Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,91  41,82

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,9141,82

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejszą publikacją uwagę Czytelnika pragniemy zorientować na wybranych obszarach codziennego życia obecnych – chociaż w różnym wymiarze – w każdej epoce, zarówno tych bardzo odległych jak i współczesnej. Te obszary, to edukacja, kultura i sztuka, każdy stanowiący odrębny/samodzielny byt, poddający się definiowaniu, analizom, badaniom, ale też każdy z nich ściśle korespondujący z pozostałymi, tworząc przestrzeń uzupełniającą i kreującą dla pozostałych. Podlegając jak wszystko przeobrażeniom, wymagają reinterpretacji/zorientowania nie tyle na rozwój własny, ile na użyteczność społeczną, gotowość do zaangażowania w inne obszary ludzkiej aktywności. Analizując przeszłość można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że akurat w przypadku edukacji, kultury i sztuki owa użyteczność oraz zaangażowanie w inne obszary było w każdym przypadku obecne. Co więcej użyte w tytule tomu: edukacja, kultura i sztuka tworzą transparentną sieć powiązań/relacji, która ilustruje, niezwykle istotną w pedagogice, zasadę wzajemności, wyrażającej się w sferze wzajemnych usług/wymiany. Można powiedzieć, że edukacja oraz kultura i sztuka zawsze wzajemnie się wspierały, warunkowały w rozwoju. Dobrze ilustrują to słowa Tadeusza Lewowickiego: „Edukacja jest wytworem kultury, a kultura trwa i rozwija się dzięki edukacji. Dzieje edukacji dostarczają niezliczonych dowodów na to, że dorobek kultury materialnej, a przede wszystkim kultury duchowej, był i pozostaje treścią i istotą oświaty w ogóle” (Lewowicki, 2003, s. 44).


Zasadniczy cel opracowania, to próba uświadomienia, że te trzy obszary towarzyszą człowiekowi przez całe życie, z tym, że edukacja poprzez wymiar swej instytucjonalizacji oraz obowiązkowości staje się kwestią naturalną, wpisaną w codzienność - a z uwagi na permanentną potrzebę rozwoju/kształcenia - już nie tylko w okresie dzieciństwa i adolescencji. Kultura i sztuka, mimo że stale obecne w przestrzeni społecznej, nader często pozostają poza sferą świadomości człowieka, który ich nie zauważa, nie docenia i nawet marginalizuje. Wspomniana postawa, to efekt braku/niedostatku właściwej edukacji w tym zakresie. Dostrzegana nieobecność lub niedostatek edukacji w obszarze kultury/sztuki to zagrożenie dla jakości życia. Tym samym to pole, otwarta przestrzeń do zagospodarowania, zorientowania uwagi środowisk wychowawczych i społecznych – rodziców, nauczycieli, opiekunów, władz lokalnych i polityków – na istotność i potrzebę systematycznego, świadomego włączenia kultury i sztuki do szeroko rozumianego obszaru edukacji.


Zaproponowane teksty opracowania wyrażają potrzebą ukazania nie tyle indywidualnej, ale nade wszystko wspólnej przestrzeni działania edukacji, kultury i sztuki, ich wzajemności w perspektywie przemian społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Prezentowane tu rozważania eksponują wybrane aspekty życia społecznego w przedmiotowych obszarach, ukazując potrzeby i możliwości wzajemnego ich przenikania, wspierania i uzupełniania.


Książka adresowana jest do studentów: pedagogiki, socjologii, polityki społecznej, pracy socjalnej, wiedzy o teatrze oraz organizacji i stowarzyszeń, instytucji społeczno – kulturalno – oświatowych funkcjonujących w środowiskach lokalnych zaangażowanych w działania edukacyjne i rewitalizacyjne, zorientowane na zintegrowane projektowanie i rozwiązywanie problemów społecznych.


Liczba stron214
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-667-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 01 Kultura szkoły. Rozważania na temat jakości i efektywności szkoły »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 02 "Wiedza, jako jedyna siła, która rzeczywiście działa i zmienia ludzkie życie" – wiedza, umiejętności i kompetencje Polaków wobec wymagań współczesności – na podstawie wyników Międzynarodowego Badania »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 03 Kształcenie osób niedostosowanych społecznie w szkole powszechnej »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 04 Zagadnienia kultury języka i socjalizacji językowej jako istotnego elementu edukacji logopedycznej i pedagogicznej »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 05 Czytająca młodzież? – między niechęcią a fascynacją (komunikat z badań) »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 06 Integracja w polskiej szkole. O pułapkach idei wdrażanej do praktyki edukacyjnej na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 07 Jest taka szkoła – portret wyjątkowego procesu socjalizacji młodzieży poprzez sztukę »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 08 Kultura i sztuka jako narzędzie / przestrzeń edukacji w obszarze zróżnicowania kulturowego »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 09 O zachwycie sztuką doświadczaną. Pomiędzy "sztucznym fiołkiem", zdumieniem a przeżyciem, nie tylko w edukacji »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 10 Dziecko w kulturze konsumpcyjnej. Konstruowanie nowego wymiaru dzieciństwa »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 11 Refleksje o dylemacie celu wychowania w warunkach kultury ponowoczesnej »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 12 Refleksyjne kreowanie tożsamości i biografii jako transgresja oraz rodzaj sztuki »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 13 Refleksje autobiograficzne w starości. O potrzebie, możliwościach oraz ważności uczenia się z własnego życia i nauczania o nim innych »

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja - 14 Wybrane aspekty wykorzystania kultury symbolicznej w pracy z młodzieżą trudną »


EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Agata Rzymełka‑Frąckiewicz, Teresa Wilk) /    9
  Inetta Nowosad: Kultura szkoły. Rozważania na temat jakości i efektywności szkoły /    19
  Agata Rzymełka-Frąckiewicz: „Wiedza, jako jedyna siła, która rzeczywiście działa i zmienia ludzkie życie” – wiedza, umiejętności i kompetencje Polaków wobec wymagań współczesności – na podstawie wyników Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych /    35
  Maciej Bernasiewicz: Kształcenie osób niedostosowanych społecznie w szkole powszechnej /    52
  Danuta Dramska: Zagadnienia kultury języka i socjalizacji językowej jako istotnego elementu edukacji logopedycznej i pedagogicznej /    64
  Kamila Słupska: Czytająca młodzież? – między niechęcią a fascynacją (komunikat z badań) /    73
  Anna Szafrańska-Gajdzica: Integracja w polskiej szkole. O pułapkach idei wdrażanej do praktyki edukacyjnej na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej /    90
  Katarzyna Rabiej-Sienicka: Jest taka szkoła – portret wyjątkowego procesu socjalizacji młodzieży poprzez sztukę /    100
  Teresa Wilk: Kultura i sztuka jako narzędzie / przestrzeń edukacji w obszarze zróżnicowania kulturowego /    115
  Katarzyna Krasoń: O zachwycie sztuką doświadczaną. Pomiędzy „sztucznym fiołkiem”, zdumieniem a przeżyciem, nie tylko w edukacji /    134
  Katarzyna Segiet: Dziecko w kulturze konsumpcyjnej. Konstruowanie nowego wymiaru dzieciństwa /    150
  Halina Guzy-Steinke: Refleksje o dylemacie celu wychowania w warunkach kultury ponowoczesnej /    165
  Ewa Bielska: Refleksyjne kreowanie tożsamości i biografii jako transgresja oraz rodzaj sztuki /    174
  Astrid Tokaj: Refleksje autobiograficzne w starości. O potrzebie, możliwościach oraz ważności uczenia się z własnego życia i nauczania o nim innych /    184
  Andrzej Czerkawski: Wybrane aspekty wykorzystania kultury symbolicznej w pracy z młodzieżą trudną /    199
  Summary /    207
  Zusammenfassung /    209
  Noty o autorach /    211
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia