Hematologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

97,30  139,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

97,30139,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka przedstawia zarys hematologii w zakresie niezbędnym dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zawiera: interpretację i diagnostykę różnicową najważniejszych odchyleń od normy w badaniu fizykalnym oraz laboratoryjnych badaniach hematologicznych a także podstawowe informacje dotyczące najczęstszych chorób hematologicznych. Szczególnie cenne dla lekarzy rodzinnych jest przedstawienie problemów, z którymi pacjenci, objęci już opieką hematologiczną, mogą zgłosić się do lekarza rodzinnego, oraz zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego u tych pacjentów.


Rok wydania2017
Liczba stron402
KategoriaHematologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5309-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA Dariusz Wołowiec, Iwona Hus, Anna Korycka-Wołowiec XIX
  WPROWADZENIE Anna Korycka-Wołowiec, Ewelina Ziółkowska XXIII
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA Interpretacja najczęstszych odchyleń od normy w badaniach hematologicznych i zasady postępowania diagnostycznego w gabinecie lekarza POZ     1
  
  ROZDZIAŁ 1. Pacjent z obniżonym stężeniem hemoglobiny w gabinecie lekarza POZ Anna Korycka -Wołowiec, Dariusz Wołowiec     3
  Niedokrwistości mikrocytowe, hipochromiczne     6
  Niedokrwistość makrocytowa, hiperchromiczna     7
  Niedokrwistości normocytowe, normochromiczne     8
  Pacjent z obniżonym stężeniem hemoglobiny w gabinecie lekarza POZ     9
  
  ROZDZIAŁ 2. Pacjent z podwyższonym stężeniem hemoglobiny w gabinecie lekarza POZ Anna Korycka -Wołowiec, Dariusz Wołowiec     13
  Pacjent z podwyższonym stężeniem hemoglobiny w gabinecie lekarza POZ     14
  
  ROZDZIAŁ 3. Pacjent z nieprawidłową liczbą leukocytów w gabinecie lekarza POZ Iwona Urbanowicz, Anna Korycka -Wołowiec, Dariusz Wołowiec     17
  Leukocytoza – najczęstsze przyczyny     18
  Leukopenia – najczęstsze przyczyny i jej następstwa kliniczne     20
  Pacjent z nieprawidłową liczbą leukocytów w gabinecie lekarza POZ     23
  
  ROZDZIAŁ 4 Pacjent z nieprawidłową liczbą płytek krwi w gabinecie lekarza POZ Iwona Urbanowicz, Anna Korycka -Wołowiec, Dariusz Wołowiec     27
  Małopłytkowość (trombocytopenia) – najczęstsze przyczyny, objawy kliniczne     27
  Pacjent z obniżoną liczbą płytek krwi w gabinecie lekarza POZ     30
  Małopłytkowość wymagająca diagnostyki hematologicznej     32
  Pacjent z podwyższoną liczbą płytek krwi w gabinecie lekarza POZ     32
  Postępowanie lekarza w POZ     33
  Nadpłytkowość wymagająca diagnostyki hematologicznej     33
  
  ROZDZIAŁ 5. Pacjent z pancytopenią lub cytopenią dwuukładową w gabinecie lekarza POZ Ewelina Ziółkowska, Anna Korycka -Wołowiec, Dariusz Wołowiec     35
  Pacjent z pancytopenią w gabinecie lekarza POZ     36
  
  ROZDZIAŁ 6. Pacjent z nieprawidłowymi wynikami badań przesiewowych układu krzepnięcia w gabinecie lekarza POZ Krzysztof Chojnowski, Jacek Treliński     39
  Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)     39
  Czas protrombinowy (PT)     41
  Czas trombinowy (TT)     41
  Przyczyny przedłużonych czasów krzepnięcia     42
  Postępowanie w przypadku przedłużonego aPTT i/lub PT     42
    Przedłużenie aPTT, prawidłowy PT, korekcja po dodaniu prawidłowego osocza, nieobecność skazy krwotocznej     44
    Przedłużenie aPTT, prawidłowy PT, korekcja po dodaniu prawidłowego osocza, objawy skazy krwotocznej     44
    Przedłużenie aPTT, prawidłowy PT, brak korekcji po dodaniu prawidłowego osocza, nieobecność skazy krwotocznej     45
    Przedłużenie aPTT, prawidłowy PT, brak korekcji po dodaniu prawidłowego osocza, objawy skazy krwotocznej     45
    Przedłużenie aPTT i PT, korekcja po dodaniu prawidłowego osocza z objawami skazy krwotocznej lub bez nich     45
    Przedłużenie aPTT i PT, brak korekcji, objawy skazy krwotocznej     45
    Przedłużenie PT, prawidłowy aPTT, korekcja po dodaniu prawidłowego osocza, ze skazą krwotoczną lub bez niej     45
  
  ROZDZIAŁ 7. Pacjent z hipergammaglobulinemią w gabinecie lekarza POZ Krzysztof Jamroziak     47
  Definicja i ogólna charakterystyka     47
  Etiologia, epidemiologia i symptomatologia     49
    Hipergammaglobulinemia monoklonalna     49
    Hipergammaglobulinemia poliklonalna     50
  Postępowanie lekarza w POZ     51
  
  CZĘŚĆ DRUGA Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów przedmiotowych w chorobach krwi: przyczyny i wstępna diagnostyka w gabinecie lekarza POZ     53
  
  ROZDZIAŁ 8. Diagnostyka różnicowa powiększenia węzłów chłonnych Joanna Mańko, Iwona Hus     55
  Podstawowe wiadomości o węzłach chłonnych     55
  Powiększenie węzłów chłonnych     55
  Przyczyny powiększenia węzłów chłonnych     56
  Postępowanie z pacjentem z limfadenopatią     56
    Wywiad     56
    Badanie fizykalne     58
  
  ROZDZIAŁ 9. Diagnostyka różnicowa powiększenia śledziony Ewa Lech -Marańda     65
  Ocena powiększenia śledziony     65
  Przyczyny splenomegalii     66
    Choroby infekcyjne     66
    Nadciśnienie wrotne     67
    Choroby krwi     67
    Kolagenozy     67
    Inne rzadkie przyczyny splenomegalii     67
  Następstwa powiększenia śledziony     68
  Pacjent ze splenomegalią w gabinecie lekarza POZ     69
  Wskazania do splenektomii     69
  
  ROZDZIAŁ 10. Diagnostyka różnicowa zaburzeń hemostazy płytkowo- -naczyniowej i osoczowej Andrzej Mital     71
  Podstawy fizjologii hemostazy i definicje     71
  Symptomatologia     72
  Kiedy należy podejrzewać skazę krwotoczną?     72
  Rozpoznanie     73
  Pacjent z rozpoznaną skazą krwotoczną w gabinecie lekarza POZ     76
  
  CZĘŚĆ TRZECIA Pacjent z chorobami hematologicznymi w gabinecie lekarza POZ    79
  
  ROZDZIAŁ 11. Najczęstsze nienowotworowe choroby układu czerwonokrwinkowego     81
  Niedokrwistości niedoborowe Anna Czyż, Magdalena Matuszak     81
    Niedokrwistość z niedoboru żelaza     81
    Niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 (kobalaminy) i kwasu foliowego     90
  Niedokrwistości hemolityczne Beata Piątkowska -Jakubas     99
    Definicja i ogólna charakterystyka     99
    Podział niedokrwistości hemolitycznych     99
    Hemoliza wewnątrznaczyniowa i zewnątrznaczyniowa     100
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     103
    Rozpoznanie niedokrwistości hemolitycznej w warunkach opieki specjalistycznej     103
    Najczęstsze postacie niedokrwistości hemolitycznych     104
    Wrodzone niedokrwistości hemolityczne     109
    Mikroangiopatie zakrzepowo -zatorowe     112
    Pacjent z niedokrwistością hemolityczną w gabinecie lekarza POZ     114
  Niedokrwistość chorób przewlekłych Marek Hus, Aneta Szudy-Szczyrek     115
    Definicja i ogólna charakterystyka     115
    Symptomatologia     117
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     117
    Rozpoznanie niedokrwistości chorób przewlekłych w warunkach opieki specjalistycznej     117
    Zasady leczenia niedokrwistości chorób przewlekłych     118
    Pacjent z niedokrwistością chorób przewlekłych w gabinecie lekarza POZ     119
  Kiedy pacjenta z niedokrwistością kierować na przetoczenia krwinek czerwonych? Piotr Radziwon     120
    Definicja     120
    Symptomatologia     120
    Kiedy należy rozważać przetoczenie krwinek czerwonych?     120
    Zasady postępowania     121
  
  ROZDZIAŁ 12. Najczęstsze nienowotworowe choroby płytek krwi: pierwotna małopłytkowość immunologiczna Maria Podolak -Dawidziak     125
  Definicja i ogólna charakterystyka     125
  Epidemiologia     125
  Klasyfikacja     125
  Symptomologia     126
  Kiedy należy podejrzewać pierwotną małopłytkowość immunologiczną?     126
  Rozpoznanie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej w warunkach opieki specjalistycznej     126
  Ogólne zasady leczenia     127
  Zasady leczenia pierwotnej małopłytkowości immunologicznej     128
    Leczenie pierwszego wyboru (pierwszej linii)     128
    Leczenie drugiego wyboru (drugiej linii)     129
  Pierwotna małopłytkowość immunologiczna u kobiet w ciąży     130
  Postępowanie w przypadkach stanów nagłych w pierwotnej małopłytkowości immunologicznej     131
  Pacjent z pierwotną małopłytkowością immunologiczną w gabinecie lekarza POZ     131
  
  ROZDZIAŁ 13. Aplazja szpiku kostnego Kazimierz Kuliczkowski     133
  Definicja i ogólna charakterystyka     133
  Symptomatologia     136
  Kiedy należy podejrzewać aplazję szpiku kostnego?     136
  Rozpoznanie aplazji szpiku kostnego w warunkach opieki specjalistycznej     137
  Ogólne zasady leczenia aplazji szpiku kostnego     137
  Pacjent z aplazją szpiku kostnego w gabinecie lekarza POZ     137
  Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego     138
    Symptomatologia     139
    Kiedy należy podejrzewać wybiórczą aplazję układu czerwonokrwinkowego?     139
    Rozpoznanie wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej w warunkach opieki specjalistycznej     139
    Leczenie wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego     139
    Pacjent z wybiórczą aplazją układu czerwonokrwinkowego w gabinecie lekarza POZ     140
  
  ROZDZIAŁ 14. Najczęstsze choroby nowotworowe układu krwiotwórczego     141
  Wiadomości ogólne, zasady klasyfikacji i rozpoznania Dariusz Wołowiec     141
  Ostre białaczki szpikowe Agnieszka Wierzbowska     145
    Definicja i ogólna charakterystyka     145
    Symptomatologia     146
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     148
    Rozpoznanie ostrej białaczki szpikowej w warunkach opieki specjalistycznej     149
    Zasady leczenia ostrej białaczki szpikowej     149
    Ostra białaczka promielocytowa     151
    Pacjent z ostrą białaczką szpikową w gabinecie lekarza POZ     152
  Przewlekła białaczka szpikowa Joanna Góra-Tybor     153
    Definicja i ogólna charakterystyka     153
    Symptomatologia     154
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     156
    Zasady leczenia i oceny jego wyników     156
    Rokowanie     158
    Pacjent z przewlekłą białaczką szpikową w gabinecie lekarza POZ     158
  Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne Maria Bieniaszewska, Andrzej Hellmann     159
    Nadpłytkowość samoistna     160
    Czerwienica prawdziwa     166
    Pierwotne włóknienie szpiku (mielofibroza)     170
  Zespoły mielodysplastyczne Jadwiga Dwilewicz -Trojaczek     174
    Definicja i ogólna charakterystyka     174
    Symptomatologia     175
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     175
    Rozpoznanie     176
    Rokowanie     179
    Metody leczenia i ocena jego wyników     179
    Leczenie chorych z grupy wyższego ryzyka     180
    Pacjent z rozpoznanym zespołem mielodysplastycznym w gabinecie lekarza POZ     181
  
  ROZDZIAŁ 15. Najczęstsze choroby nowotworowe układu chłonnego     183
  Wiadomości ogólne, zasady klasyfikacji i rozpoznania Dariusz Wołowiec     183
  Chłoniak Hodgkina Iwona Hus, Joanna Mańko     186
    Definicja i ogólna charakterystyka     186
    Postaci histologiczne chłoniaka Hodgkina     186
    Symptomatologia     187
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     188
    Rozpoznanie chłoniaka Hodgkina w warunkach opieki specjalistycznej     188
    Rokowanie     189
    Ogólne zasady leczenia chłoniaka Hodgkina     189
    Powikłania leczenia chłoniaka Hodgkina     191
    Chory na chłoniaka Hodgkina w gabinecie lekarza POZ     192
  Chłoniaki nie-Hodgkina indolentne Piotr Smolewski     192
    Definicja i ogólna charakterystyka     192
    Symptomatologia     193
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     194
    Zasady rozpoznania choroby w warunkach opieki specjalistycznej     194
    Ogólne zasady leczenia indolentnych chłoniaków nie -Hodgkina     195
    Najczęściej występujące typy indolentnych chłoniaków nie -Hodgkina     195
    Pacjent z chłoniakiem indolentnym w gabinecie lekarza POZ     199
  Chłoniaki agresywne i wysoce agresywne Jan Walewski     199
    Definicja i ogólna charakterystyka     199
    Symptomatologia     200
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     202
    Rozpoznanie     203
    Zasady leczenia i oceny jego wyników     207
    Najczęściej występujące typy chłoniaków agresywnych     207
    Rokowanie     211
    Pacjent z rozpoznaniem chłoniaka agresywnego w gabinecie lekarza POZ     211
  Przewlekła białaczka limfocytowa i białaczka włochatokomórkowa Dariusz Wołowiec     213
    Definicja i ogólna charakterystyka     213
    Symptomatologia     213
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     214
    Rozpoznanie PBL w warunkach opieki specjalistycznej     215
    Zasady leczenia     216
    Najważniejsze powikłania i ich leczenie     218
    Pacjent z przewlekłą białaczką limfocytową w gabinecie lekarza POZ     221
    Najczęściej występujące typy przewlekłej białaczki limfocytowej     222
  Makroglobulinemia Waldenströma/chłoniak limfoplazmocytowy Ewa Lech-Marańda     225
    Definicja i ogólna charakterystyka     225
    Symptomatologia     226
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     226
    Rozpoznanie     227
    Klasyfikacja makroglobulinemii Waldenströma i chorób związanych z obecnością białka monoklonalnego IgM     228
    Zasady leczenia makroglobulinemii Waldenströma     229
    Rokowanie     230
    Pacjent z makroglobulinemią Waldenströma w gabinecie lekarza POZ     230
  Szpiczak plazmocytowy i inne gammapatie monoklonalne Lidia Usnarska-Zubkiewicz     232
    Definicja i ogólna charakterystyka     232
    Podział gammapatii monoklonalnych i kryteria diagnostyczne     232
  Chłoniaki pierwotne skórne Ewa Robak     247
    Definicja i ogólna charakterystyka     247
    Pierwotnie skórne chłoniaki T-komórkowe     251
    Pierwotnie skórne choroby limfoproliferacyjne CD30+     255
    Pierwotnie skórne chłoniaki B-komórkowe     259
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     262
    Rozpoznanie chłoniaków pierwotnie skórnych     262
    Zasady leczenia chłoniaków pierwotnie skórnych     262
    Pacjent z chłoniakiem pierwotnie skórnym w gabinecie lekarza POZ     263
  
  ROZDZIAŁ 16. Najczęstsze wrodzone zaburzenia hemostazy osoczowej Jerzy Windyga     265
  Choroba von Willebranda     265
    Definicja i ogólna charakterystyka     265
    Symptomatologia     266
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     266
    Badania do wykonania w gabinecie lekarza POZ     266
    Rozpoznanie choroby von Willebranda w warunkach opieki specjalistycznej     267
    Zasady leczenia i oceny jego wyników     267
    Rokowanie     270
    Pacjent z rozpoznaną chorobą von Willebranda w gabinecie lekarza POZ     270
  Hemofilia A i B     272
    Definicja i ogólna charakterystyka     272
    Symptomatologia     273
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     273
    Badania do wykonania w gabinecie lekarza POZ     274
    Rozpoznanie hemofilii A i B w warunkach opieki specjalistycznej     275
    Zasady leczenia i oceny jego wyników     275
    Rokowanie     277
    Pacjent z rozpoznaną hemofilią w gabinecie lekarza POZ     278
  
  ROZDZIAŁ 17. Trombofilie Katarzyna Kapelko-Słowik, Donata Urbaniak-Kujda     281
  Definicja i ogólna charakterystyka     281
  Trombofilia wrodzona     281
    Symptomatologia     282
    Kiedy należy podejrzewać chorobę?     282
    Rozpoznanie trombofilii     283
    Postępowanie terapeutyczne     283
    Rokowanie     284
  Trombofilia nabyta     284
    Zespół antyfosfolipidowy     284
  Pacjent z trombofilią w gabinecie lekarza POZ     286
  
  CZĘŚĆ CZWARTA Wybrane problemy terapeutyczne dotyczące pacjentów z chorobami hematologicznymi    287
  ROZDZIAŁ 18. Pacjent po splenektomii w gabinecie lekarza POZ Tomasz Wróbel     289
  Szczepienia ochronne     290
  
  ROZDZIAŁ 19. Pacjent po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych w gabinecie lekarza POZ Lidia Gil     293
  Wskazania do transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych     294
  Ogólne zasady kwalifikacji i przeprowadzania transplantacji komórek krwiotwórczych     295
  Transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych     296
  Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych     298
  Powikłania i niepowodzenia po transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych     300
    Powikłania infekcyjne     300
    Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi     304
    Wtórne nowotwory     306
    Powikłania narządowe odległe     306
  
  ROZDZIAŁ 20. Szczepienia u pacjentów z chorobami krwi Jacek Roliński     311
  
  ROZDZIAŁ 21. Pacjent otrzymujący leczenie przeciwzakrzepowe w gabinecie lekarza POZ Krystyna Zawilska, Anetta Undas     315
  Leki hamujące hemostazę osoczową i płytkową     315
    Leki hamujące hemostazę osoczową – działają poprzez hamowanie powstawania lub aktywności trombiny     315
    Leki hamujące hemostazę płytkową     321
  Najważniejsze wskazania do leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego     324
    Wskazania do stosowania leków przeciwpłytkowych     324
    Wskazania do stosowania leków przeciwkrzepliwych     328
  Prowadzenie leczenia przeciwzakrzepowego przez lekarza w POZ     340
    Leczenie przeciwkrzepliwe żylnej choroby zakrzepowo -zatorowej     340
    Leczenie przeciwkrzepliwe zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych     342
    Praktyczne aspekty stosowania antagonistów witaminy K     342
    Stosowanie bezpośrednich doustnych antykoagulantów     344
    Leki przeciwkrzepliwe u kobiet w ciąży     345
    Leczenie przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków     346
  Najistotniejsze powikłania leczenia przeciwzakrzepowego     348
    Krwawienia     348
    Powikłania niezwiązane z krwawieniem     354
    Nawrót ŻChZZ podczas leczenia przeciwkrzepliwego     355
  Zabiegi inwazyjne u chorych z zaburzeniami hemostazy     355
    Zabiegi inwazyjne u leczonych lekami przeciwpłytkowymi     356
    Zabiegi inwazyjne u leczonych antagonistami witaminy K     358
    Zabiegi inwazyjne u leczonych bezpośrednimi doustnymi antykoagulantami     360
  
  ROZDZIAŁ 22. Rola lekarza w POZ w leczeniu działań niepożądanych leczenia przeciwnowotworowego Ewa Kalinka-Warzocha     363
  Najczęstsze powikłania hematologiczne     363
    Neutropenia     364
    Niedokrwistość     364
    Małopłytkowość     364
  Najczęstsze powikłania metaboliczne     365
    Zespół lizy guza     365
    Hiperkalcemia     366
  Najczęstsze powikłania narządowe     367
    Przewód pokarmowy     367
    Powikłania wątrobowe     372
    Powikłania kardiologiczne     374
    Powikłania płucne     374
    Powikłania ze strony układu nerwowego     375
  
  ROZDZIAŁ 23. Najważniejsze problemy hematologiczne w ciąży i ich leczenie przez lekarza w POZ Bożena Sokołowska     377
  Fizjologiczne zmiany hematologiczne w ciąży     377
    Fizjologiczna niedokrwistość z rozcieńczenia     377
    Łagodna leukocytoza neutrofilowa     377
    Łagodna małopłytkowość     378
    Wzrost stężenia czynników krzepnięcia     378
    Spadek aktywności fibrynolizy     378
  Patologiczne zmiany hematologiczne w ciąży     379
    Niedokrwistość ciężarnych     379
    Małopłytkowość w ciąży     381
    Nowotwory hematologiczne w ciąży     383
  
  PIŚMIENNICTWO     387
  SKOROWIDZ     397
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia