X

  Spis treści
  
  Autorzy
  
  Wstęp
  
  Maciej Frączek
  
  CZĘŚĆ I
  Teoria zarządzania publicznego a polityka rynku pracy
  
  Stanisław Mazur
  
  1. Modele zarządzania publicznego a typy polityk publicznych rynku pracy
  1.1. Wprowadzenie
  1.2. Weberowski model zarządzania publicznego
  1.2.1. Istota weberowskiego modelu zarządzania publicznego
  1.2.2. Mechanizmy weberowskiego modelu zarządzania publicznego
  1.2.3. Polityka publiczna w weberowskim modelu zarządzania publicznego
  1.2.4. Polityki rynku pracy w weberowskim modelu zarządzania publicznego
  1.3. Model nowego zarządzania publicznego
  1.3.1. Istota modelu nowego zarządzania publicznego
  1.3.2. Mechanizmy modelu nowego zarządzania publicznego
  1.3.3. Polityka publiczna w modelu nowego zarządzania publicznego
  1.3.4. Polityki rynku pracy w nowym zarządzaniu publicznym
  1.4. Model współzarządzania publicznego
  1.4.1. Istota modelu współzarządzania publicznego
  1.4.2. Mechanizmy modelu współzarządzania publicznego
  1.4.3. Polityka publiczna w modelu współzarządzania publicznego
  1.4.4. Polityki rynku pracy w modelu współzarządzania
  Podsumowanie
  Bibliografia
  
  CZĘŚĆ II
  Teoria i proces polityki rynku pracy
  
  Michał Możdźeń
  
  2. Przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy w teorii ekonomii
  2.1. Uzasadnienie ingerencji państwa w gospodarkę rynkową w ujęciu ogólnym
  2.2. Normatywne przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy — dlaczego państwo powinno ingerować w rynek pracy?
  2.2.1. Praca w ujęciu klasycznym i Marksowskim .
  2.2.2. Praca w makroekonomii Keynesowskiej
  2.2.3. Naturalna stopa bezrobocia oraz NAIRU
  2.2.4. Koncepcja kapitału ludzkiego a rynek pracy
  2.2.5. Histereza bezrobocia, jej przyczyny i konsekwencje
  2.2.6. Teoria dualnego rynku pracy
  2.2.7. Przyczyny bezrobocia Keynesowskiego
  2.2.8. Teorie poszukiwań na rynku pracy
  2.3. Analiza pozytywna interwencji państwa na rynku pracy — jakie inne czynniki wpływają na decyzje o ingerencji w rynek pracy?
  Podsumowanie
  Bibliografia
  
  Maciej Frączek
  
  3. Cele, rodzaje i efekty polityki rynku pracy
  3.1. Polityka rynku pracy a polityka zatrudnienia
  3.2. Cele polityki rynku pracy
  3.3. Rodzaje i funkcje polityki rynku pracy
  3.4. Modele polityki rynku pracy
  3.5. Efekty aktywnej polityki rynku pracy
  Bibliografia
  
  Maciej Frączek
  
  4. Proces polityki rynku pracy
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Aktorzy polityki rynku pracy
  4.3. Metody analizowania i definiowania problemów polityki rynku pracy
  4.4. Instrumenty i projektowanie polityki rynku pracy
  4.4.1. Rodzaje instrumentów polityki rynku pracy
  4.4.2. Metody wyboru alternatywnych polityk
  4.5. Wdrażanie i ocena polityki rynku pracy
  4.5.1. Metody ewaluacji polityki rynku pracy
  4.5.2. Rola interesariuszy w implementacji i ewaluacji polityki rynku pracy
  Bibliografia
  
  Maciej Frączek
  
  5. Problemy, wyzwania i perspektywy polityki rynku pracy
  5.1. Flexicurity — studium przypadku
  5.2. Główne wyzwania współczesnej polityki rynku pracy
  5.3. Perspektywy rozwoju rynku pracy a polityka rynku pracy
  5.4. Ograniczenia analityczne i implementacyjne polityki rynku pracy
  Bibliografia
  
  CZĘŚĆ III
  Realizacja polityki rynku pracy na świecie
  
  Maciej Frączek
  
  6. Polityka zatrudnienia/rynku pracy w Unii Europejskiej
  6.1. Podstawy unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i rynku pracy
  6.2. Ewolucja europejskiej strategii zatrudnienia
  6.3. Obecny kształt europejskiej strategii zatrudnienia
  Bibliografia
  
  Norbert Laurisz
  
  7. Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych
  7.1. Wprowadzenie
  7.2 Japonia
  7.2.1. Główne problemy japońskiego rynku pracy
  7.2.2. Układ instytucjonalny japońskiego rynku pracy
  7.2.3. Działania rządu w zakresie ograniczania problemów na rynku pracy
  7.3. Stany Zjednoczone
  7.3.1. Charakterystyka głównych problemów rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
  7.3.2. Układ instytucjonalny rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
  7.3.3. Działania rządu w obszarze rynku pracy
  Bibliografia
  
  CZĘŚĆ IV
  Realizacja polityki rynku pracy w Polsce
  
  Maciej Frączek
  
  8. Układ prawno-instytucjonalny polityki rynku pracy w Polsce
  8.1. Ramy prawne i kształt polityki rynku pracy
  8.2. Instytucje rynku pracy
  8.3. Organy zatrudnienia i ich kompetencje
  Bibliografia
  
  Piotr Kopyciński
  
  9. Strategie i plany na rzecz zatrudnienia w Polsce
  9.1. Wprowadzenie
  9.2. Szczebel unijny
  9.3. Szczebel krajowy
  9.4. Szczebel regionalny
  9.5. Szczebel lokalny
  Podsumowanie
  Bibliografia
  
  Maciej Frączek
  
  10. Instrumenty, finansowanie i efektywność polityki rynku pracy w Polsce
  10.1. Wprowadzenie
  10.2. Usługi i instrumenty rynku pracy
  10.3. Finansowanie polityki rynku pracy w Polsce
  10.4. Efektywność programów rynku pracy w Polsce
  Bibliografia
  
  CZĘŚĆ V
  Polityki skojarzone z polityką rynku pracy
  
  Norbert Laurisz
  
  11. Polityka edukacyjna a rynek pracy
  11.1. Wprowadzenie
  11.2. Efekty i korzyści edukacji
  11.3. Struktura edukacji i kierunki wdrażanych rozwiązań
  11.4. Edukacja — w którą stronę?
  Podsumowanie
  Bibliografia
  
  Marek Benio
  
  12. Bezpieczeństwo socjalne z pracy
  12.1. Wprowadzenie
  12.2. Ubezpieczenia społeczne jako źródło bezpieczeństwa socjalnego
  12.3. Pomoc i zaopatrzenie społeczne jako źródła bezpieczeństwa socjalnego
  12.4. Praca jako źródło bezpieczeństwa socjalnego
  12.5. Elastyczność pracy jako źródło bezpieczeństwa socjalnego ( flexicurity)
  12.6. Zatrudnienie subsydiowane jako źródło bezpieczeństwa socjalnego
  12.7. Bezpieczeństwo socjalne jako źródło pracy. Odwrócenie problemu
  Podsumowanie
  Bibliografia
  
  Jacek Klich
  
  13. Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka zatrudnienia
  13.1. Wprowadzenie
  13.2. Sektor MSP jako instytucja na rynku pracy
  13.3. Wokół przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
  13.4. Small Business Act dla Europy
  13.5. Dziesięć zasad przyjaznych dla MSP odzwierciedlonych w Small Business Act
  Podsumowanie
  Bibliografia
  
  Michał Kudłacz
  
  14. Rozwój terytorialny a rynek pracy
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Teoretyczne aspekty związane z funkcjonowaniem regionów i ich rozwojem
  14.3. Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego warunkujące potencjał rynku pracy
  Podsumowanie
  Bibliografia
  
  Tomasz Geodecki
  
  15. Konkurencyjności gospodarki a polityka rynku pracy
  15.1. Wprowadzenie — w poszukiwaniu istoty konkurencyjności
  15.2. Wydajność czynników wytwórczych
  15.2.1. Wydajność pracy
  15.2.2. Jednostkowe koszty pracy
  15.3. Wynikowe miary konkurencyjności
  15.3.1. Struktura eksportu
  15.3.2. Miejsce w łańcuchach tworzenia wartości
  15.4. Potencjał konkurencyjny
  15.4.1. Wskaźniki efektywności rynku pracy w Raporcie o konkurencyjności globalnej
  15.4.2. Wskaźniki konkurencyjności rynku pracy w Roczniku konkurencyjności światowej
  15.5. Ocena przydatności miar konkurencyjności do opisu tendencji i zjawisk zachodzących na rynku pracy
  Bibliografia
  
  Agnieszka Pacut
  
  16. Przedsiębiorczość społeczna a polityka rynku pracy
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Terminologia i definicje przedsiębiorczości społecznej
  16.3. Cele, funkcje i formy przedsiębiorczości społecznej w Europie
  16.4. Polityka rynku pracy a przedsiębiorczość społeczna
  16.5. Work Integration Social Enterprise jako przykład przedsiębiorstw społecznych działających na europejskim rynku pracy — studium przypadku
  Podsumowanie
  Bibliografia
Polityka rynku pracy
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

202

Kategoria

Teoria ekonomii

Wydawca

PWE

ISBN-13

978-83-208-2284-7

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,37 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

PWE , 2017
Redakcja: Maciej Frączek
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

42,90

30,03

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Działania państwa odnoszące się do rynku pracy należą obecnie do najważniejszych polityk publicznych. Działania te wpływają na sytuację poszczególnych osób, przedsiębiorstw, ale także na społeczeństwo i całą gospodarkę. Autorzy przedstawili m.in.: typy polityk publicznych rynku pracy; przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy; cele, rodzaje i efekty polityki rynku pracy; problemy, wyzwania i perspektywy polityki rynku pracy; politykę rynku pracy w Unii Europejskiej, Japonii i USA; normy prawne i instytucjonalne polityki rynku pracy w Polsce; strategie i plany na rzecz zatrudnienia w Polsce; instrumenty, finansowanie i efektywność rynku pracy w Polsce; polityki skojarzone z polityką rynku pracy.


Książka jest przeznaczona dla osób profesjonalnie zajmujących się problemami rynku pracy w instytucjach sektora publicznego. Może być również przydatna dla studentów zarządzania publicznego, administracji, gospodarki publicznej, polityki społecznej, ekonomii i zarządzania.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!