Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających

Holistyczny model wsparcia

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,40  49,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,4049,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jaka jest sytuacja życiowa dorastającej jednostki w przestrzeni życiowej wyznaczonej przez rodzinę migracyjną?
Czy istnieje zależność pomiędzy preferowanymi przez rodziców stylami wychowania a czasem rozłąki migracyjnej?
Jaki jest obraz samego siebie osób dorastających w relacjach interpersonalnych w aspekcie cech wewnętrznych określonych stylami funkcjonowania?
Na te i wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć dr Anna Dąbrowska, której zainteresowania naukowe skupiają się wokół rodzin patologicznych, dysfunkcjonalnych oraz stojących w obliczu różnego typu kryzysów. Szczególną uwagę skupia na postrzeganiu rzeczywistości społecznej przez młodzież wychowującą się w tego rodzaju środowiskach rodzinnych.
W niniejszej publikacji na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 300 szkołach przedstawia sytuację życiową dorastających wychowują­cych się w rodzinach rozłączonych przestrzennie, a także nakreśla dla nich strategię działań wspierających w formie modelu realnego (zalecanego) oraz modelu wzorcowego.
Książka jest kierowana do osób, które z racji wykonywanego zawodu i peł­nionych funkcji potrzebują rzetelnej wiedzy o rodzinie migracyjnej – dość nowym i wciąż jeszcze mało rozpoznanym typie środowiska wychowaw­czego.
Anna Dąbrowska – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pra­cownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Ja­giellońskiego.


Liczba stron362
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19228-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  1. Procesy migracyjne jako forma mobilności przestrzennej ludności     12
  1.1. Analiza typów migracji    13
  1.2. Migracje zarobkowe – przyczyny i skutki psychologiczne, ekonomiczne, społeczne     19
  
  2. Rodzina – system więzi społecznych i emocjonalnych     26
  2.1. Rodzina współczesna jako system psychospołeczny     26
  2.2. Podstawowy ekosystem człowieka jako miejsce zaspokajania elementarnych potrzeb     38
  
  3. Rodzina wobec rzeczywistości migracyjnej     46
  3.1. Migracje jako źródło przemian w środowisku rodzinnym     47
  3.2. Miejsce dorastającego człowieka w rodzinie rozłączonej przestrzennie. Przegląd wybranych stanowisk     57
    3.2.1. Specyfika procesu uspołecznienia i wychowania w rodzinie migracyjnej     63
    3.2.2. Rodzice jako wzór identyfikacji     75
  
  4. Determinanty społecznego funkcjonowania dorastających     95
  4.1. Dorastanie – potencjał i zagrożenie w rozwoju jednostki     95
    4.1.1. Rozwój w okresie dorastania. Cechy wspólne     96
    4.1.2. Stadium adolescencji i jego specyfika w sytuacji rozłąki migracyjnej     99
  4.2. Przestrzeń życiowa człowieka oraz interakcyjny model jego funkcjonowania     109
    4.2.1. Interakcyjny model funkcjonowania jednostki w otoczeniu     109
    4.2.2. Rola czynników biologicznych w rozwoju człowieka     118
    4.2.3. Rola czynników środowiskowych w rozwoju człowieka    121
  4.3. Rozwiązania systemowe w zakresie wsparcia i pomocy w sytuacji kryzysu rodziny     123
    4.3.1. Wsparcie społeczne – zagadnienia ogólne     124
    4.3.3. Konkretyzacja form wsparcia społecznego     135
  
  5. Metodologia przeprowadzonych badań empirycznych – konceptualizacja i operacjonalizacja     142
  5.1. Przedmiot i cel badań     143
  5.2. Problemy badawcze     146
  5.3. Zmienne i wskaźniki zmiennych     148
  5.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze     152
  5.5. Czas, miejsce, przebieg badań oraz charakterystyka próby badawczej     155
  5.6. Metody analizy statystycznej     158
  
  6. Przestrzeń życiowa wyznaczona przez rodzinę. Analiza porównawcza     159
  6.1. Portret rodziny migracyjnej i niemigracyjnej – sytuacja socjoekonomiczna     160
    6.1.1. Cechy społeczno-demograficzne rodzin     160
    6.1.2. Poziom warunków socjobytowych     163
  6.2. Style wychowania w rodzinie w percepcji badanej młodzieży     169
  6.3. Doświadczenie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w porównywanych grupach młodzieży     178
    6.3.1. Postrzeganie domu rodzinnego uwarunkowane specyfiką rodziny rozłączonej przestrzennie     181
    6.3.2. Metody postępowania wychowawczego w rodzinach migracyjnych i niemigracyjnych     190
  
  7. Sytuacja życiowa młodzieży uwarunkowana obrazem samego siebie i własnego zachowania. Analiza porównawcza     196
  7.1. Funkcjonowanie badanych w relacjach interpersonalnych     197
  7.2. Funkcjonowanie młodzieży w rolach społecznych. Opis i analiza    208
  7.3. Zaburzenia procesu socjalizacji. Autoocena badanych     232
  7.4. Plany życiowe dorastających w aspekcie wychowania w rodzinie migracyjnej i niemigracyjnej     247
  7.5. Dyskusja i synteza wyników w kontekście przyjętych założeń teoretycznych i metodologicznych     251
  
  8. Holistyczny model wsparcia dla rodzin migracyjnych    260
  8.1. Prawna ochrona i opieka nad dzieckiem w rodzinie. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym     281
  8.2. Rola szkoły i instytucji edukacyjnych w systemie wsparcia dziecka i rodziny migracyjnej     289
  8.3. Rola lokalnych instytucji w systemie pomocy rodzinie rozłączonej przestrzennie     296
  8.4. Współpraca międzyinstytucjonalna w systemie wsparcia rodzin migracyjnych     300
  
  Zakończenie     323
  Summary     325
  Bibliografia     327
  Spis tabel i rycin     349
  Table of contents     351
  Aneks     353
  Załącznik 1     353
  Załącznik 2     357
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia