Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

129,00

Format: epub

129,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Przedstawiono zarówno kwestie związane z mediacją umowną (charakter i zawarcie umowy o mediację itp.), jak i mediacją na skutek skierowania sądu (postanowienie sądu itp.), ujmując wszystkie aspekty mające związek z tą instytucją, m.in.: kwalifikacje mediatorów, skutki wszczęcia mediacji, postępowanie dotyczące zatwierdzenia ugody mediacyjnej, udział w mediacji pełnomocników profesjonalnych, koszty związane z ich udziałem. Układ komentarza odpowiadający kolejności i redakcji przepisów kodeksowych regulujących mediację powinien ułatwić Czytelnikom znalezienie interesujących ich zagadnień.


Publikacja skierowana jest zarówno do prawników zawodowo zajmujących się mediacją -sędziów, adwokatów, radców prawnych - jak i do samych mediatorów.


Liczba stron252
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-413-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    13
  Wprowadzenie do mediacji w postępowaniu cywilnym    17
  Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822) - wyciąg    29
  Tytuł wstępny. Przepisy ogólne    31
  Art. 10 . [Dążenie do ugodowego zakończenia sprawy]    31
  Księga pierwsza. Proces    59
  Tytuł V. Koszty procesu Dział I. Zwrot kosztów procesu    59
  Art. 98(1) . [Koszty postępowania mediacyjnego]    59
  Art. 103 . [Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową poddania się mediacji]    78
  Art. 104(1) . [Zasada ponoszenia kosztów mediacji zakończonej ugodą]    82
  Tytuł VI. Postępowanie    85
  Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji 85 Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze 85 Oddział 1. Mediacja 85 Art. 183(1) . [Dobrowolność mediacji. Podstawy wszczęcia mediacji. Umowa o mediację] 85 Art. 183(2) . [Mediator i stały mediator] 106 Art. 183(3) . [Bezstronność mediatora] 121 Art. 183(3a) . [Sposób prowadzenia mediacji] 128 Art. 183(4) . [Niejawność mediacji. Obowiązek zachowania tajemnicy] 133 Art. 183(5) . [Prawo mediatora do wynagrodzenia. Zasada odpłatności mediacji] 141 Art. 183(6) . [Wszczęcie mediacji i jej skutki] 148 Art. 183(7) . [Wniosek o przeprowadzenie mediacji] 165 Art. 183(8) . [Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji przez sąd] 170 Art. 183(9) . [Wybór mediatora. Wyznaczenie mediatora przez sąd] 188 Art. 183(10) . [Wyznaczenie czasu trwania mediacji na skutek skierowania przez sąd] 197 Art. 183(11) . [Wyznaczenie terminu posiedzenia mediacyjnego przez mediatora] 202 Art. 183(12) . [Protokół z przebiegu mediacji oraz ugoda] 207 Art. 183(13) . [Obowiązek mediatora złożenia protokołu z mediacji w sądzie] 213 Art. 183(14) . [Zatwierdzenie ugody przez sąd] 217 Art. 183(15) . [Moc ugody zawartej przed mediatorem]    228
  Rozdział 2. Pozew Art. 187 . [Treść pozwu w odniesieniu do problematyki polubownego rozwiązania sporu]    230
  Art. 202(1) . [Obowiązek skierowania stron do mediacji]    235
  Dział III. Dowody    239
  Rozdział 2. Postępowanie dowodowe    239
  Oddział 3. Zeznania świadków    239
  Art. 259(1) . [Wezwanie mediatora w charakterze świadka]    239
  Bibliografia    243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia