Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 441. Global Challenges of Management Control and Reporting

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 441. Global Challenges of Management Control and Reporting

1 opinia

Format:

ibuk

Contemporary management control and reporting both face challenges. Consequently, a new and more sophisticated scientific approach is needed. From one point of view, interdisciplinary studies and theories are necessary. From another point of view, empirical research and practical issues call for a more specific and specialized approach. This complexity is reflected by the content of this book, which covers topics that emerge from present world’s complexity. Therefore, the authors focus on ever-important issues (such as the strategic approach and its support by management control and reporting, survival of companies), and more modern issues (e.g. cultural aspects, measurement and reporting adjusted to branches, spheres and organizations and specific issues of management control and reporting).
The strategic approach to managerial control and financial statements and their role for company’s survival is presented in papers by J. Dyczkowska (who addresses the question whether annual reports communicate strategic issues and focuses her study on reporting practices of high-tech companies), A. Bieńkowska, Z. Kral, A. Zabłocka-Kluczka (who explain the role of responsibility centers in strategic controlling), P. Kroflin (who explores the value-based management and management reporting examining impacts of value reporting on investment decisions and company value perception) and A. Reizinger-Ducsai (who discusses bankruptcy prediction and financial statements). The problems of management control and reporting and their adjustment to specific conditions and organizations are undertaken by T. Dyczkowski (who introduces his NGO performance model), Z. Kes and K. Nowosielski (who present the case study of the process of cost assignment in a local railway company providing passenger transportation services), S. Łęgowik--Świącik, M. Stępień, S. Kowalska and M. Łęgowik-Małolepsza (who analyse the efficiency of the heat market enterprise management process in terms of the concept of the cost of capital), and M. Pietrzak and P. Pietrzak (who discuss the problem of performance measurement in the public higher education). The cultural aspect of managerial control and reporting is explored in papers written by M. Nowak (who presents cultural determinants of accounting, performance management and costs problems showing the issue from Polish perspective using G. Hofstede and GLOBE cultural dimensions) and P. Bednarek, R. Brühl and M. Hanzlick (who provide a literature overview of planning and cross-cultural research). The specific problems and concepts of managerial control and reporting are investigated by M. Ciołek (who discusses the lean thinking and overhead costs), E. Nowak (who analyses the role of costs control role in controlling company operation), Ü. Pärl, R. Koyte, S. Näsi (who examine middle managers’ mediating role in MCS implementation), R.L. Sichel (who discusses the relevance of intellectual property for management control), J. Paranko and P. Huhtala (who analyse the productivity measurement at the factory level).
Marta Nowak


Liczba stron231
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Introduction    7
  
  Piotr Bednarek, Rolf Brühl, Michael Hanzlick: Long-range planning and cross-cultural research. A literature review / Planowanie długookresowe i badania międzykulturowe. Przegląd literatury    9
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Responsibility centres in strategic controlling / O ośrodkach odpowiedzialności w controllingu strategicznym    21
  Maciej Ciołek: The lean thinking in overhead cost-cutting / Lean thinking w cięciu kosztów ogólnych    34
  Joanna Dyczkowska: Do annual reports communicate strategic issues? Insight into reporting practices of high-tech companies / Czy raporty roczne komunikują kwestie strategiczne? Wgląd w praktyki sprawozdawcze spółek wysokich technologii    47
  Tomasz Dyczkowski: Towards an NGO performance model / W kierunku modelu dokonań w organizacjach pozarządowych    65
  Zdzisław Kes, Krzysztof Nowosielski: The process of cost assignment in a local railway company providing passenger transportation services. A case study / Proces alokacji kosztów w regionalnym przedsiębiorstwie świadczącym usługi pasażerskiego transport kolejowego     86
  Petra Kroflin: Value-based management and value reporting. Impact of value reporting on investment decisions and company value perception / Zarządzanie wartością a raportowanie o wartości. Wpływ raportowania wartości na decyzje inwestycyjne i postrzeganie wartości przedsiębiorstwa    99
  Sylwia Łęgowik-Świącik, Marcin Stępień, Sylwia Kowalska, Małgorzata Łęgowik-Małolepsza: Efficiency of the heat market enterprise management process in terms of the concept of the cost of capital / Efektywność procesu zarządzania przedsiębiorstw rynku ciepła w świetle koncepcji kosztu kapitału    115
  Edward Nowak: Cost control and its role in controlling company operation / Kontrola kosztów i jej rola w controllingu działalności przedsiębiorstwa.    125
  Marta Nowak: Cultural determinants of accounting, performance management and costs problems. A view from the Polish perspective using G. Hofstede’s and GLOBE culture dimensions / Kulturowe determinanty problemów dotyczących rachunkowości, zarządzania dokonaniami oraz kosztów. Spojrzenie z polskiej perspektywy z wykorzystaniem wymiarów kultur G. Hofstede’a oraz GLOBE    134
  Jari Paranko, Petri Huhtala: Productivity measurement at the factory level / Pomiar produktywności na poziomie wydziału produkcyjnego    150
  Ülle Pärl, Rodney Koyte, Salme Näsi: Examining middle managers mediating role in MCS implementation / Badanie pośredniczącej roli menedżerów średniego szczebla we wdrażaniu systemów controllingu    164
  Michał Pietrzak, Piotr Pietrzak: The problem of performance measurement at public universities / Problem pomiaru efektywności w publicznym szkolnictwie wyższym    191
  Anita Reizinger-Ducsai: Bankruptcy prediction and financial statements. The reliability of a financial statement for the purpose of modelling / Predykcja bankructwa a sprawozdania finansowe. Wiarygodność sprawozdań finansowych dla potrzeb modelowania    202
  Ricardo Luiz Sichel: Intellectual property. Its relevance for the management control / Prawa własności intelektualnej. Ich znaczenie dla controllingu    214
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia