Systemy złożone w zarządzaniu

-25%

Systemy złożone w zarządzaniu

11 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,50  38,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,5038,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ta książka, która powstała dzięki dużemu wsparciu intelektualnemu i organizacyjnemu jej Współautorki, jest kontynuacją wcześniejszych: „Dynamiki zarządzania organizacjami” (Rokita 2009) oraz „Myślenia systemowego w zarządzaniu organizacjami” (2011). W książkach tych próbowałem, z lepszym lub gorszym skutkiem, radzić sobie ze złożoną naturą współczesnych zjawisk, interesujących wszystkich, którzy zajmują się zarządzaniem. Cechują się one tak dużą złożonością, iż są w rosnącym stopniu nieprzewidywalne. Publikacja składa się z sześciu obszernych rozdziałów.


Liczba stron352
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-326-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Wstęp    13
  Rozdział I. Podstawowe problemy    19
  1. Kluczowe koncepcje    19
  1.1. Podstawy teoretyczne    19
  1.2. Modelowanie systemów złożonych    24
  1.3. Struktury dyssypatywne    35
  1.4. Autopoiesis – samoreprodukowanie się systemu    37
  1.5. Adaptacja, ewolucja, koewolucja    38
  1.6. Konkurowanie agentów     41
  1.7. Konkluzje    43
  2. Teoria złożoności a organizacje    44
  2.1. Systemy samoorganizujące się    44
  2.2. Deterministyczny chaos    44
  2.3. Ścieżka zależności    45
  2.4. Złożone systemy adaptacyjne    46
  2.5. Rola kontekstu – selekcja    47
  2.6. Modelowanie NK    47
  3. Teoria złożoności – charakterystyka kierunków badań    48
  3.1. Badania amerykańskie    48
  3.2. Badania europejskie    50
  Rozdział II. Rozważania epistemologiczne    53
  1. Złożoność a postmodernizm    53
  2. Modernizm a postmodernizm    57
  2.1. Utrata znaczenia „wielkich narracji”     57
  2.2. Rola dyskursu     57
  2.3. Powiązania władzy i wiedzy    58
  2.4. Badania    58
  2.5. Rola języka    58
  2.6 Symulowanie zastąpienia świata realnego opisem bieżącego porządku świata    59
  2.7. Komplementarność modernistycznej i postmodernistycznej wizji organizacji     60
  3. Systemowe ujęcie złożoności     64
  3.1. Złożoność w świetle koncepcji Edgara Morina     64
  3.2. Organizacja w perspektywie złożoności     66
  4. Uczenie się w myśleniu systemowym     68
  4.1. Uczenie się w teorii złożoności    68
  4.2. Epistemologiczna charakterystyka uczenia się    71
  4.3. Rezyliencja i panarchia    75
  Rozdział III. Organizacja jako system złożony    81
  1. Nowe perspektywy w myśleniu systemowym – wymiar społeczny     81
  2. Model systemu społecznego organizacji     83
  2.1. Rola zbiorowego uczenia się w rozwoju systemu społecznego    84
  2.2. Integracja i różnicowanie systemów złożonych    88
  2.3. Istota systemu społeczno-kulturowego    92
  3. Organizacja jako złożony system adaptacyjny     94
  3.1. Metafory stosowane w badaniu systemów złożonych    94
  3.2. Istota systemu więzi jako kluczowego czynnika umożliwiającego adaptację     98
  3.3. Funkcjonowanie systemu więzi – koewolucja     100
  3.4. Pogłębiona charakterystyka złożonych systemów adaptacyjnych     104
  3.5. Sieci adaptacyjnych sprzężeń zwrotnych    105
  3.6. Ewolucja na krawędzi chaosu    107
  3.7. Własności złożonych systemów adaptacyjnych    108
  4. Twórcze zachowania ludzi w grupie    113
  4.1. Kreatywność organizacji    113
  4.2. Twórcze destrukcje    116
  4.3. Krytyczne punkty kontrolne    116
  4.4. Ewolucja i przewidywalność w przestrzeni korzystnej dla twórczości    118
  4.5. Czynniki powodujące stabilność    119
  4.6. Źródła niestabilności    122
  4.7. Przyczynowość i przewidywalność     122
  4.8. Implikacje wynikające z teorii złożoności dla nauk o zarządzaniu    123
  5. Działalność biznesowa w warunkach systemu społeczno-kulturowego    125
  5.1. Powstanie, istota i ograniczenia tradycyjnych systemów biznesowych    125
  5.2. Koincydencja biznesu i otoczenia    129
  6. Organizacja biznesowa jako złożony system ekologiczny    133
  6.1. Nowe podejście do organizacji i biznesu    133
  6.2. Ekosystem organizacji    134
  6.3. Ekosystem biznesu na krawędzi chaosu    137
  6.4. Kompetencje strategiczne    138
  Rozdział IV. Złożoność a zarządzanie    145
  1. Społeczny wymiar strategii     145
  1.1. Ewolucja postrzegania roli strategii    145
  1.2. Proces strategii jako praktyka     148
  2. Uwarunkowania tworzenia strategii    158
  2.1. Adaptacyjna zdolność przetrwania organizacji    158
  2.2. Proces strategii w sieciach współpracy    162
  2.3. Proces strategii w ekosystemach wiedzy    169
  2.4. Strategiczne aspekty zachowań systemów    175
  3. „Fraktal” strategii w organizacji społecznej    176
  4. Strategia w kontekście międzynarodowym    180
  4.1. Domykanie luki strategicznej    180
  4.2. Społeczne konstruowanie strategii     184
  4.3. Ekologia strategii    186
  4.4. Znaczenie uczenia się w procesach adaptacyjnych na rynkach wyłaniających się    189
  5. Koewolucja     196
  5.1. Wiązka procesów strategii    196
  5.2. Konwergentny i dywergentny proces strategii     201
  6. Przewaga konkurencyjna – bariery imitacji    205
  6.1. Imitowanie i replikowanie strategii    205
  6.2. Współzależność działań a projektowanie    208
  6.3. Rola przywództwa    209
  Rozdział V. Metodologie, metody    212
  1. Metodologie zorientowane na identyfikowanie celów    212
  1.1. Projektowanie interaktywne    212
  1.1.1. Metodologia    212
  1.1.2. Metody    215
  1.1.3. Interpretacja chaosu    217
  1.1.4. Interaktywne projektowanie architektury biznesu    224
  1.1.4.1. Wielowymiarowość modularnego projektu    224
  1.1.4.2. Procesy    240
  1.1.4.3. Realizacja projektu    245
  1.1.5. Inne zastosowania projektowania interaktywnego    247
  1.2. Miękkie myślenie systemowe    251
  1.2.1. Metodologia    254
  1.2.2. Zastosowanie    262
  2. Metodologia PANDA    267
  2.1. Założenia teoretyczne    267
  2.2. Metodologia    268
  2.3. Metody    271
  3. Holistyczne myślenie systemowe    275
  3.1. Krytyczna heurystyka systemowa    275
  3.2. Totalna interwencja systemowa    279
  4. Krytyczna ocena metodologii i metod strategicznych w warunkach złożoności    285
  4.1. Granice    285
  4.2. Interwencja systemowa    288
  4.3. Wsparcie procesu strategii    290
  Rozdział VI. Nowe wyzwania dla kadry menedżerskiej    294
  Załącznik: Metodyka badań empirycznych    303
  Bibliografia    315
  Spis rysunków    349
  Spis tabel    351
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia