Reformacja praw

Prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesności

1 ocena

Autor:

John Witte

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

63,20  79,00 (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 47,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Już około roku 1500 myśl kalwińska antycypowała idee, jakie miało wyartykułować później europejskie Oświecenie. Te idee rodziły się w warunkach kryzysu: ale to właśnie kryzys, konkretne wyzwania społeczne i rewolucje (a nie abstrakcyjne teorie) wyznaczają charakter nowoczesności. Po 1500 roku ewolucji podlegała także myśl Jana Kalwina, głównego bohatera książki Johna Witte’a. Dzieła Reformacji dokonały dalsze procesy i zjawiska o mniej lub bardziej globalnej sile rażenia, takie jak Oświecenie, Rewolucja Francuska, Rewolucja Amerykańska, konstytucjonalizm, federalizm czy pluralizm religijny. W niektórych kulturach procesy te jeszcze się nie zakończyły; gdzie indziej z kolei pojawia się ponowna ich potrzeba w obliczu nowych, nieznanych dotąd wyzwań: kryzysu migracyjnego, zderzenia cywilizacji, wyczerpania się formuły integracji mniejszości o tendencjach fundamentalistycznych czy kryzysu legitymizacji. Książka Witte'go pozwala podjąć namysł nad jednym z najtrudniejszych pytań XXI wieku: jak dalej reformować prawa w świetle tych i wielu innych wyzwań?
„Mamy przed sobą rozległe, głębokie, interdyscyplinarne studium z gatunku fundamentalnych. Prezentuje ono w sposób pełny i obrazowy burzliwy proces emancypacji prawa stanowionego względem prawa naturalnego, genezę praw człowieka w obrębie protestantyzmu i wreszcie kształtowanie się nowoczesnej (niezwykle dynamicznej) relacji pomiędzy tymi prawami”.
prof. UAM dr hab. Ewa Nowak
Informacja o Autorze:
John Witte (ur. 1959), profesor prawa i dyrektor Centrum Studiów nad Prawem i Religią na Uniwersytecie w Atlancie. Światowej sławy ekspert w zakresie historii prawa, prawa małżeńskiego i wolności religijnej. Autor m.in. takich publikacji, jak God's joust, God's justice : law and religion in the Western tradition (2006), Religion and Human Rights: An Introduction (2011), No Establishment of Religion: America’s Original Contribution to Religious Liberty (2012).


Rok wydania2017
Liczba stron400
KategoriaFilozofia współczesna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19102-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  John Witte – kronikarz dialogu prawa i religii. Przedmowa do wydania polskiego (Maciej Dybowski) VII
  
  Wstęp i podziękowania XVII
  
  Wykaz skrótów bibliograficznych XXI
  
  Wprowadzenie     1
    Ku nowej historii praw zachodu     23
  
  Rozdział 1 Umiarkowana wolność religijna w teologii Jana Kalwina: oryginalny eksperyment genewski     45
    Wczesne poglądy Kalwina     48
    Dojrzałe tezy Kalwina     65
    Podsumowanie i wnioski     89
  
  Rozdział 2 Obowiązki sumienia i swobodne korzystanie z wolności chrześcijańskiej: Teodor de Bèze i powstanie kalwińskiej teorii praw i oporu     95
    Noc św. Bartłomieja     95
    Wczesne poglądy de Bèze’a     101
    Źródła i rozwój nowych teorii praw     119
    Dojrzałe tezy de Bèze’a o władzy i wolności     143
    Podsumowanie i wnioski     157
  
  Rozdział 3 Prawa naturalne, suwerenność ludu i polityka przymierza: Johannes Althusius, powstanie niderlandzkie i republika     165
    Powstanie w Niderlandach     165
    Dzieło Johannesa Althusiusa     175
    Prawo naturalne, prawo powszechne i prawo pozytywne     181
    Prawa i wolności religijne i społeczne     197
    Społeczeństwo i polityka     211
    Podsumowanie i wnioski     236
  
  Rozdział 4 Prorocy, kapłani i królowie wolności: John Milton, reformacja praw i wolności Anglików     243
    John Milton i rewolucja angielska     257
    Prawa i wolności religijne     263
    Prawa i wolności domowe     289
    Prawa i wolności obywatelskie     302
    Podsumowanie i wnioski     315
  
  Rozdział 5 Jak rządzić miastem położonym na górze. Wolność oparta na przymierzu w purytańskiej Nowej Anglii     321
    Prawa i wolności założycielskie     324
    Wolność przymierza     335
    Przymierza wolności     342
    Purytańskie podstawy konstytucjonalizmu amerykańskiego i wolności religijnej     371
  
  Zakończenie. Biografia i biologia wolności we wczesnonowoczesnym kalwinizmie    375
    Prawo, religia i prawa człowieka dziś     389
  
  Bibliografia     401
  Indeks źródeł biblijnych     427
  Indeks osób     432
  Spis ilustracji     444
RozwińZwiń