     102
    3.8. Współczynnik przenikania ciepła dla elementów o zmiennej grubości warstwy     105
    3.9. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie     107
    3.10. Przedstawianie zagadnień cieplnych w budownictwie z wykorzystaniem badań termowizyjnych     109
    Literatura     114
    ZAŁĄCZNIK     116
  4. Bilans energetyczny budynku – zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną w certyfikacji energetycznej budynków     121
    4.1. Pojęcia podstawowe – współczynniki EP, EK, EU     123
    4.2. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji     125
      4.2.1. Straty ciepła z budynku przez przenikanie i wentylację     126
      4.2.2. Zyski ciepła od źródeł wewnętrznych (bytowe) oraz od nasłonecznienia    129
      4.2.3. Współczynnik wykorzystania zysków ciepła     132
    4.3. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej     132
    4.4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową     134
    4.5. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną     136
    4.6. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz wielkość emisji dwutlenku węgla ECO2     138
    4.7. Świadectwa charakterystyki energetycznej     139
    Literatura     144
  5. Wilgoć w przegrodach budowlanych     145
    5.1. Pojęcia podstawowe (wilgotność bezwzględna, wilgotność względna, punkt rosy, dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza, opór dyfuzyjny itp.)     146
    5.2. Klasyfikacja pomieszczeń wzależności odwilgotności względnej powietrza wewnętrznego     150
    5.3. Przyczyny zawilgocenia przegród budowlanych     153
      5.3.1. Wilgoć budowlana     154
      5.3.2. Wilgoć z opadów atmosferycznych     155
      5.3.3. Wilgoć podciągana kapilarnie     155
      5.3.4. Sorpcja wilgoci     156
      5.3.5. Zawilgocenie w wyniku powierzchniowej kondensacji pary wodnej     157
    5.4. Dyfuzja pary wodnej przez przegrody budowlane oraz ryzyko wystąpienia kondensacji międzywarstwowej     159
    5.5. Temperatura krytyczna ryzyka rozwoju grzybów pleśniowych     164
    5.6. Skutki nadmiernego zawilgocenia przegród     167
    5.7. Przykłady obliczeniowe     172
      5.7.1. Ryzyko wystąpienia kondensacji powierzchniowej     172
      5.7.2. Ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych     174
      5.7.3. Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza i współczynnik oporu dyfuzyjnego     181
      5.7.4. Możliwość wystąpienia międzywarstwowej kondensacji pary wodnej oraz obliczenia ilości kondensatu    184
    5.8. Zasady projektowania przegród budowlanych pod kątem uniknięcia kondensacji powierzchniowej, ryzyka rozwoju grzybów i kondensacji międzywarstwowej     191
    Literatura     193
  6. Komfort cieplny człowieka w budynku     194
    6.1. Parametry komfortu cieplnego     194
    6.2. Temperatura w pomieszczeniach w okresie zimy i w okresie lata     199
    6.3. Wilgotność powietrza     201
    6.4. Temperatura powierzchni przegród     202
    6.5. Ruch powietrza w pomieszczeniach     204
    6.6. Stateczność i aktywność cieplna     205
      6.6.1. Stateczność cieplna przegrody w okresie zimy     206
      6.6.2. Stateczność cieplna przegrody w okresie lata     209
      6.6.3. Aktywność cieplna materiałów w kontekście ciepłochłonności podłóg     214
    Literatura     222
  7. Wymagania cieplno-wilgotnościowe w odniesieniu do budynków i przegród budowlanych     224
    7.1. Wprowadzenie     224
    7.2. Historia wymagań cieplno-wilgotnościowych     225
    7.3. Aktualne i przyszłe wymagania cieplne dla budynków     228
      7.3.1. Aktualne i przyszłe wymagania dotyczące maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych budynków     229
      7.3.2. Aktualne i przyszłe wymagania dotyczące maksymalnych wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla budynków EP     233
      7.3.3. Ograniczenie wielkości elementów przeszklonych     235
      7.3.4. Wymagania grubości izolacji instalacji    236
    7.4. Ograniczenia wilgotnościowe dla budynków     237
      7.4.1. Wymagania dla kondensacji powierzchniowej     237
      7.4.2. Wymagania dla kondensacji międzywarstwowej     238
    Literatura     239
  8. Zagadnienia akustyki budowlanej     240
    8.1. Podstawowe wiadomości o dźwięku     241
      8.1.1. Źródła dźwięku, typy dźwięków, fale dźwiękowe, parametry charakterystyczne fal dźwiękowych     241
      8.1.2. Drogi rozprzestrzeniania się dźwięku – przenoszenie dźwięku między środowiskami     244
      8.1.3. Hałas i jego parametry – ocena i określenie parametrów dopuszczalnych     245
      8.1.4. Obciążenie hałasem     247
    8.2. Badanie izolacyjności akustycznej     248
      8.2.1. Izolacyjność akustyczna przegrody od dźwięków powietrznych    248
      8.2.2. Izolacyjność akustyczna przegrody od dźwięków uderzeniowych    251
    8.3. Izolacyjność akustyczna przegród     253
    8.4. Izolacyjność akustyczna elementów budynku     254
    8.5. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych i zewnętrznych dla różnych typów budynków     256
    Literatura     257
  9. Kierunki rozwoju i implementacji fizyki budowli w kontekście budownictwa zrównoważonego     259
    9.1. Budownictwo szanujące energię – definicje     259
    9.2. Materiały do izolacji cieplnej – współczesność i przyszłość     261
    9.3. Cechy obiektów energooszczędnych     265
    9.4. Źródła energii w budynkach energooszczędnych     271
    9.5. Cykl życia budynku i ślad węglowy     275
    9.6. Budynki ekologiczne – budynki zielone     278
  Literatura     280
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia