Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

-25%

Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,75  21,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,7521,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zasadniczym celem przedstawianej monografii jest analiza i ocena systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz dorobku różnych dyscyplin naukowych. W rozdziale pierwszym wskazano istotę i ewolucję pojęcia kontroli zarządczej w sektorze publicznym. W rozdziale drugim zaprezentowano analizę porównawczą kategorii pojęciowych: kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny. W ramach rozdziału trzeciego dokonano analizy istniejących regulacji prawnych z obszaru kontroli zarządczej w aspekcie ich oddziaływania na opracowywanie przez jednostki sektora finansów publicznych pisemnych procedur regulujących ten system. W rozdziale czwartym opisany został problem zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. W rozdziale piątym wskazano zakres obowiązków i odpowiedzialności kierowników jednostek, a także rolę głównych księgowych oraz pozostałych pracowników jednostek sektora publicznego w systemie kontroli zarządczej. W kolejnych pięciu rozdziałach (6–10) zaprezentowano wyniki analizy i oceny systemu kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów (obszarów) w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych, tj. uczelniach publicznych, publicznych podmiotach leczniczych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych (samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych).


Liczba stron236
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-266-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział    1
  Pojęcie i zakres kontroli zarządczej    13
  1.1. Istota procesu i funkcji zarządzania    13
  1.2. Kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych    14
  1.3. Ewolucja kontroli w sektorze publicznym    18
  1.4. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych     20
  Rozdział    2
  Relacje kontroli zarządczej z audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz analiza harmonizacji regulacji w zakresie kontroli zarządczej    28
  2.1. Relacje kontroli zarządczej z audytem wewnętrznym    28
  2.2. Relacje kontroli zarządczej z audytem zewnętrznym (rewizją finansową)    37
  2.3. Analiza harmonizacji krajowych i międzynarodowych, prawnych i profesjonalnych regulacji w zakresie kontroli zarządczej    41
  Rozdział    3
  Procedury kontroli zarządczej jako narzędzie wspomagające system zarządzania jednostką gospodarczą    47
  3.1. Charakterystyka i miejsce procedur w systemie kontroli zarządczej jednostki sektora finansów publicznych    47
  3.2. Procedury kontroli zarządczej w obszarze środowiska wewnętrznego    52
  3.3. Procedury kontroli zarządczej w obszarze celów i zarządzania ryzykiem    57
  3.4. Procedury kontroli zarządczej w obszarze mechanizmów kontroli    63
  3.5. Procedury kontroli zarządczej w obszarze informacji i komunikacji    70
  3.6. Procedury kontroli zarządczej w obszarze monitorowania i oceny    73
  Rozdział    4
  Ryzyko w systemie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego    79
  4.1. Istota i zakres zarządzania ryzykiem    79
  4.2. Określenie celów, zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji w kontekście zarządzania ryzykiem    82
  4.3. Proces identyfikacji ryzyka w jednostkach    84
  4.4. Proces analizy ryzyka w jednostkach    87
  4.5. Proces reakcji na ryzyko w jednostkach    89
  Rozdział    5
  Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za funkcjonowanie kontroli zarządczej    91
  5.1. Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej – podstawowe założenia    91
  5.2. Odpowiedzialność kierownika jednostki za funkcjonowanie kontroli zarządczej    94
  5.3. Obowiązki głównego księgowego w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej    101
  Rozdział    6
  Proces zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego – aspekty praktycznego wdrożenia    105
  6.1. Problematyka zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego    105
  6.2. Charakterystyka badań empirycznych dotyczących zarządzania ryzykiem    106
  6.3. Zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego    109
  6.4. Modelowanie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie gminnych jednostek samorządu terytorialnego    119
  Rozdział    7
  Kontrola zarządcza w samorządowym zakładzie budżetowym    127
  7.1. Zakres kontroli zarządczej w samorządowym zakładzie budżetowym    127
  7.2. Dokumentacja organizacji kontroli zarządczej    131
  7.3. Organizacja kontroli zarządczej na przykładzie Samorządowego Zakładu Budżetowego X    133
  Rozdział    8
  Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej    149
  8.1. Analiza konstrukcji systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej    149
  8.2. Konstrukcja i ocena systemu kontroli zarządczej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w świetle opinii jej użytkowników    177
  Rozdział    9
  Funkcjonowanie kontroli zarządczej w polskich uczelniach publicznych    183
  9.1. Specyfika polskich uczelni publicznych i systemów zarządzania nimi    183
  9.2. Istota kontroli zarządczej w polskich uczelniach publicznych    190
  Rozdział    10
  Mechanizmy kontroli zarządczej w obszarze umów o partnerstwie publiczno-prywatnym    198
  10.1. Kontrola zarządcza a partnerstwo publiczno-prywatne    198
  10.2. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako wyznacznik do tworzenia mechanizmów kontroli zarządczej    200
  10.3. Zakres kontroli zarządczej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym    206
  10.4. Pożądane mechanizmy kontroli zarządczej umów o partnerstwie publiczno--prywatnym    208
  Zakończenie    217
  Bibliografia    221
  Spis rysunków    231
  Spis tabel    233
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia