Budownictwo zrównoważone

Wybrane zagadnienia z fizyki budowli

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,90  47,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,9047,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dobra znajomość cech fizycznych materiałów i procesów fizycznych zachodzących
w budynku pozwala na właściwe projektowanie jego elementów. To z kolei wpływa na
tworzenie odpowiedniego dla użytkownika komfortu wewnętrznego w obiekcie. Od
projektantów i wykonawców coraz częściej wymagane jest podnoszenie kwalifikacji
i zdobywanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie. Niniejsza
publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczestników procesu budowlanego
co do możliwości usystematyzowania wiedzy w zakresie fizyki cieplnej budynków,
akustyki i elementów zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
/Z opinii dr. inż. Arkadiusza Węglarza/
Rosnąca świadomość ograniczonych zasobów naturalnych jest przyczyną wzrostu
wymagań stawianych przez przepisy prawa obiektom i ich budowie. Projektanci
i wykonawcy muszą śledzić te zmiany oraz nowe wytyczne i stosować je w swoich
projektach. Wiedza z fizyki budowli jest tu niezbędna. Gdy projektant będzie potrafił
zaimplementować tę wiedzę w swojej pracy, a wykonawca będzie potrafił uniknąć
błędów podczas wykonywania budynku, będą powstawały obiekty coraz lepiej odpowiadające
na potrzeby użytkowników. Ci z kolei stają się coraz bardziej świadomi swoich
potrzeb i wymagań, oczekując, że koszty ponoszone na zapewnienie oczekiwanych
warunków będą możliwie najniższe.
W publikacji Czytelnik znajdzie informacje na temat definicji i metod zapewnienia
komfortu cieplnego, właściwości cieplno-wilgotnościowych materiałów budowlanych,
ruchu ciepła przez przegrody budowlane oraz wilgoci. Dowie się także wiele na temat
bilansu energetycznego budynku, podstaw stateczności cieplnej, zagadnień akustyki
budowlanej oraz wymagań stawianych współczesnym budynkom w tym zakresie.
Szczególnie godnymi polecenia są informacje dotyczące kierunków rozwoju i tendencji
w budownictwie.
Zamysłem Autorki było stworzenie materiału pomagającego zarówno projektantom
i naukowcom, dla których może on stanowić punkt wyjścia pogłębienia wiedzy z dziedziny
zrównoważonego rozwoju, jak i studentom, dla których może stanowić bazę
kursów fizyki budowli prowadzonych na wyższych uczelniach.


Liczba stron282
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18849-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Fizyka budowli w kontekście współczesnego budownictwa    1
[][].. Przyczyny rozwoju fizyki budowli    1
    1.2. Uregulowanie zagadnień fizyki budowli w Polsce    3
    1.3. Podstawowe pojęcia fizyki budowli    12
    Literatura    13
  2. Podstawowe zagadnienia cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych    14
    2.1. Wymiana ciepła    14
    2.2. Sposoby wymiany ciepła    15
    2.3. Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych    19
    2.4. Przewodność cieplna materiałów budowlanych    19
      2.4.1. Parametry fizyczne materiału kształtujące jego przewodność cieplną    20
      2.4.2. Zależność przewodności cieplnej od gęstości materiału    28
      2.4.3. Zależność przewodności cieplnej od wilgotności    32
      2.4.4. Zależność przewodności cieplnej od struktury materiałów    34
      2.4.5. Zależność przewodności cieplnej od temperatury    36
    2.5. Parametry wilgotnościowe materiałów budowlanych    36
      2.5.1. Współczynnik paroprzepuszczalności materiału    37
      2.5.2. Współczynnik oporu dyfuzyjnego materiału i dyfuzyjnie równoważna warstwa powietrza    38
      2.5.3. Właściwości sorpcyjne materiałów    39
    Literatura    40
  3. Ruch ciepła przez przegrody budowlane    42
    3.1. Strumień ciepła i gęstość strumienia ciepła    42
    3.2. Jednowymiarowy ustalony przepływ ciepła przez przegrodę    43
    3.3. Opór cieplny przegród budowlanych    45
      3.3.1. Opory przejmowania ciepła    45
      3.3.2. Opór cieplny warstwy materiałowej    47
      3.3.3. Całkowity opór cieplny przegrody    49
      3.3.4. Rozkłady temperatury w przegrodach    60
    3.4. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody    72
    3.5. Mostki termiczne    78
    3.6. Straty ciepła przez elementy przylegające do gruntu    91
    3.7. Straty ciepła przez przegrody przezroczyste    102
    3.8. Współczynnik przenikania ciepła dla elementów o zmiennej grubości warstwy    105
    3.9. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie    107
    3.10. Przedstawianie zagadnień cieplnych w budownictwie z wykorzystaniem badań termowizyjnych    109
    Literatura    114
    ZAŁĄCZNIK    116
  4. Bilans energetyczny budynku – zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną w certyfikacji energetycznej budynków    121
    4.1. Pojęcia podstawowe – współczynniki EP, EK, EU    123
    4.2. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji    125
      4.2.1. Straty ciepła z budynku przez przenikanie i wentylację    126
      4.2.2. Zyski ciepła od źródeł wewnętrznych (bytowe) oraz od nasłonecznienia    129
      4.2.3. Współczynnik wykorzystania zysków ciepła    132
    4.3. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej    132
    4.4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową    134
    4.5. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną    136
    4.6. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz wielkość emisji dwutlenku węgla ECO2    138
    4.7. Świadectwa charakterystyki energetycznej    139
    Literatura    144
  5. Wilgoć w przegrodach budowlanych    145
    5.1. Pojęcia podstawowe (wilgotność bezwzględna, wilgotność względna, punkt rosy, dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza, opór dyfuzyjny itp.)    146
    5.2. Klasyfikacja pomieszczeń wzależności odwilgotności względnej powietrza wewnętrznego    150
    5.3. Przyczyny zawilgocenia przegród budowlanych    153
      5.3.1. Wilgoć budowlana    154
      5.3.2. Wilgoć z opadów atmosferycznych    155
      5.3.3. Wilgoć podciągana kapilarnie    155
      5.3.4. Sorpcja wilgoci    156
      5.3.5. Zawilgocenie w wyniku powierzchniowej kondensacji pary wodnej    157
    5.4. Dyfuzja pary wodnej przez przegrody budowlane oraz ryzyko wystąpienia kondensacji międzywarstwowej    159
    5.5. Temperatura krytyczna ryzyka rozwoju grzybów pleśniowych    164
    5.6. Skutki nadmiernego zawilgocenia przegród    167
    5.7. Przykłady obliczeniowe    172
      5.7.1. Ryzyko wystąpienia kondensacji powierzchniowej    172
      5.7.2. Ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych    174
      5.7.3. Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza i współczynnik oporu dyfuzyjnego    181
      5.7.4. Możliwość wystąpienia międzywarstwowej kondensacji pary wodnej oraz obliczenia ilości kondensatu    184
    5.8. Zasady projektowania przegród budowlanych pod kątem uniknięcia kondensacji powierzchniowej, ryzyka rozwoju grzybów i kondensacji międzywarstwowej    191
    Literatura    193
  6. Komfort cieplny człowieka w budynku    194
    6.1. Parametry komfortu cieplnego    194
    6.2. Temperatura w pomieszczeniach w okresie zimy i w okresie lata    199
    6.3. Wilgotność powietrza    201
    6.4. Temperatura powierzchni przegród    202
    6.5. Ruch powietrza w pomieszczeniach    204
    6.6. Stateczność i aktywność cieplna    205
      6.6.1. Stateczność cieplna przegrody w okresie zimy    206
      6.6.2. Stateczność cieplna przegrody w okresie lata    209
      6.6.3. Aktywność cieplna materiałów w kontekście ciepłochłonności podłóg    214
    Literatura    222
  7. Wymagania cieplno-wilgotnościowe w odniesieniu do budynków i przegród budowlanych    224
    7.1. Wprowadzenie    224
    7.2. Historia wymagań cieplno-wilgotnościowych    225
    7.3. Aktualne i przyszłe wymagania cieplne dla budynków    228
      7.3.1. Aktualne i przyszłe wymagania dotyczące maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych budynków    229
      7.3.2. Aktualne i przyszłe wymagania dotyczące maksymalnych wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla budynków EP    233
      7.3.3. Ograniczenie wielkości elementów przeszklonych    235
      7.3.4. Wymagania grubości izolacji instalacji    236
    7.4. Ograniczenia wilgotnościowe dla budynków    237
      7.4.1. Wymagania dla kondensacji powierzchniowej    237
      7.4.2. Wymagania dla kondensacji międzywarstwowej    238
    Literatura    239
  8. Zagadnienia akustyki budowlanej    240
    8.1. Podstawowe wiadomości o dźwięku    241
      8.1.1. Źródła dźwięku, typy dźwięków, fale dźwiękowe, parametry charakterystyczne fal dźwiękowych    241
      8.1.2. Drogi rozprzestrzeniania się dźwięku – przenoszenie dźwięku między środowiskami    244
      8.1.3. Hałas i jego parametry – ocena i określenie parametrów dopuszczalnych    245
      8.1.4. Obciążenie hałasem    247
    8.2. Badanie izolacyjności akustycznej    248
      8.2.1. Izolacyjność akustyczna przegrody od dźwięków powietrznych    248
      8.2.2. Izolacyjność akustyczna przegrody od dźwięków uderzeniowych    251
    8.3. Izolacyjność akustyczna przegród    253
    8.4. Izolacyjność akustyczna elementów budynku    254
    8.5. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych i zewnętrznych dla różnych typów budynków    256
    Literatura    257
  9. Kierunki rozwoju i implementacji fizyki budowli w kontekście budownictwa zrównoważonego    259
    9.1. Budownictwo szanujące energię – definicje    259
    9.2. Materiały do izolacji cieplnej – współczesność i przyszłość    261
    9.3. Cechy obiektów energooszczędnych    265
    9.4. Źródła energii w budynkach energooszczędnych    271
    9.5. Cykl życia budynku i ślad węglowy    275
    9.6. Budynki ekologiczne – budynki zielone    278
  Literatura    280
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia