Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 413. Dimensions of Regional Processes in the Asia-Pacific Region

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 413. Dimensions of Regional Processes in the Asia-Pacific Region

1 opinia

Format:

ibuk

Asia and Pacific’s growing importance to the rest of the world is widely acknowledged today. The dynamics of Asian economic development have tremendously impacted global trade relationships and regional cooperation. Thus, it is with great pleasure that we deliver another volume of Research Papers on Asia-Pacific economic issues.
This year we present 19 papers by various authors who examine the Asia-Pacific region from different perspectives. We decided to group them into 3 Chapters:
• Cooperation and trade
• Economy and policy
• Risks & challenges


Papers grouped in the First Chapter describe newly emerging regional trade architecture. You will find there a few analyses of general nature and regional scope (J. Dudziński, A. H. Jankowiak, E. Majchrowska) and some studies on specific trade agreements (A. Klimek writes about Shanghai Free Trade Zone, A. McCaleb and G. Heiduk try to find out what motivates China’s cities to establish partner agreements with cities in Asia, B. Michalski analysing U.S.-Republic of Korea Free Trade Agreement, while M. Maciejewski and W. Zysk look for opportunities for Polish exports in the trade agreement between EU and Vietnam).
The Second Chapter is the most diverse one. It is devoted mostly to economic policy issues (including financial sector). S. Bobowski, L. Zyblikiewicz and K. Żukrowska look at the main threads in Asian regionalism. P. Pasierbiak and K. Łopacińska analyse the movements of Chinese capital. M. Dziembała and S. Mazurek deal with the subject of innovation supporting growth and development.
Articles in the Third Chapter are focused on extraordinary events influencing economies and development of the Asia-Pacific region. J. Pera prepared an assessment of risk of APEC countries, based on the country risk classification method and selected indexes of internal stability. A. Kukułka and B. Totleben analyse the impact of natural disasters on gross capital formation in Southeastern Asia. Finally, T. Serwach and M. Grabowski and S. Wyciślak deal with synchronization of business cycles and contagion of crises.
We sincerely hope that all the articles will be of great value to those who want to understand the role of Asia-Pacific economies in the global economy. Through various interests of authors, our volume provides a valuable insight into the problems of this region.
All the papers where submitted for the 8th international scientific conference “Dimensions of Regional Processes in the Asia- Pacific Region” which took place in November 2015 at Wroclaw University of Economics, under the patronage of Polish Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Science and Higher Education and the Ministry of Economy. We appreciate your time and consideration, and we look forward to the submis-sion of your own good work. We also appreciate the time and effort of our peer re-viewers. Thank you!


Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Introduction    7
  
  Part 1. Cooperation & Trade    9
  
  Jerzy Dudziński: Commodity and income terms of trends as a measure of benefits in contemporary international trade (based on the example of selected Asian countries) / Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Azji)    11
  Anna H. Jankowiak: The role of regional trade agreements in the development of production networks in ASEAN / Rola stref wolnego handlu w rozwoju sieci produkcyjnych w ASEAN    21
  Artur Klimek: Shanghai Free Trade Zone: expectations and reality / Szanghajska Strefa Wolnego Handlu: oczekiwania i rzeczywistość    31
  Elżbieta Majchrowska: Will TPP undermine the multilateral trading system?/ Czy TPP zagrozi wielostronnemu systemowi handlowemu?    40
  Günter Heiduk, Agnieszka McCaleb: What motivates China’s cities to establish partner agreements with cities in Asia / Motywacje chińskich miast do ustanawiania porozumień partnerskich z miastami w Azji    52
  Bartosz Michalski: On the way towards tighter Trans-Pacific Trade relations. The case of the U.S.-Republic of Korea Free Trade Agreement (KORUS FTA) / Na drodze ku zacieśnianiu transpacyficznych relacji handlowych. Studium przypadku umowy handlowej Stany Zjednoczone – Republika Korei (KORUS FTA)    62
  Marek Maciejewski, Wojciech Zysk: EVFTA agreement (between the EU and Vietnam). An opportunity for the development of Polish export / Umowa EVFTA (UE-Wietnam) szansą rozwoju polskiego eksportu    73
  
  Part 2. Economy & Policy     83
  Kazimierz Starzyk: At the source of Asian studies: contribution of professor Edward F. Szczepanik / U źródeł studiów azjatyckich – wkład profesora Edwarda F. Szczepanika    85
  Sebastian Bobowski: Sino-Japanese duo in the Asian regionalism? Feasibility study of the “win-win” scenario / Duet chińsko-japoński w regionalizmie azjatyckim? Studium wykonalności scenariusza „wygrana-wygrana”    91
  Lubomir W. Zyblikiewicz: The ASEAN and the great power / ASEAN i potęgi światowe    103
  Katarzyna Żukrowska: Financial dimension in Asian cooperation / Finansowy wymiar współpracy azjatyckiej    118
  Paweł Pasierbiak: Developments of Chinese foreign direct investments in the ASEAN (2000-2013) / Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich Chin w ASEAN (2000-2013)    136
  Karolina Łopacińska: Strategic alliance between China Development Bank and Barclays as a basis for the expansion of Chinese capital in the banking sector / Partnerstwo strategiczne China Development Bank i Barclays podstawą ekspansji kapitału chińskiego w sektorze bankowym    149
  Małgorzata Dziembała: The significance of social innovation in promoting inclusive growth in Asian countries / Znaczenie innowacji społecznych w promowaniu rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w krajach Azji    160
  Szymon Mazurek: Innovation Networks & Clusters of India / Sieci i klastry innowacji w Indiach    172
  
  Part 3. Risks & Challenges    187
  Jacek Pera: Assessment of risk of APEC countries based on the country risk classification method and selected indices of internal stability / Ocena ryzyka państw APEC na podstawie metody klasyfikacji ryzyka kraju i wybranych wskaźników ich zewnętrznej stabilności    189
  Agnieszka Kukułka, Bartosz Totleben: Natural disasters and gross capital formation in Southeastern Asia / Katastrofy naturalne a akumulacja kapitału fizycznego w Azji Południowo-Wschodniej    203
  Tomasz Serwach: The synchronization of business cycles in East Asia and Pacific Region. A network approach / Synchronizacja cykli koniunkturalnych w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku. Podejście sieciowe    211
  Marcin Grabowski, Sławomir Wyciślak: Contagion and self-learning in Asian economic crises 1997-1998 and 2008-2010. Case Study of Malaysia / Problem zarażania i uczenia się w kryzysach azjatyckich 1997-1998 i 2008-2010. Studium przypadku Malezji    220
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia