Finanse publiczne

Współczesne ujęcie

4 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najnowsza i kompletna publikacja z zakresu finansów publicznych na polskim rynku przygotowana na podstawie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika „Finanse publiczne. Teoria i praktyka” autorstwa prof. Stanisława Owsiaka.
Autor w nowym podręczniku:
- zaprezentował aktualne trendy w nauce i praktyce finansów publicznych takie jak: teoria dóbr publicznych, teoria wyboru publicznego, programowanie i planowanie budżetowe, budżet zadaniowy, metody analizy nierównowagi finansów publicznych,
- scharakteryzował funkcjonowanie systemu finansów publicznych w Polsce podbudowane danymi empirycznymi,
- uwzględnił najnowsze zmiany w systemie finansów publicznych na skutek kryzysu - rozważania są osadzone w prawnych i instytucjonalnych podstawach Unii Europejskiej takich jak: Semestr Europejski, Pakt fiskalny, Europejski Mechanizm Stabilności.
Ogromna zaletą podręcznika jest interdyscyplinarne ujęcie finansów publicznych - ekonomia, zarządzanie, prawo, socjologia, psychologia, nauki o polityce.
Książka adresowana jest do studentów ekonomii, finansów, administracji i prawa studiów licencjackich i magisterskich, słuchaczy studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. Ze względu na to, że publikacja zawiera wiele najnowszych refleksji teoretycznych, syntezę doświadczeń z finansami publicznymi w ostatnich dekadach, w tym latach kryzysu finansowego, powinna spotkać się z zainteresowaniem ekonomistów.


Liczba stron1148
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19103-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    15
  Część I. Podstawy teorii finansów publicznych    21
  1. Przedmiot nauki o finansach publicznych    23
    1.1. Pojęcie nauki o finansach publicznych    25
    1.2. Kategoria potrzeb zbiorowych    31
    1.3. Dobro publiczne    34
    1.4. Dobro społeczne    39
    1.5. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin    46
  2. Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych    51
    2.1. Znaczenie teorii finansów publicznych    53
    2.2. Okres przedkapitalistyczny    54
    2.3. Finanse publiczne w okresie powstawania kapitalizmu    56
    2.4. Liberalna myśl finansowa    57
    2.5. Ortodoksyjna teoria finansów publicznych    58
    2.6. Wzrost wydatków publicznych – prawo Wagnera    62
    2.7. Złota reguła finansów publicznych    72
    2.8. Rewolucja keynesowska    74
    2.9. Neokeynesowskie teorie finansów publicznych    76
      2.9.1. Zalecenia A.H. Hansena    76
      2.9.2. Koncepcja finansów funkcjonalnych A. Lernera    78
      2.9.3. Teorie finansów publicznych według J.M. Buchanana    79
      2.9.4. Kryzys państwa podatkowego według J.A. Schumpetera    81
    2.10. Neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny    82
    2.11. Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych    87
  3. Funkcje finansów publicznych    95
    3.1. Rodzaje funkcji    97
    3.2. Funkcja alokacyjna    98
    3.3. Funkcja redystrybucyjna    99
    3.4. Funkcja stabilizacyjna    104
    3.5. Problem sprzeczności między funkcjami finansów publicznych    108
  4. Elementy teorii wyboru publicznego    111
    4.1. Mechanizm alokacji dobra prywatnego i dobra publicznego    113
    4.2. Cele i przedmiot wyboru publicznego    116
    4.3. Istota wyboru publicznego    117
    4.4. Sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych    120
    4.5. Kryterium kosztów i korzyści    125
    4.6. Zasady ustalania wyników głosowania w sprawach publicznych    128
    4.7. Paradoks wyborczy    129
  5. System finansów publicznych    133
    5.1. Sektor publiczny a finanse publiczne    135
    5.2. Struktura systemu finansów publicznych    139
    5.3. Budżet państwa    141
      5.3.1. Pojęcie budżetu państwa    141
      5.3.2. Rozwój budżetu państwa    144
      5.3.3. Cechy budżetu państwa    156
      5.3.4. Funkcje budżetu państwa    157
      5.3.5. Problem zasad budżetowych    164
    5.4. Finanse regionalne    168
      5.4.1. Przesłanki decentralizacji finansów publicznych    168
      5.4.2. Podział kompetencji władz podstawą decentralizacji finansów publicznych    170
      5.4.3. Finansowe podstawy działalności władz regionalnych    185
      5.4.4. Mechanizm kształtowania finansowych zasobów regionu    185
    5.5. Finanse lokalne    187
      5.5.1. Problem granic autonomii władz samorządowych    187
      5.5.2. Finansowe podstawy autonomii władz samorządowych    189
      5.5.3. Rodzaje publicznych funduszy lokalnych    192
    5.6. Publiczne fundusze celowe    195
      5.6.1. Pojęcie funduszu celowego    195
      5.6.2. Funkcje funduszy celowych    197
      5.6.3. Rodzaje funduszy celowych    200
    5.7. Finanse ubezpieczeń społecznych    203
      5.7.1. Kwestia obowiązków państwa w zakresie ubezpieczeń    203
      5.7.2. Wpływ ubezpieczeń emerytalno-rentowych na gospodarkę i finanse publiczne    206
    5.8. System finansowy ubezpieczeń zdrowotnych    210
    5.9. Ubezpieczenie od bezrobocia    213
    5.10. Finanse agencji władz publicznych    215
  6. Dochody publiczne    217
    6.1. Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych    219
    6.2. Rodzaje dochodów publicznych    225
    6.3. Podatek    228
      6.3.1. Pojęcie podatku    228
      6.3.2. Rodzaje podatków    229
      6.3.3. Technika podatkowa    233
    6.4. Opłaty    241
    6.5. Cła    243
  7. Gospodarcze i społeczne skutki podatków    245
    7.1. Zasady podatkowe    247
    7.2. Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej    251
    7.3. Rynkowe reakcje podmiotów na podatek.    253
    7.4. Efekt podatkowego spustoszenia    259
    7.5. Wpływ podatków na oszczędności i inwestycje    260
    7.6. Redystrybucyjne skutki podatków    262
    7.7. Problem granic opodatkowania    270
    7.8. Przerzucalność podatków    272
    7.9. Ucieczka przed podatkami    274
    7.10. Etyczne aspekty podatku    277
    7.11. Cechy współczesnego systemu podatkowego    287
  8. Wydatki publiczne    293
    8.1. Istota wydatków publicznych    295
    8.2. Kwestia granicy wydatków publicznych    299
    8.3. Rodzaje wydatków publicznych    307
    8.4. Problem racjonalizacji wydatków publicznych    311
      8.4.1. Dwie płaszczyzny racjonalizacji wydatków publicznych    311
      8.4.2. Efektywność wydatków publicznych    313
      8.4.3. Metoda Afonso, Schuknechta i Tanziego    316
      8.4.4. Metoda FDA    322
      8.4.5. Metoda analizy danych granicznych (DEA)    323
      8.4.6. Oszczędności w wydatkach publicznych    324
  9. Nowatorskie zarządzanie finansami publicznymi    327
    9.1. Zarządzanie finansami jako element nowego zarządzania publicznego .    329
    9.2. Metody racjonalizacji wydatków publicznych    332
      9.2.1. Metody kształtowania wydatków publicznych    332
      9.2.2. Programowanie budżetowe – charakterystyka idei    335
      9.2.3. Programowanie budżetowe    337
      9.2.4. Metoda analizy kosztów i korzyści    339
      9.2.5. Metoda budżetowania od zera    340
      9.2.6. Budżet jako narzędzie zarządzania i racjonalizacji wydatków jednostek publicznych    342
      9.2.7. Rodzaje budżetów stosowanych w zarządzaniu podmiotami publicznymi    346
    9.3. Uniwersalne zasady wykorzystania budżetu w zarządzaniu    351
    9.4. Doświadczenia z metodami budżetowania wybranych krajów    356
      9.4.1. Stany Zjednoczone    356
      9.4.2. Programowanie budżetowe w Wielkiej Brytanii    362
      9.4.3. Programowanie budżetowe w innych krajach    374
    9.5. Budżet zadaniowy w Polsce    376
      9.5.1. Eksperymenty władz samorządowych    376
      9.5.2. Wdrożenie budżetu zadaniowego w administracji państwowej    377
      9.5.3. Konstrukcja budżetu zadaniowego    381
      9.5.4. Ocena budżetu zadaniowego    391
  10. Równowaga budżetowa    397
    10.1. Istota równowagi budżetowej    399
    10.2. Czynniki równowagi budżetowej    401
    10.3. Mnożnik zrównoważonego budżetu    405
    10.4. Rodzaje sald budżetowych    411
    10.5. Standardowe metody obliczania salda budżetowego (GFS i ESA)    416
    10.6. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego    420
    10.7. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego    422
    10.8. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych    426
  11. Dług publiczny    439
    11.1. Ekonomiczna istota długu publicznego    441
    11.2. Rodzaje długu publicznego    442
    11.3. Dług jawny a dług ukryty    447
    11.4. Przyczyny powstawania długu publicznego    451
    11.5. Dylematy związane z zaciąganiem pożyczek publicznych    456
    11.6. Instrumenty zaciągania długu publicznego    459
    11.7. Cele zarządzania długiem publicznym    464
  12. Polityka finansowa państwa    475
    12.1. Przedmiot polityki finansowej    477
    12.2. Podmiot polityki finansowej    478
    12.3. Cele polityki finansowej    481
    12.4. Polityka monetarna    486
    12.5. Polityka fiskalna    489
      12.5.1. Istota i cele polityki fiskalnej    489
      12.5.2. Narzędzia polityki fiskalnej    490
      12.5.3. Instytucjonalne podstawy polityki fiskalnej    492
      12.5.4. Aktywna i pasywna polityka fiskalna    495
    12.6. Kwestia optymalnej polityki fiskalnej    496
    12.7. Najnowsze trendy w polityce fiskalnej    508
    12.8. Problem relacji między polityką monetarną a polityką fiskalną    514
      12.8.1. Koncepcja policy mix    514
      12.8.2. Koordynacja polityki monetarnej i polityki fiskalnej    517
      12.8.3. Komitet Stabilności Finansowej – szansa na koordynację polityki finansowej    519
  Część II. Finanse publiczne w Polsce    523
  13. System finansów publicznych    525
    13.1. Systemowe podejście do finansów publicznych    527
    13.2. Przesłanki ustrojowe systemu finansów publicznych    529
    13.3. Ewolucja systemu finansów publicznych w Polsce    532
    13.4. Sektor finansów publicznych w Polsce    544
      13.4.1. Sektor publiczny a sektor finansów publicznych    544
      13.4.2. Zakres sektora finansów publicznych    545
      13.4.3. Rozmiary sektora finansów publicznych    550
  14. System budżetowy    561
    14.1. Istota systemu budżetowego    563
    14.2. Budżet państwa    565
      14.2.1. Zakres ustawy budżetowej    565
      14.2.2. Procedura budżetowa i kalendarium budżetowe    568
      14.2.3. Klasyfikacja budżetowa    573
    14.3. Koncepcja środków publicznych    579
    14.4. System dochodów budżetu państwa    582
    14.5. System wydatków budżetu państwa    584
    14.6. Reguła wydatkowa    589
    14.7. Wynik budżetu państwa    597
    14.8. Budżet środków Unii Europejskiej    598
    14.9. Jednostki sektora finansów publicznych    600
    14.10. Podstawowe zasady gospodarowania finansowymi środkami publicznymi    606
      14.10.1. Zasady ogólne    606
      14.10.2. Audyt wewnętrzny    610
      14.10.3. Kontrola zarządcza    613
    14.11. Wieloletni Plan Finansowy Państwa    614
    14.12. Budżety jednostek samorządu terytorialnego    617
      14.12.1. Powstanie samorządowych gmin w 1990 r.    617
      14.12.2. Radykalna reforma samorządowa z 1999 r.    622
      14.12.3. Zasady funkcjonowania budżetu samorządowego    627
    14.13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego    634
      14.13.1. Ewolucja systemu dochodów jednostek samorządowych    634
      14.13.2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego od 2004 r.    638
      14.13.3. Dochody gminy    642
      14.13.4. Dochody powiatu    648
      14.13.5. Dochody województwa samorządowego    652
    14.14. Struktura dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego    658
    14.15. Budżet obywatelski    663
  15. System podatkowy    667
    15.1. Przesłanki rewolucji podatkowej    669
    15.2. Główne zasady i etapy budowania nowego systemu podatkowego    670
    15.3. Ordynacja podatkowa    674
    15.4. Kształt nowego systemu podatkowego    681
    15.5. Charakterystyka podatków centralnych    683
      15.5.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych    683
      15.5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych    700
      15.5.3. Podatek od towarów i usług (VAT)    707
      15.5.4. Podatek akcyzowy    720
      15.5.5. Inne podatki i opłaty centralne    725
    15.6. Podatki i opłaty lokalne    734
      15.6.1. Podatki lokalne    734
      15.6.2. Opłaty lokalne    739
    15.7. Kierunki zmian w systemie podatkowym    745
  16. Fundusze celowe i agencje władz publicznych    751
    16.1. Reformowanie publicznych funduszy celowych    753
    16.2. Przegląd państwowych funduszy celowych    759
    16.3. Agencje wykonawcze    772
    16.4. Państwowe osoby prawne    778
    16.5. Instytucje gospodarki budżetowej    778
  17. Fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusze emerytalne    781
    17.1. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w 1999 r.    783
    17.2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych    785
    17.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej    796
    17.4. Otwarte fundusze emerytalne    798
    17.5. Istota zmian w otwartych funduszach emerytalnych w latach 2011–2014    810
    17.6. Pracownicze programy emerytalne oraz indywidualne konta emerytalne    816
    17.7. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego    820
    17.8. Fundusze ubezpieczeń społecznych w rolnictwie    822
      17.8.1. Fundusz Emerytalno-Rentowy    822
      17.8.2. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji    828
      17.8.3. Fundusz Administracyjny    829
      17.8.4. Fundusz Składkowy    830
  18. Wydatki budżetowe    831
    18.1. Wydatki budżetowe na tle wydatków publicznych    833
    18.2. Wydatki budżetowe w układzie przestrzennym    836
    18.3. Wydatki budżetu państwa – ogólna tendencja    838
    18.4. Wydatki budżetu państwa według grup ekonomicznych    840
    18.5. Wydatki budżetu państwa według funkcji    842
    18.6. Wydatki sztywne i wydatki elastyczne    844
    18.7. Wydatki budżetu państwa na gospodarkę    848
    18.8. Pomoc publiczna    858
    18.9. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego    870
      18.9.1. Wydatki gmin    870
      18.9.2. Wydatki powiatów    872
      18.9.3. Wydatki miast na prawach powiatów    873
      18.9.4. Wydatki województw    875
  19. Deficyt finansów publicznych i dług publiczny    879
    19.1. Ewolucja podejścia do równowagi budżetowej    881
    19.2. Charakter deficytu budżetowego w Polsce    883
    19.3. Państwo na rynkach finansowych    895
      19.3.1. Przyczyny emisji papierów wartościowych    895
      19.3.2. Rodzaje papierów wartościowych emitowanych przez państwo    897
      19.3.3. Działalność emisyjna państwa    898
    19.4. Dług publiczny    907
      19.4.1. Powstanie instytucji długu publicznego w Polsce    907
      19.4.2. Koncepcja państwowego długu publicznego    908
      19.4.3. Kształtowanie się długu publicznego w Polsce    914
      19.4.4. Zagraniczny dług skarbu państwa    922
    19.5. Koszty obsługi długu publicznego    930
    19.6. Należności skarbu państwa    931
      19.6.1. Mechanizm powstawania należności skarbu państwa    931
      19.6.2. Ekonomiczne skutki należności skarbu państwa    934
  20. Kryzysy i reformy finansów publicznych    941
    20.1. Periodyzacja okresu transformacji z perspektywy finansów publicznych    943
    20.2. Cechy gospodarki polskiej z perspektywy finansów publicznych    948
    20.3. Kryzysy finansów publicznych    961
      20.3.1. Symptomy kryzysów finansów publicznych    961
      20.3.2. Kryzys w latach 1991–1992    962
      20.3.3. Kryzys w latach 2001–2002    965
      20.3.4. Wpływ kryzysu finansowego z 2008 r. na finanse publiczne    967
    20.4. Reformy finansów publicznych    972
      20.4.1. Sens i bezsens reform    972
      20.4.2. Programy reform finansów publicznych    973
    20.5. Bezpieczeństwo finansów publicznych    983
      20.5.1. Istota bezpieczeństwa finansów publicznych    983
      20.5.2. Narzędzia bezpieczeństwa    984
      20.5.3. Narzędzia bezpieczeństwa strategicznego    986
      20.5.4. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne    990
      20.5.5. Narzędzia bezpieczeństwa operacyjnego    996
   21. Finanse Unii Europejskiej    999
    21.1. Geneza Unii Europejskiej    1001
    21.2. Budżet Unii Europejskiej oraz wieloletnie ramy finansowe    1004
      21.2.1. Ogólna charakterystyka budżetu    1004
      21.2.2. Wieloletnie ramy finansowe    1006
      21.2.3. Zasoby własne Unii Europejskiej    1007
      21.2.4. Opracowywanie i wykonywanie budżetu ogólnego    1010
      21.2.5. Wydatki budżetu    1012
      21.2.6. Rozmiary i struktura wydatków z budżetu    1015
      21.2.7. Wieloletnie ramy finansowe 2014–2020    1024
      21.2.8. Rozliczenia Polski z Unią Europejską    1029
    21.3. Wpływ Unii Europejskiej na finanse publiczne – ujęcie instytucjonalne    1033
      21.3.1. Traktat z Maastricht    1033
      21.3.2. Pakt Stabilności i Wzrostu    1036
      21.3.3. Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu 2005    1040
      21.3.4. Pakiet aktów prawnych z 2011 r. – sześciopak    1043
      21.3.5. Pakt fiskalny    1054
      21.3.6. Program konwergencji w Polsce    1058
      21.3.7. Procedura nadmiernego deficytu    1064
      21.3.8. Dwupak    1068
    21.4. Europejskie fundusze stabilnościowe    1071
      21.4.1. Europejski Instrument Stabilności Finansowej    1071
      21.4.2. Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej    1073
      21.4.3. Europejski Mechanizm Stabilności    1075
    21.5. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej    1078
      21.5.1. Przesłanki harmonizacji podatków    1078
      21.5.2. Harmonizacja podatków pośrednich    1079
      21.5.3. Problem harmonizacji i konkurencji w zakresie podatków bezpośrednich    1083
      21.5.4. Harmonizacja podatku od dochodów osobistych    1085
      21.5.5. Podatek od dochodów przedsiębiorstw – harmonizacja czy konkurencja    1087
      21.5.6. Zasada unikania podwójnego opodatkowania dochodów i majątku    1092
      21.5.7. Harmonizacja opodatkowania pozostałych dochodów    1094
      21.5.8. Perspektywy harmonizacji podatków    1096
  Bibliografia    1099
  Indeks osobowy    1113
  Indeks rzeczowy    1115
RozwińZwiń

Finanse publiczne - RECENZJE

Odradzam

Autor: k

Dodano: 04.03.2017

W wersji myibuk wydanie fatalne, nie da się czytać.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia