Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,17  16,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,1716,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na analizie i opisie, organizowanego przez nauczyciela, środowiska edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się dzieci. Podejmują próbę nie tylko prezentacji, lecz także wyznaczenia kierunku rozwoju alternatywnych sposobów, które mają prowadzić do pożądanych zmian w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, umożliwiających urzeczywistnianie postulatu stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka.
W tej samej serii ukazały się publikacje: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych (red. Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. Wiesława Leżańska, Dorota Radzikowska).


Liczba stron180
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-314-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  
  Anna Buła, Tworzenie w edukacji wczesnoszkolnej warunków do uczenia się przez badanie    23
  – Creating conditions in early education for learning-through-research     34
  Maja Walęciak, Paulina Wetoszka, Rola nauczyciela przedszkola w kreowaniu dziecięcej aktywności podczas zabaw badawczych    35
  – The role of a preschool teacher in arranging children’s activity in exploratory plays     44
  Maria Marczewska, Nauczyciel jako organizator warunków do działań badawczych w Programie Wychowania Przedszkolnego „Tablit”    45
  – Teacher as a creator of conditions for a child’s research activity in “Tablit” – an Innovative Kindergarten Curriclum     51
  Urszula Zielińska, Moduł języka angielskiego w Programie Wychowania Przedszkolnego „Tablit” – nowe możliwości dla nauczycieli    53
  – English Language Component in “Tablit” – an Innovative Kindergarten Curriculum – new opportunities for teachers     62
  Sylwia Polcyn-Matuszewska, Wykorzystanie przez nauczyciela klas początkowych multimedialnych programów komputerowych o charakterze edukacyjnym    63
  – Teacher in elementary school and multimedia educational programs    73
  Jan Amos Jelinek, Badanie skuteczności programu komputerowego do nauki czytania    75
  – Study the effectiveness of a computer program for learning the ability of reading    83
  Karolina Skarbek, Uczeń uzdolniony matematycznie w opinii nauczycieli wczesnej edukacji    85
  – The mathematically gifted pupil in the opinion of primary education teacher. Research report    99
  Edyta Kalita, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w tworzeniu warunków sprzyjających osiąganiu przez dziecko samodzielności w przedszkolu    101
  – The cooperation of teachers and parents in the farmation of a conditions favorable to the achievement of the child self-reliance in the kindergarten     112
  Anna Kowalczyk, Joanna Sosnowska, Rola nauczyciela w kreowaniu postaw społecznych rodzeństw w grupie zróżnicowanej wiekowo na przykładzie Przedszkola Uniwersytetu Łódzkiego    113
  – Teachers role in creating siblings social behavior in age diffented groups following example of Lodz’s University Preschool    123
  Joanna Sosnowska, Sztuka edukacji – przestrzeń muzeum i przedszkola jako środowisko kształcenia i wychowania do kultury    125
  – The art of education – the space of a museum and a kindergarten as the environment of education and training to culture     136
  Dorota Radzikowska, Nauczyciel inicjatorem czytelnictwa uczniów klas początkowych    137
  – The early education teacher as an initiator of students’ reading     148
  Zofia Olek-Redlarska, Emilia Jakubowska, Obraz dziecka i dzieciństwa w twórczości Joanny Papuzińskiej jako źródło inspiracji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Dzieciństwo utracone i odzyskane    149
  – The child and the childhood image into works of Joanna Papuzińska as a source of the inspiration of an early education teacher. Lost and recovered childhood     161
  Agnieszka Jędrzejowska, Koncepcja Celestyna Freineta w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej    163
  – The concept of Celestin Freinet teaching job early childhood education     177
  
  Noty o autorach    179
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia