Finanse publiczne

Współczesne ujęcie

6 ocen

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najnowsza i kompletna publikacja z zakresu finansów publicznych na polskim rynku przygotowana na podstawie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika „Finanse publiczne. Teoria i praktyka” autorstwa prof. Stanisława Owsiaka.
Autor w nowym podręczniku:
- zaprezentował aktualne trendy w nauce i praktyce finansów publicznych takie jak: teoria dóbr publicznych, teoria wyboru publicznego, programowanie i planowanie budżetowe, budżet zadaniowy, metody analizy nierównowagi finansów publicznych,
- scharakteryzował funkcjonowanie systemu finansów publicznych w Polsce podbudowane danymi empirycznymi,
- uwzględnił najnowsze zmiany w systemie finansów publicznych na skutek kryzysu - rozważania są osadzone w prawnych i instytucjonalnych podstawach Unii Europejskiej takich jak: Semestr Europejski, Pakt fiskalny, Europejski Mechanizm Stabilności.
Ogromna zaletą podręcznika jest interdyscyplinarne ujęcie finansów publicznych - ekonomia, zarządzanie, prawo, socjologia, psychologia, nauki o polityce.
Książka adresowana jest do studentów ekonomii, finansów, administracji i prawa studiów licencjackich i magisterskich, słuchaczy studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. Ze względu na to, że publikacja zawiera wiele najnowszych refleksji teoretycznych, syntezę doświadczeń z finansami publicznymi w ostatnich dekadach, w tym latach kryzysu finansowego, powinna spotkać się z zainteresowaniem ekonomistów.


Liczba stron1148
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19103-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     15
  Część I. Podstawy teorii finansów publicznych     21
  1. Przedmiot nauki o finansach publicznych     23
    1.1. Pojęcie nauki o finansach publicznych     25
    1.2. Kategoria potrzeb zbiorowych    31
    1.3. Dobro publiczne     34
    1.4. Dobro społeczne     39
    1.5. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin     46
  
  2. Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych     51
    2.1. Znaczenie teorii finansów publicznych     53
    2.2. Okres przedkapitalistyczny    54
    2.3. Finanse publiczne w okresie powstawania kapitalizmu     56
    2.4. Liberalna myśl finansowa     57
    2.5. Ortodoksyjna teoria finansów publicznych     58
    2.6. Wzrost wydatków publicznych – prawo Wagnera     62
    2.7. Złota reguła finansów publicznych     72
    2.8. Rewolucja keynesowska     74
    2.9. Neokeynesowskie teorie finansów publicznych     76
      2.9.1. Zalecenia A.H. Hansena     76
      2.9.2. Koncepcja finansów funkcjonalnych A. Lernera     78
      2.9.3. Teorie finansów publicznych według J.M. Buchanana     79
      2.9.4. Kryzys państwa podatkowego według J.A. Schumpetera     81
    2.10. Neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny     82
    2.11. Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych     87
  
  3. Funkcje finansów publicznych    95
    3.1. Rodzaje funkcji     97
    3.2. Funkcja alokacyjna     98
    3.3. Funkcja redystrybucyjna     99
    3.4. Funkcja stabilizacyjna     104
    3.5. Problem sprzeczności między funkcjami finansów publicznych     108
  
  4. Elementy teorii wyboru publicznego     111
    4.1. Mechanizm alokacji dobra prywatnego i dobra publicznego     113
    4.2. Cele i przedmiot wyboru publicznego     116
    4.3. Istota wyboru publicznego     117
    4.4. Sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych     120
    4.5. Kryterium kosztów i korzyści     125
    4.6. Zasady ustalania wyników głosowania w sprawach publicznych    128
    4.7. Paradoks wyborczy    129
  
  5. System finansów publicznych     133
    5.1. Sektor publiczny a finanse publiczne     135
    5.2. Struktura systemu finansów publicznych     139
    5.3. Budżet państwa     141
      5.3.1. Pojęcie budżetu państwa     141
      5.3.2. Rozwój budżetu państwa     144
      5.3.3. Cechy budżetu państwa     156
      5.3.4. Funkcje budżetu państwa     157
      5.3.5. Problem zasad budżetowych     164
    5.4. Finanse regionalne     168
      5.4.1. Przesłanki decentralizacji finansów publicznych     168
      5.4.2. Podział kompetencji władz podstawą decentralizacji finansów publicznych     170
      5.4.3. Finansowe podstawy działalności władz regionalnych    185
      5.4.4. Mechanizm kształtowania finansowych zasobów regionu    185
    5.5. Finanse lokalne     187
      5.5.1. Problem granic autonomii władz samorządowych    187
      5.5.2. Finansowe podstawy autonomii władz samorządowych     189
      5.5.3. Rodzaje publicznych funduszy lokalnych     192
    5.6. Publiczne fundusze celowe     195
      5.6.1. Pojęcie funduszu celowego     195
      5.6.2. Funkcje funduszy celowych     197
      5.6.3. Rodzaje funduszy celowych     200
    5.7. Finanse ubezpieczeń społecznych     203
      5.7.1. Kwestia obowiązków państwa w zakresie ubezpieczeń     203
      5.7.2. Wpływ ubezpieczeń emerytalno-rentowych na gospodarkę i finanse publiczne     206
    5.8. System finansowy ubezpieczeń zdrowotnych     210
    5.9. Ubezpieczenie od bezrobocia     213
    5.10. Finanse agencji władz publicznych     215
  6. Dochody publiczne     217
    6.1. Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych     219
    6.2. Rodzaje dochodów publicznych     225
    6.3. Podatek     228
      6.3.1. Pojęcie podatku     228
      6.3.2. Rodzaje podatków     229
      6.3.3. Technika podatkowa     233
    6.4. Opłaty     241
    6.5. Cła     243
  7. Gospodarcze i społeczne skutki podatków    245
    7.1. Zasady podatkowe     247
    7.2. Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej     251
    7.3. Rynkowe reakcje podmiotów na podatek.     253
    7.4. Efekt podatkowego spustoszenia     259
    7.5. Wpływ podatków na oszczędności i inwestycje     260
    7.6. Redystrybucyjne skutki podatków     262
    7.7. Problem granic opodatkowania     270
    7.8. Przerzucalność podatków    272
    7.9. Ucieczka przed podatkami     274
    7.10. Etyczne aspekty podatku     277
    7.11. Cechy współczesnego systemu podatkowego    287
  8. Wydatki publiczne     293
    8.1. Istota wydatków publicznych    295
    8.2. Kwestia granicy wydatków publicznych     299
    8.3. Rodzaje wydatków publicznych     307
    8.4. Problem racjonalizacji wydatków publicznych    311
      8.4.1. Dwie płaszczyzny racjonalizacji wydatków publicznych     311
      8.4.2. Efektywność wydatków publicznych     313
      8.4.3. Metoda Afonso, Schuknechta i Tanziego     316
      8.4.4. Metoda FDA     322
      8.4.5. Metoda analizy danych granicznych (DEA)     323
      8.4.6. Oszczędności w wydatkach publicznych     324
  9. Nowatorskie zarządzanie finansami publicznymi     327
    9.1. Zarządzanie finansami jako element nowego zarządzania publicznego .    329
    9.2. Metody racjonalizacji wydatków publicznych     332
      9.2.1. Metody kształtowania wydatków publicznych     332
      9.2.2. Programowanie budżetowe – charakterystyka idei     335
      9.2.3. Programowanie budżetowe     337
      9.2.4. Metoda analizy kosztów i korzyści     339
      9.2.5. Metoda budżetowania od zera     340
      9.2.6. Budżet jako narzędzie zarządzania i racjonalizacji wydatków jednostek publicznych     342
      9.2.7. Rodzaje budżetów stosowanych w zarządzaniu podmiotami publicznymi     346
    9.3. Uniwersalne zasady wykorzystania budżetu w zarządzaniu    351
    9.4. Doświadczenia z metodami budżetowania wybranych krajów     356
      9.4.1. Stany Zjednoczone     356
      9.4.2. Programowanie budżetowe w Wielkiej Brytanii     362
      9.4.3. Programowanie budżetowe w innych krajach    374
    9.5. Budżet zadaniowy w Polsce    376
      9.5.1. Eksperymenty władz samorządowych     376
      9.5.2. Wdrożenie budżetu zadaniowego w administracji państwowej     377
      9.5.3. Konstrukcja budżetu zadaniowego     381
      9.5.4. Ocena budżetu zadaniowego    391
  10. Równowaga budżetowa     397
    10.1. Istota równowagi budżetowej    399
    10.2. Czynniki równowagi budżetowej     401
    10.3. Mnożnik zrównoważonego budżetu     405
    10.4. Rodzaje sald budżetowych    411
    10.5. Standardowe metody obliczania salda budżetowego (GFS i ESA)     416
    10.6. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego     420
    10.7. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego     422
    10.8. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych    426
  
  11. Dług publiczny     439
    11.1. Ekonomiczna istota długu publicznego    441
    11.2. Rodzaje długu publicznego     442
    11.3. Dług jawny a dług ukryty     447
    11.4. Przyczyny powstawania długu publicznego    451
    11.5. Dylematy związane z zaciąganiem pożyczek publicznych    456
    11.6. Instrumenty zaciągania długu publicznego    459
    11.7. Cele zarządzania długiem publicznym     464
  
  12. Polityka finansowa państwa     475
    12.1. Przedmiot polityki finansowej     477
    12.2. Podmiot polityki finansowej     478
    12.3. Cele polityki finansowej     481
    12.4. Polityka monetarna     486
    12.5. Polityka fiskalna     489
      12.5.1. Istota i cele polityki fiskalnej     489
      12.5.2. Narzędzia polityki fiskalnej     490
      12.5.3. Instytucjonalne podstawy polityki fiskalnej    492
      12.5.4. Aktywna i pasywna polityka fiskalna     495
    12.6. Kwestia optymalnej polityki fiskalnej     496
    12.7. Najnowsze trendy w polityce fiskalnej     508
    12.8. Problem relacji między polityką monetarną a polityką fiskalną     514
      12.8.1. Koncepcja policy mix     514
      12.8.2. Koordynacja polityki monetarnej i polityki fiskalnej     517
      12.8.3. Komitet Stabilności Finansowej – szansa na koordynację polityki finansowej    519
  
  Część II. Finanse publiczne w Polsce     523
  13. System finansów publicznych     525
    13.1. Systemowe podejście do finansów publicznych     527
    13.2. Przesłanki ustrojowe systemu finansów publicznych     529
    13.3. Ewolucja systemu finansów publicznych w Polsce     532
    13.4. Sektor finansów publicznych w Polsce     544
      13.4.1. Sektor publiczny a sektor finansów publicznych     544
      13.4.2. Zakres sektora finansów publicznych    545
      13.4.3. Rozmiary sektora finansów publicznych     550
  
  14. System budżetowy     561
    14.1. Istota systemu budżetowego     563
    14.2. Budżet państwa    565
      14.2.1. Zakres ustawy budżetowej     565
      14.2.2. Procedura budżetowa i kalendarium budżetowe    568
      14.2.3. Klasyfikacja budżetowa     573
    14.3. Koncepcja środków publicznych     579
    14.4. System dochodów budżetu państwa     582
    14.5. System wydatków budżetu państwa    584
    14.6. Reguła wydatkowa     589
    14.7. Wynik budżetu państwa     597
    14.8. Budżet środków Unii Europejskiej     598
    14.9. Jednostki sektora finansów publicznych     600
    14.10. Podstawowe zasady gospodarowania finansowymi środkami publicznymi     606
      14.10.1. Zasady ogólne     606
      14.10.2. Audyt wewnętrzny     610
      14.10.3. Kontrola zarządcza     613
    14.11. Wieloletni Plan Finansowy Państwa     614
    14.12. Budżety jednostek samorządu terytorialnego     617
      14.12.1. Powstanie samorządowych gmin w 1990 r.    617
      14.12.2. Radykalna reforma samorządowa z 1999 r.     622
      14.12.3. Zasady funkcjonowania budżetu samorządowego     627
    14.13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego     634
      14.13.1. Ewolucja systemu dochodów jednostek samorządowych    634
      14.13.2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego od 2004 r.     638
      14.13.3. Dochody gminy     642
      14.13.4. Dochody powiatu     648
      14.13.5. Dochody województwa samorządowego     652
    14.14. Struktura dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego     658
    14.15. Budżet obywatelski     663
  
  15. System podatkowy     667
    15.1. Przesłanki rewolucji podatkowej     669
    15.2. Główne zasady i etapy budowania nowego systemu podatkowego     670
    15.3. Ordynacja podatkowa     674
    15.4. Kształt nowego systemu podatkowego     681
    15.5. Charakterystyka podatków centralnych     683
      15.5.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych    683
      15.5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych     700
      15.5.3. Podatek od towarów i usług (VAT)    707
      15.5.4. Podatek akcyzowy     720
      15.5.5. Inne podatki i opłaty centralne     725
    15.6. Podatki i opłaty lokalne     734
      15.6.1. Podatki lokalne     734
      15.6.2. Opłaty lokalne     739
    15.7. Kierunki zmian w systemie podatkowym     745
  
  16. Fundusze celowe i agencje władz publicznych     751
    16.1. Reformowanie publicznych funduszy celowych     753
    16.2. Przegląd państwowych funduszy celowych     759
    16.3. Agencje wykonawcze     772
    16.4. Państwowe osoby prawne     778
    16.5. Instytucje gospodarki budżetowej     778
  
  17. Fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusze emerytalne     781
    17.1. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w 1999 r.     783
    17.2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych     785
    17.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej     796
    17.4. Otwarte fundusze emerytalne     798
    17.5. Istota zmian w otwartych funduszach emerytalnych w latach 2011–2014     810
    17.6. Pracownicze programy emerytalne oraz indywidualne konta emerytalne     816
    17.7. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego     820
    17.8. Fundusze ubezpieczeń społecznych w rolnictwie     822
      17.8.1. Fundusz Emerytalno-Rentowy     822
      17.8.2. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji    828
      17.8.3. Fundusz Administracyjny     829
      17.8.4. Fundusz Składkowy     830
  
  18. Wydatki budżetowe     831
    18.1. Wydatki budżetowe na tle wydatków publicznych     833
    18.2. Wydatki budżetowe w układzie przestrzennym     836
    18.3. Wydatki budżetu państwa – ogólna tendencja     838
    18.4. Wydatki budżetu państwa według grup ekonomicznych     840
    18.5. Wydatki budżetu państwa według funkcji     842
    18.6. Wydatki sztywne i wydatki elastyczne     844
    18.7. Wydatki budżetu państwa na gospodarkę     848
    18.8. Pomoc publiczna     858
    18.9. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego     870
      18.9.1. Wydatki gmin     870
      18.9.2. Wydatki powiatów     872
      18.9.3. Wydatki miast na prawach powiatów     873
      18.9.4. Wydatki województw     875
  
  19. Deficyt finansów publicznych i dług publiczny     879
    19.1. Ewolucja podejścia do równowagi budżetowej     881
    19.2. Charakter deficytu budżetowego w Polsce     883
    19.3. Państwo na rynkach finansowych     895
      19.3.1. Przyczyny emisji papierów wartościowych     895
      19.3.2. Rodzaje papierów wartościowych emitowanych przez państwo     897
      19.3.3. Działalność emisyjna państwa     898
    19.4. Dług publiczny     907
      19.4.1. Powstanie instytucji długu publicznego w Polsce     907
      19.4.2. Koncepcja państwowego długu publicznego     908
      19.4.3. Kształtowanie się długu publicznego w Polsce     914
      19.4.4. Zagraniczny dług skarbu państwa     922
    19.5. Koszty obsługi długu publicznego     930
    19.6. Należności skarbu państwa     931
      19.6.1. Mechanizm powstawania należności skarbu państwa     931
      19.6.2. Ekonomiczne skutki należności skarbu państwa     934
  
  20. Kryzysy i reformy finansów publicznych     941
    20.1. Periodyzacja okresu transformacji z perspektywy finansów publicznych     943
    20.2. Cechy gospodarki polskiej z perspektywy finansów publicznych     948
    20.3. Kryzysy finansów publicznych     961
      20.3.1. Symptomy kryzysów finansów publicznych     961
      20.3.2. Kryzys w latach 1991–1992     962
      20.3.3. Kryzys w latach 2001–2002     965
      20.3.4. Wpływ kryzysu finansowego z 2008 r. na finanse publiczne     967
    20.4. Reformy finansów publicznych     972
      20.4.1. Sens i bezsens reform     972
      20.4.2. Programy reform finansów publicznych     973
    20.5. Bezpieczeństwo finansów publicznych     983
      20.5.1. Istota bezpieczeństwa finansów publicznych    983
      20.5.2. Narzędzia bezpieczeństwa     984
      20.5.3. Narzędzia bezpieczeństwa strategicznego    986
      20.5.4. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne     990
      20.5.5. Narzędzia bezpieczeństwa operacyjnego     996
  
   21. Finanse Unii Europejskiej     999
    21.1. Geneza Unii Europejskiej    1001
    21.2. Budżet Unii Europejskiej oraz wieloletnie ramy finansowe     1004
      21.2.1. Ogólna charakterystyka budżetu     1004
      21.2.2. Wieloletnie ramy finansowe     1006
      21.2.3. Zasoby własne Unii Europejskiej     1007
      21.2.4. Opracowywanie i wykonywanie budżetu ogólnego     1010
      21.2.5. Wydatki budżetu     1012
      21.2.6. Rozmiary i struktura wydatków z budżetu     1015
      21.2.7. Wieloletnie ramy finansowe 2014–2020     1024
      21.2.8. Rozliczenia Polski z Unią Europejską     1029
    21.3. Wpływ Unii Europejskiej na finanse publiczne – ujęcie instytucjonalne     1033
      21.3.1. Traktat z Maastricht     1033
      21.3.2. Pakt Stabilności i Wzrostu     1036
      21.3.3. Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu 2005     1040
      21.3.4. Pakiet aktów prawnych z 2011 r. – sześciopak     1043
      21.3.5. Pakt fiskalny     1054
      21.3.6. Program konwergencji w Polsce     1058
      21.3.7. Procedura nadmiernego deficytu     1064
      21.3.8. Dwupak     1068
    21.4. Europejskie fundusze stabilnościowe     1071
      21.4.1. Europejski Instrument Stabilności Finansowej     1071
      21.4.2. Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej     1073
      21.4.3. Europejski Mechanizm Stabilności     1075
    21.5. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej     1078
      21.5.1. Przesłanki harmonizacji podatków     1078
      21.5.2. Harmonizacja podatków pośrednich     1079
      21.5.3. Problem harmonizacji i konkurencji w zakresie podatków bezpośrednich     1083
      21.5.4. Harmonizacja podatku od dochodów osobistych     1085
      21.5.5. Podatek od dochodów przedsiębiorstw – harmonizacja czy konkurencja     1087
      21.5.6. Zasada unikania podwójnego opodatkowania dochodów i majątku    1092
      21.5.7. Harmonizacja opodatkowania pozostałych dochodów     1094
      21.5.8. Perspektywy harmonizacji podatków     1096
  Bibliografia     1099
  Indeks osobowy    1113
  Indeks rzeczowy    1115
RozwińZwiń

Finanse publiczne - RECENZJE

Odradzam

Autor: k

Dodano: 04.03.2017

W wersji myibuk wydanie fatalne, nie da się czytać.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia