Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,46  41,83

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 41,83 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 33,46 zł  


33,46

w tym VAT

Zagrożenia terrorystyczne Rzeczpospolitej Polskiej są pochodną zagrożeń dla świata i Europy, choć w chwili obecnej z całą pewnością są one mniej intensywne niż w innych regionach kontynentu. Jak się powszechnie uważa, Polska nie należy do krajów bezpośrednio zagrożonych terroryzmem, istnieją jednak przesłanki, dla których nie można wykluczyć, że zainteresowanie organizacji tego typu naszym krajem będzie wzrastać.
Oceniając stan polskiego systemu prawnego, dotyczącego zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi, należy podkreślić, że następuje jego ciągła ewolucja, zmierzająca do wypracowania jak najlepszych warunków legislacyjnych do walki z tym
zjawiskiem. Od wielu lat Polska sukcesywnie wprowadza do krajowego porządku prawnego odpowiednie regulacje, wypełniając tym samym zobowiązania, wynikające z podpisanych konwencji czy członkostwa w Unii Europejskiej. Aktywność prawotwórcza nie ogranicza się jedynie do implementacji tych regulacji do istniejących już
aktów prawnych. Przyjmuje ona również postać inicjowania i przyjmowania nowych krajowych aktów normatywnych, dotyczących zwalczania terroryzmu. Przykładem takiej aktywności jest właśnie ustawa o działaniach antyterrorystycznych.
Dyskusja nad kształtem ustawy dopiero się rozpoczyna. Wzbudza ona pewne kontrowersje, z jednej bowiem strony państwo gwarantować powinno bezpieczeństwo i konstytucyjne gwarancje wolności i równości obywatelom, z drugiej zaś — w pewnych
okolicznościach — muszą one zostać ograniczone w imię walki z terroryzmem i jego przejawami.
Elementem dyskusji, o której mowa, jest również niniejsza publikacja, odnosząca się do ustawowych regulacji w zakresie działań antyterrorystycznych w Polsce, na tle ogólnej charakterystyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych, a także prawnych i praktycznych aspektów zwalczania terroryzmu w Europie i na świecie.


Rok wydania2016
Liczba stron696
KategoriaBezpieczeństwo wewnętrzne
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-547-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     7
  WSPÓŁCZESNY TERRORYZM — WYZWANIE DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPY
  Bożydar Głodny
  EWOLUCJA OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU     13
  Tomasz R. Aleksandrowicz
  BIEŻĄCE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE DLA PAŃSTW
  EUROPEJSKICH — GŁÓWNE KIERUNKI, KONSEKWENCJE, PROGNOZY     35
  Marian Kopczewski
  PUNKTY WIDZENIA PAŃSTW WOBEC AKTÓW TERRORYZMU     45
  Mariusz Olechnowicz
  ATAKI TERRORYSTYCZNE WE FRANCJI I BELGII 2015–2016     55
  Tomasz Michalczak
  ZAMACHY TERRORYSTYCZNE W EUROPIE — JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE W POLSCE     65
  Maciej Zimny
  POZYSKIWANIE I MOTYWOWANIE BEZPOŚREDNICH WYKONAWCÓW
  TERRORYSTYCZNYCH ZAMACHÓW I OPERACJI SAMOBÓJCZYCH    87
  Katarzyna Maniszewska
  ZAGROŻENIE TERRORYZMEM W EUROPIE W ŚWIETLE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ. EDUKACJA JAKO ELEMENT SYSTEMU DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH     103
  PRAWNE ASPEKTY ZWALCZANIA TERRORYZMU
  W EUROPIE I NA ŚWIECIE
  Tomasz Bąk
  USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE W PAŃSTWACH
  UNII EUROPEJSKIEJ     113
  Adam Hołub
  NIEMIECKIE „PAKIETY ANTYTERRORYSTYCZNE” — ODPOWIEDŹ
  NA ZAGROŻENIE TERRORYZMEM XXI WIEKU     139
  Witold Sokała
  KONSEKWENCJE ASYMETRII „MIECZA” I „TARCZY”. STUDIUM
  SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH NARZĘDZI W ZWALCZANIU NOWEJ FALI TERRORYZMU W EUROPIE     153
  Marek Jeznach
  USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE W LATACH 2015–2016
  W PAŃSTWIE IZRAEL     165
  Jarosław Karwel
  USA PATRIOT ACT JAKO PRZYKŁAD USTAWODAWSTWA
  ANTYTERRORYSTYCZNEGO — ANALIZA I PRÓBA EWALUACJI. WNIOSKI DLA POLSKIEGO SYSTEMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO     173
  Kazimierz Kraj
  USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ     205
  Paulina Piasecka
  USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE WYBRANYCH KRAJÓW
  W ZAKRESIE OCHRONY PRAW OFIAR ATAKÓW TERRORYSTYCZNYCH     223
  Aleksander Babiński
  USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA — LEGISLACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA     231
  
  REGULACJE USTAWOWE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ
  ANTYTERRORYSTYCZNYCH W POLSCE
  Waldemar Zubrzycki
  DZIEJE USTAWY ANTYTERRORYSTYCZNEJ W POLSCE     247
  Agata Tyburska, Błażej Jewartowski
  USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA WOBEC ZJAWISKA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU     261
  Mariusz Cichomski, Michał Horoszko, Ilona Idzikowska
  PRZYGOTOWANIE DO PRZEJMOWANIA KONTROLI NAD ZDARZENIAMI O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM ORAZ REAGOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKICH ZDARZEŃ W ŚWIETLE ROZWIĄZAŃ USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH — W KONTEKŚCIE ZADAŃ
  RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH     279
  Paweł Lubiewski
  USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA WOBEC SŁUŻB SPECJALNYCH
  ROZSZERZENIE CZY AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ?     303
  Wojciech Olsztyn
  NOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE DZIAŁAŃ
  OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH ORAZ PROCESOWYCH WYNIKAJĄCE Z USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH     323
  Marta Szuniewicz-Stępień
  DZIAŁANIA OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE W USTAWIE
  ANTYTERRORYSTYCZNEJ A EUROPEJSKI STANDARD OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA — WYBRANE ZAGADNIENIA     335
  Kuba Jałoszyński
  DZIAŁANIA KONTRTERRORYSTYCZNE W USTAWIE O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH     369
  Michał Stępiński
  FORMALNO-ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA DOWODZENIA
  DZIAŁANIAMI KONTRTERRORYSTYCZNYMI REALIZOWANYMI
  PRZEZ WYSPECJALIZOWANE SIŁY POLICJI W ŚWIETLE PRZEPISÓW
  USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH     381
  Tomasz Wróblewski
  STRZAŁ RATUNKOWY — ISTOTNA ZMIANA W ZAKRESIE REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ UŻYCIA BRONI PALNEJ PRZEZ POLICJĘ     391
  Wiesław Mądrzejowski, Krzysztof Wiciak
  WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ NA TLE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W USTAWIE O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH     397
  Jarosław Cymerski
  REALIZACJA ZADAŃ OCHRONNYCH BIURA OCHRONY RZĄDU W ŚWIETLE DYSPOZYCJI USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH     415
  Justyna Kurek
  OCENA USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH — WSKAZÓWKI WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA BVERFG Z 20.04.2016 R. W SPRAWIE 1 BVR 966/09 I 1 BVR 1140/09     429
  Krzysztof Liedel
  CZY USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA ODPOWIADA NA WYZWANIA
  I POTRZEBY W OBSZARZE KOORDYNACJI PRZECIWDZIAŁANIA
  TERRORYZMOWI?     449
  
  PRAKTYCZNE ELEMENTY ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ
  TERRORYSTYCZNYCH
  Jarosław Stelmach
  DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE W KONTEKŚCIE IDENTYFIKACJI ZNAMION PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM     459
  Maria Hapunik, Izabela Nowicka
  STAN PRAWNY DOTYCZĄCY RETENCJI, POZYSKIWANIA, PRZETWARZANIA
  ORAZ WYKORZYSTYWANIA DANYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE A REALIZACJA ZADAŃ POLICJI     469
  Jarosław Struniawski
  PLANOWANIE OPERACJI POLICYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM
  KOMPONENTU ANTYTERRORYSTYCZNEGO     483
  Rafał Kwasiński
  MODEL PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO W SPRAWACH PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM     495
  Mariusz Wiatr
  POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA WOJSKA Z POLICJĄ W ZWALCZANIU TERRORYZMU     549
  Jarosław Jabłoński
  WSPARCIE DZIAŁAŃ KONTRTERRORYSTYCZNYCH POLICJI
  PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSK SPECJALNYCH SZ RP     555
  Łukasz Baranowski
  ROLA SEKTORA PRIVATE SECURITY W SYSTEMIE ZWALCZANIA
  TERRORYZMU W POLSCE     565
  Grzegorz Cieślak
  EWAKUACJA W WARUNKACH CELOWEGO DZIAŁANIA NA SZKODĘ
  OBIEKTU — WYZWANIA W KONTEKŚCIE OPRACOWANIA PLANU
  DZIAŁANIA NA WYPADEK ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO . . . . . . . . . . . . .    573
  Wojciech Wosek
  DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE W ASPEKCIE PRAW CZŁOWIEKA
  I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    583
  Mariusz Cichomski, Paweł Marchliński
  KRAJOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBROTU
  PREKURSORAMI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH — PO ZAMACHU
  TERRORYSTYCZNYM W NORWEGII 22 LIPCA 2011 R. W KONTEKŚCIE
  NOWYCH ZADAŃ POLICJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    591
  Łukasz Szklarski
  ZAUTOMATYZOWANA KONTROLA GRANICZNA OPARTA O CECHY
  BIOMETRYCZNE JAKO CZYNNIK ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA
  EUROPY W WALCE ZE WSPÓŁCZESNYM TERRORYZMEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    601
  Juliusz Piwowarski, Andrzej Czop, Michał Twardosz
  PRZYGOTOWANIE FUNKCJONARIUSZY SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU
  ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI DO DZIAŁANIA W SYTUACJI TRUDNEJ
  Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU TRENINGU WALKI WRĘCZ . . . . . . . . . . . . . . . . . .    613
  Jacek Dworzecki
  ŻANDARMERIA WOJSKOWA SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI
  SŁOWACKIEJ. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ. ZARYS PROBLEMATYKI . . . . . . . . .    635
  INFORMACJE O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    657
  BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    669
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia