Służba Więzienna w Polsce

Służba Więzienna w Polsce

Administracja i podstawy działania

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest prawnym studium o ustroju i działalności Służby Więziennej w Polsce. Podstawę pracy stanowią analizy prawnoporównawcze prowadzone na podstawie literatury przede wszystkim z prawa administracyjnego, karnego wykonawczego oraz konstytucyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego. Przedmiotem analiz jest organizacja Służby Więziennej, ukierunkowana na utrzymanie własnej struktury, w tym rodzajów powiązań pomiędzy funkcjonariuszami SW w ramach hierarchicznego podporządkowania, oraz usytuowanie tej służby wśród innych podmiotów w różny sposób przyczyniających się do realizacji kary pozbawienia wolności.


Autor określił status prawny organów Służby Więziennej z punktu widzenia konstytucyjnego podziału władzy państwowej i scharakteryzował role, w jakich występują organy Służby Więziennej ze względu na spełniane funkcje publiczne, zadania wewnątrzorganizacyjne i świadczenia penitencjarne. Zaprezentował również perspektywę rozwoju polityki penitencjarnej w kierunku świadczenia ekspiacyjnego, którego wyrazem jest efektywne zadośćuczynienie poszkodowanemu lub społeczeństwu przy jednoczesnym braku degradacji sprawcy w życiu społecznym.


Liczba stron223
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1093-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    7
  
  WSTĘP    9
  
  ROZDZIAŁ I. Służba Więzienna jako rdzeń instytucji wykonania kary pozbawienia wolności    15
  
  1. Instytucja wykonania kary pozbawienia wolności    15
  2. Pojęcie rdzenia i kręgu zewnętrznego instytucji wykonania kary pozbawienia wolności    17
  3. Relatywizacja horyzontu instytucji za pośrednictwem celu    27
  
  ROZDZIAŁ II. Pozycja ustrojowa Służby Więziennej    32
  
  1. Podstawowe kierunki działania SW    32
  2. Problem organizacji SW    39
  3. Administracja publiczna a funkcja państwowa SW    44
  4. Normy ustrojowe regulujące organizację SW    51
  5. Nadrzędny cel funkcjonowania SW    56
  6. O wyrażeniach użytych w art. 2 ustawy o Służbie Więziennej    62
  
  ROZDZIAŁ III. Administracja penitencjarna jako administracja świadcząca    71
  
  1. SW narzędziem polityki penitencjarnej    71
  2. Świadczenie ekspiacyjne – alternatywa izolacji    76
  3. Zagadnienie władztwa penitencjarnego    78
  4. Organizacja świadczeń i osób w procesie wykonania kary    87
  
  ROZDZIAŁ IV. Sfery działalności Służby Więziennej    92
  
  1. Charakter struktury organizacyjnej SW    92
  2. Potrójna rola organów SW    97
  3. SW – administracja wewnętrzna, penitencjarna oraz publiczna    106
  4. Administracja SW – podmiot kompetencji wewnętrznych    108
  5. SW jako administracja o kompetencjach penitencjarnych    110
  6. SW wykonująca kompetencję administracyjną    114
  7. Dekoncentracja wewnętrzna a centralizacja SW    116
  
  ROZDZIAŁ V. Szczególne uprawnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej    125
  
  1. Ogólna charakter ystyka uprawnień SW uregulowanych w rozdziale 3 ustawy o Służbie Więziennej    125
  2. Relatywność określenia kompetencji porządkowej    130
  3. Prawa funkcjonariuszy SW wynikające z art. 18 ustawy o Służbie Więziennej    135
  4. Kompetencja do stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej lub psa służbowego    138
  5. Obowiązek służbowy a wykonywanie czynności służbowych    141
  6. Uprawnienia funkcjonariuszy innych formacji specjalnych    143
  
  ROZDZIAŁ VI. Sytuacja prawna naczelnych organów państwa wobec Służby Więziennej    147
  
  1. Kompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów    147
  2. Kompetencja administracyjna oraz wykonawcza Ministra Sprawiedliwości    148
  a) Kierownictwo organizacyjne    148
  b) Funkcja stanowienia prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenia)    153
  3. Rola Ministra Sprawiedliwości w strukturze organizacyjnej wykonania kary pozbawienia wolności    156
  4. Rodzaje podległości występujące w SW    169
  5. Podległość organizacyjna SW Ministrowi Sprawiedliwości    176
  6. Uprawnienia kierownicze Ministra Sprawiedliwości    181
  a) Zarządzenia    181
  b) Wytyczne    184
  c) Polecenia    188
  7. Odpowiedzialność Ministra Sprawiedliwości i funkcjonariuszy SW na wyższych stanowiskach kierowniczych    193
  
  ROZDZIAŁ VII. Kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej    197
  
  1. Pozycja ustrojowa Dyrektora Generalnego SW    197
  2. Ustawowe kompetencje organów SW    202
  a) Dyrektor Generalny SW    202
  b) Dyrektor okręgowy SW    207
  c) Dyrektor zakładu karnego i dyrektor aresztu śledczego    209
  d) Komendanci COSSW, OS, ODK    210
  
  PODSUMOWANIE    212
  BIBLIOGRAFIA    216
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia